Tiền tệ

Cặp tiền tệ chính và ngoại tệ

Hơn 50 cặp tiền có sẵn để giao dịch.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 0,89837
Ask 0,89849
Tỷ lệ phần trăm -0.52%
Bid 0,64967
Ask 0,64981
Tỷ lệ phần trăm -1.93%
Bid 80,869
Ask 80,881
Tỷ lệ phần trăm -1.90%
Bid 1,06394
Ask 1,06405
Tỷ lệ phần trăm -0.50%
Bid 0,71080
Ask 0,71087
Tỷ lệ phần trăm -1.63%
Bid 0,72314
Ask 0,72331
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 90,012
Ask 90,023
Tỷ lệ phần trăm -1.33%
Bid 124,464
Ask 124,481
Tỷ lệ phần trăm +0.04%
Bid 1,47277
Ask 1,47351
Tỷ lệ phần trăm +0.27%
Bid 1,58960
Ask 1,58970
Tỷ lệ phần trăm +1.55%
Bid 1,42812
Ask 1,42823
Tỷ lệ phần trăm +0.99%
Bid 1,03281
Ask 1,03294
Tỷ lệ phần trăm -0.43%
Bid 0,83842
Ask 0,83851
Tỷ lệ phần trăm +0.84%
Bid 8,79492
Ask 8,79734
Tỷ lệ phần trăm -0.13%
Bid 128,555
Ask 128,567
Tỷ lệ phần trăm -0.34%
Bid 10,1701
Ask 10,1727
Tỷ lệ phần trăm +2.00%
Bid 1,69126
Ask 1,69154
Tỷ lệ phần trăm +1.04%
Bid 89,50216
Ask 89,61130
Tỷ lệ phần trăm +2.94%
Bid 10,51490
Ask 10,51844
Tỷ lệ phần trăm +0.83%
Bid 1,52134
Ask 1,52176
Tỷ lệ phần trăm -0.12%
Bid 1,12992
Ask 1,12999
Tỷ lệ phần trăm -0.10%
Bid 17,24760
Ask 17,25480
Tỷ lệ phần trăm +0.42%
Bid 1,89575
Ask 1,89599
Tỷ lệ phần trăm +0.75%
Bid 1,70325
Ask 1,70340
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 1,23174
Ask 1,23196
Tỷ lệ phần trăm -1.24%
Bid 8,87513
Ask 8,87932
Tỷ lệ phần trăm -0.76%
Bid 153,319
Ask 153,336
Tỷ lệ phần trăm -1.18%
Bid 12,1292
Ask 12,1330
Tỷ lệ phần trăm +1.05%
Bid 2,01700
Ask 2,01743
Tỷ lệ phần trăm +0.25%
Bid 12,53900
Ask 12,54600
Tỷ lệ phần trăm +0.09%
Bid 1,81444
Ask 1,81488
Tỷ lệ phần trăm -0.94%
Bid 1,34760
Ask 1,34769
Tỷ lệ phần trăm -0.90%
Bid 0,84425
Ask 0,84448
Tỷ lệ phần trăm -0.02%
Bid 0,61053
Ask 0,61079
Tỷ lệ phần trăm -1.39%
Bid 76,001
Ask 76,016
Tỷ lệ phần trăm -1.37%
Bid 0,89928
Ask 0,89984
Tỷ lệ phần trăm -1.16%
Bid 0,66802
Ask 0,66811
Tỷ lệ phần trăm -1.10%
Bid 1,26388
Ask 1,26395
Tỷ lệ phần trăm +1.09%
Bid 0,91403
Ask 0,91413
Tỷ lệ phần trăm -0.29%
Bid 6,3335
Ask 6,3339
Tỷ lệ phần trăm -0.22%
Bid 6,58644
Ask 6,58828
Tỷ lệ phần trăm +0.11%
Bid 7,78330
Ask 7,78560
Tỷ lệ phần trăm -0.02%
Bid 113,771
Ask 113,782
Tỷ lệ phần trăm -0.27%
Bid 20,5455
Ask 20,5576
Tỷ lệ phần trăm +0.13%
Bid 8,9999
Ask 9,0030
Tỷ lệ phần trăm +1.95%
Bid 79,20035
Ask 79,31901
Tỷ lệ phần trăm +3.37%
Bid 9,30565
Ask 9,30816
Tỷ lệ phần trăm +1.07%
Bid 1,34634
Ask 1,34672
Tỷ lệ phần trăm -0.05%
Bid 13,30048
Ask 13,55368
Tỷ lệ phần trăm +1.43%
Bid 15,26490
Ask 15,26960
Tỷ lệ phần trăm +0.37%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Forex

Cặp tiền tệ là một trong những công cụ thị trường tài chính phổ biến nhất. Đó là một công cụ thanh khoản với giá cả biến động liên tục, tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ cho các trader. Grand Capital cung cấp hơn 50 công cụ thuộc loại này. Trong số đó có cả cặp tiền tệ phổ biến và các công cụ ngoại lai.

Bắt đầu giao dịch