Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Danh mục đầu tư.
Một công cụ cho đầu tư thông minh

Danh mục đầu tư là một công cụ phổ biến phù hợp với cả người mới và các nhà đầu tư có kinh nghiệm
Sự cân bằng hoàn hảo giữa lợi nhuận và rủi ro
Các danh mục đầu tư Hiếu chiến và Bảo thủ với khả năng sinh lợi hàng tháng lên đến 25%

Danh mục đầu tư là một công cụ phổ biến phù hợp với cả người mới và các nhà đầu tư có kinh nghiệm. Nó cho phép phân phối các khoản đầu tư của bạn trong nhiều loại tài sản, và kết quả là làm tăng lợi nhuận của bạn. Ưu điểm cốt lõi của một danh mục đầu tư là số dư của tài sản.

Grand Capital chuyên xây dựng danh mục đầu tư nhằm cung cấp thu nhập ổn định cho bạn.

Ví dụ

 • Lợi nhuận danh mục đầu tư động

  example
 • Lợi nhuận
  dự kiến của từng tài sản, %
  Đầu tư: 10'000$
  loại danh mục đầu tư
  lợi nhuận tiềm năng: 40,1%
  rủi ro tối đa: 17,9%

  Nike
  22%

  Citigroup
  21%

  Hewlett-
  Packard
  22%

  Ferrari
  35%

 • Phân bổ tài sản

  tài sản khối lượng, lots giá mở cửa loại giao dịch giai đoạn đầu tư Lợi nhuận tiềm năng lợi nhuận tiềm năng,$ Lợi nhuận tiềm năng, % từ tiền gửi
  Citigroup 1 47,20 Buy 3 months 55,70 850 8,50
  Hewlett-Packard 1 13,60 Buy 3 months 17,70 410 4,10
  Ferrari 1,6 43,25 Buy 3 months 54,00 1720 17,20
  Nike 1 54,70 Buy 3 months 65,00 1030 10,30
  Tổng 4,6 4010 40,10
  tài sản có thể giải ngân lên đến (chặn đứng tổn thất) khả năng rút vốn, USD
  Citigroup 42,30 490
  Hewlett-Packard 11,60 200
  Ferrari 39,30 632
  Nike 50,00 470
  Tổng 1792
  Lợi nhuận dự kiến,% Lợi nhuận dự kiến Rủi ro tiền gửi được phân bổ,% có thể hạ thấp tổng thể
  40,1% 4010$ 17,92% 1792$

Lợi thế cốt lõi của danh mục đầu tư là sự cân bằng tài sản.

Danh mục đầu tư X

20 cổ phiếu Aeroflot

aeroflot

Cho dù Nhà đầu tư X đã đánh giá rủi ro một cách cẩn thận,
trong trường hợp mất giá của tài sản duy nhất của họ, họ vẫn duy trì các khoản lỗ.:(

Danh mục đầu tư Y

20 tài sản (Apple, Aeroflot, Citygroup, Nike,...)

Nhà đầu tư Y sở hữu 20 tài sản. Ngay cả khi 5 trong số đó rớt giá, thì 15 tài sản khác sẽ mang lại lợi nhuận. Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi. :)

Ưu điểm của danh mục đầu tư của Grand Capital:

Danh mục đầu tư được hình thành với sự hỗ trợ của các chuyên gia, dựa trên việc đánh giá sự ổn định của tài sản và dự báo lợi nhuận
Các nhà đầu tư có quyền truy cập vào hơn 330 loại CFD để quản lý danh mục đầu tư của họ.
Khả năng xây dựng danh mục đầu tư cho bất kỳ kinh phí nào.
Yêu cầu ký quỹ cho CFD tại Grand Capital là một trong những điều kiện thuận lợi nhất trên thị trường.
Nhờ có phân phối quỹ thông minh, mức độ chung của rủi ro đầu tư là hoàn toàn được cân bằng.
Quản lý cá nhân
Bạn có thể tạo ra các loại danh mục đầu tư khác nhau: theo thị trường (chứng khoán, kim loại quý, hàng hóa và nguyên liệu, ngoại hối); của các quốc gia (Mỹ, EU, Nga) và các thể loại khác, hay theo mức độ rủi ro và lợi nhuận.
Chương trình điểm thưởng Payback
registration
throbber

Choose your language