Giám sát bởi Ủy ban Tài chính

Financial Commission

Trang web FinaCom:
http://financialcommission.org/

Từ năm 2016, Grand Capital là thành viên của Ủy ban Tài chính (FinaCom) - tổ chức hòa giải quốc tế phục vụ ngành công nghiệp ngoại hối trực tuyến.

Tư cách thành viên này đảm bảo rằng khách hàng của Grand Capital được bảo vệ bởi một tổ chức quốc tế và các dịch vụ được cung cấp cho họ có chất lượng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn của Ủy ban.

Bắt đầu từ năm 2018, Grand Capital được xếp vào Hạng A: mức độ tin cậy cao nhất của nhà môi giới. Tất cả các khách hàng của một công ty là thành viên của Ủy ban Tài chính được bảo vệ bởi Quỹ Bồi thường hoạt động như một chính sách bảo hiểm. Bất kỳ khách hàng nào của công ty như vậy đều có thể đủ điều kiện nhận khoản bồi thường lên đến 20,000 đô la. Quỹ được giữ trên một tài khoản riêng biệt.

Ủy ban tài chính là một dịch vụ giải quyết tranh chấp theo ngành cụ thể được hỗ trợ bởi Ủy ban Giải quyết Tranh chấp bao gồm các chuyên gia trong ngành được công nhận. Đây là một dịch vụ quốc tế độc lập đảm bảo giải quyết trung thực và kịp thời mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch ngoại hối. Bất kỳ trader nào cũng có thể gửi yêu cầu - trang web được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.