Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
17:43 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 00:16:21 Consumer Confidence (Jan) EU
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
07:30
23.01.17
    Japan All Industries Activity Index (MoM)
All Industries Activity Index (MoM)
0.0% 0.4% 0.3%
08:00
23.01.17
    Japan Leading Index
Leading Index
102.7 102.7 102.8
14:30
23.01.17
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
16:30
23.01.17
    Canada Wholesale Sales (MoM) (Nov)
Wholesale Sales (MoM) (Nov)
1.3% 0.5% 0.2%
17:00
23.01.17
    France French 6-Month BTF Auction
French 6-Month BTF Auction
-0.532% -0.540%
17:00
23.01.17
    France French 3-Month BTF Auction
French 3-Month BTF Auction
-0.553% -0.552%
17:00
23.01.17
    France French 12-Month BTF Auction
French 12-Month BTF Auction
-0.526% -0.530%
18:00
23.01.17
    Eurozone Consumer Confidence (Jan)
Consumer Confidence (Jan)
-5.1 -4.8
19:30
23.01.17
    USA 3-Month Bill Auction
3-Month Bill Auction
0.530%
19:30
23.01.17
    USA 6-Month Bill Auction
6-Month Bill Auction
0.605%
21:30
23.01.17
    USA U.S. President Trump Speaks
U.S. President Trump Speaks
03:30
24.01.17
    Japan Manufacturing PMI (Jan)
Manufacturing PMI (Jan)
52.4 52.3
11:00
24.01.17
    France French Manufacturing PMI (Jan)
French Manufacturing PMI (Jan)
53.5 53.4
11:00
24.01.17
    France French Services PMI (Jan)
French Services PMI (Jan)
52.9 53.2
11:00
24.01.17
    France French Markit Composite PMI (Jan)
French Markit Composite PMI (Jan)
53.4 53.3
11:30
24.01.17
    Germany German Composite PMI (Jan)
German Composite PMI (Jan)
55.2 55.2
11:30
24.01.17
    Germany German Manufacturing PMI (Jan)
German Manufacturing PMI (Jan)
55.6 55.4
11:30
24.01.17
    Germany German Services PMI (Jan)
German Services PMI (Jan)
54.3 54.5
12:00
24.01.17
    Eurozone Services PMI (Jan)
Services PMI (Jan)
53.7 53.9
12:00
24.01.17
    Eurozone Manufacturing PMI (Jan)
Manufacturing PMI (Jan)
54.9 54.8
12:00
24.01.17
    Eurozone Markit Composite PMI (Jan)
Markit Composite PMI (Jan)
54.4 54.5
12:30
24.01.17
    United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement (Dec)
Public Sector Net Cash Requirement (Dec)
13.525B
12:30
24.01.17
    United Kingdom Public Sector Net Borrowing (Dec)
Public Sector Net Borrowing (Dec)
12.21B 7.00B
16:00
24.01.17
    ZAF Prime Rate (Jan)
Prime Rate (Jan)
10.50%
16:00
24.01.17
    ZAF Interest Rate Decision (Jan)
Interest Rate Decision (Jan)
7.00% 7.00%
16:55
24.01.17
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
-3.4%
16:55
24.01.17
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
0.3%
17:45
24.01.17
    USA Manufacturing PMI (Jan)
Manufacturing PMI (Jan)
54.3 54.5
18:00
24.01.17
    USA Existing Home Sales (Dec)
Existing Home Sales (Dec)
5.61M 5.52M
18:00
24.01.17
    USA Existing Home Sales (MoM) (Dec)
Existing Home Sales (MoM) (Dec)
0.7% -1.1%
18:00
24.01.17
    USA Richmond Manufacturing Shipments (Jan)
Richmond Manufacturing Shipments (Jan)
12
18:00
24.01.17
    USA Richmond Services Index (Jan)
Richmond Services Index (Jan)
4
18:00
24.01.17
    ZAF Interest Rate Decision (Jan)
Interest Rate Decision (Jan)
7.00% 7.00%
18:00
24.01.17
    USA Richmond Manufacturing Index (Jan)
Richmond Manufacturing Index (Jan)
8 7
18:00
24.01.17
    ZAF Prime Rate (Jan)
Prime Rate (Jan)
10.50%
18:30
24.01.17
    Australia CB Leading Index (MoM)
CB Leading Index (MoM)
-0.4%
19:30
24.01.17
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
0.520%
21:00
24.01.17
    USA 2-Year Note Auction
2-Year Note Auction
1.280%
02:30
25.01.17
    Australia MI Leading Index (MoM)
MI Leading Index (MoM)
0.0%
02:50
25.01.17
    Japan Exports (YoY) (Dec)
Exports (YoY) (Dec)
-0.4% 1.2%
02:50
25.01.17
    Japan Trade Balance (Dec)
Trade Balance (Dec)
153B 270B
02:50
25.01.17
    Japan Imports (YoY) (Dec)
Imports (YoY) (Dec)
-8.8% -0.8%
02:50
25.01.17
    Japan Adjusted Trade Balance
Adjusted Trade Balance
0.54T 0.22T
03:30
25.01.17
    Australia Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q4)
Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q4)
0.4% 0.5%
03:30
25.01.17
    Australia CPI (QoQ) (Q4)
CPI (QoQ) (Q4)
0.7% 0.7%
03:30
25.01.17
    Australia CPI (YoY) (Q4)
CPI (YoY) (Q4)
1.3% 1.6%
03:30
25.01.17
    Australia CPI Index Number (Q4)
CPI Index Number (Q4)
109.40
03:30
25.01.17
    Australia Weighted mean CPI (QoQ) (Q4)
Weighted mean CPI (QoQ) (Q4)
0.3% 0.5%
03:30
25.01.17
    Australia Weighted mean CPI (YoY) (Q4)
Weighted mean CPI (YoY) (Q4)
1.3% 1.4%
03:30
25.01.17
    Australia Trimmed Mean CPI (YoY) (Q4)
Trimmed Mean CPI (YoY) (Q4)
1.7% 1.7%
05:00
25.01.17
    New Zealand Credit Card Spending (YoY)
Credit Card Spending (YoY)
4.1%
10:00
25.01.17
    Switzerland Consumption Indicator (Dec)
Consumption Indicator (Dec)
1.43
10:45
25.01.17
    France French Business Survey (Jan)
French Business Survey (Jan)
106 106
12:00
25.01.17
    Germany German Current Assessment (Jan)
German Current Assessment (Jan)
116.6 116.9
12:00
25.01.17
    Germany German Business Expectations (Jan)
German Business Expectations (Jan)
105.6 105.8
12:00
25.01.17
    Germany German Ifo Business Climate Index (Jan)
German Ifo Business Climate Index (Jan)
111.0 111.3
13:00
25.01.17
    Switzerland ZEW Expectations (Jan)
ZEW Expectations (Jan)
12.9
13:35
25.01.17
    Germany German 30-Year Bund Auction
German 30-Year Bund Auction
0.640%
14:00
25.01.17
    United Kingdom CBI Industrial Trends Orders (Jan)
CBI Industrial Trends Orders (Jan)
0 2
15:00
25.01.17
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.27%
15:00
25.01.17
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
382.2
15:00
25.01.17
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
0.8%
15:00
25.01.17
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
1,263.2
15:00
25.01.17
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
229.4
16:15
25.01.17
    Germany German Buba President Weidmann Speaks
German Buba President Weidmann Speaks
17:00
25.01.17
    USA House Price Index (YoY) (Nov)
House Price Index (YoY) (Nov)
6.2%
17:00
25.01.17
    USA House Price Index (MoM) (Nov)
House Price Index (MoM) (Nov)
0.4% 0.4%
17:00
25.01.17
    USA House Price Index (Nov)
House Price Index (Nov)
240.2
17:30
25.01.17
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
5.951M
17:30
25.01.17
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
-1.274M
17:30
25.01.17
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
-0.133M
17:30
25.01.17
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
-0.968M
17:30
25.01.17
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.611M
17:30
25.01.17
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.713M
17:30
25.01.17
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-0.651M
17:30
25.01.17
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
2.347M
18:30
25.01.17
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
5.951M
18:30
25.01.17
    Switzerland SNB Chairman Thomas Jordan speaks
SNB Chairman Thomas Jordan speaks
18:30
25.01.17
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
-0.133M
18:30
25.01.17
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
-0.968M
18:30
25.01.17
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
2.347M
18:30
25.01.17
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.713M
18:30
25.01.17
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
-1.274M
18:30
25.01.17
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.611M
18:30
25.01.17
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-0.651M
19:00
25.01.17
    United Kingdom BoE Gov Carney Speaks
BoE Gov Carney Speaks
21:00
25.01.17
    USA 5-Year Note Auction
5-Year Note Auction
2.057%
00:45
26.01.17
    New Zealand CPI (QoQ) (Q4)
CPI (QoQ) (Q4)
0.2% 0.3%
00:45
26.01.17
    New Zealand CPI (YoY) (Q4)
CPI (YoY) (Q4)
0.2% 1.2%
02:00
26.01.17
    New Zealand RBNZ Gov Wheeler Speaks
RBNZ Gov Wheeler Speaks
02:50
26.01.17
    Japan Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
0.3% 0.4%
02:50
26.01.17
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
332.1B
02:50
26.01.17
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
246.5B
06:00
26.01.17
    Australia Australia - Australia Day
Australia - Australia Day
10:00
26.01.17
    Germany GfK German Consumer Climate (Feb)
GfK German Consumer Climate (Feb)
9.9 10.0
10:00
26.01.17
    Switzerland Trade Balance (Dec)
Trade Balance (Dec)
3.636B 2.810B
12:30
26.01.17
    United Kingdom GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
0.6% 0.5%
12:30
26.01.17
    United Kingdom GDP (YoY) (Q4)
GDP (YoY) (Q4)
2.2% 2.1%
12:30
26.01.17
    ZAF PPI (YoY) (Dec)
PPI (YoY) (Dec)
6.9% 6.9%
12:30
26.01.17
    ZAF PPI (MoM) (Dec)
PPI (MoM) (Dec)
0.4% 0.2%
12:30
26.01.17
    United Kingdom BBA Mortgage Approvals
BBA Mortgage Approvals
40.7K 41.1K
12:30
26.01.17
    United Kingdom Index of Services
Index of Services
1.0% 0.9%
14:00
26.01.17
    United Kingdom CBI Distributive Trades Survey (Jan)
CBI Distributive Trades Survey (Jan)
35 22
16:30
26.01.17
    USA Chicago Fed National Activity (Dec)
Chicago Fed National Activity (Dec)
-0.27
16:30
26.01.17
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
234K 247K
16:30
26.01.17
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
2,046K 2,040K
16:30
26.01.17
    USA Wholesale Inventories (MoM)
Wholesale Inventories (MoM)
1.0% 0.9%
16:30
26.01.17
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
246.75K
16:30
26.01.17
    USA Goods Trade Balance (Dec)
Goods Trade Balance (Dec)
-65.30B -64.50B
17:45
26.01.17
    USA Services PMI (Jan)
Services PMI (Jan)
53.9 54.4
17:45
26.01.17
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
45.2
18:00
26.01.17
    USA New Home Sales (MoM) (Dec)
New Home Sales (MoM) (Dec)
5.2% -1.0%
18:00
26.01.17
    USA New Home Sales (Dec)
New Home Sales (Dec)
592K 588K
18:00
26.01.17
    USA CB Leading Index (MoM) (Dec)
CB Leading Index (MoM) (Dec)
0.0% 0.5%
18:30
26.01.17
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
-243B
19:00
26.01.17
    USA KC Fed Composite Index (Jan)
KC Fed Composite Index (Jan)
11 8
19:00
26.01.17
    USA KC Fed Manufacturing Index (Jan)
KC Fed Manufacturing Index (Jan)
24
21:00
26.01.17
    USA 7-Year Note Auction
7-Year Note Auction
2.284%
02:30
27.01.17
    Japan Tokyo CPI (YoY) (Jan)
Tokyo CPI (YoY) (Jan)
0.0% 0.0%
02:30
27.01.17
    Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Jan)
Tokyo Core CPI (YoY) (Jan)
-0.6% -0.4%
02:30
27.01.17
    Japan National CPI (YoY) (Dec)
National CPI (YoY) (Dec)
0.5% 0.2%
02:30
27.01.17
    Japan National Core CPI (YoY) (Dec)
National Core CPI (YoY) (Dec)
-0.4% -0.3%
03:30
27.01.17
    Australia PPI (QoQ) (Q4)
PPI (QoQ) (Q4)
0.3% 0.2%
03:30
27.01.17
    Australia Import Price Index (QoQ) (Q4)
Import Price Index (QoQ) (Q4)
-1.0% -0.5%
03:30
27.01.17
    Australia PPI (YoY) (Q4)
PPI (YoY) (Q4)
0.5%
03:30
27.01.17
    Australia Export Price Index (QoQ) (Q4)
Export Price Index (QoQ) (Q4)
3.5% 11.0%
08:00
27.01.17
    Japan BoJ Core CPI (YoY)
BoJ Core CPI (YoY)
0.2% 0.1%
10:00
27.01.17
    Germany German Import Price Index (MoM) (Dec)
German Import Price Index (MoM) (Dec)
0.7% 1.3%
10:00
27.01.17
    Germany German Import Price Index (YoY) (Dec)
German Import Price Index (YoY) (Dec)
0.3% 2.7%
10:45
27.01.17
    France French Consumer Confidence (Jan)
French Consumer Confidence (Jan)
99 100
12:00
27.01.17
    Eurozone M3 Money Supply (YoY) (Dec)
M3 Money Supply (YoY) (Dec)
4.8% 4.9%
12:00
27.01.17
    Eurozone Private Sector Loans (YoY)
Private Sector Loans (YoY)
1.9% 2.0%
16:30
27.01.17
    USA Durables Excluding Defense (MoM) (Dec)
Durables Excluding Defense (MoM) (Dec)
-6.5%
16:30
27.01.17
    USA Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec)
Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec)
0.6% 0.5%
16:30
27.01.17
    USA GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
3.5% 2.2%
16:30
27.01.17
    USA Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Dec)
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Dec)
0.9% 0.5%
16:30
27.01.17
    USA Durable Goods Orders (MoM) (Dec)
Durable Goods Orders (MoM) (Dec)
-4.5% 2.7%
16:30
27.01.17
    USA GDP Price Index (QoQ) (Q4)
GDP Price Index (QoQ) (Q4)
1.4% 2.1%
16:30
27.01.17
    USA Real Consumer Spending (Q4)
Real Consumer Spending (Q4)
3.0% 2.5%
18:00
27.01.17
    USA Michigan Consumer Sentiment (Jan)
Michigan Consumer Sentiment (Jan)
98.1 98.1
18:00
27.01.17
    USA Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jan)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jan)
2.50%
18:00
27.01.17
    USA Michigan Current Conditions (Jan)
Michigan Current Conditions (Jan)
112.5 112.5
18:00
27.01.17
    USA Michigan Consumer Expectations (Jan)
Michigan Consumer Expectations (Jan)
88.9 88.9
18:00
27.01.17
    USA Michigan Inflation Expectations (Jan)
Michigan Inflation Expectations (Jan)
2.6%
18:30
27.01.17
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
145.0
18:30
27.01.17
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
12.0%
20:00
27.01.17
    France France Jobseekers Total (Dec)
France Jobseekers Total (Dec)
3,447.0K
21:00
27.01.17
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
551
06:00
28.01.17
    China China - Lunar New Year
China - Lunar New Year

Choose your language