năm trên thị trường

Chuyển quỹ

Quỹ tiền nạp
Rút quỹ
Hệ thống thanh toán Chấp nhận tiền tệ Thời gian xử lý Cho tất cả các loại tài khoản ngoại trừ ECN và Crypto Hoa hồng cho tài khoản ECN, Crypto và MT5
Thẻ thanh toán
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 4% Tiền nạp
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 4% Tiền nạp
Hệ thống thanh toán điện tử
Bitcoin
USD, BTC 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 0.0% Tiền nạp
Ethereum
ETH một ngày 0% 0% Tiền nạp
Mobile
USD, RUR, EUR 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 0% Tiền nạp
Neteller
RUR, EUR, USD 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 4% Tiền nạp
Perfect Money
USD, EUR 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 0.5%-1.99% Tiền nạp
RPcard
RUR, USD, EUR 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 4% Tiền nạp
Webmoney
USD, RUR, EUR 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 0% Tiền nạp
help2pay
VND, IDR, THB, MYR 15 phút 0% (được bù bởi Grand Capital) 3% Tiền nạp
Hệ thống thanh toán Chấp nhận tiền tệ Thời gian xử lý Hoa hồng
Hệ thống thanh toán điện tử
Bitcoin
USD, BTC lên đến 3 ngày 1%, but not less than $1 Rút tiền
Ethereum
ETH lên đến 3 ngày 1%, but not less than $1 Rút tiền
Neteller
RUR, EUR, USD lên đến 3 ngày 1%, tối thiểu 1$ Rút tiền
Perfect Money
USD, EUR lên đến 3 ngày 0.5% Rút tiền
Webmoney
RUR, UAH, USD, EUR lên đến 3 ngày 1%​ Rút tiền
help2pay
VND, IDR, THB, MYR lên đến 3 ngày 1% Rút tiền
Công ty giữ quyền thay đổi số tiền hoa hồng bồi thường trong một số trường hợp.

Choose your language