Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Đánh giá phân tích

Đánh giá theo ngày:

Tháng 11 2017

EURUSD

Cặp tiền đang giao dịch trên mức 1.1720 trong bối cảnh hy vọng cải cách thuế tại Mỹ sẽ được thông qua. Đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ giá USD tại thời điểm này.

Giá nằm ở trên dải Bollinger trung bình, trên SMA 5 ...

Đọc thêm...

EURUSD

Cặp tiền đang giao dịch trên mức 1.1720 trong bối cảnh hy vọng cải cách thuế tại Mỹ sẽ được thông qua. Đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ giá USD tại thời điểm này.

Giá nằm ở trên dải Bollinger trung bình, trên SMA 5 và SMA 14. RSI đang đảo chiều lên và hiện tại ở mức 50%. Stoch cho thấy sự suy giảm yếu.


 
Khuyến nghị giao dịch:

Mức phá vỡ mức 1,1720 sau những tin tức tích cực từ Mỹ có thể khiến cặp này rơi xuống mức 1.1670.

Ẩn

Choose your language