Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
04:04 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 00:25:06 RBA Bulletin AU
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
01:45
21.06.18
    New Zealand GDP Expenditure (QoQ) (Q1)
GDP Expenditure (QoQ) (Q1)
0.4% 0.3%
01:45
21.06.18
    New Zealand GDP Annual Average (Q1)
GDP Annual Average (Q1)
2.8% 2.7%
01:45
21.06.18
    New Zealand GDP (QoQ) (Q1)
GDP (QoQ) (Q1)
0.6% 0.5%
01:45
21.06.18
    New Zealand GDP (YoY) (Q1)
GDP (YoY) (Q1)
2.9% 2.7%
02:50
21.06.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
-475.6B 1,490.4B
02:50
21.06.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-108.3B -40.8B
04:30
21.06.18
    Japan BOJ Board Member Funo Speaks
BOJ Board Member Funo Speaks
04:30
21.06.18
    Australia RBA Bulletin
RBA Bulletin
09:00
21.06.18
    Switzerland Trade Balance (May)
Trade Balance (May)
2.289B
09:45
21.06.18
    France French Business Survey (Jun)
French Business Survey (Jun)
109
10:30
21.06.18
    Switzerland SNB Monetary Policy Assessment
SNB Monetary Policy Assessment
10:30
21.06.18
    Switzerland SNB Interest Rate Decision
SNB Interest Rate Decision
-0.75%
11:00
21.06.18
    ZAF Current Account (Q1)
Current Account (Q1)
-137.0B
11:00
21.06.18
    ZAF Current Account % of GDP (Q1)
Current Account % of GDP (Q1)
-2.90%
11:30
21.06.18
    Switzerland SNB Press Conference
SNB Press Conference
11:30
21.06.18
    United Kingdom Public Sector Net Borrowing (May)
Public Sector Net Borrowing (May)
6.23B
11:30
21.06.18
    United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement (May)
Public Sector Net Cash Requirement (May)
-9.710B
12:00
21.06.18
    France French 3-Year BTAN Auction
French 3-Year BTAN Auction
-0.30%
12:00
21.06.18
    France French 5-Year BTAN Auction
French 5-Year BTAN Auction
0.10%
12:45
21.06.18
    Germany German Buba President Weidmann Speaks
German Buba President Weidmann Speaks
13:00
21.06.18
    Eurozone Eurogroup Meetings
Eurogroup Meetings
13:00
21.06.18
    USA OPEC Meeting
OPEC Meeting
14:00
21.06.18
    United Kingdom BoE Interest Rate Decision (Jun)
BoE Interest Rate Decision (Jun)
0.50%
14:00
21.06.18
    United Kingdom BoE MPC vote cut (Jun)
BoE MPC vote cut (Jun)
0
14:00
21.06.18
    United Kingdom BoE MPC vote hike (Jun)
BoE MPC vote hike (Jun)
2
14:00
21.06.18
    United Kingdom BoE MPC vote unchanged (Jun)
BoE MPC vote unchanged (Jun)
7
14:00
21.06.18
    United Kingdom BoE QE Total (Jun)
BoE QE Total (Jun)
435B
15:30
21.06.18
    USA Philly Fed Prices Paid (Jun)
Philly Fed Prices Paid (Jun)
52.60
15:30
21.06.18
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
218K
15:30
21.06.18
    Canada ADP Nonfarm Employment Change
ADP Nonfarm Employment Change
30.2K
15:30
21.06.18
    USA Philly Fed Business Conditions (Jun)
Philly Fed Business Conditions (Jun)
38.7
15:30
21.06.18
    USA Philly Fed Employment (Jun)
Philly Fed Employment (Jun)
30.2
15:30
21.06.18
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
224.25K
15:30
21.06.18
    Canada Wholesale Sales (MoM) (Apr)
Wholesale Sales (MoM) (Apr)
1.1%
15:30
21.06.18
    USA Philly Fed New Orders (Jun)
Philly Fed New Orders (Jun)
40.6
15:30
21.06.18
    USA Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jun)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jun)
34.4
15:30
21.06.18
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,697K
15:30
21.06.18
    USA Philly Fed CAPEX Index (Jun)
Philly Fed CAPEX Index (Jun)
21.60
16:00
21.06.18
    USA House Price Index (Apr)
House Price Index (Apr)
261.7
16:00
21.06.18
    USA House Price Index (YoY) (Apr)
House Price Index (YoY) (Apr)
6.7%
16:00
21.06.18
    USA House Price Index (MoM) (Apr)
House Price Index (MoM) (Apr)
0.1%
16:45
21.06.18
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
55.8
17:00
21.06.18
    Eurozone Consumer Confidence (Jun)
Consumer Confidence (Jun)
0.2
17:30
21.06.18
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
96B
20:00
21.06.18
    USA 30-Year TIPS Auction
30-Year TIPS Auction
1.003%
23:15
21.06.18
    United Kingdom BoE Gov Carney Speaks
BoE Gov Carney Speaks
01:45
22.06.18
    New Zealand Permanent/Long-Term Migration (May)
Permanent/Long-Term Migration (May)
4,930
01:45
22.06.18
    New Zealand Visitor Arrivals (MoM)
Visitor Arrivals (MoM)
-1.3%
01:45
22.06.18
    New Zealand External Migration & Visitors (May)
External Migration & Visitors (May)
-9.00%
02:30
22.06.18
    Japan National CPI (YoY) (May)
National CPI (YoY) (May)
0.6%
02:30
22.06.18
    Japan National Core CPI (YoY) (May)
National Core CPI (YoY) (May)
0.7%
02:30
22.06.18
    Japan National CPI (MoM)
National CPI (MoM)
-0.4%
03:30
22.06.18
    Japan Manufacturing PMI (Jun)
Manufacturing PMI (Jun)
52.8
06:00
22.06.18
    New Zealand Credit Card Spending (YoY)
Credit Card Spending (YoY)
7.0%
07:30
22.06.18
    Japan All Industries Activity Index (MoM)
All Industries Activity Index (MoM)
0.0%
09:45
22.06.18
    France French GDP (QoQ) (Q1)
French GDP (QoQ) (Q1)
0.2%
10:00
22.06.18
    France French Manufacturing PMI (Jun)
French Manufacturing PMI (Jun)
54.4
10:00
22.06.18
    France French Markit Composite PMI (Jun)
French Markit Composite PMI (Jun)
54.2
10:00
22.06.18
    France French Services PMI (Jun)
French Services PMI (Jun)
54.3
10:30
22.06.18
    Germany German Manufacturing PMI (Jun)
German Manufacturing PMI (Jun)
56.9
10:30
22.06.18
    Germany German Composite PMI (Jun)
German Composite PMI (Jun)
53.4
10:30
22.06.18
    Germany German Services PMI (Jun)
German Services PMI (Jun)
52.1
11:00
22.06.18
    Eurozone Markit Composite PMI (Jun)
Markit Composite PMI (Jun)
54.1
11:00
22.06.18
    Eurozone Manufacturing PMI (Jun)
Manufacturing PMI (Jun)
55.5
11:00
22.06.18
    Eurozone Services PMI (Jun)
Services PMI (Jun)
53.8
13:00
22.06.18
    Eurozone EU Finance Ministers Meeting
EU Finance Ministers Meeting
14:00
22.06.18
    United Kingdom BoE Quarterly Bulletin
BoE Quarterly Bulletin
15:30
22.06.18
    Canada Core Retail Sales (MoM) (Apr)
Core Retail Sales (MoM) (Apr)
-0.2%
15:30
22.06.18
    Canada Retail Sales (MoM) (Apr)
Retail Sales (MoM) (Apr)
0.6%
15:30
22.06.18
    Canada CPI (MoM) (May)
CPI (MoM) (May)
0.3%
15:30
22.06.18
    Canada Core CPI (MoM) (May)
Core CPI (MoM) (May)
0.1%
15:30
22.06.18
    Canada Trimmed CPI (YoY)
Trimmed CPI (YoY)
2.1%
15:30
22.06.18
    Canada Median CPI (YoY)
Median CPI (YoY)
2.1%
15:30
22.06.18
    Canada Common CPI (YoY)
Common CPI (YoY)
1.9%
15:30
22.06.18
    Canada Core CPI (YoY) (May)
Core CPI (YoY) (May)
1.5%
15:30
22.06.18
    Canada CPI (YoY) (May)
CPI (YoY) (May)
2.2%
16:45
22.06.18
    USA Services PMI (Jun)
Services PMI (Jun)
56.8
16:45
22.06.18
    USA Markit Composite PMI
Markit Composite PMI
56.6
16:45
22.06.18
    USA Manufacturing PMI (Jun)
Manufacturing PMI (Jun)
56.4
17:30
22.06.18
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
149.3
17:30
22.06.18
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
2.7%
19:00
22.06.18
    USA OPEC Meeting
OPEC Meeting
20:00
22.06.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
863

Choose your language