Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
04:46 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 04:13:15 Trade Balance (Jul) CH
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
09:00
22.08.17
    Switzerland Trade Balance (Jul)
Trade Balance (Jul)
2.813B
11:30
22.08.17
    United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement (Jul)
Public Sector Net Cash Requirement (Jul)
18.283B
11:30
22.08.17
    United Kingdom Public Sector Net Borrowing (Jul)
Public Sector Net Borrowing (Jul)
6.28B
12:00
22.08.17
    Eurozone ZEW Economic Sentiment
ZEW Economic Sentiment
35.6
12:00
22.08.17
    Germany German ZEW Economic Sentiment (Aug)
German ZEW Economic Sentiment (Aug)
17.5
12:00
22.08.17
    Germany German ZEW Current Conditions (Aug)
German ZEW Current Conditions (Aug)
86.4
13:00
22.08.17
    United Kingdom CBI Industrial Trends Orders (Aug)
CBI Industrial Trends Orders (Aug)
10
15:00
22.08.17
    Eurozone ECB's Constancio Speaks
ECB's Constancio Speaks
15:30
22.08.17
    Canada Retail Sales (MoM) (Jun)
Retail Sales (MoM) (Jun)
0.6%
15:30
22.08.17
    Canada Core Retail Sales (MoM) (Jun)
Core Retail Sales (MoM) (Jun)
-0.1%
15:55
22.08.17
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
2.5%
15:55
22.08.17
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
-0.4%
16:00
22.08.17
    USA House Price Index (YoY) (Jun)
House Price Index (YoY) (Jun)
6.9%
16:00
22.08.17
    USA House Price Index (MoM) (Jun)
House Price Index (MoM) (Jun)
0.4%
16:00
22.08.17
    USA House Price Index (Jun)
House Price Index (Jun)
249.2
17:00
22.08.17
    USA Richmond Services Index (Aug)
Richmond Services Index (Aug)
12
17:00
22.08.17
    USA Richmond Manufacturing Shipments (Aug)
Richmond Manufacturing Shipments (Aug)
13
17:00
22.08.17
    USA Richmond Manufacturing Index (Aug)
Richmond Manufacturing Index (Aug)
14
18:30
22.08.17
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
0.940%
03:00
23.08.17
    New Zealand Economic Forecast (Feb)
Economic Forecast (Feb)
1.620B
03:00
23.08.17
    New Zealand Net Debt Forecast (Feb)
Net Debt Forecast (Feb)
23.20%
03:00
23.08.17
    New Zealand Budget Balance (Feb)
Budget Balance (Feb)
0.070B
03:30
23.08.17
    Japan Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
52.1
10:00
23.08.17
    France French Services PMI (Aug)
French Services PMI (Aug)
56.0
10:00
23.08.17
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
10:00
23.08.17
    France French Manufacturing PMI (Aug)
French Manufacturing PMI (Aug)
54.9
10:00
23.08.17
    France French Markit Composite PMI (Aug)
French Markit Composite PMI (Aug)
55.6
10:30
23.08.17
    Germany German Manufacturing PMI (Aug)
German Manufacturing PMI (Aug)
58.1
10:30
23.08.17
    Germany German Services PMI (Aug)
German Services PMI (Aug)
53.1
10:30
23.08.17
    Germany German Composite PMI (Aug)
German Composite PMI (Aug)
54.7
11:00
23.08.17
    ZAF Core CPI (YoY) (Jul)
Core CPI (YoY) (Jul)
4.8%
11:00
23.08.17
    Eurozone Services PMI (Aug)
Services PMI (Aug)
55.4
11:00
23.08.17
    Eurozone Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
56.6
11:00
23.08.17
    Eurozone Markit Composite PMI (Aug)
Markit Composite PMI (Aug)
55.7
11:00
23.08.17
    ZAF CPI (YoY) (Jul)
CPI (YoY) (Jul)
5.1%
11:00
23.08.17
    ZAF Core CPI (MoM) (Jul)
Core CPI (MoM) (Jul)
0.4%
11:00
23.08.17
    ZAF CPI (MoM) (Jul)
CPI (MoM) (Jul)
0.2%
12:35
23.08.17
    Germany German 10-Year Bund Auction
German 10-Year Bund Auction
0.490%
12:35
23.08.17
    United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction
5-Year Treasury Gilt Auction
0.769%
14:00
23.08.17
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
0.1%
14:00
23.08.17
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
419.1
14:00
23.08.17
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
233.8
14:00
23.08.17
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
1,455.9
14:00
23.08.17
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.12%
16:05
23.08.17
    USA FOMC Member Kaplan Speaks
FOMC Member Kaplan Speaks
16:45
23.08.17
    USA Services PMI (Aug)
Services PMI (Aug)
54.7
16:45
23.08.17
    USA Manufacturing PMI (Aug)
Manufacturing PMI (Aug)
53.3
17:00
23.08.17
    USA New Home Sales (MoM) (Jul)
New Home Sales (MoM) (Jul)
0.8%
17:00
23.08.17
    Eurozone Consumer Confidence (Aug)
Consumer Confidence (Aug)
-1.7
17:00
23.08.17
    USA New Home Sales (Jul)
New Home Sales (Jul)
610K
17:30
23.08.17
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
0.194M
17:30
23.08.17
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
0.022M
17:30
23.08.17
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
0.678M
17:30
23.08.17
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
0.555M
17:30
23.08.17
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.018M
17:30
23.08.17
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.253M
17:30
23.08.17
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
0.702M
17:30
23.08.17
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-8.945M
01:45
24.08.17
    New Zealand Imports (Jul)
Imports (Jul)
4.46B
01:45
24.08.17
    New Zealand Trade Balance (YoY) (Jul)
Trade Balance (YoY) (Jul)
-3,660M
01:45
24.08.17
    New Zealand Trade Balance (MoM) (Jul)
Trade Balance (MoM) (Jul)
242M
01:45
24.08.17
    New Zealand Exports (Jul)
Exports (Jul)
4.70B
02:50
24.08.17
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
-145.5B
02:50
24.08.17
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-302.5B
08:00
24.08.17
    Japan Leading Index
Leading Index
106.3
09:45
24.08.17
    France French Business Survey (Aug)
French Business Survey (Aug)
109
09:45
24.08.17
    France French Industrial Investments (Q3)
French Industrial Investments (Q3)
6.0%
10:15
24.08.17
    Switzerland Industrial orders (Q2)
Industrial orders (Q2)
-4.6%
11:30
24.08.17
    United Kingdom GDP (QoQ) (Q2)
GDP (QoQ) (Q2)
0.3%
11:30
24.08.17
    United Kingdom Business Investment (QoQ) (Q2)
Business Investment (QoQ) (Q2)
0.6%
11:30
24.08.17
    United Kingdom BBA Mortgage Approvals
BBA Mortgage Approvals
40.2K
11:30
24.08.17
    United Kingdom GDP (YoY) (Q2)
GDP (YoY) (Q2)
1.7%
11:30
24.08.17
    United Kingdom Index of Services
Index of Services
0.4%
11:30
24.08.17
    United Kingdom Business Investment (YoY) (Q2)
Business Investment (YoY) (Q2)
0.7%
13:00
24.08.17
    United Kingdom CBI Distributive Trades Survey (Aug)
CBI Distributive Trades Survey (Aug)
22
15:00
24.08.17
    USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium
15:30
24.08.17
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
240.50K
15:30
24.08.17
    Canada Corporate Profits (QoQ)
Corporate Profits (QoQ)
-7.4%
15:30
24.08.17
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,953K
15:30
24.08.17
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
232K
16:50
24.08.17
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
52.1
17:00
24.08.17
    USA Existing Home Sales (MoM) (Jul)
Existing Home Sales (MoM) (Jul)
-1.8%
17:00
24.08.17
    USA MBA Delinquency Rates (QoQ)
MBA Delinquency Rates (QoQ)
4.71%
17:00
24.08.17
    USA Existing Home Sales (Jul)
Existing Home Sales (Jul)
5.52M
17:30
24.08.17
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
53B
18:00
24.08.17
    USA KC Fed Composite Index (Aug)
KC Fed Composite Index (Aug)
10
18:00
24.08.17
    USA KC Fed Manufacturing Index (Aug)
KC Fed Manufacturing Index (Aug)
4
20:00
24.08.17
    USA 5-Year TIPS Auction
5-Year TIPS Auction
-0.049%
02:30
25.08.17
    Japan Tokyo CPI (YoY) (Aug)
Tokyo CPI (YoY) (Aug)
0.1%
02:30
25.08.17
    Japan National CPI (YoY) (Jul)
National CPI (YoY) (Jul)
0.4%
02:30
25.08.17
    Japan National Core CPI (YoY) (Jul)
National Core CPI (YoY) (Jul)
0.4%
02:30
25.08.17
    Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Aug)
Tokyo Core CPI (YoY) (Aug)
0.2%
02:50
25.08.17
    Japan Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
0.8%
09:00
25.08.17
    Germany German Import Price Index (MoM) (Jul)
German Import Price Index (MoM) (Jul)
-1.1%
09:00
25.08.17
    Germany German GDP (QoQ) (Q2)
German GDP (QoQ) (Q2)
0.6%
09:00
25.08.17
    Germany German Import Price Index (YoY) (Jul)
German Import Price Index (YoY) (Jul)
2.5%
09:00
25.08.17
    Germany German GDP (YoY) (Q2)
German GDP (YoY) (Q2)
0.8%
09:45
25.08.17
    France French Consumer Confidence (Aug)
French Consumer Confidence (Aug)
104
11:00
25.08.17
    Germany German Business Expectations (Aug)
German Business Expectations (Aug)
107.3
11:00
25.08.17
    Germany German Ifo Business Climate Index (Aug)
German Ifo Business Climate Index (Aug)
116.0
11:00
25.08.17
    Germany German Current Assessment (Aug)
German Current Assessment (Aug)
125.4
15:00
25.08.17
    USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium
15:30
25.08.17
    USA Durables Excluding Defense (MoM) (Jul)
Durables Excluding Defense (MoM) (Jul)
6.6%
15:30
25.08.17
    USA Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
0.1%
15:30
25.08.17
    USA Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Jul)
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Jul)
-0.1%
15:30
25.08.17
    USA Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
Durable Goods Orders (MoM) (Jul)
6.4%
17:00
25.08.17
    USA Fed Chair Yellen Speaks
Fed Chair Yellen Speaks
17:30
25.08.17
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
2.5%
17:30
25.08.17
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
144.5
20:00
25.08.17
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
763
21:00
25.08.17
    Germany German GDP (QoQ) (Q2)
German GDP (QoQ) (Q2)
0.6%
21:00
25.08.17
    Germany German GDP (YoY) (Q2)
German GDP (YoY) (Q2)
0.8%
22:00
25.08.17
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
15:00
26.08.17
    USA Jackson Hole Symposium
Jackson Hole Symposium

Choose your language