Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Chuyển quỹ

Quỹ tiền nạp
Rút quỹ
Hệ thống thanh toán Accepted currencies Thời gian xử lý Hoa hồng
Ngân hàng chuyển khoản
Chuyển khoản ngân hàng (tiền tệ)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3-5 ngày phụ thuộc vào các ngân hàng có nguồn gốc Tiền nạp
Thẻ thanh toán
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 phút 0% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 phút 0% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Hệ thống thanh toán điện tử
Baokim (Vietnam)
USD* 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Bitcoin
USD 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Ethereum
ETH một ngày 0% Tiền nạp
Mobile
USD, RUR, EUR 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Neteller
RUR, EUR, USD 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Perfect Money
USD, EUR 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
RegularPay
RUR, USD, EUR 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Skrill
USD, EUR 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Webmoney
USD, RUR, EUR 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
WinPay
USD 15 phút 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
Local transfer agents
Grand Capital Vietnam
USD* 1 ngày 0%% (compensated by Grand Capital) Tiền nạp
*You are able to deposit in VND via exchanger which converts your currency to agent currency according to its rate
Hệ thống thanh toán Accepted currencies Thời gian xử lý Hoa hồng
Ngân hàng chuyển khoản
Chuyển khoản ngân hàng (tiền tệ)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3-5 ngày € 50.00 Rút tiền
Hệ thống thanh toán điện tử
Baokim (Vietnam)
USD lên đến 3 ngày 1% Rút tiền
Bitcoin
USD lên đến 3 ngày 1%, but not less than $1 Rút tiền
Ethereum
ETH lên đến 3 ngày 1%, but not less than $1 Rút tiền
Neteller
RUR, EUR, USD lên đến 3 ngày 2%, tối thiểu 1$ Rút tiền
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY lên đến 3 ngày 0.5% Rút tiền
Perfect Money
USD, EUR lên đến 3 ngày 0.5% Rút tiền
Skrill
USD, EUR lên đến 3 ngày 1% Rút tiền
Webmoney
RUR, UAH, USD, EUR lên đến 3 ngày 1%​ Rút tiền
Local transfer agents
Grand Capital Vietnam
USD 1 ngày - 3 ngày depends on bank Rút tiền
Công ty giữ quyền thay đổi số tiền hoa hồng bồi thường trong một số trường hợp.

Choose your language