Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Invest and Succeed with Grand Capital!

Our History

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bắt đầu
Kinh doanh tài chính và trường quản lý đầu tư được mở
Giải thưởng nhận được cho những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển thị trường microfinancial Nga
Grand Capital trở thành một thành viên KROUFR
Giải thưởng nhà môi giới tài nhất của Standart Forex
Hiện có hơn 30 văn phòng khu vực trên toàn thế giới tại thời điểm này

Release of Windows Vista

Apple releases iPhone 1

Global Economic Crisis

Opening of Burj Khalifa

Space Shuttle retirement

World survives another Judgment Day


Sochi Olympic Games

Grand Capital has been providing financial, educational and brokerage services since 2006. We actively participate in major financial exhibitions to keep up with latest market trends.

Grand Capital Ltd. is registered in 106 Premier Building Victoria, Mahe, Seychelles with reg. no. 036046. To see our licenses and certificates please visit this page. At the moment Grand Capital has offices in Europe and Asia.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Thành công của chúng tôi dựa trên một mong muốn mạnh mẽ để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các điều kiện kinh doanh tốt nhất và giúp họ phát triển tài chính thịnh vượng của họ.

Reliable Broker

Grand Capital cung cấp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với các dịch vụ môi giới từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã được đảm bảo chất lượng của giao dịch ký quỹ trên Forex và thị trường tài chính khác cho khách hàng của chúng tôi trong hơn 10 năm. Chúng tôi liên tục làm việc trên các cách thức để làm cho giao dịch với chúng tôi thuận tiện nhất và thú vị.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với một loạt các chế độ kinh doanh, dịch vụ đầu tư độc đáo và phân tích chuyên nghiệp.

Các công ty liên kết

To ensure the quality of services that we offer and to comply with international regulations, we collaborate with Grand Study to provide the best educational services in financial field and Grand School, which is consulting service aimed to prevent money-laundering.

Grand Capital Awards

FOREX Expo Awards 2012 Best Micro Forex Broker

FOREX Expo Awards 2012 Best Standart Forex Broker

Tham gia triển lãm Quốc tế lần thứ 3 \"Saint-Petersburg Forex Expo 2012 \"

Tham gia triển lãm Quốc tế lần thứ 6 \"Kiev Forex Expo 2012 \"

Tham gia triển lãm Quốc tế lần thứ 10 \"Moscow Forex Expo 2012 \"

Saint-Petersburg Exchange - dự án FX + \ "Stability-2011 \"

Choose your language