Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Chúng tôi cung cấp 5 loại tài khoản để giao dịch trên thị trường tài chính

Tận dụng lợi thế của những giao dịch lớn của chúng tôi

 • To the Moon

  Nhận SERENITY token miễn phí để giao dịch trên tài khoản ECN Prime và/hoặc Standard! - Chương trình khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 15/02/2018 - Đặt ít nhất 3 giao dịch (liên quan đến bất kỳ tiền ảo nào) trên ECN Prime hoặc ít nhất 5 giao dịch (liên quan đến bất kỳ tài sản nào trừ Cổ phiếu CFD) trên Tài khoản Standard. - SERENITY token có thể được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ nền tảng Tài chính Serenity hoặc được bán trên sàn giao dịch sau khi ICO kết thúc. Giá danh nghĩa của 1 token là 0,1 ETH.

  Tìm hiểu thêm
 • Thưởng +40% cho bất kỳ khoản tiền gửi nào

  40% bonus for each deposit with no limit to the amount! - Larger deposit – larger trading volume (get 40% more than what you deposit) - Enlarge every deposit (deposit any amount unlimited number of times and claim the bonus each time) - Withdrawable bonus (make the bonus funds withdrawable with active trading)

  Tìm hiểu thêm
 • Ngày giao dịch Không-Rủi ro

  "Day of risk-free trading" provides all clients of Grand Capital trading on Option accounts with a whole day of risk-free trading!

  Tìm hiểu thêm

Choose your language