Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
03:32 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 00:57:18 House Prices (YoY) (Sep) CN
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
04:30
23.10.17
    China House Prices (YoY) (Sep)
House Prices (YoY) (Sep)
8.3%
06:00
23.10.17
    New Zealand New Zealand - Labour Day
New Zealand - Labour Day
08:00
23.10.17
    Japan Leading Index
Leading Index
106.8
10:00
23.10.17
    Eurozone ECB's Praet Speaks
ECB's Praet Speaks
13:00
23.10.17
    United Kingdom CBI Industrial Trends Orders (Oct)
CBI Industrial Trends Orders (Oct)
7
15:30
23.10.17
    USA Chicago Fed National Activity (Sep)
Chicago Fed National Activity (Sep)
-0.31
15:30
23.10.17
    Canada Wholesale Sales (MoM) (Aug)
Wholesale Sales (MoM) (Aug)
1.5%
16:00
23.10.17
    France French 6-Month BTF Auction
French 6-Month BTF Auction
-0.637%
16:00
23.10.17
    France French 12-Month BTF Auction
French 12-Month BTF Auction
-0.597%
16:00
23.10.17
    France French 3-Month BTF Auction
French 3-Month BTF Auction
-0.701%
17:00
23.10.17
    Eurozone Consumer Confidence (Oct)
Consumer Confidence (Oct)
-1.2
18:30
23.10.17
    USA 3-Month Bill Auction
3-Month Bill Auction
1.090%
18:30
23.10.17
    USA 6-Month Bill Auction
6-Month Bill Auction
1.240%
03:30
24.10.17
    Japan Manufacturing PMI (Oct)
Manufacturing PMI (Oct)
52.9
09:45
24.10.17
    France French Business Survey (Oct)
French Business Survey (Oct)
110
10:00
24.10.17
    France French Services PMI (Oct)
French Services PMI (Oct)
57.0
10:00
24.10.17
    France French Markit Composite PMI (Oct)
French Markit Composite PMI (Oct)
57.1
10:00
24.10.17
    France French Manufacturing PMI (Oct)
French Manufacturing PMI (Oct)
56.1
10:30
24.10.17
    Germany German Manufacturing PMI (Oct)
German Manufacturing PMI (Oct)
60.6
10:30
24.10.17
    Germany German Services PMI (Oct)
German Services PMI (Oct)
55.6
10:30
24.10.17
    Germany German Composite PMI (Oct)
German Composite PMI (Oct)
57.7
11:00
24.10.17
    Eurozone Markit Composite PMI (Oct)
Markit Composite PMI (Oct)
56.7
11:00
24.10.17
    Eurozone Services PMI (Oct)
Services PMI (Oct)
55.8
11:00
24.10.17
    Eurozone Manufacturing PMI (Oct)
Manufacturing PMI (Oct)
58.1
15:55
24.10.17
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
-1.4%
15:55
24.10.17
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
3.6%
16:45
24.10.17
    USA Services PMI (Oct)
Services PMI (Oct)
55.3
16:45
24.10.17
    USA Manufacturing PMI (Oct)
Manufacturing PMI (Oct)
53.1
16:45
24.10.17
    USA Markit Composite PMI (Oct)
Markit Composite PMI (Oct)
54.8
17:00
24.10.17
    USA Richmond Manufacturing Index (Oct)
Richmond Manufacturing Index (Oct)
19
17:00
24.10.17
    USA Richmond Services Index (Oct)
Richmond Services Index (Oct)
22
17:00
24.10.17
    USA Richmond Manufacturing Shipments (Oct)
Richmond Manufacturing Shipments (Oct)
22
18:30
24.10.17
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
0.995%
20:00
24.10.17
    USA 2-Year Note Auction
2-Year Note Auction
1.462%
23:30
24.10.17
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
-7.130M
03:30
25.10.17
    Australia CPI (QoQ) (Q3)
CPI (QoQ) (Q3)
0.2%
03:30
25.10.17
    Australia Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q3)
Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q3)
0.5%
03:30
25.10.17
    Australia Weighted mean CPI (QoQ) (Q3)
Weighted mean CPI (QoQ) (Q3)
0.5%
03:30
25.10.17
    Australia Trimmed Mean CPI (YoY) (Q3)
Trimmed Mean CPI (YoY) (Q3)
1.8%
03:30
25.10.17
    Australia CPI (YoY) (Q3)
CPI (YoY) (Q3)
1.9%
03:30
25.10.17
    Australia Weighted mean CPI (YoY) (Q3)
Weighted mean CPI (YoY) (Q3)
1.8%
03:30
25.10.17
    Australia CPI Index Number (Q3)
CPI Index Number (Q3)
110.70
09:00
25.10.17
    Switzerland Consumption Indicator (Sep)
Consumption Indicator (Sep)
1.53
11:00
25.10.17
    Germany German Ifo Business Climate Index (Oct)
German Ifo Business Climate Index (Oct)
115.2
11:00
25.10.17
    Germany German Business Expectations (Oct)
German Business Expectations (Oct)
107.4
11:00
25.10.17
    Switzerland ZEW Expectations (Oct)
ZEW Expectations (Oct)
28.0
11:00
25.10.17
    Germany German Current Assessment (Oct)
German Current Assessment (Oct)
123.6
11:30
25.10.17
    United Kingdom BBA Mortgage Approvals
BBA Mortgage Approvals
41.8K
11:30
25.10.17
    United Kingdom GDP (QoQ) (Q3)
GDP (QoQ) (Q3)
0.3%
11:30
25.10.17
    United Kingdom GDP (YoY) (Q3)
GDP (YoY) (Q3)
1.5%
11:30
25.10.17
    United Kingdom Index of Services
Index of Services
0.5%
12:35
25.10.17
    Germany German 10-Year Bund Auction
German 10-Year Bund Auction
0.440%
14:00
25.10.17
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
242.9
14:00
25.10.17
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
1,399.6
14:00
25.10.17
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.14%
14:00
25.10.17
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
419.7
14:00
25.10.17
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
3.6%
15:00
25.10.17
    ZAF Budget Balance
Budget Balance
-152.200B
15:00
25.10.17
    ZAF Budget Balance
Budget Balance
-3.70%
15:30
25.10.17
    USA Core Durable Goods Orders (MoM) (Sep)
Core Durable Goods Orders (MoM) (Sep)
0.5%
15:30
25.10.17
    USA Durables Excluding Defense (MoM) (Sep)
Durables Excluding Defense (MoM) (Sep)
2.2%
15:30
25.10.17
    USA Durable Goods Orders (MoM) (Sep)
Durable Goods Orders (MoM) (Sep)
2.0%
15:30
25.10.17
    USA Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Sep)
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Sep)
0.9%
16:00
25.10.17
    USA House Price Index (Aug)
House Price Index (Aug)
249.8
16:00
25.10.17
    USA House Price Index (MoM) (Aug)
House Price Index (MoM) (Aug)
0.2%
16:00
25.10.17
    USA House Price Index (YoY) (Aug)
House Price Index (YoY) (Aug)
6.3%
17:00
25.10.17
    Canada BoC Monetary Policy Report
BoC Monetary Policy Report
17:00
25.10.17
    Canada BoC Rate Statement
BoC Rate Statement
17:00
25.10.17
    Canada BoC Interest Rate Decision
BoC Interest Rate Decision
1.00%
17:00
25.10.17
    USA New Home Sales (Sep)
New Home Sales (Sep)
560K
17:00
25.10.17
    USA New Home Sales (MoM) (Sep)
New Home Sales (MoM) (Sep)
-3.4%
17:30
25.10.17
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-5.731M
17:30
25.10.17
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.180M
17:30
25.10.17
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
0.290M
17:30
25.10.17
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
0.908M
17:30
25.10.17
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
0.528M
17:30
25.10.17
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-0.662M
17:30
25.10.17
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
0.237M
17:30
25.10.17
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
0.202M
18:15
25.10.17
    Canada BoC Gov Poloz Speaks
BoC Gov Poloz Speaks
20:00
25.10.17
    USA 5-Year Note Auction
5-Year Note Auction
1.911%
00:45
26.10.17
    New Zealand Imports (Sep)
Imports (Sep)
4.92B
00:45
26.10.17
    New Zealand Exports (Sep)
Exports (Sep)
3.69B
00:45
26.10.17
    New Zealand Trade Balance (YoY) (Sep)
Trade Balance (YoY) (Sep)
-3,200M
00:45
26.10.17
    New Zealand Trade Balance (MoM) (Sep)
Trade Balance (MoM) (Sep)
-1,235M
02:50
26.10.17
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
269.7B
02:50
26.10.17
    Japan Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
0.8%
02:50
26.10.17
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
840.7B
03:30
26.10.17
    Australia Import Price Index (QoQ) (Q3)
Import Price Index (QoQ) (Q3)
-0.1%
03:30
26.10.17
    Australia Export Price Index (QoQ) (Q3)
Export Price Index (QoQ) (Q3)
-5.7%
09:00
26.10.17
    Germany GfK German Consumer Climate (Nov)
GfK German Consumer Climate (Nov)
10.8
10:45
26.10.17
    Australia RBA Assist Gov Debelle Speaks
RBA Assist Gov Debelle Speaks
11:00
26.10.17
    Eurozone Private Sector Loans (YoY)
Private Sector Loans (YoY)
2.7%
11:00
26.10.17
    Eurozone M3 Money Supply (YoY) (Sep)
M3 Money Supply (YoY) (Sep)
5.0%
12:30
26.10.17
    ZAF PPI (MoM) (Sep)
PPI (MoM) (Sep)
0.4%
12:30
26.10.17
    ZAF PPI (YoY) (Sep)
PPI (YoY) (Sep)
4.2%
13:00
26.10.17
    United Kingdom CBI Distributive Trades Survey (Oct)
CBI Distributive Trades Survey (Oct)
42
14:45
26.10.17
    Eurozone ECB Interest Rate Decision (Oct)
ECB Interest Rate Decision (Oct)
0.00%
14:45
26.10.17
    Eurozone Deposit Facility Rate
Deposit Facility Rate
-0.40%
15:30
26.10.17
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
222K
15:30
26.10.17
    USA Goods Trade Balance (Sep)
Goods Trade Balance (Sep)
-62.94B
15:30
26.10.17
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
248.25K
15:30
26.10.17
    Eurozone ECB Press Conference
ECB Press Conference
15:30
26.10.17
    USA Wholesale Inventories (MoM)
Wholesale Inventories (MoM)
0.9%
15:30
26.10.17
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,888K
16:45
26.10.17
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
51.1
17:00
26.10.17
    USA Pending Home Sales Index (Sep)
Pending Home Sales Index (Sep)
106.3
17:00
26.10.17
    USA Pending Home Sales (MoM) (Sep)
Pending Home Sales (MoM) (Sep)
-2.6%
17:30
26.10.17
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
51B
17:30
26.10.17
    USA FOMC Member Kashkari Speaks
FOMC Member Kashkari Speaks
18:00
26.10.17
    USA KC Fed Manufacturing Index (Oct)
KC Fed Manufacturing Index (Oct)
22
18:00
26.10.17
    USA KC Fed Composite Index (Oct)
KC Fed Composite Index (Oct)
17
20:00
26.10.17
    USA 7-Year Note Auction
7-Year Note Auction
2.130%
02:30
27.10.17
    Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Oct)
Tokyo Core CPI (YoY) (Oct)
0.5%
02:30
27.10.17
    Japan National CPI (YoY) (Sep)
National CPI (YoY) (Sep)
0.7%
02:30
27.10.17
    Japan Tokyo CPI (YoY) (Oct)
Tokyo CPI (YoY) (Oct)
0.5%
02:30
27.10.17
    Japan National Core CPI (YoY) (Sep)
National Core CPI (YoY) (Sep)
0.7%
03:30
27.10.17
    Australia PPI (QoQ) (Q3)
PPI (QoQ) (Q3)
0.5%
03:30
27.10.17
    Australia PPI (YoY) (Q3)
PPI (YoY) (Q3)
1.7%
09:00
27.10.17
    Germany German Import Price Index (YoY) (Sep)
German Import Price Index (YoY) (Sep)
2.1%
09:00
27.10.17
    Germany German Import Price Index (MoM) (Sep)
German Import Price Index (MoM) (Sep)
0.0%
09:45
27.10.17
    France French Consumer Confidence (Oct)
French Consumer Confidence (Oct)
101
10:15
27.10.17
    Eurozone ECB's Praet Speaks
ECB's Praet Speaks
15:30
27.10.17
    USA GDP Price Index (QoQ) (Q3)
GDP Price Index (QoQ) (Q3)
1.0%
15:30
27.10.17
    USA GDP (QoQ) (Q3)
GDP (QoQ) (Q3)
3.1%
15:30
27.10.17
    USA Real Consumer Spending (Q3)
Real Consumer Spending (Q3)
3.3%
17:00
27.10.17
    USA Michigan Consumer Expectations (Oct)
Michigan Consumer Expectations (Oct)
91.3
17:00
27.10.17
    USA Michigan Consumer Sentiment (Oct)
Michigan Consumer Sentiment (Oct)
101.1
17:00
27.10.17
    USA Michigan Current Conditions (Oct)
Michigan Current Conditions (Oct)
116.4
17:00
27.10.17
    USA Michigan 5-Year Inflation Expectations (Oct)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Oct)
2.40%
17:00
27.10.17
    USA Michigan Inflation Expectations (Oct)
Michigan Inflation Expectations (Oct)
2.3%
20:00
27.10.17
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
736

Choose your language