Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Các công ty Grand Capital là một thành viên của KROUFR và CRFIN

finacom

Từ năm 2016, Grand Capital là thành viên của Uỷ ban Tài chính (FinaCom) - trung gian quốc tế phục vụ ngành công nghiệp ngoại hối online.

Điều này đảm bảo rằng các khách hàng của Grand Capital được bảo vệ bởi một tổ chức quốc tế uy tín và các dịch vụ họ được cung cấp có chất lượng cao, tuân thủ quy định của Uỷ ban.

Tất cả khách hàng được hưởng Quỹ Bồi thường, nó đóng vai trò như một chính sách bảo hiểm. Bất kỳ khách hàng nào đủ điều kiện sẽ nhận được tiền bồi thường lên đến 5000$. Quỹ này được giữ trong một tài khoản riêng biệt.

Uỷ ban Tài chính là một dịch vụ giải quyết tranh chấp, được hỗ trợ bởi Uỷ ban giải quyết tranh chấp, bao gồm các chuyên ngành công nghiệp đã được công nhận. Đây là dịch vụ quốc tế độc lập đảm bảo độ trung thực và kịp thời các tranh chấp liên quan đến giao dịch ngoại hối. Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể gửi yêu cầu - các website của họ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Website của FinaCom: http://financialcommission.org/

Công ty Grand Capital Ltd. đăng ký tại 106 Tòa nhà Premier Victoria, Mahe, Seychelles.

Công ty đã được cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán

vanuatu licensee

Choose your language