năm trên thị trường

Danh mục đầu tư đã sẵn sàng

Hơn 330 công cụ tài chính: cổ phiếu, tương lai, kim loại, tiền tệ.
Lợi nhuận hàng tháng lên đến 25%
Rủi ro thấp
Danh mục đầu tư là gì?
The investment portfolio is a universal tool suitable both for beginners and experienced investors. It allows to distribute the investments between several objects and, as a result, to achieve higher profitability. The key of success of an investment portfolio lies in the balance of assets.
Đăng ký nhận bản tin

Ưu điểm của danh mục đầu tư Grand Capital

Các chuyên gia của chúng tôi xây dựng danh mục đầu tư cẩn thận ước tính tính ổn định và khả năng sinh lời của tài sản
Hơn 330 công cụ tài chính: cổ phiếu, tương lai, kim loại, tiền tệ.
Khả năng xây dựng danh mục đầu tư tương ứng với bất kỳ ngân sách nào
Yêu cầu CFD margin tại Grand Capital là một trong những lợi nhuận cao nhất trên thị trường
Nhờ có sự phân bổ tiền phù hợp, mức độ rủi ro tổng thể được cân bằng một cách cẩn thận
Quản lý cá nhân.
Một loạt các loại danh mục đầu tư có sẵn. Chúng có thể được xây dựng dựa trên ngành công nghiệp (cổ phiếu, kim loại quý, tương lai, ngoại hối) và các quốc gia (Nga, Mỹ, Châu Âu), v.v. Chúng tôi cung cấp danh mục đầu tư với các mức rủi ro và khả năng sinh lời khác nhau.
Chương trình khách hàng thân thiết PayBack
 • example
  Lợi nhuận
  Tuần
 • Lợi nhuận dự kiến của từng tài sản, %
  Đầu tư: 10'000$
  Loại danh mục đầu tư: Thận trọng
  lợi nhuận tiềm năng: 40,1%
  rủi ro tối đa: 17,9%

  Nike
  22%

  Citigroup
  21%

  Hewlett-
  Packard
  22%

  Ferrari
  35%

 • tài sản khối lượng, lots giá mở cửa loại giao dịch giai đoạn đầu tư Lợi nhuận tiềm năng lợi nhuận tiềm năng,$ Lợi nhuận tiềm năng, % từ tiền gửi
  Citigroup 1 47,20 Buy 3 months 55,70 850 8,50
  Hewlett-Packard 1 13,60 Buy 3 months 17,70 410 4,10
  Ferrari 1,6 43,25 Buy 3 months 54,00 1720 17,20
  Nike 1 54,70 Buy 3 months 65,00 1030 10,30
  Tổng 4,6 4010 40,10
  tài sản có thể giải ngân lên đến (chặn đứng tổn thất) khả năng rút vốn, USD
  Citigroup 42,30 490
  Hewlett-Packard 11,60 200
  Ferrari 39,30 632
  Nike 50,00 470
  Tổng 1792
  Lợi nhuận dự kiến,% Lợi nhuận dự kiến Phân bổ rủi ro tiền gửi,% Có thể rút gọn tổng thể
  40,1% 4010$ 17,92% 1792$

Choose your language