Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Thời điểm Đất nước Chỉ số Giai đoạn Giá trị trước đó Dự báo
01-05-2017
06:00
   CN China - Labour Day - - -

China - Labour Day

  CN

Sự kiện tiếp theo trong:

04:22:32
Lợi nhuận do tin tức

Chọn

Lãi suất hiện hành
Lịch trình kỳ nghỉ
Đất nước Giá trị hiện tại Xem xét mới nhất Sau khi xem xét
Japan 0,10% (-0,20%) Ngày 19 tháng 12 năm 2008 Ngày 19 tháng 11 năm 2015
Australia 2,00% (-0,25%) Ngày 12 tháng 5 năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2015
Canada 0,50% (-0,25%) Ngày 07 tháng 7 năm 2015 Ngày 02 tháng 12 năm 2015
Eurozone 0,05% (-0,10%) Ngày 04 tháng 9 năm 2014 Ngày 03 tháng 12 năm 2015
New Zealand 2,75% (-0,25%) Ngày 10 tháng 9 năm 2015 Ngày 09 tháng 12 năm 2015
Switzerland -0,75% (-0,50%) Ngày 15 tháng 1 năm 2015 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
United Kingdom 0,50% (-0,50%) Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
USA 0,25% (-0,75%) Ngày 16 tháng 12 năm 2008 Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Đất nước Ngày Ngày lễ quốc gia
Germany 01 Tháng năm День труда
China 01 Tháng năm День труда
France 01 Tháng năm День труда
Switzerland 01 Tháng năm День труда
Japan 03 Tháng năm День Конституции
Japan 04 Tháng năm День зелени
Australia 05 Tháng năm День труда
United Kingdom 05 Tháng năm Майский праздник

Choose your language