Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
17:19 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 01:10:53 4-Week Bill Auction US
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
04:30
14.08.18
    Australia NAB Business Confidence (Jul)
NAB Business Confidence (Jul)
6 7
04:30
14.08.18
    Australia NAB Business Survey (Jul)
NAB Business Survey (Jul)
15 12
05:00
14.08.18
    China Chinese Unemployment Rate
Chinese Unemployment Rate
4.8% 5.1%
05:00
14.08.18
    China Retail Sales (YoY) (Jul)
Retail Sales (YoY) (Jul)
9.0% 8.8%
05:00
14.08.18
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Jul)
Fixed Asset Investment (YoY) (Jul)
6.0% 5.5%
05:00
14.08.18
    China Industrial Production (YoY) (Jul)
Industrial Production (YoY) (Jul)
6.0% 6.0%
07:30
14.08.18
    Japan Capacity Utilization (MoM) (Jun)
Capacity Utilization (MoM) (Jun)
-2.1% -2.2%
07:30
14.08.18
    Japan Industrial Production (MoM) (Jun)
Industrial Production (MoM) (Jun)
-2.1% -1.8%
08:30
14.08.18
    France French Unemployment Rate (Q2)
French Unemployment Rate (Q2)
9.2% 9.1%
09:00
14.08.18
    Germany German HICP (YoY) (Jul)
German HICP (YoY) (Jul)
2.1% 2.1%
09:00
14.08.18
    Germany German CPI (YoY) (Jul)
German CPI (YoY) (Jul)
2.0% 2.0%
09:00
14.08.18
    Germany German GDP (YoY) (Q2)
German GDP (YoY) (Q2)
1.4% 2.3%
09:00
14.08.18
    Germany German HICP (MoM) (Jul)
German HICP (MoM) (Jul)
0.4% 0.4%
09:00
14.08.18
    Germany German CPI (MoM) (Jul)
German CPI (MoM) (Jul)
0.3% 0.3%
09:00
14.08.18
    Germany German GDP (QoQ) (Q2)
German GDP (QoQ) (Q2)
0.4% 0.5%
09:45
14.08.18
    France French CPI (MoM) (Jul)
French CPI (MoM) (Jul)
-0.1% -0.1%
09:45
14.08.18
    France French HICP (MoM) (Jul)
French HICP (MoM) (Jul)
-0.1% -0.1%
09:45
14.08.18
    France French HICP (YoY) (Jul)
French HICP (YoY) (Jul)
2.6% 2.6%
10:00
14.08.18
    China FDI
FDI
1.10%
10:15
14.08.18
    Switzerland PPI (YoY) (Jul)
PPI (YoY) (Jul)
3.5% 3.6%
10:15
14.08.18
    Switzerland PPI (MoM) (Jul)
PPI (MoM) (Jul)
0.2% 0.1%
11:00
14.08.18
    China FDI
FDI
1.10%
11:30
14.08.18
    United Kingdom Employment Change 3M/3M (MoM)
Employment Change 3M/3M (MoM)
137.0K 42.0K
11:30
14.08.18
    United Kingdom Unemployment Rate (Jun)
Unemployment Rate (Jun)
4.2% 4.0%
11:30
14.08.18
    United Kingdom Average Earnings Index +Bonus (Jun)
Average Earnings Index +Bonus (Jun)
2.5% 2.4%
11:30
14.08.18
    United Kingdom Claimant Count Change (Jul)
Claimant Count Change (Jul)
9.0K 6.2K
11:30
14.08.18
    United Kingdom Average Earnings ex Bonus (Jun)
Average Earnings ex Bonus (Jun)
2.8% 2.7%
12:00
14.08.18
    Eurozone GDP (QoQ) (Q2)
GDP (QoQ) (Q2)
0.3% 0.4%
12:00
14.08.18
    Eurozone Industrial Production (MoM) (Jun)
Industrial Production (MoM) (Jun)
1.4% -0.7%
12:00
14.08.18
    Germany German ZEW Current Conditions (Aug)
German ZEW Current Conditions (Aug)
72.4 72.6
12:00
14.08.18
    Eurozone GDP (YoY) (Q2)
GDP (YoY) (Q2)
2.1% 2.2%
12:00
14.08.18
    Eurozone ZEW Economic Sentiment
ZEW Economic Sentiment
-18.7 -11.1
12:00
14.08.18
    Eurozone Industrial Production (YoY) (Jun)
Industrial Production (YoY) (Jun)
2.6% 2.5%
12:00
14.08.18
    Germany German ZEW Economic Sentiment (Aug)
German ZEW Economic Sentiment (Aug)
-24.7 -13.7
12:30
14.08.18
    ZAF Gold Production (YoY) (Jun)
Gold Production (YoY) (Jun)
-14.1% -19.2%
12:30
14.08.18
    ZAF Mining Production (Jun)
Mining Production (Jun)
-1.8% 2.8%
13:00
14.08.18
    USA NFIB Small Business Optimism (Jul)
NFIB Small Business Optimism (Jul)
107.2 107.9
15:30
14.08.18
    USA Import Price Index (YoY)
Import Price Index (YoY)
4.3% 4.8%
15:30
14.08.18
    USA Import Price Index ex Petroleum (MoM)
Import Price Index ex Petroleum (MoM)
0.2% -0.5%
15:30
14.08.18
    USA Export Price Index (YoY)
Export Price Index (YoY)
5.3% 4.3%
15:30
14.08.18
    USA Export Price Index (MoM) (Jul)
Export Price Index (MoM) (Jul)
0.2% -0.5%
15:30
14.08.18
    USA Import Price Index (MoM) (Jul)
Import Price Index (MoM) (Jul)
-0.1% 0.0%
15:55
14.08.18
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
5.6% 4.5%
15:55
14.08.18
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
0.9% 0.1%
17:00
14.08.18
    USA MBA Delinquency Rates (QoQ)
MBA Delinquency Rates (QoQ)
4.63%
18:30
14.08.18
    USA 52-Week Bill Auction
52-Week Bill Auction
2.335%
18:30
14.08.18
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
1.905%
23:30
14.08.18
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
-6.000M
03:30
15.08.18
    Australia Westpac Consumer Sentiment (Aug)
Westpac Consumer Sentiment (Aug)
3.9%
04:30
15.08.18
    China House Prices (YoY) (Jul)
House Prices (YoY) (Jul)
5.0%
04:30
15.08.18
    Australia Wage Price Index (QoQ) (Q2)
Wage Price Index (QoQ) (Q2)
0.5%
04:30
15.08.18
    Australia Wage Price Index (YoY) (Q2)
Wage Price Index (YoY) (Q2)
2.1%
11:00
15.08.18
    China FDI
FDI
1.10%
11:30
15.08.18
    United Kingdom PPI Output (YoY) (Jul)
PPI Output (YoY) (Jul)
3.1%
11:30
15.08.18
    United Kingdom Core PPI Output (MoM) (Jul)
Core PPI Output (MoM) (Jul)
0.2%
11:30
15.08.18
    United Kingdom Core RPI (MoM) (Jul)
Core RPI (MoM) (Jul)
0.3%
11:30
15.08.18
    United Kingdom CPI (YoY) (Jul)
CPI (YoY) (Jul)
2.4%
11:30
15.08.18
    United Kingdom Core PPI Output (YoY) (Jul)
Core PPI Output (YoY) (Jul)
2.1%
11:30
15.08.18
    United Kingdom RPI (MoM) (Jul)
RPI (MoM) (Jul)
0.3%
11:30
15.08.18
    United Kingdom CPIH (YoY)
CPIH (YoY)
2.3%
11:30
15.08.18
    United Kingdom RPI (YoY) (Jul)
RPI (YoY) (Jul)
3.4%
11:30
15.08.18
    United Kingdom Core RPI (YoY) (Jul)
Core RPI (YoY) (Jul)
3.4%
11:30
15.08.18
    United Kingdom CPI (MoM) (Jul)
CPI (MoM) (Jul)
0.0%
11:30
15.08.18
    United Kingdom House Price Index (YoY)
House Price Index (YoY)
3.0%
11:30
15.08.18
    United Kingdom PPI Input (MoM) (Jul)
PPI Input (MoM) (Jul)
0.2%
11:30
15.08.18
    United Kingdom PPI Output (MoM) (Jul)
PPI Output (MoM) (Jul)
0.1%
11:30
15.08.18
    United Kingdom Core CPI (YoY) (Jul)
Core CPI (YoY) (Jul)
1.9%
11:30
15.08.18
    United Kingdom PPI Input (YoY) (Jul)
PPI Input (YoY) (Jul)
10.2%
12:40
15.08.18
    Germany German 30-Year Bund Auction
German 30-Year Bund Auction
1.020%
14:00
15.08.18
    ZAF Retail Sales (YoY) (Jun)
Retail Sales (YoY) (Jun)
1.9%
14:00
15.08.18
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
-3.0%
14:00
15.08.18
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
233.1
14:00
15.08.18
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
927.6
14:00
15.08.18
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
342.5
14:00
15.08.18
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
4.84%
15:30
15.08.18
    USA Core Retail Sales (MoM) (Jul)
Core Retail Sales (MoM) (Jul)
0.4%
15:30
15.08.18
    USA Unit Labor Costs (QoQ) (Q2)
Unit Labor Costs (QoQ) (Q2)
2.9%
15:30
15.08.18
    USA Nonfarm Productivity (QoQ) (Q2)
Nonfarm Productivity (QoQ) (Q2)
0.4%
15:30
15.08.18
    USA Retail Sales (MoM) (Jul)
Retail Sales (MoM) (Jul)
0.5%
15:30
15.08.18
    USA NY Empire State Manufacturing Index (Aug)
NY Empire State Manufacturing Index (Aug)
22.60
15:30
15.08.18
    USA Retail Control (MoM) (Jul)
Retail Control (MoM) (Jul)
0.8%
15:30
15.08.18
    USA Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Jul)
Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Jul)
0.3%
16:15
15.08.18
    USA Industrial Production (YoY)
Industrial Production (YoY)
3.8%
16:15
15.08.18
    USA Manufacturing Production (MoM) (Jul)
Manufacturing Production (MoM) (Jul)
0.8%
16:15
15.08.18
    USA Industrial Production (MoM) (Jul)
Industrial Production (MoM) (Jul)
0.6%
16:15
15.08.18
    USA Capacity Utilization Rate (Jul)
Capacity Utilization Rate (Jul)
78.0%
17:00
15.08.18
    USA Business Inventories (MoM) (Jun)
Business Inventories (MoM) (Jun)
0.4%
17:00
15.08.18
    USA MBA Delinquency Rates (QoQ)
MBA Delinquency Rates (QoQ)
4.63%
17:00
15.08.18
    USA NAHB Housing Market Index (Aug)
NAHB Housing Market Index (Aug)
68
17:30
15.08.18
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
-0.590M
17:30
15.08.18
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
1.230M
17:30
15.08.18
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-0.358M
17:30
15.08.18
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-1.351M
17:30
15.08.18
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
0.078M
17:30
15.08.18
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
0.246M
17:30
15.08.18
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
2.900M
17:30
15.08.18
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.570M
19:00
15.08.18
    Germany German Buba President Weidmann Speaks
German Buba President Weidmann Speaks
23:00
15.08.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Jun)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Jun)
31.20B
23:00
15.08.18
    USA US Foreign Buying, T-bonds (Jun)
US Foreign Buying, T-bonds (Jun)
26.70B
23:00
15.08.18
    USA TIC Net Long-Term Transactions (Jun)
TIC Net Long-Term Transactions (Jun)
45.6B
23:00
15.08.18
    USA Overall Net Capital Flow (Jun)
Overall Net Capital Flow (Jun)
69.90B
02:50
16.08.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
1,171.0B
02:50
16.08.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-225.2B
02:50
16.08.18
    Japan Exports (YoY) (Jul)
Exports (YoY) (Jul)
6.7%
02:50
16.08.18
    Japan Adjusted Trade Balance
Adjusted Trade Balance
0.07T
02:50
16.08.18
    Japan Imports (YoY) (Jul)
Imports (YoY) (Jul)
2.6%
02:50
16.08.18
    Japan Trade Balance (Jul)
Trade Balance (Jul)
721B
03:30
16.08.18
    Australia MI Leading Index (MoM)
MI Leading Index (MoM)
0.0%
04:00
16.08.18
    Australia MI Inflation Expectations
MI Inflation Expectations
3.9%
04:30
16.08.18
    Australia Employment Change (Jul)
Employment Change (Jul)
50.9K
04:30
16.08.18
    Australia Full Employment Change (Jul)
Full Employment Change (Jul)
41.2K
04:30
16.08.18
    Australia Unemployment Rate (Jul)
Unemployment Rate (Jul)
5.4%
04:30
16.08.18
    Australia Participation Rate (Jul)
Participation Rate (Jul)
65.7%
06:00
16.08.18
    New Zealand RBNZ Offshore Holdings (Jul)
RBNZ Offshore Holdings (Jul)
55.90%
09:00
16.08.18
    Germany German WPI (YoY) (Jul)
German WPI (YoY) (Jul)
3.4%
09:00
16.08.18
    Germany German WPI (MoM) (Jul)
German WPI (MoM) (Jul)
0.5%
11:30
16.08.18
    United Kingdom Core Retail Sales (MoM) (Jul)
Core Retail Sales (MoM) (Jul)
-0.6%
11:30
16.08.18
    United Kingdom Retail Sales (YoY) (Jul)
Retail Sales (YoY) (Jul)
2.9%
11:30
16.08.18
    United Kingdom Retail Sales (MoM) (Jul)
Retail Sales (MoM) (Jul)
-0.5%
11:30
16.08.18
    United Kingdom Core Retail Sales (YoY) (Jul)
Core Retail Sales (YoY) (Jul)
3.0%
12:00
16.08.18
    Eurozone Trade Balance (Jun)
Trade Balance (Jun)
16.5B
12:00
16.08.18
    France French 3-Year BTAN Auction
French 3-Year BTAN Auction
-0.44%
12:00
16.08.18
    France French 5-Year BTAN Auction
French 5-Year BTAN Auction
0.01%
15:30
16.08.18
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,755K
15:30
16.08.18
    Canada ADP Nonfarm Employment Change
ADP Nonfarm Employment Change
-10.5K
15:30
16.08.18
    USA Housing Starts (Jul)
Housing Starts (Jul)
1.173M
15:30
16.08.18
    Canada Manufacturing Sales (MoM) (Jun)
Manufacturing Sales (MoM) (Jun)
1.4%
15:30
16.08.18
    USA Philadelphia Fed Manufacturing Index (Aug)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Aug)
25.7
15:30
16.08.18
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
214.25K
15:30
16.08.18
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
213K
15:30
16.08.18
    USA Philly Fed CAPEX Index (Aug)
Philly Fed CAPEX Index (Aug)
31.40
15:30
16.08.18
    USA Housing Starts (MoM) (Jul)
Housing Starts (MoM) (Jul)
-12.3%
15:30
16.08.18
    USA Philly Fed New Orders (Aug)
Philly Fed New Orders (Aug)
31.4
15:30
16.08.18
    USA Philly Fed Business Conditions (Aug)
Philly Fed Business Conditions (Aug)
29.0
15:30
16.08.18
    USA Building Permits (MoM) (Jul)
Building Permits (MoM) (Jul)
-0.7%
15:30
16.08.18
    USA Philly Fed Prices Paid (Aug)
Philly Fed Prices Paid (Aug)
62.90
15:30
16.08.18
    USA Building Permits (Jul)
Building Permits (Jul)
1.292M
15:30
16.08.18
    USA Philly Fed Employment (Aug)
Philly Fed Employment (Aug)
16.8
16:45
16.08.18
    USA Bloomberg Consumer Confidence
Bloomberg Consumer Confidence
59.3
17:00
16.08.18
    USA MBA Delinquency Rates (QoQ)
MBA Delinquency Rates (QoQ)
4.63%
17:30
16.08.18
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
46B
01:45
17.08.18
    New Zealand PPI Output (QoQ) (Q2)
PPI Output (QoQ) (Q2)
0.2%
01:45
17.08.18
    New Zealand PPI Input (QoQ) (Q2)
PPI Input (QoQ) (Q2)
0.6%
02:00
17.08.18
    Japan Reuters Tankan Index (Aug)
Reuters Tankan Index (Aug)
25
02:30
17.08.18
    Australia RBA Governor Lowe Speaks
RBA Governor Lowe Speaks
10:30
17.08.18
    Australia RBA Assist Gov Ellis Speaks
RBA Assist Gov Ellis Speaks
11:00
17.08.18
    Eurozone Current Account n.s.a. (Jun)
Current Account n.s.a. (Jun)
4.6B
11:00
17.08.18
    Eurozone Current Account (Jun)
Current Account (Jun)
22.4B
12:00
17.08.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (MoM) (Jul)
CPI ex Tobacco (MoM) (Jul)
0.1%
12:00
17.08.18
    Eurozone CPI ex Tobacco (YoY) (Jul)
CPI ex Tobacco (YoY) (Jul)
1.9%
12:00
17.08.18
    Eurozone Core CPI (YoY) (Jul)
Core CPI (YoY) (Jul)
1.1%
12:00
17.08.18
    Eurozone CPI (YoY) (Jul)
CPI (YoY) (Jul)
2.1%
12:00
17.08.18
    Eurozone CPI (MoM) (Jul)
CPI (MoM) (Jul)
0.1%
12:00
17.08.18
    Eurozone Core CPI (MoM) (Jul)
Core CPI (MoM) (Jul)
0.0%
15:30
17.08.18
    Canada Foreign Securities Purchases (Jun)
Foreign Securities Purchases (Jun)
2.18B
15:30
17.08.18
    Canada CPI (YoY) (Jul)
CPI (YoY) (Jul)
2.5%
15:30
17.08.18
    Canada CPI (MoM) (Jul)
CPI (MoM) (Jul)
0.1%
15:30
17.08.18
    Canada Core CPI (YoY) (Jul)
Core CPI (YoY) (Jul)
1.3%
15:30
17.08.18
    Canada Core CPI (MoM) (Jul)
Core CPI (MoM) (Jul)
0.1%
15:30
17.08.18
    Canada Foreign Securities Purchases by Canadians (Jun)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Jun)
5.69B
15:30
17.08.18
    Canada Median CPI (YoY)
Median CPI (YoY)
2.0%
15:30
17.08.18
    Canada Trimmed CPI (YoY)
Trimmed CPI (YoY)
2.0%
15:30
17.08.18
    Canada Common CPI (YoY)
Common CPI (YoY)
1.9%
17:00
17.08.18
    USA Michigan 5-Year Inflation Expectations (Aug)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Aug)
2.40%
17:00
17.08.18
    USA Michigan Inflation Expectations (Aug)
Michigan Inflation Expectations (Aug)
2.9%
17:00
17.08.18
    USA Michigan Consumer Expectations (Aug)
Michigan Consumer Expectations (Aug)
87.3
17:00
17.08.18
    USA Michigan Consumer Sentiment (Aug)
Michigan Consumer Sentiment (Aug)
97.9
17:00
17.08.18
    USA Michigan Current Conditions (Aug)
Michigan Current Conditions (Aug)
114.4
17:30
17.08.18
    USA ECRI Weekly Annualized (WoW)
ECRI Weekly Annualized (WoW)
0.6%
17:30
17.08.18
    USA ECRI Weekly Index
ECRI Weekly Index
147.8
20:00
17.08.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
869

Choose your language