Tiền tệ

Cặp tiền tệ chính và ngoại tệ

Hơn 50 cặp tiền có sẵn để giao dịch.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 0,87796
Ask 0,87834
Tỷ lệ phần trăm -1.14%
Bid 0,65382
Ask 0,65415
Tỷ lệ phần trăm -0.76%
Bid 92,170
Ask 92,214
Tỷ lệ phần trăm -1.48%
Bid 1,09768
Ask 1,09849
Tỷ lệ phần trăm -0.59%
Bid 0,68154
Ask 0,68173
Tỷ lệ phần trăm -1.24%
Bid 0,74449
Ask 0,74486
Tỷ lệ phần trăm +0.37%
Bid 104,964
Ask 105,000
Tỷ lệ phần trăm -0.39%
Bid 140,942
Ask 141,004
Tỷ lệ phần trăm -0.64%
Bid 1,45386
Ask 1,45672
Tỷ lệ phần trăm +0.17%
Bid 1,52960
Ask 1,53000
Tỷ lệ phần trăm +0.70%
Bid 1,34331
Ask 1,34363
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
Bid 1,00034
Ask 1,00060
Tỷ lệ phần trăm -0.07%
Bid 0,86101
Ask 0,86217
Tỷ lệ phần trăm +0.14%
Bid 8,18052
Ask 8,18357
Tỷ lệ phần trăm -0.49%
Bid 141,016
Ask 141,055
Tỷ lệ phần trăm -0.81%
Bid 10,3490
Ask 10,3584
Tỷ lệ phần trăm +0.27%
Bid 1,67923
Ask 1,67997
Tỷ lệ phần trăm +0.02%
Bid 56,43300
Ask 58,51700
Tỷ lệ phần trăm +0.00%
Bid 10,74062
Ask 10,75348
Tỷ lệ phần trăm +0.29%
Bid 1,45514
Ask 1,45621
Tỷ lệ phần trăm -0.06%
Bid 1,04272
Ask 1,04288
Tỷ lệ phần trăm -0.46%
Bid 17,04180
Ask 17,11740
Tỷ lệ phần trăm +0.13%
Bid 1,77437
Ask 1,77605
Tỷ lệ phần trăm +0.60%
Bid 1,55829
Ask 1,55956
Tỷ lệ phần trăm -0.60%
Bid 1,16042
Ask 1,16169
Tỷ lệ phần trăm -0.15%
Bid 8,61591
Ask 8,64002
Tỷ lệ phần trăm -0.18%
Bid 163,577
Ask 163,753
Tỷ lệ phần trăm -0.96%
Bid 12,0077
Ask 12,0158
Tỷ lệ phần trăm +0.21%
Bid 1,94788
Ask 1,95032
Tỷ lệ phần trăm -0.03%
Bid 12,46100
Ask 12,48800
Tỷ lệ phần trăm +0.32%
Bid 1,68753
Ask 1,69003
Tỷ lệ phần trăm -0.18%
Bid 1,20936
Ask 1,21075
Tỷ lệ phần trăm -0.69%
Bid 0,79940
Ask 0,80005
Tỷ lệ phần trăm -0.33%
Bid 0,59522
Ask 0,59587
Tỷ lệ phần trăm +0.04%
Bid 83,926
Ask 83,993
Tỷ lệ phần trăm -0.90%
Bid 0,86550
Ask 0,86783
Tỷ lệ phần trăm -0.06%
Bid 0,62036
Ask 0,62099
Tỷ lệ phần trăm -0.41%
Bid 1,28825
Ask 1,28845
Tỷ lệ phần trăm +0.08%
Bid 0,95928
Ask 0,95949
Tỷ lệ phần trăm +0.46%
Bid 6,6957
Ask 6,6977
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 7,13204
Ask 7,13526
Tỷ lệ phần trăm +0.55%
Bid 7,84512
Ask 7,84759
Tỷ lệ phần trăm +0.01%
Bid 135,235
Ask 135,265
Tỷ lệ phần trăm -0.34%
Bid 20,2477
Ask 20,2680
Tỷ lệ phần trăm +0.76%
Bid 9,9280
Ask 9,9351
Tỷ lệ phần trăm +0.86%
Bid 53,76490
Ask 54,23490
Tỷ lệ phần trăm +2.14%
Bid 10,30035
Ask 10,31225
Tỷ lệ phần trăm +0.93%
Bid 1,39552
Ask 1,39645
Tỷ lệ phần trăm +0.45%
Bid 16,66784
Ask 16,81361
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 16,32310
Ask 16,36030
Tỷ lệ phần trăm +0.32%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Forex

Cặp tiền tệ là một trong những công cụ thị trường tài chính phổ biến nhất. Đó là một công cụ thanh khoản với giá cả biến động liên tục, tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ cho các trader. Grand Capital cung cấp hơn 50 công cụ thuộc loại này. Trong số đó có cả cặp tiền tệ phổ biến và các công cụ ngoại lai.

Bắt đầu giao dịch