Tiền tệ

Cặp tiền tệ chính và ngoại tệ

Hơn 50 cặp tiền có sẵn để giao dịch.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 0,88404
Ask 0,88421
Tỷ lệ phần trăm -1.98%
Bid 0,57622
Ask 0,57633
Tỷ lệ phần trăm -9.52%
Bid 98,037
Ask 98,049
Tỷ lệ phần trăm +4.72%
Bid 1,06882
Ask 1,06892
Tỷ lệ phần trăm -0.96%
Bid 0,65119
Ask 0,65124
Tỷ lệ phần trăm -3.72%
Bid 0,65172
Ask 0,65187
Tỷ lệ phần trăm -7.81%
Bid 110,887
Ask 110,897
Tỷ lệ phần trăm +6.73%
Bid 170,125
Ask 170,141
Tỷ lệ phần trăm +15.98%
Bid 1,51794
Ask 1,51830
Tỷ lệ phần trăm +4.32%
Bid 1,66708
Ask 1,66716
Tỷ lệ phần trăm +8.35%
Bid 1,47390
Ask 1,47400
Tỷ lệ phần trăm +6.21%
Bid 0,96063
Ask 0,96082
Tỷ lệ phần trăm -2.18%
Bid 0,85526
Ask 0,85531
Tỷ lệ phần trăm -0.40%
Bid 8,49447
Ask 8,49512
Tỷ lệ phần trăm +4.56%
Bid 163,446
Ask 163,457
Tỷ lệ phần trăm +13.42%
Bid 11,4645
Ask 11,4682
Tỷ lệ phần trăm +11.17%
Bid 1,78189
Ask 1,78200
Tỷ lệ phần trăm +7.26%
Bid 99,14000
Ask 99,29000
Tỷ lệ phần trăm +59.04%
Bid 11,24629
Ask 11,24878
Tỷ lệ phần trăm +3.96%
Bid 1,45830
Ask 1,45865
Tỷ lệ phần trăm +1.90%
Bid 1,08562
Ask 1,08567
Tỷ lệ phần trăm +4.35%
Bid 20,65979
Ask 20,66922
Tỷ lệ phần trăm +16.82%
Bid 1,94912
Ask 1,94927
Tỷ lệ phần trăm +8.94%
Bid 1,72327
Ask 1,72339
Tỷ lệ phần trăm +6.75%
Bid 1,12317
Ask 1,12335
Tỷ lệ phần trăm -1.64%
Bid 8,71334
Ask 8,71535
Tỷ lệ phần trăm +0.80%
Bid 191,096
Ask 191,111
Tỷ lệ phần trăm +13.93%
Bid 13,4035
Ask 13,4096
Tỷ lệ phần trăm +11.87%
Bid 2,08322
Ask 2,08351
Tỷ lệ phần trăm +7.87%
Bid 13,14670
Ask 13,15473
Tỷ lệ phần trăm +4.37%
Bid 1,70507
Ask 1,70540
Tỷ lệ phần trăm +2.41%
Bid 1,26928
Ask 1,26939
Tỷ lệ phần trăm +4.84%
Bid 0,82708
Ask 0,82727
Tỷ lệ phần trăm -0.96%
Bid 0,53900
Ask 0,53921
Tỷ lệ phần trăm -8.68%
Bid 91,710
Ask 91,719
Tỷ lệ phần trăm +5.75%
Bid 0,81822
Ask 0,81870
Tỷ lệ phần trăm -4.98%
Bid 0,60923
Ask 0,60932
Tỷ lệ phần trăm -2.71%
Bid 1,35766
Ask 1,35772
Tỷ lệ phần trăm +1.79%
Bid 0,88488
Ask 0,88497
Tỷ lệ phần trăm -6.13%
Bid 7,2089
Ask 7,2092
Tỷ lệ phần trăm +0.58%
Bid 6,86483
Ask 6,86561
Tỷ lệ phần trăm -3.87%
Bid 7,82416
Ask 7,82515
Tỷ lệ phần trăm +0.22%
Bid 150,550
Ask 150,560
Tỷ lệ phần trăm +8.67%
Bid 16,9599
Ask 16,9704
Tỷ lệ phần trăm -12.38%
Bid 10,5594
Ask 10,5643
Tỷ lệ phần trăm +6.62%
Bid 91,21000
Ask 91,37750
Tỷ lệ phần trăm +51.44%
Bid 10,35880
Ask 10,36166
Tỷ lệ phần trăm -0.36%
Bid 1,34326
Ask 1,34357
Tỷ lệ phần trăm -2.32%
Bid 31,56412
Ask 31,57715
Tỷ lệ phần trăm +70.19%
Bid 19,03129
Ask 19,03783
Tỷ lệ phần trăm +12.09%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Ngoại hối

Cặp tiền tệ là một trong những công cụ thị trường tài chính phổ biến nhất. Đó là một công cụ thanh khoản với giá cả biến động liên tục, tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ cho các trader. Grand Capital cung cấp hơn 50 công cụ thuộc loại này. Trong số đó có cả cặp tiền tệ phổ biến và các công cụ ngoại lai.

Bắt đầu giao dịch
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?