Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Đánh giá phân tích

Tháng 4 2018

GBPUSD Cặp tiền này vẫn chịu áp lực khi Ngân hàng Anh không còn dự ...

Đọc thêm...

GBPUSD Cặp tiền đang kiểm định mức 1.4185 vì dữ liệu doanh số bán lẻ ...

Đọc thêm...

EURUSD Cặp tiền tệ này đang củng cố khi dữ liệu lạm phát người tiêu ...

Đọc thêm...
Thời điểm Đất nước Chỉ số Giai đoạn Giá trị trước đó Dự báo
Không có sự kiện nào

Chọn

Lãi suất hiện hành
Lịch trình kỳ nghỉ
Đất nước Giá trị hiện tại Xem xét mới nhất Sau khi xem xét
Japan 0,10% (-0,20%) Ngày 19 tháng 12 năm 2008 Ngày 19 tháng 11 năm 2015
Australia 2,00% (-0,25%) Ngày 12 tháng 5 năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2015
Canada 0,50% (-0,25%) Ngày 07 tháng 7 năm 2015 Ngày 02 tháng 12 năm 2015
Eurozone 0,05% (-0,10%) Ngày 04 tháng 9 năm 2014 Ngày 03 tháng 12 năm 2015
New Zealand 2,75% (-0,25%) Ngày 10 tháng 9 năm 2015 Ngày 09 tháng 12 năm 2015
Switzerland -0,75% (-0,50%) Ngày 15 tháng 1 năm 2015 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
United Kingdom 0,50% (-0,50%) Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
USA 0,25% (-0,75%) Ngày 16 tháng 12 năm 2008 Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Đất nước Ngày Ngày lễ quốc gia
Australia 25 Tháng tư День ветеранов
New Zealand 25 Tháng tư День ветеранов
Japan 29 Tháng tư День Сева
Germany 01 Tháng năm День труда
China 01 Tháng năm День труда
France 01 Tháng năm День труда
Switzerland 01 Tháng năm День труда
Japan 03 Tháng năm День Конституции

Choose your language