Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Chúng tôi cung cấp 5 loại tài khoản để giao dịch trên thị trường tài chính

Tận dụng lợi thế của những giao dịch lớn của chúng tôi

Đã so sánh các loại tài khoản Các loại tài khoản
 
Tiền nạp tối thiểu $10 $100 $1000 $100 $50
Biên độ từ 1 điểm từ 1 điểm từ 0.4 điểm từ 1 điểm 0 điểm
Hoa hồng 0$ FOREX: $0
CFD: $15
CFD STOCK USA: 0.1%
5$ CFD: $15
CFD STOCK USA: 0.1%
$0
Cảnh báo thiếu tiền ký quỹ/Dừng giao dịch 50% / 20% 50% / 20% 50% / 40% 50% / 20% -
Công cụ hiện có 66 330 38 330 42
Đòn bẩy Từ 1:1 đến 1:500 Từ 1:1 đến 1:2000 Từ 1:1 đến 1:100 Từ 1:1 đến 1:2000 -
Tiền tệ 6 loại tiền tệ; 4 loại kim loại 6 loại tiền tệ; 4 loại kim loại USD USD USD, RUB
Kích thước lô Standard 100 000 đơn vị tiền tệ cơ bản (cent) 100 000 đơn vị tiền tệ cơ bản 100 000 đơn vị tiền tệ cơ bản 100 000 đơn vị tiền tệ cơ bản -
Giới hạn trên số tiền của 1 vị trí 1000 các lô 25 các lô 25 các lô 25 các lô $5000
Hợp đồng tối thiểu 0.1 lot with the step of 0.01 lot 0.01 lô với bước của 0.01 lô 0.01 lô với bước của 0.01 lô 0.01 lô với bước của 0.01 lô $10
Hệ thống thực thi Market Execution Market Execution
Instant Execution
Market Execution Market Execution
Những thiết bị đầu cuối
Dịch vụ bổ sung Những tài khoản tách biệt Những tài khoản tách biệt
Nhiều hơn
Những đặc tính kỹ thuật
Mở một tài khoản
Nhiều hơn
Những đặc tính kỹ thuật
Mở một tài khoản
Nhiều hơn
Những đặc tính kỹ thuật
Mở một tài khoản
Nhiều hơn
Những đặc tính kỹ thuật
Mở một tài khoản
Nhiều hơn
Những đặc tính kỹ thuật
Mở một tài khoản
Ký quỹ và Rút tiền

Choose your language