Tiền tệ

Cặp tiền tệ chính và ngoại tệ

Hơn 50 cặp tiền có sẵn để giao dịch.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 0,92772
Ask 0,92793
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 0,67061
Ask 0,67086
Tỷ lệ phần trăm +0.53%
Bid 79,424
Ask 79,447
Tỷ lệ phần trăm +0.69%
Bid 1,03347
Ask 1,03370
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 0,72536
Ask 0,72546
Tỷ lệ phần trăm +0.36%
Bid 0,72278
Ask 0,72299
Tỷ lệ phần trăm +0.39%
Bid 85,603
Ask 85,625
Tỷ lệ phần trăm +0.47%
Bid 118,425
Ask 118,453
Tỷ lệ phần trăm +0.16%
Bid 1,46144
Ask 1,46261
Tỷ lệ phần trăm -0.08%
Bid 1,61617
Ask 1,61634
Tỷ lệ phần trăm -0.02%
Bid 1,49950
Ask 1,49971
Tỷ lệ phần trăm -0.17%
Bid 1,08392
Ask 1,08416
Tỷ lệ phần trăm +0.14%
Bid 0,85849
Ask 0,85863
Tỷ lệ phần trăm +0.10%
Bid 9,12765
Ask 9,13050
Tỷ lệ phần trăm +0.02%
Bid 128,385
Ask 128,404
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 10,1423
Ask 10,1517
Tỷ lệ phần trăm -0.70%
Bid 1,67031
Ask 1,67075
Tỷ lệ phần trăm +0.14%
Bid 85,60740
Ask 85,80390
Tỷ lệ phần trăm -0.33%
Bid 10,17297
Ask 10,18022
Tỷ lệ phần trăm +0.05%
Bid 1,58455
Ask 1,58525
Tỷ lệ phần trăm -0.02%
Bid 1,17238
Ask 1,17251
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 17,31648
Ask 17,32882
Tỷ lệ phần trăm -0.34%
Bid 1,88225
Ask 1,88267
Tỷ lệ phần trăm -0.31%
Bid 1,74646
Ask 1,74680
Tỷ lệ phần trăm -0.22%
Bid 1,26246
Ask 1,26281
Tỷ lệ phần trăm +0.15%
Bid 8,65792
Ask 8,66417
Tỷ lệ phần trăm +0.06%
Bid 149,516
Ask 149,553
Tỷ lệ phần trăm +0.25%
Bid 11,8141
Ask 11,8234
Tỷ lệ phần trăm -0.60%
Bid 1,94529
Ask 1,94605
Tỷ lệ phần trăm -0.17%
Bid 11,84708
Ask 11,85972
Tỷ lệ phần trăm +0.08%
Bid 1,84564
Ask 1,84631
Tỷ lệ phần trăm +0.06%
Bid 1,36550
Ask 1,36569
Tỷ lệ phần trăm -0.01%
Bid 0,89743
Ask 0,89793
Tỷ lệ phần trăm +0.01%
Bid 0,64867
Ask 0,64919
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 76,842
Ask 76,868
Tỷ lệ phần trăm +0.45%
Bid 0,94825
Ask 0,94927
Tỷ lệ phần trăm +0.22%
Bid 0,70175
Ask 0,70194
Tỷ lệ phần trăm +0.19%
Bid 1,27894
Ask 1,27910
Tỷ lệ phần trăm -0.18%
Bid 0,92452
Ask 0,92470
Tỷ lệ phần trăm +0.11%
Bid 6,4709
Ask 6,4714
Tỷ lệ phần trăm -0.17%
Bid 6,34111
Ask 6,34356
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 7,78466
Ask 7,78790
Tỷ lệ phần trăm +0.00%
Bid 109,494
Ask 109,514
Tỷ lệ phần trăm +0.28%
Bid 20,0687
Ask 20,0921
Tỷ lệ phần trăm -0.24%
Bid 8,6513
Ask 8,6587
Tỷ lệ phần trăm -0.71%
Bid 72,97375
Ask 73,19836
Tỷ lệ phần trăm -0.29%
Bid 8,67750
Ask 8,68211
Tỷ lệ phần trăm +0.09%
Bid 1,35148
Ask 1,35211
Tỷ lệ phần trăm -0.02%
Bid 8,61276
Ask 8,63601
Tỷ lệ phần trăm -0.00%
Bid 14,76718
Ask 14,78052
Tỷ lệ phần trăm -0.36%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Forex

Cặp tiền tệ là một trong những công cụ thị trường tài chính phổ biến nhất. Đó là một công cụ thanh khoản với giá cả biến động liên tục, tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ cho các trader. Grand Capital cung cấp hơn 50 công cụ thuộc loại này. Trong số đó có cả cặp tiền tệ phổ biến và các công cụ ngoại lai.

Bắt đầu giao dịch