Tiền tệ

Cặp tiền tệ chính và ngoại tệ

Hơn 50 cặp tiền có sẵn để giao dịch.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 0,98215
Ask 0,98275
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 0,68261
Ask 0,68312
Tỷ lệ phần trăm -0.60%
Bid 80,027
Ask 80,084
Tỷ lệ phần trăm -0.37%
Bid 1,07421
Ask 1,07479
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 0,77140
Ask 0,77186
Tỷ lệ phần trăm -0.61%
Bid 0,69491
Ask 0,69525
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 81,466
Ask 81,505
Tỷ lệ phần trăm -0.51%
Bid 117,208
Ask 117,253
Tỷ lệ phần trăm +0.32%
Bid 1,50000
Ask 1,50359
Tỷ lệ phần trăm +0.52%
Bid 1,57725
Ask 1,57789
Tỷ lệ phần trăm +0.65%
Bid 1,54965
Ask 1,55007
Tỷ lệ phần trăm +0.90%
Bid 1,07699
Ask 1,07745
Tỷ lệ phần trăm +0.04%
Bid 0,88949
Ask 0,88970
Tỷ lệ phần trăm +0.43%
Bid 9,43385
Ask 9,43725
Tỷ lệ phần trăm +0.13%
Bid 126,271
Ask 126,305
Tỷ lệ phần trăm +0.29%
Bid 10,3361
Ask 10,3410
Tỷ lệ phần trăm +1.10%
Bid 1,69486
Ask 1,69534
Tỷ lệ phần trăm +0.54%
Bid 91,47834
Ask 91,74560
Tỷ lệ phần trăm +1.51%
Bid 10,09595
Ask 10,10545
Tỷ lệ phần trăm +0.34%
Bid 1,61697
Ask 1,61833
Tỷ lệ phần trăm +0.61%
Bid 1,21708
Ask 1,21728
Tỷ lệ phần trăm +0.07%
Bid 18,42930
Ask 18,45350
Tỷ lệ phần trăm +1.65%
Bid 1,77283
Ask 1,77375
Tỷ lệ phần trăm +0.27%
Bid 1,74186
Ask 1,74248
Tỷ lệ phần trăm +0.41%
Bid 1,21062
Ask 1,21124
Tỷ lệ phần trăm -0.36%
Bid 8,35670
Ask 8,36780
Tỷ lệ phần trăm -0.43%
Bid 141,937
Ask 141,985
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 11,6241
Ask 11,6414
Tỷ lệ phần trăm +0.72%
Bid 1,90487
Ask 1,90593
Tỷ lệ phần trăm +0.16%
Bid 11,34155
Ask 11,36345
Tỷ lệ phần trăm -0.07%
Bid 1,81670
Ask 1,81946
Tỷ lệ phần trăm +0.07%
Bid 1,36806
Ask 1,36841
Tỷ lệ phần trăm -0.37%
Bid 0,91395
Ask 0,91470
Tỷ lệ phần trăm +0.34%
Bid 0,63515
Ask 0,63590
Tỷ lệ phần trăm -0.41%
Bid 74,487
Ask 74,519
Tỷ lệ phần trăm -0.19%
Bid 0,95287
Ask 0,95583
Tỷ lệ phần trăm -0.05%
Bid 0,71791
Ask 0,71819
Tỷ lệ phần trăm -0.43%
Bid 1,27308
Ask 1,27349
Tỷ lệ phần trăm +0.78%
Bid 0,88493
Ask 0,88522
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 6,4976
Ask 6,5000
Tỷ lệ phần trăm +0.52%
Bid 6,11045
Ask 6,11365
Tỷ lệ phần trăm -0.05%
Bid 7,74987
Ask 7,75401
Tỷ lệ phần trăm +0.00%
Bid 103,741
Ask 103,773
Tỷ lệ phần trăm +0.26%
Bid 19,9397
Ask 19,9830
Tỷ lệ phần trăm +1.21%
Bid 8,4928
Ask 8,5050
Tỷ lệ phần trăm +1.11%
Bid 75,12590
Ask 75,42290
Tỷ lệ phần trăm +1.41%
Bid 8,29265
Ask 8,30385
Tỷ lệ phần trăm +0.33%
Bid 1,32818
Ask 1,32964
Tỷ lệ phần trăm +0.46%
Bid 7,40562
Ask 7,43243
Tỷ lệ phần trăm +0.56%
Bid 15,14090
Ask 15,16620
Tỷ lệ phần trăm +1.68%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Forex

Cặp tiền tệ là một trong những công cụ thị trường tài chính phổ biến nhất. Đó là một công cụ thanh khoản với giá cả biến động liên tục, tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ cho các trader. Grand Capital cung cấp hơn 50 công cụ thuộc loại này. Trong số đó có cả cặp tiền tệ phổ biến và các công cụ ngoại lai.

Bắt đầu giao dịch