Dành cho Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
18:17 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 00:12:49 8-Week Bill Auction US
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
00:45
16.10.18
    New Zealand CPI (QoQ) (Q3)
CPI (QoQ) (Q3)
0.4% 0.9%
00:45
16.10.18
    New Zealand CPI (YoY) (Q3)
CPI (YoY) (Q3)
1.5% 1.9%
03:30
16.10.18
    Australia RBA Meeting Minutes
RBA Meeting Minutes
04:30
16.10.18
    China CPI (MoM) (Sep)
CPI (MoM) (Sep)
0.7% 0.7%
04:30
16.10.18
    China PPI (YoY) (Sep)
PPI (YoY) (Sep)
4.1% 3.6%
04:30
16.10.18
    China CPI (YoY) (Sep)
CPI (YoY) (Sep)
2.3% 2.5%
05:00
16.10.18
    New Zealand RBNZ Offshore Holdings (Sep)
RBNZ Offshore Holdings (Sep)
56.10% 55.40%
06:00
16.10.18
    China Outstanding Loan Growth (YoY)
Outstanding Loan Growth (YoY)
13.2%
06:00
16.10.18
    China M2 Money Stock (YoY)
M2 Money Stock (YoY)
8.2%
06:00
16.10.18
    China FDI
FDI
2.30%
06:00
16.10.18
    China New Loans
New Loans
1,280.0B
09:00
16.10.18
    Germany German Import Price Index (YoY) (Aug)
German Import Price Index (YoY) (Aug)
4.8% 4.8%
09:00
16.10.18
    Germany German Import Price Index (MoM) (Aug)
German Import Price Index (MoM) (Aug)
-0.1% 0.0%
11:30
16.10.18
    United Kingdom Average Earnings Index +Bonus (Aug)
Average Earnings Index +Bonus (Aug)
2.6% 2.7%
11:30
16.10.18
    United Kingdom Average Earnings ex Bonus (Aug)
Average Earnings ex Bonus (Aug)
2.9% 3.1%
11:30
16.10.18
    United Kingdom Claimant Count Change (Sep)
Claimant Count Change (Sep)
14.2K 18.5K
11:30
16.10.18
    United Kingdom Unemployment Rate (Aug)
Unemployment Rate (Aug)
4.0% 4.0%
11:30
16.10.18
    United Kingdom Employment Change 3M/3M (MoM)
Employment Change 3M/3M (MoM)
3.0K -5.0K
12:00
16.10.18
    Germany German ZEW Economic Sentiment (Oct)
German ZEW Economic Sentiment (Oct)
-10.6 -24.7
12:00
16.10.18
    Eurozone Trade Balance (Aug)
Trade Balance (Aug)
17.6B 11.7B
12:00
16.10.18
    Eurozone ZEW Economic Sentiment
ZEW Economic Sentiment
-7.2 -19.4
12:00
16.10.18
    Germany German ZEW Current Conditions (Oct)
German ZEW Current Conditions (Oct)
76.0 70.1
12:40
16.10.18
    Germany German 2-Year Schatz Auction
German 2-Year Schatz Auction
-0.540% -0.560%
15:30
16.10.18
    Canada Foreign Securities Purchases by Canadians (Aug)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Aug)
13.06B -0.19B
15:30
16.10.18
    Canada Foreign Securities Purchases (Aug)
Foreign Securities Purchases (Aug)
15.29B 2.82B
15:55
16.10.18
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
0.4% 0.1%
15:55
16.10.18
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
6.5% 5.8%
16:15
16.10.18
    USA Industrial Production (MoM) (Sep)
Industrial Production (MoM) (Sep)
0.4% 0.3%
16:15
16.10.18
    USA Capacity Utilization Rate (Sep)
Capacity Utilization Rate (Sep)
78.1% 78.1%
16:15
16.10.18
    USA Manufacturing Production (MoM) (Sep)
Manufacturing Production (MoM) (Sep)
0.3% 0.2%
16:15
16.10.18
    United Kingdom BoE MPC Member Cunliffe Speaks
BoE MPC Member Cunliffe Speaks
17:00
16.10.18
    USA NAHB Housing Market Index (Oct)
NAHB Housing Market Index (Oct)
67 68
17:00
16.10.18
    USA JOLTs Job Openings (Aug)
JOLTs Job Openings (Aug)
7.077M 7.136M
17:15
16.10.18
    New Zealand GlobalDairyTrade Price Index
GlobalDairyTrade Price Index
-1.9%
17:45
16.10.18
    New Zealand GlobalDairyTrade Price Index
GlobalDairyTrade Price Index
-1.9% -0.3%
18:30
16.10.18
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
2.135%
18:30
16.10.18
    USA 8-Week Bill Auction
8-Week Bill Auction
23:00
16.10.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Aug)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Aug)
56.60B
23:00
16.10.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions (Aug)
TIC Net Long-Term Transactions (Aug)
74.8B
23:00
16.10.18
    USA Overall Net Capital Flow (Aug)
Overall Net Capital Flow (Aug)
52.20B
23:00
16.10.18
    USA US Foreign Buying, T-bonds (Aug)
US Foreign Buying, T-bonds (Aug)
18.90B
23:15
16.10.18
    USA FOMC Member Daly Speaks
FOMC Member Daly Speaks
23:30
16.10.18
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
9.750M
00:20
17.10.18
    Australia RBA Assist Gov Debelle Speaks
RBA Assist Gov Debelle Speaks
02:30
17.10.18
    Australia MI Leading Index (MoM)
MI Leading Index (MoM)
0.1%
06:00
17.10.18
    China New Loans
New Loans
1,280.0B
06:00
17.10.18
    China Outstanding Loan Growth (YoY)
Outstanding Loan Growth (YoY)
13.2%
06:00
17.10.18
    China FDI
FDI
2.30%
06:00
17.10.18
    China M2 Money Stock (YoY)
M2 Money Stock (YoY)
8.2%
10:30
17.10.18
    Eurozone ECB's Praet Speaks
ECB's Praet Speaks
11:30
17.10.18
    United Kingdom Core CPI (YoY) (Sep)
Core CPI (YoY) (Sep)
2.1%
11:30
17.10.18
    United Kingdom BoE FPC Meeting Minutes
BoE FPC Meeting Minutes
11:30
17.10.18
    United Kingdom RPI (YoY) (Sep)
RPI (YoY) (Sep)
3.5%
11:30
17.10.18
    United Kingdom Core PPI Output (MoM) (Sep)
Core PPI Output (MoM) (Sep)
0.1%
11:30
17.10.18
    United Kingdom House Price Index (YoY)
House Price Index (YoY)
3.1%
11:30
17.10.18
    United Kingdom PPI Input (YoY) (Sep)
PPI Input (YoY) (Sep)
8.7%
11:30
17.10.18
    United Kingdom Core PPI Output (YoY) (Sep)
Core PPI Output (YoY) (Sep)
2.1%
11:30
17.10.18
    United Kingdom Core RPI (YoY) (Sep)
Core RPI (YoY) (Sep)
3.4%
11:30
17.10.18
    United Kingdom PPI Input (MoM) (Sep)
PPI Input (MoM) (Sep)
0.5%
11:30
17.10.18
    United Kingdom Core RPI (MoM) (Sep)
Core RPI (MoM) (Sep)
0.9%
11:30
17.10.18
    United Kingdom PPI Output (YoY) (Sep)
PPI Output (YoY) (Sep)
2.9%
11:30
17.10.18
    United Kingdom CPIH (YoY)
CPIH (YoY)
2.4%
11:30
17.10.18
    United Kingdom CPI (YoY) (Sep)
CPI (YoY) (Sep)
2.7%
11:30
17.10.18
    United Kingdom PPI Output (MoM) (Sep)
PPI Output (MoM) (Sep)
0.2%
11:30
17.10.18
    United Kingdom CPI (MoM) (Sep)
CPI (MoM) (Sep)
0.7%
11:30
17.10.18
    United Kingdom RPI (MoM) (Sep)
RPI (MoM) (Sep)
0.9%
12:00
17.10.18
    Eurozone Core CPI (MoM) (Sep)
Core CPI (MoM) (Sep)
0.4%
12:00
17.10.18
    Eurozone CPI (MoM) (Sep)
CPI (MoM) (Sep)
0.2%
12:00
17.10.18
    Eurozone Core CPI (YoY) (Sep)
Core CPI (YoY) (Sep)
0.9%
12:00
17.10.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (YoY) (Sep)
CPI ex Tobacco (YoY) (Sep)
1.9%
12:00
17.10.18
    Eurozone CPI (YoY) (Sep)
CPI (YoY) (Sep)
2.1%
12:00
17.10.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (MoM) (Sep)
CPI ex Tobacco (MoM) (Sep)
0.2%
12:35
17.10.18
    Germany German 30-Year Bund Auction
German 30-Year Bund Auction
1.100%
13:00
17.10.18
    Eurozone EU Economic Forecasts
EU Economic Forecasts
14:00
17.10.18
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
346.7
14:00
17.10.18
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
5.05%
14:00
17.10.18
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
921.2
14:00
17.10.18
    ZAF Retail Sales (YoY) (Aug)
Retail Sales (YoY) (Aug)
1.3%
14:00
17.10.18
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
-1.7%
14:00
17.10.18
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
238.0
15:30
17.10.18
    Canada Manufacturing Sales (MoM) (Aug)
Manufacturing Sales (MoM) (Aug)
0.9%
15:30
17.10.18
    USA Building Permits (MoM) (Sep)
Building Permits (MoM) (Sep)
-5.7%
15:30
17.10.18
    USA Building Permits (Sep)
Building Permits (Sep)
1.249M
15:30
17.10.18
    USA Housing Starts (MoM) (Sep)
Housing Starts (MoM) (Sep)
9.2%
15:30
17.10.18
    USA Housing Starts (Sep)
Housing Starts (Sep)
1.282M
17:30
17.10.18
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.239M
17:30
17.10.18
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.001M
17:30
17.10.18
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
0.601M
17:30
17.10.18
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
2.359M
17:30
17.10.18
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-1.421M
17:30
17.10.18
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
0.951M
17:30
17.10.18
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
-2.666M
17:30
17.10.18
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
5.987M
19:10
17.10.18
    USA FOMC Member Brainard Speaks
FOMC Member Brainard Speaks
19:30
17.10.18
    Germany German Buba President Weidmann Speaks
German Buba President Weidmann Speaks
20:00
17.10.18
    United Kingdom BoE MPC Member Broadbent Speaks
BoE MPC Member Broadbent Speaks
21:00
17.10.18
    USA FOMC Meeting Minutes
FOMC Meeting Minutes
02:50
18.10.18
    Japan Adjusted Trade Balance
Adjusted Trade Balance
-0.19T
02:50
18.10.18
    Japan Exports (YoY) (Sep)
Exports (YoY) (Sep)
6.6%
02:50
18.10.18
    Japan Imports (YoY) (Sep)
Imports (YoY) (Sep)
15.3%
02:50
18.10.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
-200.5B
02:50
18.10.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
1,578.4B
02:50
18.10.18
    Japan Trade Balance (Sep)
Trade Balance (Sep)
-438B
03:30
18.10.18
    Australia Full Employment Change (Sep)
Full Employment Change (Sep)
33.7K
03:30
18.10.18
    Australia Unemployment Rate (Sep)
Unemployment Rate (Sep)
5.3%
03:30
18.10.18
    Australia Employment Change (Sep)
Employment Change (Sep)
44.0K
03:30
18.10.18
    Australia Participation Rate (Sep)
Participation Rate (Sep)
65.7%
03:30
18.10.18
    Australia NAB Quarterly Business Confidence
NAB Quarterly Business Confidence
7
09:00
18.10.18
    Germany German WPI (YoY) (Sep)
German WPI (YoY) (Sep)
3.8%
09:00
18.10.18
    Germany German WPI (MoM) (Sep)
German WPI (MoM) (Sep)
0.3%
09:00
18.10.18
    Switzerland Trade Balance (Sep)
Trade Balance (Sep)
2.134B
11:30
18.10.18
    United Kingdom Retail Sales (YoY) (Sep)
Retail Sales (YoY) (Sep)
3.3%
11:30
18.10.18
    United Kingdom Retail Sales (MoM) (Sep)
Retail Sales (MoM) (Sep)
0.3%
11:30
18.10.18
    United Kingdom Core Retail Sales (YoY) (Sep)
Core Retail Sales (YoY) (Sep)
3.5%
11:30
18.10.18
    United Kingdom Core Retail Sales (MoM) (Sep)
Core Retail Sales (MoM) (Sep)
0.3%
12:00
18.10.18
    France French 3-Year BTAN Auction
French 3-Year BTAN Auction
-0.37%
12:00
18.10.18
    France French 5-Year BTAN Auction
French 5-Year BTAN Auction
0.14%
12:00
18.10.18
    ZAF Mining Production (Aug)
Mining Production (Aug)
-5.2%
12:00
18.10.18
    ZAF Gold Production (YoY) (Aug)
Gold Production (YoY) (Aug)
-15.0%
13:00
18.10.18
    Eurozone EU Leaders Summit
EU Leaders Summit
15:30
18.10.18
    USA Philadelphia Fed Manufacturing Index (Oct)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Oct)
22.9
15:30
18.10.18
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
214K
15:30
18.10.18
    USA Philly Fed Prices Paid (Oct)
Philly Fed Prices Paid (Oct)
39.60
15:30
18.10.18
    USA Philly Fed CAPEX Index (Oct)
Philly Fed CAPEX Index (Oct)
26.70
15:30
18.10.18
    USA Philly Fed Employment (Oct)
Philly Fed Employment (Oct)
17.6
15:30
18.10.18
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,660K
15:30
18.10.18
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
209.50K
15:30
18.10.18
    Canada ADP Nonfarm Employment Change
ADP Nonfarm Employment Change
13.6K
15:30
18.10.18
    USA Philly Fed New Orders (Oct)
Philly Fed New Orders (Oct)
21.4
15:30
18.10.18
    USA Philly Fed Business Conditions (Oct)
Philly Fed Business Conditions (Oct)
36.3
16:00
18.10.18
    USA FOMC Member Bullard Speaks
FOMC Member Bullard Speaks
16:45
18.10.18
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
59.5
17:30
18.10.18
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
90B
18:30
18.10.18
    USA FOMC Member Quarles Speaks
FOMC Member Quarles Speaks
20:00
18.10.18
    USA 30-Year Bond Auction
30-Year Bond Auction
3.088%
00:45
19.10.18
    New Zealand External Migration & Visitors (Sep)
External Migration & Visitors (Sep)
5.40%
00:45
19.10.18
    New Zealand Permanent/Long-Term Migration (Sep)
Permanent/Long-Term Migration (Sep)
5,010
00:45
19.10.18
    New Zealand Visitor Arrivals (MoM)
Visitor Arrivals (MoM)
2.8%
02:30
19.10.18
    Japan National CPI (MoM)
National CPI (MoM)
0.5%
02:30
19.10.18
    Japan National CPI (YoY) (Sep)
National CPI (YoY) (Sep)
1.3%
02:30
19.10.18
    Japan National Core CPI (YoY) (Sep)
National Core CPI (YoY) (Sep)
0.9%
05:00
19.10.18
    China Retail Sales (YoY) (Sep)
Retail Sales (YoY) (Sep)
9.0%
05:00
19.10.18
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Sep)
Fixed Asset Investment (YoY) (Sep)
5.3%
05:00
19.10.18
    China GDP (YoY) (Q3)
GDP (YoY) (Q3)
6.7%
05:00
19.10.18
    China Chinese Unemployment Rate
Chinese Unemployment Rate
5.0%
05:00
19.10.18
    New Zealand Credit Card Spending (YoY)
Credit Card Spending (YoY)
7.7%
05:00
19.10.18
    China GDP (QoQ) (Q3)
GDP (QoQ) (Q3)
1.8%
05:00
19.10.18
    China NBS Press Conference
NBS Press Conference
05:00
19.10.18
    China Industrial Production (YoY) (Sep)
Industrial Production (YoY) (Sep)
6.1%
07:30
19.10.18
    Japan All Industries Activity Index (MoM)
All Industries Activity Index (MoM)
0.0%
09:30
19.10.18
    Japan BoJ Governor Kuroda Speaks
BoJ Governor Kuroda Speaks
11:00
19.10.18
    Eurozone Current Account (Aug)
Current Account (Aug)
21.3B
11:00
19.10.18
    Eurozone Current Account n.s.a. (Aug)
Current Account n.s.a. (Aug)
31.9B
11:30
19.10.18
    United Kingdom Public Sector Net Borrowing (Sep)
Public Sector Net Borrowing (Sep)
5.89B
11:30
19.10.18
    United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement (Sep)
Public Sector Net Cash Requirement (Sep)
3.091B
15:30
19.10.18
    Canada CPI (MoM) (Sep)
CPI (MoM) (Sep)
-0.1%
15:30
19.10.18
    Canada Common CPI (YoY)
Common CPI (YoY)
2.0%
15:30
19.10.18
    Canada CPI (YoY) (Sep)
CPI (YoY) (Sep)
2.8%
15:30
19.10.18
    Canada Median CPI (YoY)
Median CPI (YoY)
2.1%
15:30
19.10.18
    Canada Trimmed CPI (YoY)
Trimmed CPI (YoY)
2.2%
15:30
19.10.18
    Canada Core CPI (MoM) (Sep)
Core CPI (MoM) (Sep)
0.1%
15:30
19.10.18
    Canada Core Retail Sales (MoM) (Aug)
Core Retail Sales (MoM) (Aug)
0.9%
15:30
19.10.18
    Canada Retail Sales (MoM) (Aug)
Retail Sales (MoM) (Aug)
0.3%
15:30
19.10.18
    Canada Core CPI (YoY) (Sep)
Core CPI (YoY) (Sep)
1.7%
16:00
19.10.18
    USA FOMC Member Kaplan Speaks
FOMC Member Kaplan Speaks
17:00
19.10.18
    USA Existing Home Sales (MoM) (Sep)
Existing Home Sales (MoM) (Sep)
0.0%
17:00
19.10.18
    USA Existing Home Sales (Sep)
Existing Home Sales (Sep)
5.34M
17:30
19.10.18
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
148.6
17:30
19.10.18
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
0.6%
18:30
19.10.18
    United Kingdom BoE Gov Carney Speaks
BoE Gov Carney Speaks
19:00
19.10.18
    USA FOMC Member Bostic Speaks
FOMC Member Bostic Speaks
20:00
19.10.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
869
04:30
20.10.18
    China House Prices (YoY) (Sep)
House Prices (YoY) (Sep)
7.0%
18:30
20.10.18
    USA FOMC Member Bostic Speaks
FOMC Member Bostic Speaks

Choose your language