Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Thời điểm Đất nước Chỉ số Giai đoạn Giá trị trước đó Dự báo
28-02-2017
10:45
   FR French PPI (MoM) (Jan) - 0.9% -
28-02-2017
10:45
   FR French HICP (YoY) (Jan) - 1.6% -
28-02-2017
10:45
   FR French CPI (MoM) (Jan) - -0.2% -
28-02-2017
10:45
   FR French HICP (MoM) (Jan) - -0.3% -
28-02-2017
10:45
   FR French GDP (QoQ) (Q4) - 0.4% -
28-02-2017
10:45
   FR French Consumer Spending (MoM) (Jan) - -0.8% -

French Consumer Spending (MoM) (Jan)

  FR

Sự kiện tiếp theo trong:

00:06:23
Lợi nhuận do tin tức

Chọn

Lãi suất hiện hành
Lịch trình kỳ nghỉ
Đất nước Giá trị hiện tại Xem xét mới nhất Sau khi xem xét
Japan 0,10% (-0,20%) Ngày 19 tháng 12 năm 2008 Ngày 19 tháng 11 năm 2015
Australia 2,00% (-0,25%) Ngày 12 tháng 5 năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2015
Canada 0,50% (-0,25%) Ngày 07 tháng 7 năm 2015 Ngày 02 tháng 12 năm 2015
Eurozone 0,05% (-0,10%) Ngày 04 tháng 9 năm 2014 Ngày 03 tháng 12 năm 2015
New Zealand 2,75% (-0,25%) Ngày 10 tháng 9 năm 2015 Ngày 09 tháng 12 năm 2015
Switzerland -0,75% (-0,50%) Ngày 15 tháng 1 năm 2015 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
United Kingdom 0,50% (-0,50%) Ngày 05 tháng 3 năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2015
USA 0,25% (-0,75%) Ngày 16 tháng 12 năm 2008 Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Đất nước Ngày Ngày lễ quốc gia
China 07 Tháng tư День поминовения предков
Australia 18 Tháng tư Страстная пятница
United Kingdom 18 Tháng tư Страстная пятница
Germany 18 Tháng tư Страстная пятница
Canada 18 Tháng tư Страстная пятница
New Zealand 18 Tháng tư Страстная пятница
USA 18 Tháng tư Страстная пятница
France 18 Tháng tư Страстная пятница

Choose your language