năm trên thị trường

Lịch kinh tế

Lịch điện tử là một trong những công cụ quan trọng khi giao dịch ngoại hối.

Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và giúp trader đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hầu hết các sự kiện biến động thị trường là: thay đổ GDP (tổng sản phẩm quốc nội), dữ liệu thất nghiệp và lãi suất.

Thời điểm hiện tại
04:15 (GMT +3:00 MSK)
Sự kiện tiếp theo trong: 02:19:40 30-Year JGB Auction JP
Đất nước Tầm quan trọng
Thời điểm Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
00:45
11.12.18
    New Zealand Electronic Card Retail Sales (MoM) (Nov)
Electronic Card Retail Sales (MoM) (Nov)
0.1% -0.4%
00:45
11.12.18
    New Zealand Electronic Card Retail Sales (YoY) (Nov)
Electronic Card Retail Sales (YoY) (Nov)
6.2% 4.6%
02:50
11.12.18
    Japan BSI Large Manufacturing Conditions (Q4)
BSI Large Manufacturing Conditions (Q4)
6.5 5.5
02:50
11.12.18
    Japan M2 Money Stock (YoY)
M2 Money Stock (YoY)
2.7% 2.3%
03:30
11.12.18
    Australia House Price Index (QoQ) (Q3)
House Price Index (QoQ) (Q3)
-0.7% -1.5%
03:30
11.12.18
    Australia NAB Business Survey (Nov)
NAB Business Survey (Nov)
12 11
03:30
11.12.18
    Australia NAB Business Confidence (Nov)
NAB Business Confidence (Nov)
4 3
06:35
11.12.18
    Japan 30-Year JGB Auction
30-Year JGB Auction
0.870%
09:00
11.12.18
    Japan Machine Tool Orders (YoY)
Machine Tool Orders (YoY)
-1.1%
09:30
11.12.18
    France French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q3)
French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q3)
0.2%
10:00
11.12.18
    China FDI
FDI
3.30%
11:00
11.12.18
    China M2 Money Stock (YoY)
M2 Money Stock (YoY)
8.0%
11:00
11.12.18
    China New Loans
New Loans
697.0B
11:00
11.12.18
    China Outstanding Loan Growth (YoY)
Outstanding Loan Growth (YoY)
13.1%
12:30
11.12.18
    United Kingdom Average Earnings ex Bonus (Oct)
Average Earnings ex Bonus (Oct)
3.2%
12:30
11.12.18
    ZAF Gold Production (YoY) (Oct)
Gold Production (YoY) (Oct)
-19.0%
12:30
11.12.18
    ZAF Mining Production (Oct)
Mining Production (Oct)
-1.8%
12:30
11.12.18
    United Kingdom Average Earnings Index +Bonus (Oct)
Average Earnings Index +Bonus (Oct)
3.0%
12:30
11.12.18
    United Kingdom Claimant Count Change (Nov)
Claimant Count Change (Nov)
20.2K
12:30
11.12.18
    United Kingdom Employment Change 3M/3M (MoM)
Employment Change 3M/3M (MoM)
23.0K
12:30
11.12.18
    United Kingdom Unemployment Rate (Oct)
Unemployment Rate (Oct)
4.1%
13:00
11.12.18
    Germany German ZEW Economic Sentiment (Dec)
German ZEW Economic Sentiment (Dec)
-24.1
13:00
11.12.18
    Eurozone ZEW Economic Sentiment
ZEW Economic Sentiment
-22.0
13:00
11.12.18
    Germany German ZEW Current Conditions (Dec)
German ZEW Current Conditions (Dec)
58.2
13:40
11.12.18
    Germany German 2-Year Schatz Auction
German 2-Year Schatz Auction
-0.580%
14:00
11.12.18
    ZAF Manufacturing Production (MoM) (Oct)
Manufacturing Production (MoM) (Oct)
-1.0%
14:00
11.12.18
    USA NFIB Small Business Optimism (Nov)
NFIB Small Business Optimism (Nov)
107.4
16:30
11.12.18
    USA PPI (MoM) (Nov)
PPI (MoM) (Nov)
0.6%
16:30
11.12.18
    USA PPI (YoY) (Nov)
PPI (YoY) (Nov)
2.9%
16:30
11.12.18
    USA Core PPI (YoY) (Nov)
Core PPI (YoY) (Nov)
2.6%
16:30
11.12.18
    USA Core PPI (MoM) (Nov)
Core PPI (MoM) (Nov)
0.5%
16:55
11.12.18
    USA Redbook (YoY)
Redbook (YoY)
7.0%
16:55
11.12.18
    USA Redbook (MoM)
Redbook (MoM)
0.8%
20:00
11.12.18
    USA WASDE Report
WASDE Report
21:00
11.12.18
    USA 3-Year Note Auction
3-Year Note Auction
2.983%
22:15
11.12.18
    New Zealand RBNZ Gov Orr Speaks
RBNZ Gov Orr Speaks
00:30
12.12.18
    USA API Weekly Crude Oil Stock
API Weekly Crude Oil Stock
5.360M
02:30
12.12.18
    Australia Westpac Consumer Sentiment (Dec)
Westpac Consumer Sentiment (Dec)
2.8%
02:50
12.12.18
    Japan PPI (YoY) (Nov)
PPI (YoY) (Nov)
2.9%
02:50
12.12.18
    Japan Core Machinery Orders (MoM) (Oct)
Core Machinery Orders (MoM) (Oct)
-18.3%
02:50
12.12.18
    Japan Core Machinery Orders (YoY) (Oct)
Core Machinery Orders (YoY) (Oct)
-7.0%
02:50
12.12.18
    Japan PPI (MoM) (Nov)
PPI (MoM) (Nov)
0.3%
07:30
12.12.18
    Japan Tertiary Industry Activity Index (MoM)
Tertiary Industry Activity Index (MoM)
-1.1%
11:00
12.12.18
    ZAF Core CPI (MoM) (Nov)
Core CPI (MoM) (Nov)
0.1%
11:00
12.12.18
    ZAF CPI (MoM) (Nov)
CPI (MoM) (Nov)
0.5%
11:00
12.12.18
    ZAF Core CPI (YoY) (Nov)
Core CPI (YoY) (Nov)
4.2%
11:00
12.12.18
    ZAF CPI (YoY) (Nov)
CPI (YoY) (Nov)
5.1%
13:00
12.12.18
    Eurozone Industrial Production (MoM) (Oct)
Industrial Production (MoM) (Oct)
-0.3%
13:00
12.12.18
    Eurozone Industrial Production (YoY) (Oct)
Industrial Production (YoY) (Oct)
0.9%
14:00
12.12.18
    ZAF Retail Sales (YoY) (Oct)
Retail Sales (YoY) (Oct)
0.7%
14:20
12.12.18
    USA OPEC Monthly Report
OPEC Monthly Report
15:00
12.12.18
    USA Mortgage Market Index
Mortgage Market Index
340.5
15:00
12.12.18
    USA MBA 30-Year Mortgage Rate
MBA 30-Year Mortgage Rate
5.08%
15:00
12.12.18
    USA MBA Mortgage Applications (WoW)
MBA Mortgage Applications (WoW)
2.0%
15:00
12.12.18
    USA MBA Purchase Index
MBA Purchase Index
249.9
15:00
12.12.18
    USA Mortgage Refinance Index
Mortgage Refinance Index
836.4
16:30
12.12.18
    USA CPI (MoM) (Nov)
CPI (MoM) (Nov)
0.3%
16:30
12.12.18
    USA Real Earnings (MoM) (Nov)
Real Earnings (MoM) (Nov)
0.1%
16:30
12.12.18
    USA CPI Index, n.s.a. (Nov)
CPI Index, n.s.a. (Nov)
252.89
16:30
12.12.18
    USA CPI (YoY) (Nov)
CPI (YoY) (Nov)
2.5%
16:30
12.12.18
    Canada Capacity Utilization Rate (Q3)
Capacity Utilization Rate (Q3)
85.5%
16:30
12.12.18
    USA Core CPI (MoM) (Nov)
Core CPI (MoM) (Nov)
0.2%
16:30
12.12.18
    USA Core CPI Index (Nov)
Core CPI Index (Nov)
258.94
16:30
12.12.18
    USA Core CPI (YoY) (Nov)
Core CPI (YoY) (Nov)
2.1%
18:30
12.12.18
    USA Distillate Fuel Production
Distillate Fuel Production
0.100M
18:30
12.12.18
    USA Gasoline Inventories
Gasoline Inventories
1.699M
18:30
12.12.18
    USA Crude Oil Inventories
Crude Oil Inventories
-7.323M
18:30
12.12.18
    USA Gasoline Production
Gasoline Production
-0.502M
18:30
12.12.18
    USA EIA Weekly Distillates Stocks
EIA Weekly Distillates Stocks
3.811M
18:30
12.12.18
    USA Heating Oil Stockpiles
Heating Oil Stockpiles
-0.578M
18:30
12.12.18
    USA Cushing Crude Oil Inventories
Cushing Crude Oil Inventories
1.729M
18:30
12.12.18
    USA Crude Oil Imports
Crude Oil Imports
-1.704M
19:00
12.12.18
    USA Cleveland CPI (MoM) (Nov)
Cleveland CPI (MoM) (Nov)
0.2%
21:00
12.12.18
    USA 10-Year Note Auction
10-Year Note Auction
3.209%
22:00
12.12.18
    USA Federal Budget Balance (Nov)
Federal Budget Balance (Nov)
-100.0B
00:45
13.12.18
    New Zealand FPI (MoM) (Nov)
FPI (MoM) (Nov)
-0.6%
02:50
13.12.18
    Japan Foreign Investments in Japanese Stocks
Foreign Investments in Japanese Stocks
-137.9B
02:50
13.12.18
    Japan Foreign Bonds Buying
Foreign Bonds Buying
1,053.5B
03:00
13.12.18
    New Zealand Net Debt Forecast (Feb)
Net Debt Forecast (Feb)
20.80%
03:00
13.12.18
    Australia HIA New Home Sales (MoM)
HIA New Home Sales (MoM)
-0.8%
03:00
13.12.18
    New Zealand Economic Forecast (Feb)
Economic Forecast (Feb)
3.140B
03:00
13.12.18
    Australia MI Inflation Expectations
MI Inflation Expectations
3.6%
03:00
13.12.18
    New Zealand Budget Balance (Feb)
Budget Balance (Feb)
-1.260B
03:01
13.12.18
    United Kingdom RICS House Price Balance (Nov)
RICS House Price Balance (Nov)
-10%
03:30
13.12.18
    Australia RBA Bulletin
RBA Bulletin
10:00
13.12.18
    Germany German CPI (YoY) (Nov)
German CPI (YoY) (Nov)
2.3%
10:00
13.12.18
    Germany German CPI (MoM) (Nov)
German CPI (MoM) (Nov)
0.1%
10:00
13.12.18
    Germany German HICP (MoM) (Nov)
German HICP (MoM) (Nov)
0.1%
10:00
13.12.18
    Germany German HICP (YoY) (Nov)
German HICP (YoY) (Nov)
2.2%
10:45
13.12.18
    France French CPI (YoY)
French CPI (YoY)
1.9%
10:45
13.12.18
    France French HICP (YoY) (Nov)
French HICP (YoY) (Nov)
2.2%
10:45
13.12.18
    France French CPI (MoM) (Nov)
French CPI (MoM) (Nov)
-0.2%
10:45
13.12.18
    France French HICP (MoM) (Nov)
French HICP (MoM) (Nov)
-0.2%
11:30
13.12.18
    Switzerland SNB Interest Rate Decision
SNB Interest Rate Decision
-0.75%
11:30
13.12.18
    Switzerland SNB Monetary Policy Assessment
SNB Monetary Policy Assessment
12:00
13.12.18
    Switzerland SNB Press Conference
SNB Press Conference
12:00
13.12.18
    USA IEA Monthly Report
IEA Monthly Report
12:15
13.12.18
    Switzerland PPI (YoY) (Nov)
PPI (YoY) (Nov)
2.3%
12:15
13.12.18
    Switzerland PPI (MoM) (Nov)
PPI (MoM) (Nov)
0.2%
12:30
13.12.18
    ZAF PPI (YoY) (Nov)
PPI (YoY) (Nov)
6.9%
12:30
13.12.18
    ZAF PPI (MoM) (Nov)
PPI (MoM) (Nov)
1.4%
15:45
13.12.18
    Eurozone ECB Marginal Lending Facility
ECB Marginal Lending Facility
0.25%
15:45
13.12.18
    Eurozone Deposit Facility Rate
Deposit Facility Rate
-0.40%
15:45
13.12.18
    Eurozone ECB Interest Rate Decision (Dec)
ECB Interest Rate Decision (Dec)
0.00%
16:30
13.12.18
    Eurozone ECB Press Conference
ECB Press Conference
16:30
13.12.18
    Canada ADP Nonfarm Employment Change
ADP Nonfarm Employment Change
-23.0K
16:30
13.12.18
    Canada New Housing Price Index (MoM) (Oct)
New Housing Price Index (MoM) (Oct)
0.0%
16:30
13.12.18
    USA Import Price Index (MoM) (Nov)
Import Price Index (MoM) (Nov)
0.5%
16:30
13.12.18
    USA Export Price Index (MoM) (Nov)
Export Price Index (MoM) (Nov)
0.4%
16:30
13.12.18
    USA Initial Jobless Claims
Initial Jobless Claims
231K
16:30
13.12.18
    USA Continuing Jobless Claims
Continuing Jobless Claims
1,631K
16:30
13.12.18
    USA Jobless Claims 4-Week Avg.
Jobless Claims 4-Week Avg.
228.00K
18:30
13.12.18
    USA Natural Gas Storage
Natural Gas Storage
-63B
19:30
13.12.18
    USA 8-Week Bill Auction
8-Week Bill Auction
2.390%
19:30
13.12.18
    USA 4-Week Bill Auction
4-Week Bill Auction
2.365%
21:00
13.12.18
    USA 30-Year Bond Auction
30-Year Bond Auction
3.418%
00:30
14.12.18
    New Zealand Business NZ PMI (Nov)
Business NZ PMI (Nov)
53.5
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q4)
Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q4)
10
02:50
14.12.18
    Japan Tankan All Small Industry CAPEX (Q4)
Tankan All Small Industry CAPEX (Q4)
-8.4%
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Small Manufacturing Index (Q4)
Tankan Small Manufacturing Index (Q4)
14
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4)
Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4)
22
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q4)
Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q4)
11
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
5
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Large Manufacturers Index (Q4)
Tankan Large Manufacturers Index (Q4)
19
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4)
Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4)
19
02:50
14.12.18
    Japan Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
22
02:50
14.12.18
    Japan Tankan All Big Industry CAPEX (Q4)
Tankan All Big Industry CAPEX (Q4)
13.4%
03:30
14.12.18
    Japan Manufacturing PMI (Dec)
Manufacturing PMI (Dec)
52.2
05:00
14.12.18
    China Chinese Unemployment Rate
Chinese Unemployment Rate
4.9%
05:00
14.12.18
    China Industrial Production (YoY) (Nov)
Industrial Production (YoY) (Nov)
5.9%
05:00
14.12.18
    China Retail Sales (YoY) (Nov)
Retail Sales (YoY) (Nov)
8.6%
05:00
14.12.18
    China Fixed Asset Investment (YoY) (Nov)
Fixed Asset Investment (YoY) (Nov)
5.7%
07:30
14.12.18
    Japan Industrial Production (MoM) (Oct)
Industrial Production (MoM) (Oct)
2.9%
07:30
14.12.18
    Japan Capacity Utilization (MoM) (Oct)
Capacity Utilization (MoM) (Oct)
-1.5%
10:00
14.12.18
    Germany German WPI (MoM) (Nov)
German WPI (MoM) (Nov)
0.3%
10:00
14.12.18
    Germany German WPI (YoY) (Nov)
German WPI (YoY) (Nov)
4.0%
11:00
14.12.18
    Eurozone Markit Composite PMI (Dec)
Markit Composite PMI (Dec)
52.7
11:00
14.12.18
    Eurozone Services PMI (Dec)
Services PMI (Dec)
53.4
11:00
14.12.18
    Eurozone Manufacturing PMI (Dec)
Manufacturing PMI (Dec)
51.8
11:15
14.12.18
    France French Markit Composite PMI (Dec)
French Markit Composite PMI (Dec)
54.2
11:15
14.12.18
    France French Manufacturing PMI (Dec)
French Manufacturing PMI (Dec)
50.8
11:15
14.12.18
    France French Services PMI (Dec)
French Services PMI (Dec)
55.1
11:30
14.12.18
    Germany German Manufacturing PMI (Dec)
German Manufacturing PMI (Dec)
51.8
11:30
14.12.18
    Germany German Composite PMI (Dec)
German Composite PMI (Dec)
52.3
11:30
14.12.18
    Germany German Services PMI (Dec)
German Services PMI (Dec)
53.3
13:00
14.12.18
    Eurozone Wages in euro zone (YoY) (Q3)
Wages in euro zone (YoY) (Q3)
1.90%
13:00
14.12.18
    Eurozone Labor Cost Index (YoY) (Q3)
Labor Cost Index (YoY) (Q3)
2.20%
13:00
14.12.18
    Eurozone Eurogroup Meetings
Eurogroup Meetings
16:30
14.12.18
    USA Retail Sales (MoM) (Nov)
Retail Sales (MoM) (Nov)
0.8%
16:30
14.12.18
    USA Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Nov)
Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Nov)
0.3%
16:30
14.12.18
    Eurozone ECB's Angeloni Speaks
ECB's Angeloni Speaks
16:30
14.12.18
    USA Core Retail Sales (MoM) (Nov)
Core Retail Sales (MoM) (Nov)
0.7%
16:30
14.12.18
    USA Retail Control (MoM) (Nov)
Retail Control (MoM) (Nov)
0.3%
17:15
14.12.18
    USA Industrial Production (YoY)
Industrial Production (YoY)
4.1%
17:15
14.12.18
    USA Manufacturing Production (MoM) (Nov)
Manufacturing Production (MoM) (Nov)
0.3%
17:15
14.12.18
    USA Industrial Production (MoM) (Nov)
Industrial Production (MoM) (Nov)
0.1%
17:15
14.12.18
    USA Capacity Utilization Rate (Nov)
Capacity Utilization Rate (Nov)
78.4%
17:45
14.12.18
    USA Manufacturing PMI (Dec)
Manufacturing PMI (Dec)
55.3
17:45
14.12.18
    USA Services PMI (Dec)
Services PMI (Dec)
54.7
18:00
14.12.18
    USA Business Inventories (MoM) (Oct)
Business Inventories (MoM) (Oct)
0.3%
21:00
14.12.18
    USA U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
877
21:00
14.12.18
    USA U.S. Baker Hughes Total Rig Count
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
1,075
04:30
15.12.18
    China House Prices (YoY) (Nov)
House Prices (YoY) (Nov)
8.6%
13:30
15.12.18
    Eurozone ECB President Draghi Speaks
ECB President Draghi Speaks

Choose your language