Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
10:37 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 00:07:05 French Consumer Spending (MoM) (Jan) FR
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
00:45
28.02.17
    New Zealand Exports (Jan)
Exports (Jan)
4.38B 3.91B
00:45
28.02.17
    New Zealand Trade Balance (MoM) (Jan)
Trade Balance (MoM) (Jan)
-36M -285M
00:45
28.02.17
    New Zealand Imports (Jan)
Imports (Jan)
4.42B 4.19B
00:45
28.02.17
    New Zealand Trade Balance (YoY) (Jan)
Trade Balance (YoY) (Jan)
-3,170M -3,470M
02:50
28.02.17
    Japan Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Jan)
Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Jan)
0.8% -5.0%
02:50
28.02.17
    Japan Industrial Production (MoM) (Jan)
Industrial Production (MoM) (Jan)
0.7% -0.8%
02:50
28.02.17
    Japan Retail Sales (YoY) (Jan)
Retail Sales (YoY) (Jan)
0.6% 1.0%
02:50
28.02.17
    Japan Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Jan)
Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Jan)
3.0% 3.5%
03:00
28.02.17
    New Zealand ANZ Business Confidence (Jan)
ANZ Business Confidence (Jan)
21.7 16.6
03:00
28.02.17
    Australia HIA New Home Sales (MoM) (Jan)
HIA New Home Sales (MoM) (Jan)
0.2% -2.2%
03:00
28.02.17
    New Zealand NBNZ Own Activity (Jan)
NBNZ Own Activity (Jan)
39.6% 37.2%
03:01
28.02.17
    United Kingdom GfK Consumer Confidence (Feb)
GfK Consumer Confidence (Feb)
-5
03:30
28.02.17
    Australia Net Exports Contribution (Q4)
Net Exports Contribution (Q4)
-0.2% 0.2%
03:30
28.02.17
    Australia Private Sector Credit (MoM) (Jan)
Private Sector Credit (MoM) (Jan)
0.7% 0.2%
03:30
28.02.17
    Australia Current Account (Q4)
Current Account (Q4)
10.2B 3.9B
03:30
28.02.17
    Australia Housing Credit (Jan)
Housing Credit (Jan)
0.5% 0.5%
08:00
28.02.17
    Japan Construction Orders (YoY) (Jan)
Construction Orders (YoY) (Jan)
7.1% 1.1%
08:00
28.02.17
    Japan Housing Starts (YoY) (Jan)
Housing Starts (YoY) (Jan)
3.9% 12.8%
09:00
28.02.17
    ZAF Private Sector Credit (Jan)
Private Sector Credit (Jan)
5.10% 5.56%
09:00
28.02.17
    ZAF M3 Money Supply (YoY) (Jan)
M3 Money Supply (YoY) (Jan)
6.07% 7.91%
10:45
28.02.17
    France French GDP (QoQ) (Q4)
French GDP (QoQ) (Q4)
0.4%
10:45
28.02.17
    France French HICP (MoM) (Jan)
French HICP (MoM) (Jan)
-0.3%
10:45
28.02.17
    France French Consumer Spending (MoM) (Jan)
French Consumer Spending (MoM) (Jan)
-0.8%
10:45
28.02.17
    France French HICP (YoY) (Jan)
French HICP (YoY) (Jan)
1.6%
10:45
28.02.17
    France French PPI (MoM) (Jan)
French PPI (MoM) (Jan)
0.9%
10:45
28.02.17
    France French CPI (MoM) (Jan)
French CPI (MoM) (Jan)
-0.2%
11:00
28.02.17
    Switzerland KOF Leading Indicators (Feb)
KOF Leading Indicators (Feb)
101.7
13:35
28.02.17
    Germany German 2-Year Schatz Auction
German 2-Year Schatz Auction
-0.750%
15:00
28.02.17
    ZAF Trade Balance
Trade Balance
12.04B
16:30
28.02.17
    Canada IPPI (YoY) (Jan)
IPPI (YoY) (Jan)
2.2%
16:30
28.02.17
    USA Real Consumer Spending (Q4)
Real Consumer Spending (Q4)
2.5%
16:30
28.02.17
    USA GDP Price Index (QoQ) (Q4)
GDP Price Index (QoQ) (Q4)
2.1%
16:30
28.02.17
    Canada IPPI (MoM) (Jan)
IPPI (MoM) (Jan)
0.4%
16:30
28.02.17
    USA Goods Trade Balance (Jan)
Goods Trade Balance (Jan)
-64.40B
16:30
28.02.17
    Canada RMPI (MoM) (Jan)
RMPI (MoM) (Jan)
6.5%
16:30
28.02.17
    Canada RMPI (YoY) (Jan)
RMPI (YoY) (Jan)
17.2%
16:30
28.02.17
    USA GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
1.9%
16:30
28.02.17
    USA Wholesale Inventories (MoM) (Jan)
Wholesale Inventories (MoM) (Jan)
1.0%
16:55
28.02.17
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
0.5%
16:55
28.02.17
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
1.1%
17:00
28.02.17
    USA S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Dec)
S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Dec)
5.3%
17:00
28.02.17
    USA S&P;/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Dec)
S&P;/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Dec)
0.9%
17:00
28.02.17
    USA S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Dec)
S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Dec)
0.2%
17:45
28.02.17
    USA Chicago PMI (Feb)
Chicago PMI (Feb)
50.3
18:00
28.02.17
    USA Richmond Manufacturing Index (Feb)
Richmond Manufacturing Index (Feb)
12
18:00
28.02.17
    USA CB Consumer Confidence (Feb)
CB Consumer Confidence (Feb)
111.8
18:00
28.02.17
    USA Richmond Services Index (Feb)
Richmond Services Index (Feb)
15
18:00
28.02.17
    USA Richmond Manufacturing Shipments (Feb)
Richmond Manufacturing Shipments (Feb)
13
18:30
28.02.17
    USA Texas Services Sector Outlook (Feb)
Texas Services Sector Outlook (Feb)
21.2
18:30
28.02.17
    USA Dallas Fed Services Revenues (Feb)
Dallas Fed Services Revenues (Feb)
16.2
19:30
28.02.17
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
0.480%
19:30
28.02.17
    USA 52-Week Bill Auction
52-Week Bill Auction
0.810%
23:00
28.02.17
    USA FOMC Member Harker Speaks
FOMC Member Harker Speaks
23:30
28.02.17
    USA FOMC Member Williams Speaks
FOMC Member Williams Speaks
00:00
01.03.17
    USA U.S. President Trump Speaks
U.S. President Trump Speaks
00:45
01.03.17
    New Zealand Terms of Trade - Exports Prices (Q4)
Terms of Trade - Exports Prices (Q4)
-2.8%
00:45
01.03.17
    New Zealand Terms of Trade - Exports Volume (QoQ) (Q4)
Terms of Trade - Exports Volume (QoQ) (Q4)
-0.7%
00:45
01.03.17
    New Zealand Terms of Trade - Imports Prices (Q4)
Terms of Trade - Imports Prices (Q4)
-1.0%
00:45
01.03.17
    New Zealand Terms of Trade Index (QoQ) (Q4)
Terms of Trade Index (QoQ) (Q4)
-1.8%
01:30
01.03.17
    Australia AIG Manufacturing Index (Feb)
AIG Manufacturing Index (Feb)
51.2
02:00
01.03.17
    United Kingdom GfK Consumer Confidence (Feb)
GfK Consumer Confidence (Feb)
-5 -6
02:50
01.03.17
    Japan Capital Spending (YoY) (Q4)
Capital Spending (YoY) (Q4)
-1.3%
02:50
01.03.17
    USA FOMC Member Bullard Speaks
FOMC Member Bullard Speaks
03:01
01.03.17
    United Kingdom BRC Shop Price Index (YoY)
BRC Shop Price Index (YoY)
-1.7%
03:30
01.03.17
    Australia Net Exports Contribution (Q4)
Net Exports Contribution (Q4)
-0.2%
03:30
01.03.17
    Australia Current Account (Q4)
Current Account (Q4)
10.2B
03:30
01.03.17
    Australia GDP (YoY) (Q4)
GDP (YoY) (Q4)
1.8%
03:30
01.03.17
    Australia GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
-0.5%
03:30
01.03.17
    Australia GDP Chain Price Index (Q4)
GDP Chain Price Index (Q4)
1.2%
03:30
01.03.17
    Australia GDP Capital Expenditure (Q4)
GDP Capital Expenditure (Q4)
-2.7%
03:30
01.03.17
    Australia GDP Final Consumption (Q4)
GDP Final Consumption (Q4)
0.3%
03:30
01.03.17
    Japan Manufacturing PMI (Feb)
Manufacturing PMI (Feb)
53.5
04:00
01.03.17
    China Manufacturing PMI (Feb)
Manufacturing PMI (Feb)
51.3
04:00
01.03.17
    China Non-Manufacturing PMI (Feb)
Non-Manufacturing PMI (Feb)
54.6
04:45
01.03.17
    China Caixin Manufacturing PMI (Feb)
Caixin Manufacturing PMI (Feb)
51.0
08:30
01.03.17
    Australia Commodity Prices (YoY)
Commodity Prices (YoY)
55.7%
10:00
01.03.17
    United Kingdom Nationwide HPI (YoY) (Feb)
Nationwide HPI (YoY) (Feb)
4.3%
10:00
01.03.17
    United Kingdom Nationwide HPI (MoM) (Feb)
Nationwide HPI (MoM) (Feb)
0.2%
10:00
01.03.17
    Switzerland Consumption Indicator (Jan)
Consumption Indicator (Jan)
1.50
11:30
01.03.17
    Switzerland SVME PMI (Feb)
SVME PMI (Feb)
54.6
11:50
01.03.17
    France French Manufacturing PMI (Feb)
French Manufacturing PMI (Feb)
52.3
11:55
01.03.17
    Germany German Unemployment Rate (Feb)
German Unemployment Rate (Feb)
5.9%
11:55
01.03.17
    Germany German Manufacturing PMI (Feb)
German Manufacturing PMI (Feb)
57.0
11:55
01.03.17
    Germany German Unemployment n.s.a. (Feb)
German Unemployment n.s.a. (Feb)
2.777M
11:55
01.03.17
    Germany German Unemployment Change (Feb)
German Unemployment Change (Feb)
-26K
11:55
01.03.17
    Germany German Unemployment (Feb)
German Unemployment (Feb)
2.605M
12:00
01.03.17
    Eurozone Manufacturing PMI (Feb)
Manufacturing PMI (Feb)
55.5
12:00
01.03.17
    ZAF Manufacturing PMI
Manufacturing PMI
50.9
12:30
01.03.17
    United Kingdom Net Lending to Individuals
Net Lending to Individuals
4.8B
12:30
01.03.17
    United Kingdom Mortgage Lending (Jan)
Mortgage Lending (Jan)
3.80B
12:30
01.03.17
    United Kingdom Mortgage Approvals (Jan)
Mortgage Approvals (Jan)
67.90K
12:30
01.03.17
    United Kingdom BoE Consumer Credit (Jan)
BoE Consumer Credit (Jan)
1.039B
12:30
01.03.17
    United Kingdom M4 Money Supply (MoM) (Jan)
M4 Money Supply (MoM) (Jan)
-0.5%
12:30
01.03.17
    United Kingdom Manufacturing PMI (Feb)
Manufacturing PMI (Feb)
55.9
13:35
01.03.17
    Germany German 10-Year Bund Auction
German 10-Year Bund Auction
0.330%
15:00
01.03.17
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.36%
15:00
01.03.17
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
1,227.6
15:00
01.03.17
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
371.5
15:00
01.03.17
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
216.9
15:00
01.03.17
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
-2.0%
16:00
01.03.17
    ZAF Total Vehicle Sales (YoY) (Feb)
Total Vehicle Sales (YoY) (Feb)
3.70%
16:00
01.03.17
    Germany German HICP (YoY) (Feb)
German HICP (YoY) (Feb)
1.9%
16:00
01.03.17
    ZAF Total Vehicle Sales (Feb)
Total Vehicle Sales (Feb)
50.33K
16:00
01.03.17
    Germany German CPI (MoM) (Feb)
German CPI (MoM) (Feb)
-0.6%
16:00
01.03.17
    Germany German HICP (MoM) (Feb)
German HICP (MoM) (Feb)
-0.8%
16:00
01.03.17
    Germany German CPI (YoY) (Feb)
German CPI (YoY) (Feb)
1.9%
16:30
01.03.17
    Canada Current Account (Q4)
Current Account (Q4)
-18.3B
16:30
01.03.17
    USA Personal Income (MoM) (Jan)
Personal Income (MoM) (Jan)
0.3%
16:30
01.03.17
    USA Core PCE Price Index (MoM) (Jan)
Core PCE Price Index (MoM) (Jan)
0.1%
16:30
01.03.17
    USA Personal Spending (MoM) (Jan)
Personal Spending (MoM) (Jan)
0.5%
16:30
01.03.17
    USA Real Personal Consumption (MoM) (Jan)
Real Personal Consumption (MoM) (Jan)
0.3%
16:30
01.03.17
    Germany German Buba President Weidmann Speaks
German Buba President Weidmann Speaks
16:30
01.03.17
    USA Core PCE Price Index (YoY) (Jan)
Core PCE Price Index (YoY) (Jan)
1.7%
17:00
01.03.17
    USA Dallas Fed PCE (Jan)
Dallas Fed PCE (Jan)
1.80%
17:30
01.03.17
    Canada RBC Manufacturing PMI (Feb)
RBC Manufacturing PMI (Feb)
53.5
17:45
01.03.17
    USA Manufacturing PMI (Feb)
Manufacturing PMI (Feb)
54.3
18:00
01.03.17
    USA ISM Manufacturing New Orders Index (Feb)
ISM Manufacturing New Orders Index (Feb)
60.4
18:00
01.03.17
    USA ISM Manufacturing Employment (Feb)
ISM Manufacturing Employment (Feb)
56.1
18:00
01.03.17
    Canada BoC Interest Rate Decision
BoC Interest Rate Decision
0.50%
18:00
01.03.17
    USA ISM Manufacturing Prices (Feb)
ISM Manufacturing Prices (Feb)
69.0
18:00
01.03.17
    USA Construction Spending (MoM) (Jan)
Construction Spending (MoM) (Jan)
-0.2%
18:00
01.03.17
    USA ISM Manufacturing PMI (Feb)
ISM Manufacturing PMI (Feb)
56.0
18:30
01.03.17
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
0.564M
18:30
01.03.17
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
-4.924M
18:30
01.03.17
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
0.479M
18:30
01.03.17
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
-1.528M
18:30
01.03.17
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
0.036M
18:30
01.03.17
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-1.390M
18:30
01.03.17
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
-2.628M
18:30
01.03.17
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
-0.064M
21:00
01.03.17
    USA FOMC Member Kaplan Speaks
FOMC Member Kaplan Speaks
21:30
01.03.17
    USA Domestic Truck Sales (Feb)
Domestic Truck Sales (Feb)
9.22M
21:30
01.03.17
    USA All Truck Sales (Feb)
All Truck Sales (Feb)
11.03M
22:00
01.03.17
    USA Beige Book
Beige Book
23:00
01.03.17
    USA Domestic Car Sales
Domestic Car Sales
4.67M
23:00
01.03.17
    USA Total Vehicle Sales
Total Vehicle Sales
17.61M
23:00
01.03.17
    USA All Car Sales
All Car Sales
6.58M
23:30
01.03.17
    USA All Truck Sales (Feb)
All Truck Sales (Feb)
11.03M
23:30
01.03.17
    USA Domestic Truck Sales (Feb)
Domestic Truck Sales (Feb)
9.22M
02:00
02.03.17
    USA FOMC Member Brainard Speaks
FOMC Member Brainard Speaks
02:50
02.03.17
    Japan Monetary Base (YoY)
Monetary Base (YoY)
22.6%
02:50
02.03.17
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-127.9B
02:50
02.03.17
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
48.2B
03:30
02.03.17
    Australia Exports (MoM) (Jan)
Exports (MoM) (Jan)
5%
03:30
02.03.17
    Australia Trade Balance (Jan)
Trade Balance (Jan)
3.511B
03:30
02.03.17
    Australia Building Approvals (MoM) (Jan)
Building Approvals (MoM) (Jan)
-1.2%
03:30
02.03.17
    Australia Private House Approvals (Jan)
Private House Approvals (Jan)
-1.6%
03:30
02.03.17
    Australia Imports (MoM) (Jan)
Imports (MoM) (Jan)
1%
06:45
02.03.17
    Japan 10-Year JGB Auction
10-Year JGB Auction
0.087%
09:45
02.03.17
    Switzerland GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
0.0%
09:45
02.03.17
    Switzerland GDP (YoY) (Q4)
GDP (YoY) (Q4)
1.3%
10:00
02.03.17
    Germany German Import Price Index (MoM) (Jan)
German Import Price Index (MoM) (Jan)
1.9%
10:00
02.03.17
    Germany German Import Price Index (YoY) (Jan)
German Import Price Index (YoY) (Jan)
3.5%
11:15
02.03.17
    Switzerland Retail Sales (YoY) (Jan)
Retail Sales (YoY) (Jan)
-3.5%
12:30
02.03.17
    United Kingdom Construction PMI (Feb)
Construction PMI (Feb)
52.2
13:00
02.03.17
    Eurozone PPI (YoY) (Jan)
PPI (YoY) (Jan)
1.6%
13:00
02.03.17
    France French 10-Year OAT Auction
French 10-Year OAT Auction
1.07%
13:00
02.03.17
    Eurozone CPI (YoY) (Feb)
CPI (YoY) (Feb)
1.8%
13:00
02.03.17
    Eurozone Core CPI (YoY) (Feb)
Core CPI (YoY) (Feb)
0.9%
13:00
02.03.17
    Eurozone PPI (MoM) (Jan)
PPI (MoM) (Jan)
0.7%
13:00
02.03.17
    Eurozone Unemployment Rate (Jan)
Unemployment Rate (Jan)
9.6%
15:30
02.03.17
    USA Challenger Job Cuts (YoY)
Challenger Job Cuts (YoY)
-38.8%
15:30
02.03.17
    USA Challenger Job Cuts (Feb)
Challenger Job Cuts (Feb)
45.9K
16:30
02.03.17
    Canada GDP (MoM) (Dec)
GDP (MoM) (Dec)
0.4%
16:30
02.03.17
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
2,060K
16:30
02.03.17
    Canada GDP Implicit Price (QoQ) (Q4)
GDP Implicit Price (QoQ) (Q4)
0.60%
16:30
02.03.17
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
241.00K
16:30
02.03.17
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
244K
16:30
02.03.17
    Canada GDP (QoQ) (Q4)
GDP (QoQ) (Q4)
0.9%
16:30
02.03.17
    Canada GDP Annualized (QoQ) (Q4)
GDP Annualized (QoQ) (Q4)
3.5%
17:45
02.03.17
    USA ISM - NY Business Conditions (Feb)
ISM - NY Business Conditions (Feb)
731.3
17:45
02.03.17
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
48.0
18:30
02.03.17
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
-89B
01:30
03.03.17
    Australia AIG Services Index (Feb)
AIG Services Index (Feb)
54.5
02:30
03.03.17
    Japan Household Spending (YoY) (Jan)
Household Spending (YoY) (Jan)
-0.3%
02:30
03.03.17
    Japan National Core CPI (YoY) (Jan)
National Core CPI (YoY) (Jan)
-0.2%
02:30
03.03.17
    Japan National CPI (YoY) (Jan)
National CPI (YoY) (Jan)
0.3%
02:30
03.03.17
    Japan Tokyo CPI (YoY) (Feb)
Tokyo CPI (YoY) (Feb)
0.1%
02:30
03.03.17
    Japan Household Spending (MoM) (Jan)
Household Spending (MoM) (Jan)
-0.6%
02:30
03.03.17
    Japan Jobs/applications ratio (Jan)
Jobs/applications ratio (Jan)
1.43
02:30
03.03.17
    Japan Unemployment Rate (Jan)
Unemployment Rate (Jan)
3.1%
02:30
03.03.17
    Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Feb)
Tokyo Core CPI (YoY) (Feb)
-0.3%
03:00
03.03.17
    USA FOMC Member Mester Speaks
FOMC Member Mester Speaks
03:00
03.03.17
    New Zealand ANZ Commodity Price Index (MoM)
ANZ Commodity Price Index (MoM)
-0.1%
04:45
03.03.17
    China Caixin Services PMI (Feb)
Caixin Services PMI (Feb)
53.1
08:00
03.03.17
    Japan Household Confidence (Feb)
Household Confidence (Feb)
43.2
10:00
03.03.17
    Germany German Retail Sales (MoM) (Jan)
German Retail Sales (MoM) (Jan)
-0.9%
10:00
03.03.17
    Germany German Retail Sales (YoY) (Jan)
German Retail Sales (YoY) (Jan)
-1.1%
10:15
03.03.17
    ZAF South Africa Standard Bank PMI (Feb)
South Africa Standard Bank PMI (Feb)
51.3
11:50
03.03.17
    France French Markit Composite PMI (Feb)
French Markit Composite PMI (Feb)
56.2
11:50
03.03.17
    France French Services PMI (Feb)
French Services PMI (Feb)
56.7
11:55
03.03.17
    Germany German Services PMI (Feb)
German Services PMI (Feb)
54.4
11:55
03.03.17
    Germany German Composite PMI (Feb)
German Composite PMI (Feb)
56.1
12:00
03.03.17
    Eurozone Markit Composite PMI (Feb)
Markit Composite PMI (Feb)
56.0
12:00
03.03.17
    Eurozone Services PMI (Feb)
Services PMI (Feb)
55.6
12:30
03.03.17
    United Kingdom Services PMI (Feb)
Services PMI (Feb)
54.5
13:00
03.03.17
    Eurozone Retail Sales (YoY) (Jan)
Retail Sales (YoY) (Jan)
1.1%
13:00
03.03.17
    Eurozone Retail Sales (MoM) (Jan)
Retail Sales (MoM) (Jan)
-0.3%
17:45
03.03.17
    USA Markit Composite PMI (Feb)
Markit Composite PMI (Feb)
54.3
17:45
03.03.17
    USA Services PMI (Feb)
Services PMI (Feb)
53.9
18:00
03.03.17
    USA ISM Non-Manufacturing PMI (Feb)
ISM Non-Manufacturing PMI (Feb)
56.5
18:00
03.03.17
    USA ISM Non-Manufacturing New Orders (Feb)
ISM Non-Manufacturing New Orders (Feb)
58.6
18:00
03.03.17
    USA ISM Non-Manufacturing Employment (Feb)
ISM Non-Manufacturing Employment (Feb)
54.7
18:00
03.03.17
    USA ISM Non-Manufacturing Prices (Feb)
ISM Non-Manufacturing Prices (Feb)
59.0
18:00
03.03.17
    USA ISM Non-Manufacturing Business Activity (Feb)
ISM Non-Manufacturing Business Activity (Feb)
60.3
18:15
03.03.17
    USA FOMC Member Lacker Speaks
FOMC Member Lacker Speaks
18:15
03.03.17
    USA Chicago Fed President Evans Speaks
Chicago Fed President Evans Speaks
18:30
03.03.17
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
10.5%
18:30
03.03.17
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
144.6
20:15
03.03.17
    USA FOMC Member Powell Speaks
FOMC Member Powell Speaks
21:00
03.03.17
    USA Fed Chair Yellen Speaks
Fed Chair Yellen Speaks
21:00
03.03.17
    USA FOMC Member Stanley Fischer Speaks
FOMC Member Stanley Fischer Speaks
21:00
03.03.17
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
602

Choose your language