Tiền tệ

Cặp tiền tệ chính và ngoại tệ

Hơn 50 cặp tiền có sẵn để giao dịch.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 0,93676
Ask 0,93695
Tỷ lệ phần trăm -0.01%
Bid 0,69288
Ask 0,69311
Tỷ lệ phần trăm +0.19%
Bid 84,552
Ask 84,572
Tỷ lệ phần trăm +0.10%
Bid 1,07930
Ask 1,07953
Tỷ lệ phần trăm +0.19%
Bid 0,77055
Ask 0,77067
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 0,73960
Ask 0,73981
Tỷ lệ phần trăm +0.05%
Bid 90,252
Ask 90,272
Tỷ lệ phần trăm +0.13%
Bid 122,015
Ask 122,039
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 1,47480
Ask 1,47590
Tỷ lệ phần trăm -0.19%
Bid 1,56967
Ask 1,56985
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 1,47053
Ask 1,47073
Tỷ lệ phần trăm -0.09%
Bid 1,08773
Ask 1,08796
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 0,85767
Ask 0,85781
Tỷ lệ phần trăm -0.01%
Bid 9,38712
Ask 9,39011
Tỷ lệ phần trăm -0.60%
Bid 132,734
Ask 132,754
Tỷ lệ phần trăm +0.06%
Bid 10,0890
Ask 10,0929
Tỷ lệ phần trăm +0.20%
Bid 1,69425
Ask 1,69461
Tỷ lệ phần trăm +0.17%
Bid 87,11653
Ask 87,31561
Tỷ lệ phần trăm -0.20%
Bid 10,07595
Ask 10,07883
Tỷ lệ phần trăm +0.34%
Bid 1,60455
Ask 1,60526
Tỷ lệ phần trăm -0.33%
Bid 1,20961
Ask 1,20974
Tỷ lệ phần trăm -0.05%
Bid 16,62895
Ask 16,63852
Tỷ lệ phần trăm +0.09%
Bid 1,82995
Ask 1,83031
Tỷ lệ phần trăm +0.01%
Bid 1,71440
Ask 1,71474
Tỷ lệ phần trăm +0.00%
Bid 1,26807
Ask 1,26846
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 8,66673
Ask 8,67288
Tỷ lệ phần trăm +0.24%
Bid 154,746
Ask 154,776
Tỷ lệ phần trăm -0.06%
Bid 11,7611
Ask 11,7685
Tỷ lệ phần trăm +0.34%
Bid 1,97515
Ask 1,97582
Tỷ lệ phần trăm +0.04%
Bid 11,74358
Ask 11,75479
Tỷ lệ phần trăm +0.34%
Bid 1,87078
Ask 1,87144
Tỷ lệ phần trăm -0.26%
Bid 1,41022
Ask 1,41045
Tỷ lệ phần trăm +0.06%
Bid 0,86769
Ask 0,86815
Tỷ lệ phần trăm +0.10%
Bid 0,64174
Ask 0,64225
Tỷ lệ phần trăm +0.16%
Bid 78,331
Ask 78,352
Tỷ lệ phần trăm +0.14%
Bid 0,94676
Ask 0,94767
Tỷ lệ phần trăm +0.22%
Bid 0,71383
Ask 0,71401
Tỷ lệ phần trăm +0.10%
Bid 1,21566
Ask 1,21582
Tỷ lệ phần trăm +0.02%
Bid 0,89919
Ask 0,89936
Tỷ lệ phần trăm +0.55%
Bid 6,4066
Ask 6,4083
Tỷ lệ phần trăm +0.34%
Bid 6,14619
Ask 6,14854
Tỷ lệ phần trăm +0.13%
Bid 7,75966
Ask 7,76286
Tỷ lệ phần trăm +0.02%
Bid 109,724
Ask 109,746
Tỷ lệ phần trăm +0.11%
Bid 19,8515
Ask 19,8734
Tỷ lệ phần trăm +0.95%
Bid 8,3390
Ask 8,3448
Tỷ lệ phần trăm +0.86%
Bid 71,94430
Ask 72,17066
Tỷ lệ phần trăm +0.46%
Bid 8,32890
Ask 8,33240
Tỷ lệ phần trăm +0.28%
Bid 1,32639
Ask 1,32705
Tỷ lệ phần trăm +0.12%
Bid 8,36315
Ask 8,39152
Tỷ lệ phần trăm -0.02%
Bid 13,74722
Ask 13,75446
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Forex

Cặp tiền tệ là một trong những công cụ thị trường tài chính phổ biến nhất. Đó là một công cụ thanh khoản với giá cả biến động liên tục, tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ cho các trader. Grand Capital cung cấp hơn 50 công cụ thuộc loại này. Trong số đó có cả cặp tiền tệ phổ biến và các công cụ ngoại lai.

Bắt đầu giao dịch