Trang Chủ Dịch vụ Phân tích Lịch kinh tế

Lịch kinh tế

Thời điểm hiện tại:

Sự kiện tiếp theo trong: 00:33:48

Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF)

, -
Bộ lọc

Tầm quan trọng

Thời gian
Quốc gia
Tầm quan trọng
Sự kiện
Dự báo
Thực tế
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Exports (Mar) Exports (Mar)
5.79B
 
6.50B
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Trade Balance (MoM) (Mar) Trade Balance (MoM) (Mar)
-315M
-505M
588M
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Imports (Mar) Imports (Mar)
6.10B
 
5.91B
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Trade Balance (YoY) (Mar) Trade Balance (YoY) (Mar)
-12,060M
 
-9,870M
02:50 / 24.04.24
Nhật Bản
Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY) Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
2.2%
2.1%
2.3%
04:30 / 24.04.24
Australia
Monthly CPI Indicator (YoY) (Mar) Monthly CPI Indicator (YoY) (Mar)
3.40%
3.40%
3.50%
04:30 / 24.04.24
Australia
Weighted mean CPI (QoQ) (Q1) Weighted mean CPI (QoQ) (Q1)
0.9%
0.9%
1.1%
04:30 / 24.04.24
Australia
Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q1) Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q1)
0.8%
0.8%
1.0%
04:30 / 24.04.24
Australia
CPI Index Number (Q1) CPI Index Number (Q1)
136.10
 
137.40
04:30 / 24.04.24
Australia
Trimmed Mean CPI (YoY) (Q1) Trimmed Mean CPI (YoY) (Q1)
4.2%
3.8%
4.0%
04:30 / 24.04.24
Australia
CPI (YoY) (Q1) CPI (YoY) (Q1)
4.1%
3.4%
3.6%
04:30 / 24.04.24
Australia
CPI (QoQ) (Q1) CPI (QoQ) (Q1)
0.6%
0.8%
1.0%
04:30 / 24.04.24
Australia
Weighted mean CPI (YoY) (Q1) Weighted mean CPI (YoY) (Q1)
4.4%
4.1%
4.4%
10:00 / 24.04.24
Đức
German Buba President Nagel Speaks    German Buba President Nagel Speaks   
 
 
 
11:00 / 24.04.24
Thụy Sĩ
ZEW Expectations (Apr) ZEW Expectations (Apr)
11.5
 
17.6
11:00 / 24.04.24
Đức
German Ifo Business Climate Index (Apr) German Ifo Business Climate Index (Apr)
87.9
88.9
89.4
11:00 / 24.04.24
Đức
German Business Expectations (Apr) German Business Expectations (Apr)
87.7
88.9
89.9
11:00 / 24.04.24
Đức
German Current Assessment (Apr) German Current Assessment (Apr)
88.1
88.7
88.9
11:15 / 24.04.24
Europe
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks    ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks   
 
 
 
12:30 / 24.04.24
Đức
German Buba President Nagel Speaks    German Buba President Nagel Speaks   
 
 
 
12:30 / 24.04.24
Đức
German 10-Year Bund Auction German 10-Year Bund Auction
2.380%
 
 
13:00 / 24.04.24
Vương quốc Anh
CBI Industrial Trends Orders (Apr) CBI Industrial Trends Orders (Apr)
-18
-16
 
13:00 / 24.04.24
Europe
Eurogroup Meetings Eurogroup Meetings
 
 
 
13:00 / 24.04.24
Vương quốc Anh
CBI Industrial Trends Orders (Apr) CBI Industrial Trends Orders (Apr)
-18
 
 
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
MBA Purchase Index MBA Purchase Index
145.6
 
 
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Mortgage Market Index Mortgage Market Index
202.1
 
 
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Mortgage Refinance Index Mortgage Refinance Index
500.7
 
 
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
MBA 30-Year Mortgage Rate MBA 30-Year Mortgage Rate
7.13%
 
 
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
MBA Mortgage Applications (WoW) MBA Mortgage Applications (WoW)
3.3%
 
 
15:30 / 24.04.24
Canada
Retail Sales (MoM) (Feb) Retail Sales (MoM) (Feb)
-0.3%
0.1%
 
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Durable Goods Orders (MoM) (Mar) Durable Goods Orders (MoM) (Mar)
1.3%
2.5%
 
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Durables Excluding Defense (MoM) (Mar) Durables Excluding Defense (MoM) (Mar)
2.1%
 
 
15:30 / 24.04.24
Canada
Wholesale Sales (MoM)   Wholesale Sales (MoM)  
0.0%
 
 
15:30 / 24.04.24
Canada
Core Retail Sales (MoM) (Feb) Core Retail Sales (MoM) (Feb)
0.5%
0.0%
 
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Mar) Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Mar)
0.7%
0.2%
 
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Core Durable Goods Orders (MoM) (Mar) Core Durable Goods Orders (MoM) (Mar)
0.5%
0.3%
 
16:15 / 24.04.24
Europe
ECB McCaul Speaks    ECB McCaul Speaks   
 
 
 
17:00 / 24.04.24
Europe
ECB's Schnabel Speaks    ECB's Schnabel Speaks   
 
 
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Gasoline Production Gasoline Production
-0.025M
 
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Heating Oil Stockpiles Heating Oil Stockpiles
-0.714M
 
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
EIA Refinery Crude Runs (WoW) EIA Refinery Crude Runs (WoW)
0.131M
 
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)
-0.2%
 
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
EIA Weekly Distillates Stocks EIA Weekly Distillates Stocks
-2.760M
-0.900M
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Distillate Fuel Production Distillate Fuel Production
-0.038M
 
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Crude Oil Imports Crude Oil Imports
-1.991M
 
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Gasoline Inventories Gasoline Inventories
-1.154M
-1.400M
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Crude Oil Inventories Crude Oil Inventories
2.735M
1.600M
 
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Cushing Crude Oil Inventories Cushing Crude Oil Inventories
0.033M
 
 
19:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Atlanta Fed GDPNow (Q1)   Atlanta Fed GDPNow (Q1)  
2.9%
2.9%
 
20:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
5-Year Note Auction 5-Year Note Auction
4.235%
 
 
20:30 / 24.04.24
Canada
BOC Summary of Deliberations BOC Summary of Deliberations
 
 
 
02:50 / 25.04.24
Nhật Bản
Foreign Investments in Japanese Stocks Foreign Investments in Japanese Stocks
1,740.0B
 
 
02:50 / 25.04.24
Nhật Bản
Foreign Bonds Buying Foreign Bonds Buying
-1,005.9B
 
 
06:00 / 25.04.24
New Zealand
New Zealand - ANZAC Day New Zealand - ANZAC Day
08:00 / 25.04.24
Nhật Bản
Leading Index Leading Index
109.5
111.8
 
08:00 / 25.04.24
Nhật Bản
Leading Index (MoM) Leading Index (MoM)
-0.4%
2.3%
 
08:00 / 25.04.24
Nhật Bản
Coincident Indicator (MoM) Coincident Indicator (MoM)
-1.2%
 
 
09:00 / 25.04.24
Đức
GfK German Consumer Climate (May) GfK German Consumer Climate (May)
-27.4
-25.9
 
09:45 / 25.04.24
Pháp
French Business Survey (Apr) French Business Survey (Apr)
102
 
 
10:00 / 25.04.24
Europe
ECB's Schnabel Speaks    ECB's Schnabel Speaks   
 
 
 
11:00 / 25.04.24
Europe
ECB Economic Bulletin ECB Economic Bulletin
 
 
 
12:30 / 25.04.24
Nam Phi
PPI (YoY) (Mar) PPI (YoY) (Mar)
4.5%
 
 
12:30 / 25.04.24
Nam Phi
PPI (MoM) (Mar) PPI (MoM) (Mar)
0.5%
 
 
13:00 / 25.04.24
Pháp
France Jobseekers Total France Jobseekers Total
2,811.9K
 
 
13:00 / 25.04.24
Vương quốc Anh
CBI Distributive Trades Survey (Apr) CBI Distributive Trades Survey (Apr)
2
5
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
GDP (QoQ) (Q1)   GDP (QoQ) (Q1)  
3.4%
2.5%
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Core PCE Prices (Q1)   Core PCE Prices (Q1)  
2.00%
 
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
PCE Prices (Q1)   PCE Prices (Q1)  
1.8%
 
 
15:30 / 25.04.24
Canada
Average Weekly Earnings (YoY) (Feb) Average Weekly Earnings (YoY) (Feb)
3.90%
 
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Continuing Jobless Claims Continuing Jobless Claims
1,812K
 
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
GDP Price Index (QoQ) (Q1)   GDP Price Index (QoQ) (Q1)  
1.7%
3.0%
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Goods Trade Balance (Mar)   Goods Trade Balance (Mar)  
-91.84B
-91.20B
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Wholesale Inventories (MoM)   Wholesale Inventories (MoM)  
0.5%
0.2%
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
GDP Sales (Q1)   GDP Sales (Q1)  
3.9%
 
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Initial Jobless Claims Initial Jobless Claims
212K
215K
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Jobless Claims 4-Week Avg. Jobless Claims 4-Week Avg.
214.50K
 
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Real Consumer Spending (Q1)   Real Consumer Spending (Q1)  
3.3%
2.8%
 
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Retail Inventories Ex Auto (Mar)   Retail Inventories Ex Auto (Mar)  
0.4%
 
 
17:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Pending Home Sales Index (Mar) Pending Home Sales Index (Mar)
75.6
 
 
17:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Pending Home Sales (MoM) (Mar) Pending Home Sales (MoM) (Mar)
1.6%
0.9%
 
17:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Natural Gas Storage Natural Gas Storage
50B
 
 
18:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
KC Fed Composite Index (Apr) KC Fed Composite Index (Apr)
-7
 
 
18:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
KC Fed Manufacturing Index (Apr) KC Fed Manufacturing Index (Apr)
-9
 
 
18:15 / 25.04.24
Đức
German Buba President Nagel Speaks    German Buba President Nagel Speaks   
 
 
 
18:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
4-Week Bill Auction 4-Week Bill Auction
5.280%
 
 
18:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
8-Week Bill Auction 8-Week Bill Auction
5.275%
 
 
18:45 / 25.04.24
Đức
German Buba Mauderer Speaks    German Buba Mauderer Speaks   
 
 
 
20:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
7-Year Note Auction 7-Year Note Auction
4.185%
 
 
23:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Fed's Balance Sheet Fed's Balance Sheet
7,406B
 
 
23:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Reserve Balances with Federal Reserve Banks Reserve Balances with Federal Reserve Banks
3.330T
 
 
02:01 / 26.04.24
Vương quốc Anh
GfK Consumer Confidence (Apr) GfK Consumer Confidence (Apr)
-21
-20
 
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
Tokyo CPI (YoY) (Apr) Tokyo CPI (YoY) (Apr)
2.6%
2.6%
 
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) Tokyo Core CPI (YoY) (Apr)
2.4%
2.2%
 
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Apr) CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Apr)
0.2%
 
 
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr)
2.9%
2.7%
 
04:30 / 26.04.24
Australia
Import Price Index (QoQ) (Q1) Import Price Index (QoQ) (Q1)
1.1%
0.1%
 
04:30 / 26.04.24
Australia
PPI (QoQ) (Q1) PPI (QoQ) (Q1)
0.9%
 
 
04:30 / 26.04.24
Australia
PPI (YoY) (Q1) PPI (YoY) (Q1)
4.1%
 
 
04:30 / 26.04.24
Australia
Export Price Index (QoQ) (Q1) Export Price Index (QoQ) (Q1)
5.6%
 
 
05:30 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Monetary Policy Statement BoJ Monetary Policy Statement
 
 
 
05:30 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Outlook Report (YoY) BoJ Outlook Report (YoY)
 
 
 
06:00 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Interest Rate Decision BoJ Interest Rate Decision
0.10%
 
 
09:30 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Press Conference    BoJ Press Conference   
 
 
 
09:45 / 26.04.24
Pháp
French Consumer Confidence (Apr) French Consumer Confidence (Apr)
91
 
 
11:00 / 26.04.24
Europe
Loans to Non Financial Corporations (Mar) Loans to Non Financial Corporations (Mar)
0.4%
 
 
11:00 / 26.04.24
Europe
Private Sector Loans (YoY) Private Sector Loans (YoY)
0.3%
0.3%
 
11:00 / 26.04.24
Thụy Sĩ
SNB Board Member Jordan Speaks    SNB Board Member Jordan Speaks   
 
 
 
11:00 / 26.04.24
Europe
ECB's De Guindos Speaks    ECB's De Guindos Speaks   
 
 
 
11:00 / 26.04.24
Europe
M3 Money Supply (YoY) (Mar) M3 Money Supply (YoY) (Mar)
0.4%
0.5%
 
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Core PCE Price Index (MoM) (Mar) Core PCE Price Index (MoM) (Mar)
0.3%
0.3%
 
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
PCE price index (MoM) (Mar) PCE price index (MoM) (Mar)
0.3%
0.3%
 
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Real Personal Consumption (MoM) (Mar) Real Personal Consumption (MoM) (Mar)
0.4%
 
 
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Personal Spending (MoM) (Mar) Personal Spending (MoM) (Mar)
0.8%
0.6%
 
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Personal Income (MoM) (Mar) Personal Income (MoM) (Mar)
0.3%
0.5%
 
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
PCE Price index (YoY) (Mar) PCE Price index (YoY) (Mar)
2.5%
2.6%
 
15:30 / 26.04.24
Canada
Manufacturing Sales (MoM)   Manufacturing Sales (MoM)  
0.7%
 
 
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Core PCE Price Index (YoY) (Mar) Core PCE Price Index (YoY) (Mar)
2.8%
2.6%
 
16:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Dallas Fed PCE (Mar) Dallas Fed PCE (Mar)
3.40%
 
 
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr) Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr)
2.8%
3.0%
 
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan Current Conditions (Apr) Michigan Current Conditions (Apr)
82.5
79.3
 
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan Consumer Sentiment (Apr) Michigan Consumer Sentiment (Apr)
79.4
77.8
 
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan Consumer Expectations (Apr) Michigan Consumer Expectations (Apr)
77.4
77.0
 
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr) Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr)
2.9%
3.1%
 
18:00 / 26.04.24
Canada
Budget Balance (Feb) Budget Balance (Feb)
-2.10B
 
 
18:00 / 26.04.24
Canada
Budget Balance (YoY) (Feb) Budget Balance (YoY) (Feb)
-25.70B
 
 
19:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Atlanta Fed GDPNow   Atlanta Fed GDPNow  
 
 
 
20:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
U.S. Baker Hughes Total Rig Count U.S. Baker Hughes Total Rig Count
619
 
 
20:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
511
 
 
04:30 / 27.04.24
Trung Quốc
Chinese Industrial profit YTD (Mar) Chinese Industrial profit YTD (Mar)
10.2%
 
 
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Exports (Mar)
Thực tế: 6.50B
Dự báo:  
Cũ: 5.79B
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Trade Balance (MoM) (Mar)
Thực tế: 588M
Dự báo: -505M
Cũ: -315M
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Imports (Mar)
Thực tế: 5.91B
Dự báo:  
Cũ: 6.10B
01:45 / 24.04.24
New Zealand
Trade Balance (YoY) (Mar)
Thực tế: -9,870M
Dự báo:  
Cũ: -12,060M
02:50 / 24.04.24
Nhật Bản
Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
Thực tế: 2.3%
Dự báo: 2.1%
Cũ: 2.2%
04:30 / 24.04.24
Australia
Monthly CPI Indicator (YoY) (Mar)
Thực tế: 3.50%
Dự báo: 3.40%
Cũ: 3.40%
04:30 / 24.04.24
Australia
Weighted mean CPI (QoQ) (Q1)
Thực tế: 1.1%
Dự báo: 0.9%
Cũ: 0.9%
04:30 / 24.04.24
Australia
Trimmed Mean CPI (QoQ) (Q1)
Thực tế: 1.0%
Dự báo: 0.8%
Cũ: 0.8%
04:30 / 24.04.24
Australia
CPI Index Number (Q1)
Thực tế: 137.40
Dự báo:  
Cũ: 136.10
04:30 / 24.04.24
Australia
Trimmed Mean CPI (YoY) (Q1)
Thực tế: 4.0%
Dự báo: 3.8%
Cũ: 4.2%
04:30 / 24.04.24
Australia
CPI (YoY) (Q1)
Thực tế: 3.6%
Dự báo: 3.4%
Cũ: 4.1%
04:30 / 24.04.24
Australia
CPI (QoQ) (Q1)
Thực tế: 1.0%
Dự báo: 0.8%
Cũ: 0.6%
04:30 / 24.04.24
Australia
Weighted mean CPI (YoY) (Q1)
Thực tế: 4.4%
Dự báo: 4.1%
Cũ: 4.4%
10:00 / 24.04.24
Đức
German Buba President Nagel Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
11:00 / 24.04.24
Thụy Sĩ
ZEW Expectations (Apr)
Thực tế: 17.6
Dự báo:  
Cũ: 11.5
11:00 / 24.04.24
Đức
German Ifo Business Climate Index (Apr)
Thực tế: 89.4
Dự báo: 88.9
Cũ: 87.9
11:00 / 24.04.24
Đức
German Business Expectations (Apr)
Thực tế: 89.9
Dự báo: 88.9
Cũ: 87.7
11:00 / 24.04.24
Đức
German Current Assessment (Apr)
Thực tế: 88.9
Dự báo: 88.7
Cũ: 88.1
11:15 / 24.04.24
Europe
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
12:30 / 24.04.24
Đức
German Buba President Nagel Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
12:30 / 24.04.24
Đức
German 10-Year Bund Auction
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 2.380%
13:00 / 24.04.24
Vương quốc Anh
CBI Industrial Trends Orders (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: -16
Cũ: -18
13:00 / 24.04.24
Europe
Eurogroup Meetings
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
13:00 / 24.04.24
Vương quốc Anh
CBI Industrial Trends Orders (Apr)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -18
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
MBA Purchase Index
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 145.6
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Mortgage Market Index
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 202.1
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Mortgage Refinance Index
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 500.7
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
MBA 30-Year Mortgage Rate
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 7.13%
14:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
MBA Mortgage Applications (WoW)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 3.3%
15:30 / 24.04.24
Canada
Retail Sales (MoM) (Feb)
Thực tế:  
Dự báo: 0.1%
Cũ: -0.3%
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Durable Goods Orders (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 2.5%
Cũ: 1.3%
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Durables Excluding Defense (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 2.1%
15:30 / 24.04.24
Canada
Wholesale Sales (MoM)  
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.0%
15:30 / 24.04.24
Canada
Core Retail Sales (MoM) (Feb)
Thực tế:  
Dự báo: 0.0%
Cũ: 0.5%
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.2%
Cũ: 0.7%
15:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Core Durable Goods Orders (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.3%
Cũ: 0.5%
16:15 / 24.04.24
Europe
ECB McCaul Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
17:00 / 24.04.24
Europe
ECB's Schnabel Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Gasoline Production
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -0.025M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Heating Oil Stockpiles
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -0.714M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
EIA Refinery Crude Runs (WoW)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.131M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -0.2%
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
EIA Weekly Distillates Stocks
Thực tế:  
Dự báo: -0.900M
Cũ: -2.760M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Distillate Fuel Production
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -0.038M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Crude Oil Imports
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -1.991M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Gasoline Inventories
Thực tế:  
Dự báo: -1.400M
Cũ: -1.154M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Crude Oil Inventories
Thực tế:  
Dự báo: 1.600M
Cũ: 2.735M
17:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Cushing Crude Oil Inventories
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.033M
19:30 / 24.04.24
Hoa Kỳ
Atlanta Fed GDPNow (Q1)  
Thực tế:  
Dự báo: 2.9%
Cũ: 2.9%
20:00 / 24.04.24
Hoa Kỳ
5-Year Note Auction
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 4.235%
20:30 / 24.04.24
Canada
BOC Summary of Deliberations
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
02:50 / 25.04.24
Nhật Bản
Foreign Investments in Japanese Stocks
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 1,740.0B
02:50 / 25.04.24
Nhật Bản
Foreign Bonds Buying
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -1,005.9B
06:00 / 25.04.24
New Zealand
New Zealand - ANZAC Day
Thực tế:
Dự báo:
Cũ:
08:00 / 25.04.24
Nhật Bản
Leading Index
Thực tế:  
Dự báo: 111.8
Cũ: 109.5
08:00 / 25.04.24
Nhật Bản
Leading Index (MoM)
Thực tế:  
Dự báo: 2.3%
Cũ: -0.4%
08:00 / 25.04.24
Nhật Bản
Coincident Indicator (MoM)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -1.2%
09:00 / 25.04.24
Đức
GfK German Consumer Climate (May)
Thực tế:  
Dự báo: -25.9
Cũ: -27.4
09:45 / 25.04.24
Pháp
French Business Survey (Apr)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 102
10:00 / 25.04.24
Europe
ECB's Schnabel Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
11:00 / 25.04.24
Europe
ECB Economic Bulletin
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
12:30 / 25.04.24
Nam Phi
PPI (YoY) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 4.5%
12:30 / 25.04.24
Nam Phi
PPI (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.5%
13:00 / 25.04.24
Pháp
France Jobseekers Total
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 2,811.9K
13:00 / 25.04.24
Vương quốc Anh
CBI Distributive Trades Survey (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 5
Cũ: 2
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
GDP (QoQ) (Q1)  
Thực tế:  
Dự báo: 2.5%
Cũ: 3.4%
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Core PCE Prices (Q1)  
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 2.00%
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
PCE Prices (Q1)  
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 1.8%
15:30 / 25.04.24
Canada
Average Weekly Earnings (YoY) (Feb)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 3.90%
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Continuing Jobless Claims
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 1,812K
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
GDP Price Index (QoQ) (Q1)  
Thực tế:  
Dự báo: 3.0%
Cũ: 1.7%
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Goods Trade Balance (Mar)  
Thực tế:  
Dự báo: -91.20B
Cũ: -91.84B
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Wholesale Inventories (MoM)  
Thực tế:  
Dự báo: 0.2%
Cũ: 0.5%
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
GDP Sales (Q1)  
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 3.9%
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Initial Jobless Claims
Thực tế:  
Dự báo: 215K
Cũ: 212K
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Jobless Claims 4-Week Avg.
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 214.50K
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Real Consumer Spending (Q1)  
Thực tế:  
Dự báo: 2.8%
Cũ: 3.3%
15:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Retail Inventories Ex Auto (Mar)  
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.4%
17:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Pending Home Sales Index (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 75.6
17:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Pending Home Sales (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.9%
Cũ: 1.6%
17:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Natural Gas Storage
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 50B
18:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
KC Fed Composite Index (Apr)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -7
18:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
KC Fed Manufacturing Index (Apr)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -9
18:15 / 25.04.24
Đức
German Buba President Nagel Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
18:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
4-Week Bill Auction
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 5.280%
18:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
8-Week Bill Auction
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 5.275%
18:45 / 25.04.24
Đức
German Buba Mauderer Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
20:00 / 25.04.24
Hoa Kỳ
7-Year Note Auction
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 4.185%
23:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Fed's Balance Sheet
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 7,406B
23:30 / 25.04.24
Hoa Kỳ
Reserve Balances with Federal Reserve Banks
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 3.330T
02:01 / 26.04.24
Vương quốc Anh
GfK Consumer Confidence (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: -20
Cũ: -21
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
Tokyo CPI (YoY) (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 2.6%
Cũ: 2.6%
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
Tokyo Core CPI (YoY) (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 2.2%
Cũ: 2.4%
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Apr)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.2%
02:30 / 26.04.24
Nhật Bản
CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 2.7%
Cũ: 2.9%
04:30 / 26.04.24
Australia
Import Price Index (QoQ) (Q1)
Thực tế:  
Dự báo: 0.1%
Cũ: 1.1%
04:30 / 26.04.24
Australia
PPI (QoQ) (Q1)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.9%
04:30 / 26.04.24
Australia
PPI (YoY) (Q1)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 4.1%
04:30 / 26.04.24
Australia
Export Price Index (QoQ) (Q1)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 5.6%
05:30 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Monetary Policy Statement
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
05:30 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Outlook Report (YoY)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
06:00 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Interest Rate Decision
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.10%
09:30 / 26.04.24
Nhật Bản
BoJ Press Conference   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
09:45 / 26.04.24
Pháp
French Consumer Confidence (Apr)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 91
11:00 / 26.04.24
Europe
Loans to Non Financial Corporations (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.4%
11:00 / 26.04.24
Europe
Private Sector Loans (YoY)
Thực tế:  
Dự báo: 0.3%
Cũ: 0.3%
11:00 / 26.04.24
Thụy Sĩ
SNB Board Member Jordan Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
11:00 / 26.04.24
Europe
ECB's De Guindos Speaks   
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
11:00 / 26.04.24
Europe
M3 Money Supply (YoY) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.5%
Cũ: 0.4%
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Core PCE Price Index (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.3%
Cũ: 0.3%
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
PCE price index (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.3%
Cũ: 0.3%
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Real Personal Consumption (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.4%
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Personal Spending (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.6%
Cũ: 0.8%
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Personal Income (MoM) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 0.5%
Cũ: 0.3%
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
PCE Price index (YoY) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 2.6%
Cũ: 2.5%
15:30 / 26.04.24
Canada
Manufacturing Sales (MoM)  
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 0.7%
15:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Core PCE Price Index (YoY) (Mar)
Thực tế:  
Dự báo: 2.6%
Cũ: 2.8%
16:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Dallas Fed PCE (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 3.40%
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 3.0%
Cũ: 2.8%
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan Current Conditions (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 79.3
Cũ: 82.5
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan Consumer Sentiment (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 77.8
Cũ: 79.4
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan Consumer Expectations (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 77.0
Cũ: 77.4
17:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr)
Thực tế:  
Dự báo: 3.1%
Cũ: 2.9%
18:00 / 26.04.24
Canada
Budget Balance (Feb)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -2.10B
18:00 / 26.04.24
Canada
Budget Balance (YoY) (Feb)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: -25.70B
19:30 / 26.04.24
Hoa Kỳ
Atlanta Fed GDPNow  
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ:  
20:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 619
20:00 / 26.04.24
Hoa Kỳ
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 511
04:30 / 27.04.24
Trung Quốc
Chinese Industrial profit YTD (Mar)
Thực tế:  
Dự báo:  
Cũ: 10.2%

Lịch kinh tế là một trong những công cụ quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Nó được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên

Đọc lịch kinh tế rất đơn giản. Nó hiển thị tất cả các sự kiện có thể ảnh hưởng đến hướng của thị trường và giúp các trader đưa ra các quyết định được đào tạo.

Tin tức Forex nào là quan trọng nhất? Trước hết, đó là lãi suất, GDP, dữ liệu việc làm, doanh số bán nhà mới, lạm phát. Trở thành khách hàng của chúng tôi để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài liệu phân tích của chúng tôi.

Đăng ký nhận email với phân tích thị trường

Cảm ơn bạn đã đăng ký theo dõi phân tích của chúng tôi!

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?