Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
05:06 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 02:23:37 Industrial Production (MoM) (Oct) JP
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
02:00
14.12.17
    USA FOMC Member Brainard Speaks
FOMC Member Brainard Speaks
02:50
14.12.17
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-166.8B -84.8B
02:50
14.12.17
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
-204.0B -487.6B
03:00
14.12.17
    New Zealand Net Debt Forecast (Jul)
Net Debt Forecast (Jul)
22.50% 21.70%
03:00
14.12.17
    Australia MI Inflation Expectations
MI Inflation Expectations
3.7% 3.7%
03:00
14.12.17
    Australia HIA New Home Sales (MoM) (Oct)
HIA New Home Sales (MoM) (Oct)
-6.1%
03:00
14.12.17
    New Zealand Economic Forecast (Jul)
Economic Forecast (Jul)
3.710B 2.540B
03:00
14.12.17
    New Zealand Budget Balance (Jul)
Budget Balance (Jul)
1.500B -2.650B
03:01
14.12.17
    United Kingdom RICS House Price Balance (Nov)
RICS House Price Balance (Nov)
1% 0%
03:30
14.12.17
    Australia Participation Rate (Nov)
Participation Rate (Nov)
65.2% 65.5%
03:30
14.12.17
    Australia Employment Change (Nov)
Employment Change (Nov)
7.8K 61.6K
03:30
14.12.17
    Australia Unemployment Rate (Nov)
Unemployment Rate (Nov)
5.4% 5.4%
03:30
14.12.17
    Japan Manufacturing PMI (Dec)
Manufacturing PMI (Dec)
53.6 54.2
03:30
14.12.17
    Australia Full Employment Change (Nov)
Full Employment Change (Nov)
31.0K 41.9K
05:00
14.12.17
    China Retail Sales (YoY) (Nov)
Retail Sales (YoY) (Nov)
10.0% 10.2%
05:00
14.12.17
    China Industrial Production (YoY) (Nov)
Industrial Production (YoY) (Nov)
6.2% 6.1%
05:00
14.12.17
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Nov)
Fixed Asset Investment (YoY) (Nov)
7.3% 7.2%
07:30
14.12.17
    Japan Industrial Production (MoM) (Oct)
Industrial Production (MoM) (Oct)
0.5%
07:30
14.12.17
    Japan Capacity Utilization (MoM) (Oct)
Capacity Utilization (MoM) (Oct)
-1.5%
10:45
14.12.17
    France French HICP (MoM) (Nov)
French HICP (MoM) (Nov)
0.1%
10:45
14.12.17
    France French HICP (YoY) (Nov)
French HICP (YoY) (Nov)
1.3%
10:45
14.12.17
    France French CPI (MoM) (Nov)
French CPI (MoM) (Nov)
0.1%
11:00
14.12.17
    France French Manufacturing PMI (Dec)
French Manufacturing PMI (Dec)
57.7
11:00
14.12.17
    France French Markit Composite PMI (Dec)
French Markit Composite PMI (Dec)
60.3
11:00
14.12.17
    ZAF Current Account % of GDP (Q3)
Current Account % of GDP (Q3)
-2.40%
11:00
14.12.17
    ZAF Current Account (Q3)
Current Account (Q3)
-110.0B
11:00
14.12.17
    France French Services PMI (Dec)
French Services PMI (Dec)
60.4
11:15
14.12.17
    Switzerland PPI (YoY) (Nov)
PPI (YoY) (Nov)
1.2%
11:15
14.12.17
    Switzerland PPI (MoM) (Nov)
PPI (MoM) (Nov)
0.5%
11:30
14.12.17
    Germany German Composite PMI (Dec)
German Composite PMI (Dec)
57.3
11:30
14.12.17
    Switzerland SNB Interest Rate Decision
SNB Interest Rate Decision
-0.75%
11:30
14.12.17
    Germany German Services PMI (Dec)
German Services PMI (Dec)
54.3
11:30
14.12.17
    Germany German Manufacturing PMI (Dec)
German Manufacturing PMI (Dec)
62.5
11:30
14.12.17
    Switzerland SNB Monetary Policy Assessment
SNB Monetary Policy Assessment
12:00
14.12.17
    Eurozone Services PMI (Dec)
Services PMI (Dec)
56.2
12:00
14.12.17
    Switzerland SNB Press Conference
SNB Press Conference
12:00
14.12.17
    Eurozone Manufacturing PMI (Dec)
Manufacturing PMI (Dec)
60.1
12:00
14.12.17
    Eurozone Markit Composite PMI (Dec)
Markit Composite PMI (Dec)
57.5
12:00
14.12.17
    USA IEA Monthly Report
IEA Monthly Report
12:30
14.12.17
    United Kingdom Retail Sales (YoY) (Nov)
Retail Sales (YoY) (Nov)
-0.3%
12:30
14.12.17
    ZAF PPI (MoM) (Nov)
PPI (MoM) (Nov)
0.7%
12:30
14.12.17
    United Kingdom Core Retail Sales (MoM) (Nov)
Core Retail Sales (MoM) (Nov)
0.1%
12:30
14.12.17
    United Kingdom Retail Sales (MoM) (Nov)
Retail Sales (MoM) (Nov)
0.3%
12:30
14.12.17
    United Kingdom Core Retail Sales (YoY) (Nov)
Core Retail Sales (YoY) (Nov)
-0.3%
12:30
14.12.17
    ZAF PPI (YoY) (Nov)
PPI (YoY) (Nov)
5.0%
13:00
14.12.17
    France French 3-Year BTAN Auction
French 3-Year BTAN Auction
-0.60%
13:00
14.12.17
    France French 5-Year BTAN Auction
French 5-Year BTAN Auction
-0.13%
15:00
14.12.17
    United Kingdom BoE QE Total (Dec)
BoE QE Total (Dec)
435B
15:00
14.12.17
    United Kingdom BoE Interest Rate Decision (Dec)
BoE Interest Rate Decision (Dec)
0.50%
15:00
14.12.17
    United Kingdom BoE MPC vote unchanged (Dec)
BoE MPC vote unchanged (Dec)
2
15:00
14.12.17
    United Kingdom BoE MPC Meeting Minutes
BoE MPC Meeting Minutes
15:00
14.12.17
    United Kingdom BoE MPC vote hike (Dec)
BoE MPC vote hike (Dec)
7
15:00
14.12.17
    United Kingdom BoE MPC vote cut (Dec)
BoE MPC vote cut (Dec)
0
15:45
14.12.17
    Eurozone ECB Interest Rate Decision (Dec)
ECB Interest Rate Decision (Dec)
0.00%
15:45
14.12.17
    Eurozone Deposit Facility Rate
Deposit Facility Rate
-0.40%
16:30
14.12.17
    USA Retail Sales (MoM) (Nov)
Retail Sales (MoM) (Nov)
0.2%
16:30
14.12.17
    Canada New Housing Price Index (MoM) (Oct)
New Housing Price Index (MoM) (Oct)
0.2%
16:30
14.12.17
    USA Retail Control (MoM) (Nov)
Retail Control (MoM) (Nov)
0.3%
16:30
14.12.17
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,908K
16:30
14.12.17
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
236K
16:30
14.12.17
    USA Import Price Index (MoM) (Nov)
Import Price Index (MoM) (Nov)
0.2%
16:30
14.12.17
    Eurozone ECB Press Conference
ECB Press Conference
16:30
14.12.17
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
241.50K
16:30
14.12.17
    USA Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Nov)
Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Nov)
0.3%
16:30
14.12.17
    USA Export Price Index (MoM) (Nov)
Export Price Index (MoM) (Nov)
0.7%
16:30
14.12.17
    USA Core Retail Sales (MoM) (Nov)
Core Retail Sales (MoM) (Nov)
0.1%
17:45
14.12.17
    USA Manufacturing PMI (Dec)
Manufacturing PMI (Dec)
53.9
17:45
14.12.17
    USA Services PMI (Dec)
Services PMI (Dec)
54.5
17:45
14.12.17
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
52.3
18:00
14.12.17
    USA Business Inventories (MoM) (Oct)
Business Inventories (MoM) (Oct)
0.0%
18:30
14.12.17
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
2B
20:25
14.12.17
    Canada BoC Gov Poloz Speaks
BoC Gov Poloz Speaks
00:30
15.12.17
    New Zealand Business NZ PMI (Nov)
Business NZ PMI (Nov)
57.2
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q4)
Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q4)
8
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4)
Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4)
19
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
19
02:50
15.12.17
    Japan Tankan All Small Industry CAPEX (Q4)
Tankan All Small Industry CAPEX (Q4)
-14.1%
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q4)
Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q4)
8
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4)
Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4)
23
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Small Manufacturing Index (Q4)
Tankan Small Manufacturing Index (Q4)
10
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Large Manufacturers Index (Q4)
Tankan Large Manufacturers Index (Q4)
22
02:50
15.12.17
    Japan Tankan All Big Industry CAPEX (Q4)
Tankan All Big Industry CAPEX (Q4)
7.7%
02:50
15.12.17
    Japan Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
4
05:00
15.12.17
    China FDI
FDI
1.90%
13:00
15.12.17
    Eurozone Trade Balance (Oct)
Trade Balance (Oct)
26.4B
15:00
15.12.17
    United Kingdom BoE Quarterly Bulletin
BoE Quarterly Bulletin
16:15
15.12.17
    United Kingdom BoE MPC Member Haldane Speaks
BoE MPC Member Haldane Speaks
16:30
15.12.17
    Canada Manufacturing Sales (MoM) (Oct)
Manufacturing Sales (MoM) (Oct)
0.5%
16:30
15.12.17
    USA NY Empire State Manufacturing Index (Dec)
NY Empire State Manufacturing Index (Dec)
19.40
17:15
15.12.17
    USA Manufacturing Production (MoM) (Nov)
Manufacturing Production (MoM) (Nov)
1.3%
17:15
15.12.17
    USA Capacity Utilization Rate (Nov)
Capacity Utilization Rate (Nov)
77.0%
17:15
15.12.17
    USA Industrial Production (MoM) (Nov)
Industrial Production (MoM) (Nov)
0.9%
18:30
15.12.17
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
147.3
18:30
15.12.17
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
2.9%
21:00
15.12.17
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
751
00:00
16.12.17
    USA TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Oct)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Oct)
65.10B
00:00
16.12.17
    USA Overall Net Capital Flow (Oct)
Overall Net Capital Flow (Oct)
-51.30B
00:00
16.12.17
    USA TIC Net Long-Term Transactions (Oct)
TIC Net Long-Term Transactions (Oct)
80.9B
00:00
16.12.17
    USA US Foreign Buying, T-bonds (Oct)
US Foreign Buying, T-bonds (Oct)
12.70B
06:00
16.12.17
    ZAF South Africa - Day of Reconciliation
South Africa - Day of Reconciliation

Choose your language