Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
13:25 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 02:29:47 Redbook (MoM) US
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
01:45
27.06.17
    New Zealand Trade Balance (YoY) (May)
Trade Balance (YoY) (May)
-3,510M -3,750M
01:45
27.06.17
    New Zealand Imports (May)
Imports (May)
4.16B 4.85B
01:45
27.06.17
    New Zealand Exports (May)
Exports (May)
4.70B 4.95B
01:45
27.06.17
    New Zealand Trade Balance (MoM) (May)
Trade Balance (MoM) (May)
536M 103M
11:00
27.06.17
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
11:05
27.06.17
    USA FOMC Member Williams Speaks
FOMC Member Williams Speaks
11:30
27.06.17
    Australia RBA Assist Gov Debelle Speaks
RBA Assist Gov Debelle Speaks
12:30
27.06.17
    United Kingdom BoE Financial Stability Report
BoE Financial Stability Report
12:35
27.06.17
    Germany German 2-Year Schatz Auction
German 2-Year Schatz Auction
-0.650% -0.610%
13:00
27.06.17
    United Kingdom CBI Distributive Trades Survey (Jun)
CBI Distributive Trades Survey (Jun)
2 12
13:00
27.06.17
    United Kingdom BoE Gov Carney Speaks
BoE Gov Carney Speaks
15:55
27.06.17
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
2.8%
15:55
27.06.17
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
0.7%
16:00
27.06.17
    USA S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Apr)
S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Apr)
1.0%
16:00
27.06.17
    USA S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Apr)
S&P;/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Apr)
5.9%
16:00
27.06.17
    USA S&P;/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Apr)
S&P;/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Apr)
0.9%
17:00
27.06.17
    USA Richmond Manufacturing Shipments (Jun)
Richmond Manufacturing Shipments (Jun)
-2
17:00
27.06.17
    USA CB Consumer Confidence (Jun)
CB Consumer Confidence (Jun)
117.9
17:00
27.06.17
    USA Richmond Manufacturing Index (Jun)
Richmond Manufacturing Index (Jun)
1
17:00
27.06.17
    USA Richmond Services Index (Jun)
Richmond Services Index (Jun)
34
17:30
27.06.17
    USA Dallas Fed Services Revenues (Jun)
Dallas Fed Services Revenues (Jun)
15.9
17:30
27.06.17
    USA Texas Services Sector Outlook (Jun)
Texas Services Sector Outlook (Jun)
7.7
18:15
27.06.17
    USA FOMC Member Harker Speaks
FOMC Member Harker Speaks
18:30
27.06.17
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
0.850%
20:00
27.06.17
    USA 5-Year Note Auction
5-Year Note Auction
1.831%
20:00
27.06.17
    USA Fed Chair Yellen Speaks
Fed Chair Yellen Speaks
00:30
28.06.17
    USA FOMC Member Kashkari Speaks
FOMC Member Kashkari Speaks
09:00
28.06.17
    Germany German Import Price Index (MoM) (May)
German Import Price Index (MoM) (May)
-0.1%
09:00
28.06.17
    United Kingdom Nationwide HPI (YoY) (Jun)
Nationwide HPI (YoY) (Jun)
2.1%
09:00
28.06.17
    Switzerland Consumption Indicator (May)
Consumption Indicator (May)
1.48
09:00
28.06.17
    United Kingdom Nationwide HPI (MoM) (Jun)
Nationwide HPI (MoM) (Jun)
-0.2%
09:00
28.06.17
    Germany German Import Price Index (YoY) (May)
German Import Price Index (YoY) (May)
6.1%
09:45
28.06.17
    France French Consumer Confidence (Jun)
French Consumer Confidence (Jun)
102
10:30
28.06.17
    USA FOMC Member Williams Speaks
FOMC Member Williams Speaks
11:00
28.06.17
    Eurozone M3 Money Supply (YoY) (May)
M3 Money Supply (YoY) (May)
4.9%
11:00
28.06.17
    Eurozone Private Sector Loans (YoY)
Private Sector Loans (YoY)
2.4%
11:00
28.06.17
    Switzerland ZEW Expectations (Jun)
ZEW Expectations (Jun)
30.8
14:00
28.06.17
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
1,526.8
14:00
28.06.17
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
252.1
14:00
28.06.17
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
0.6%
14:00
28.06.17
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
445.2
14:00
28.06.17
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.13%
15:30
28.06.17
    USA Goods Trade Balance (May)
Goods Trade Balance (May)
-67.14B
15:30
28.06.17
    USA Wholesale Inventories (MoM)
Wholesale Inventories (MoM)
-0.5%
16:30
28.06.17
    Canada BoC Gov Poloz Speaks
BoC Gov Poloz Speaks
16:30
28.06.17
    Japan BoJ Governor Kuroda Speaks
BoJ Governor Kuroda Speaks
16:30
28.06.17
    United Kingdom BoE Gov Carney Speaks
BoE Gov Carney Speaks
16:30
28.06.17
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks
17:00
28.06.17
    USA Pending Home Sales (MoM) (May)
Pending Home Sales (MoM) (May)
-1.3%
17:00
28.06.17
    USA Pending Home Sales Index (May)
Pending Home Sales Index (May)
109.8
17:30
28.06.17
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
0.056M
17:30
28.06.17
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
-0.207M
17:30
28.06.17
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
-1.080M
17:30
28.06.17
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
0.097M
17:30
28.06.17
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
-0.578M
17:30
28.06.17
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
0.320M
17:30
28.06.17
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-2.451M
17:30
28.06.17
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
1.079M
20:00
28.06.17
    USA 7-Year Note Auction
7-Year Note Auction
2.060%
02:50
29.06.17
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
1,090.1B
02:50
29.06.17
    Japan Retail Sales (YoY) (May)
Retail Sales (YoY) (May)
3.2%
02:50
29.06.17
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-331.6B
04:00
29.06.17
    Australia HIA New Home Sales (MoM) (May)
HIA New Home Sales (MoM) (May)
0.8%
04:00
29.06.17
    New Zealand ANZ Business Confidence (Jun)
ANZ Business Confidence (Jun)
14.9
04:00
29.06.17
    New Zealand NBNZ Own Activity (Jun)
NBNZ Own Activity (Jun)
38.3%
09:00
29.06.17
    Germany GfK German Consumer Climate (Jul)
GfK German Consumer Climate (Jul)
10.4
11:30
29.06.17
    United Kingdom Net Lending to Individuals
Net Lending to Individuals
4.3B
11:30
29.06.17
    United Kingdom BoE Consumer Credit (May)
BoE Consumer Credit (May)
1.525B
11:30
29.06.17
    United Kingdom Mortgage Approvals (May)
Mortgage Approvals (May)
64.65K
11:30
29.06.17
    United Kingdom Mortgage Lending (May)
Mortgage Lending (May)
2.73B
11:30
29.06.17
    United Kingdom M4 Money Supply (MoM) (May)
M4 Money Supply (MoM) (May)
1.2%
12:00
29.06.17
    Eurozone Selling Price Expectations (Jun)
Selling Price Expectations (Jun)
8.2
12:00
29.06.17
    Eurozone Consumer Inflation Expectation (Jun)
Consumer Inflation Expectation (Jun)
12.8
12:00
29.06.17
    Eurozone Industrial Sentiment (Jun)
Industrial Sentiment (Jun)
2.8
12:00
29.06.17
    Eurozone Business and Consumer Survey (Jun)
Business and Consumer Survey (Jun)
109.2
12:00
29.06.17
    Eurozone Consumer Confidence (Jun)
Consumer Confidence (Jun)
-1.3
12:00
29.06.17
    Eurozone Services Sentiment (Jun)
Services Sentiment (Jun)
13.0
12:00
29.06.17
    Eurozone Business Climate (Jun)
Business Climate (Jun)
0.9
12:30
29.06.17
    ZAF PPI (YoY) (May)
PPI (YoY) (May)
4.6%
12:30
29.06.17
    ZAF PPI (MoM) (May)
PPI (MoM) (May)
0.3%
15:00
29.06.17
    Germany German CPI (YoY) (Jun)
German CPI (YoY) (Jun)
1.5%
15:00
29.06.17
    Germany German HICP (MoM) (Jun)
German HICP (MoM) (Jun)
-0.2%
15:00
29.06.17
    Germany German HICP (YoY) (Jun)
German HICP (YoY) (Jun)
1.4%
15:00
29.06.17
    Germany German CPI (MoM) (Jun)
German CPI (MoM) (Jun)
-0.2%
15:30
29.06.17
    USA GDP (QoQ) (Q1)
GDP (QoQ) (Q1)
1.2%
15:30
29.06.17
    USA Real Consumer Spending (Q1)
Real Consumer Spending (Q1)
0.6%
15:30
29.06.17
    USA GDP Sales (Q1)
GDP Sales (Q1)
2.2%
15:30
29.06.17
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,944K
15:30
29.06.17
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
241K
15:30
29.06.17
    USA Corporate Profits (QoQ) (Q1)
Corporate Profits (QoQ) (Q1)
-2.5%
15:30
29.06.17
    USA Core PCE Prices (Q1)
Core PCE Prices (Q1)
2.10%
15:30
29.06.17
    USA PCE Prices (Q1)
PCE Prices (Q1)
2.4%
15:30
29.06.17
    USA GDP Price Index (QoQ) (Q1)
GDP Price Index (QoQ) (Q1)
2.2%
15:30
29.06.17
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
244.75K
16:45
29.06.17
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
49.4
17:30
29.06.17
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
61B
20:00
29.06.17
    USA FOMC Member Bullard Speaks
FOMC Member Bullard Speaks
01:45
30.06.17
    New Zealand Building Consents (MoM) (May)
Building Consents (MoM) (May)
-7.6%
02:01
30.06.17
    United Kingdom GfK Consumer Confidence (Jun)
GfK Consumer Confidence (Jun)
-5
02:30
30.06.17
    Japan Tokyo CPI (YoY) (Jun)
Tokyo CPI (YoY) (Jun)
0.2%
02:30
30.06.17
    Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Jun)
Tokyo Core CPI (YoY) (Jun)
0.1%
02:30
30.06.17
    Japan National Core CPI (YoY) (May)
National Core CPI (YoY) (May)
0.3%
02:30
30.06.17
    Japan Household Spending (YoY) (May)
Household Spending (YoY) (May)
-1.4%
02:30
30.06.17
    Japan Household Spending (MoM) (May)
Household Spending (MoM) (May)
0.5%
02:30
30.06.17
    Japan National CPI (YoY) (May)
National CPI (YoY) (May)
0.4%
02:30
30.06.17
    Japan Jobs/applications ratio (May)
Jobs/applications ratio (May)
1.48
02:30
30.06.17
    Japan Unemployment Rate (May)
Unemployment Rate (May)
2.8%
02:50
30.06.17
    Japan Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Jul)
Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Jul)
1.8%
02:50
30.06.17
    Japan Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Jun)
Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Jun)
-2.5%
02:50
30.06.17
    Japan Industrial Production (MoM) (May)
Industrial Production (MoM) (May)
4.0%
04:00
30.06.17
    China Non-Manufacturing PMI (Jun)
Non-Manufacturing PMI (Jun)
54.5
04:00
30.06.17
    China Manufacturing PMI (Jun)
Manufacturing PMI (Jun)
51.2
04:30
30.06.17
    Australia Housing Credit (May)
Housing Credit (May)
0.5%
04:30
30.06.17
    Australia Private Sector Credit (MoM) (May)
Private Sector Credit (MoM) (May)
0.4%
08:00
30.06.17
    Japan Housing Starts (YoY) (May)
Housing Starts (YoY) (May)
1.9%
08:00
30.06.17
    Japan Construction Orders (YoY) (May)
Construction Orders (YoY) (May)
-0.2%
09:00
30.06.17
    Germany German Retail Sales (MoM) (May)
German Retail Sales (MoM) (May)
-0.2%
09:00
30.06.17
    ZAF Private Sector Credit (May)
Private Sector Credit (May)
5.90%
09:00
30.06.17
    ZAF M3 Money Supply (YoY) (May)
M3 Money Supply (YoY) (May)
5.33%
09:00
30.06.17
    Germany German Retail Sales (YoY) (May)
German Retail Sales (YoY) (May)
-0.9%
09:45
30.06.17
    France French PPI (MoM) (May)
French PPI (MoM) (May)
-0.4%
09:45
30.06.17
    France French HICP (YoY) (Jun)
French HICP (YoY) (Jun)
0.9%
09:45
30.06.17
    France French HICP (MoM) (May)
French HICP (MoM) (May)
0.0%
09:45
30.06.17
    France French Consumer Spending (MoM) (May)
French Consumer Spending (MoM) (May)
0.5%
09:45
30.06.17
    France French CPI (MoM) (Jun)
French CPI (MoM) (Jun)
0.0%
10:00
30.06.17
    Switzerland KOF Leading Indicators (Jun)
KOF Leading Indicators (Jun)
101.6
11:00
30.06.17
    Germany German Unemployment (Jun)
German Unemployment (Jun)
2.536M
11:00
30.06.17
    Germany German Unemployment Rate (Jun)
German Unemployment Rate (Jun)
5.7%
11:00
30.06.17
    Germany German Unemployment Change (Jun)
German Unemployment Change (Jun)
-9K
11:00
30.06.17
    Germany German Unemployment n.s.a. (Jun)
German Unemployment n.s.a. (Jun)
2.498M
11:30
30.06.17
    United Kingdom Business Investment (QoQ) (Q1)
Business Investment (QoQ) (Q1)
0.6%
11:30
30.06.17
    United Kingdom GDP (QoQ) (Q1)
GDP (QoQ) (Q1)
0.2%
11:30
30.06.17
    United Kingdom GDP (YoY) (Q1)
GDP (YoY) (Q1)
2.0%
11:30
30.06.17
    United Kingdom Current Account (Q1)
Current Account (Q1)
-12.1B
11:30
30.06.17
    United Kingdom Index of Services
Index of Services
0.2%
11:30
30.06.17
    United Kingdom Business Investment (YoY) (Q1)
Business Investment (YoY) (Q1)
0.8%
12:00
30.06.17
    ZAF Manufacturing PMI
Manufacturing PMI
51.5
12:00
30.06.17
    Eurozone CPI (YoY) (Jun)
CPI (YoY) (Jun)
1.4%
12:00
30.06.17
    Eurozone Core CPI (YoY)
Core CPI (YoY)
0.9%
15:00
30.06.17
    ZAF Trade Balance (May)
Trade Balance (May)
5.10B
15:30
30.06.17
    Canada RMPI (MoM) (May)
RMPI (MoM) (May)
1.6%
15:30
30.06.17
    Canada RMPI (YoY) (May)
RMPI (YoY) (May)
17.7%
15:30
30.06.17
    USA Personal Spending (MoM) (May)
Personal Spending (MoM) (May)
0.4%
15:30
30.06.17
    USA Real Personal Consumption (MoM) (May)
Real Personal Consumption (MoM) (May)
0.2%
15:30
30.06.17
    USA Core PCE Price Index (YoY) (May)
Core PCE Price Index (YoY) (May)
1.5%
15:30
30.06.17
    USA Core PCE Price Index (MoM) (May)
Core PCE Price Index (MoM) (May)
0.2%
15:30
30.06.17
    USA Personal Income (MoM) (May)
Personal Income (MoM) (May)
0.4%
15:30
30.06.17
    Canada GDP (MoM) (Apr)
GDP (MoM) (Apr)
0.5%
15:30
30.06.17
    Canada IPPI (MoM) (May)
IPPI (MoM) (May)
0.6%
15:30
30.06.17
    Canada IPPI (YoY) (May)
IPPI (YoY) (May)
6.3%
16:00
30.06.17
    USA Dallas Fed PCE (May)
Dallas Fed PCE (May)
1.90%
16:45
30.06.17
    USA Chicago PMI (Jun)
Chicago PMI (Jun)
59.4
17:00
30.06.17
    USA Michigan Inflation Expectations (Jun)
Michigan Inflation Expectations (Jun)
2.6%
17:00
30.06.17
    USA Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jun)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jun)
2.60%
17:00
30.06.17
    USA Michigan Consumer Expectations (Jun)
Michigan Consumer Expectations (Jun)
84.7
17:00
30.06.17
    USA Michigan Consumer Sentiment (Jun)
Michigan Consumer Sentiment (Jun)
94.5
17:00
30.06.17
    USA Michigan Current Conditions (Jun)
Michigan Current Conditions (Jun)
109.6
17:30
30.06.17
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
143.7
17:30
30.06.17
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
3.4%
17:30
30.06.17
    Canada BoC Business Outlook Survey
BoC Business Outlook Survey
20:00
30.06.17
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
758

Choose your language