năm trên thị trường

Hoàn vốn

Payback-Hoàn vốn là gì

Payback là một chương trình lòng trung thành của Grand Capital, nơi mọi khách hàng có thể nhận được một bồi thường bằng tiền cho giao dịch tích cực.

Chương trình Payback không có bất kỳ điều kiện ẩn hoặc yêu cầu dựa trên số lượng lô giao dịch. Chúng tôi chỉ trả lại cho các hoạt động kinh doanh tích cực của bạn!

Ai có thể tham gia?

Điều này có sẵn cho tất cả các khách hàng Grand Capital với một tài khoản giao dịch Standard với bất kỳ tài sản nào trừ CFD CHỨNG KHOÁN MỸ và chứng khoán Nga.

Bắt đầu giao dịch

Những lợi thế Payback

Trạng thái và Tiền thưởng

Thành viên

5 ngày hoặc ít hơn

0

Huy chương đồng

6 đến 15 ngày

$3.5 cho mỗi lô

Bạc

16 đến 30 ngày

$4.5 cho mỗi lô

Vàng

hơn 31 ngày

$5.5 cho mỗi lô

Làm thế nào để được Tính Payback và Nạp tiền?

Thời gian hoàn vốn Payback được tính bắt đầu từ ngày thứ 6 của hoạt động giao dịch. Ngày giao dịch sôi động là ngày mà một giao dịch đã được mở hoặc đóng cửa. Giao dịch phải có độ dài ít nhất 5 phút.

Ví dụ, bạn thương mại 7 ngày liên tiếp. (Các ngày cuối tuần không được tính vào). Không có thời gian hoàn vốn trong 5 ngày giao dịch đầu tiên. Vào ngày thứ 6 đặt thêm hai giao dịch (0.1 lô) và 10 giao dịch (0.4 lô) vào ngày thứ 7. Trong trường hợp này hoàn vốn của bạn sẽ như sau: 0,5 * 3,5 = 0,75

Bắt đầu giao dịch
Các thời hạn và điều khoản

Choose your language