năm trên thị trường

Chương trình khuyến mãi và tiền thưởng

Thưởng +15%

Phần thưởng tốt nhất cho các trader!

  • Tất cả lợi nhuận nhận được từ giao dịch các quỹ tiền thưởng đều được rút tự do.
  • Trong thời gian này số tiền thưởng chuyển vào quyền sở hữu của khách hàng theo tỷ lệ: 5 đô la cho mỗi 1 lot.
  • Tiền thưởng có thể được gia hạn 6 tháng một lần bằng cách gửi 10% tổng số tiền ban đầu vào tài khoản của bạn.
  • Tiền thưởng có thể được sử dụng để rút tiền.

Điều khoản của chương trình khuyến mại "Thưởng +15%"
1. Điều khoản chung
1.1 Khuyến mãi có hiệu lực vô thời hạn. Việc kết thúc chương trình khuyến mãi sẽ được công bố khi có.
1.2 Grand Capital là nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi.
1.3 Người tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản khuyến mại, cũng như danh sách và đặc điểm của các khoản thưởng được cung cấp.
1.4 Người tổ chức có quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào."
"2 Thành phần tham gia
2.1 Tất cả khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Bao gồm những người mở tài khoản giao dịch Grand Capital trong suốt thời gian khuyến mại.
2.2 Việc xác minh điện thoại hợp lệ và các giấy tờ định danh, cũng như xác nhận địa chỉ cư trú là bắt buộc để tham gia.
2.3 Các loại tài khoản giao dịch có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi: Standard, Swap Free, Investor, Master.
2.4 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình trong thời gian khuyến mãi. Chỉ áp dụng với lần nạp đầu tiên. Tiền thưởng là 15% số tiền ký quỹ.
2.5 Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá $ 20 000.
2.6 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không được tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.7 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc kỹ các điều khoản của chương trình khuyến mãi và theo dõi chúng. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản khuyến mại không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.
2.8 Các chương trình khuyến mại khác của Công ty không được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.
2.9 Nếu bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác đã được yêu cầu cho tài khoản, tiền thưởng 15% chỉ có thể được cấp sau khi tất cả các khoản tiền thưởng khác đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của khách hàng và với điều kiện là tất cả các điều khoản khuyến mại đã được đáp ứng."
"3. Yêu cầu tiền thưởng
3.1 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải tạo một yêu cầu trong Văn phòng cá nhân hoặc liên lạc với người quản lý cá nhân qua email (địa chỉ email có sẵn trong Văn phòng cá nhân).
3.2 Để rút tiền thưởng, khách hàng phải nộp Hồ sơ Chứng minh hợp lệ cũng như bằng chứng địa chỉ cư trú."
"4. Nhận tiền thưởng
4.1 Yêu cầu tiền thưởng được xử lý trong vòng 48 giờ và các khoản tiền thưởng được cấp vào tài khoản.
4.2 Nếu tiền rút ra từ tài khoản, tiền thưởng sẽ được giảm 40% số tiền rút.
4.3 Chuyển tiền nội bộ, hoa hồng và các giao dịch phi thương mại khác tương đương với một giao dịch rút tiền.
4.4 Khoản tiền thưởng được cấp cho khoảng thời gian 6 tháng.
4.4.1 Tiền thưởng có thể được gia hạn thêm 6 tháng bằng tiền gửi không dưới 10% số tiền thưởng, được thực hiện trước khi khấu trừ tiền thưởng.
4.4.2 Công ty có thể từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào cũng như khấu trừ tiền thưởng hiện tại mà không có lời giải thích.
4.5 Không được giao dịch trên tài khoản liên quan đến giao dịch thông qua một máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản có thể bị loại và tiền thưởng bị hủy bỏ. Nếu phát hiện thấy bất kỳ mối quan ngại nào về lạm dụng xúc tiến hoặc gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu do người tham gia xúc tiến cung cấp, tài khoản có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ.
4.6 Số tiền thưởng không được vượt quá số dư tài khoản.
4.7 Nghiêm cấm giao dịch đa cấp trên tài khoản tiền thưởng. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, Công ty có quyền khấu trừ tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh với các quỹ tiền thưởng trên cơ sở tỷ lệ của các khoản tiền của khách hàng với lợi nhuận thu được ."
"5. Rút tiền thưởng
5.1 Với hoạt động kinh doanh các quỹ tiền thưởng dần dần trở thành tài sản của khách hàng. Vì khách hàng phải giao dịch và cho mỗi lô hàng mở và đóng đầy đủ, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường 3 đô la. Số tiền tối thiểu có thể được yêu cầu là 50 đô la. Yêu cầu được gửi qua email hoặc thông qua Văn phòng cá nhân.
5.2 Các công cụ giao dịch sau đây được tính trong các phép tính: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.
5.3 Chủ đề của yêu cầu phải là: ""Tiền thưởng cho bất kỳ khoản tiền gửi nào"" - tiền thưởng có thể rút ra "", số tài khoản giao dịch và tên đầy đủ của khách hàng."
"6 Khiếu nại
6.1 Mọi khiếu nại có thể được chuyển tiếp đến info@grandcapital.net.
6.2 Tất cả các yêu cầu phải có đầy đủ tên, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.

Để nhận tiền thưởng khách hàng vui lòng gửi email tới: vietnam@grandcapital.net Các thời hạn và điều khoản Ẩn

Tiền thưởng chào mừng $25

Thưởng chào mừng 25USD - cách tốt nhất để bắt đầu giao dịch Forex

Tuyệt vời cho người mới làm quen

Tất cả lợi nhuận nhận được từ giao dịch các quỹ tiền thưởng đều được rút tự do

Có thể được sử dụng trong sáu tháng sau khi nhận được tiền thưởng

1 Điều khoản và điều kiện chung
1.1 Chương trình khuyến mãi bắt đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Kết thúc chương trình khuyến mãi sẽ được công bố.
1.2 Nhà tổ chức chương trình khuyến mãi là công ty Grand Capital.
1.3 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi, cũng như danh sách và thông số kỹ thuật của tiền thưởng.
1.4 Nhà tổ chức có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

2 Thành phần tham gia
2.1 Tất cả khách hàng mới đăng ký Văn phòng Cá nhân trên trang web Grand Capital trong thời gian khuyến mại đều đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.
2.2 Yêu cầu xác minh điện thoại để tham gia chương trình khuyến mãi. Nhà tổ chức có quyền yêu cầu các tài liệu bổ sung từ người tham gia để xác thực.
2.3 Tài khoản “Micro” đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.
2.4 Đòn bẩy tối đa có sẵn cho các tài khoản tham gia là 1:100.
2.5 Nhân viên của nhà tổ chức và người thân của họ bị cấm tham gia chương trình khuyến mãi.
2.6 Trước khi yêu cầu tiền thưởng, tất cả những người tham gia phải đọc các quy định của chương trình khuyến mãi. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không thể là lý do khi gửi khiếu nại.
2.7 Không thể sử dụng tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi để tham gia các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng khác của công ty.
2.8 Bạn có thể yêu cầu ""Tiền thưởng 25USD"" cho một tài khoản nhất định chỉ sau khi tất cả các khoản tiền thưởng và khuyến mãi khác đã được vô hiệu hóa trên tài khoản đó. Nó có thể được thực hiện bằng cách gửi một yêu cầu cung cấp tất cả các điều kiện khác để tham gia vào chương trình khuyến mãi hiện tại được đáp ứng.
2.9 Chỉ một cá nhân riêng có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.10 Tiền gửi và chuyển khoản nội bộ không có sẵn trên tài khoản thưởng.

3 Yêu cầu tiền thưởng
3.1 Để yêu cầu tiền thưởng, khách hàng phải đăng ký một Văn phòng Cá nhân và gửi yêu cầu tham gia chương trình khuyến mãi. Nhấp vào nút ""Nhận tiền thưởng"" trong tab Tiền thưởng trong Văn phòng Cá nhân của bạn.

4 Nhận tiền thưởng
4.1 Tiền thưởng được chuyển tự động sau khi đăng ký và xác minh số điện thoại
4.2 Tiền thưởng chỉ được cấp một lần. Tiền thưởng không thể được cấp nhiều lần.

5 Nhận lợi nhuận
5.1 Lợi nhuận thu được từ giao dịch tiền thưởng sẽ có sẵn để rút sau khi tổng số tiền hoạt động giao dịch bằng ít nhất 250 microlots.
5.2 Tiền thưởng được chuyển từ tài khoản ngay sau lần rút tiền đầu tiên. Nếu bất kỳ khoản lợi nhuận nào còn lại trên tài khoản, nó cũng sẽ được chuyển.
5.3 Ngay sau khi lợi nhuận được rút, tài khoản Tiền thưởng của bạn sẽ trở thành tài khoản thực. Điều đó có nghĩa là các hoạt động giao dịch trên tài khoản này sẽ được thực hiện theo Quy chế hoạt động giao dịch, trong khi tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền theo Quy chế hoạt động phi thương mại.
5.4 Số tiền tối đa có thể rút từ tài khoản thưởng “Micro” là 50USD.
5.5 Quỹ tiền thưởng được cấp trong thời gian 6 tháng.
5.6 Sau thời gian này, tiền thưởng và hoa hồng rút tiền đầu tiên của bạn được khấu trừ từ tài khoản của bạn (xem 5.8).
5.7 Giao dịch qua một máy chủ proxy ẩn danh bị cấm với chương trình “Thưởng 25USD”. Nếu tài khoản được truy cập từ ít nhất 5 địa chỉ IP khác nhau, số tiền thưởng và tất cả lợi nhuận đã nhận sẽ được trừ vào tài khoản. Nếu bất kỳ hình thức lạm dụng quảng cáo hoặc gian lận nào bị nghi ngờ hoặc nếu tài liệu do người dùng gửi là giả mạo, tất cả tiền thưởng và lợi nhuận nhận được sẽ được khấu trừ và khách hàng sẽ bị từ chối dịch vụ.
5.8 Hoa hồng rút tiền đầu tiên từ tài khoản tiền thưởng là 25USD. Không thể khấu trừ hoa hồng bằng tiền thưởng. Tất cả các lần rút tiền trong tương lai sẽ được xử lý theo Quy chế xử lý và thực hiện các hoạt động phi thương mại.
5.9 Hoa hồng đối tác không được trao cho giao dịch tiền thưởng.

6 Khiếu nại
6.1 Tất cả các khiếu nại nên được chuyển đến info@grandcapital.net
6.2 Tất cả các khiếu nại phải có tên đầy đủ, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng vấn đề.

Nhận tiền thưởng Các thời hạn và điều khoản Ẩn

Tặng áo thun khi giao dịch!

Giao dịch với Grand Capital và nhận miễn phí áo thun có thương hiệu!

1 Điều khoản chung

1.1 Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2018.

1.2 Chương trình khuyến mại không có thời gian kết thúc. Sẽ có thông báo trong trường hợp ngừng chương trình.

1.3 Nhà tổ chức chương trình là Grand Capital.

1.4 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi.

1.5 Người tổ chức có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

2 Thành phần tham gia

2.1 Bất kỳ khách hàng nào của Grand Capital từ Việt Nam thực hiện gửi tiền trong thời gian khuyến mại đều có thể tham gia chương trình.

3 Làm thế nào để tham gia

3.1 Có một khoản tiền gửi một lần tối thiểu là 500 đô la và tổng số hoạt động giao dịch ít nhất là 1 lot là điều kiện tiên quyết cần thiết để nhận được áo thun hoặc áo phông.

3.2 Người tham gia phải gửi tiền vào tài khoản của họ sau ngày 27 tháng 6 năm 2018.

3.3 Chỉ các tài khoản Standard và Swap Free mới đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.

3.4 Để nhận được một áo thun hãy gửi yêu cầu tới y.alehnovic@grandcapital.net.

3.5 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc và tuân theo các quy tắc hiện hành. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc khuyến mãi không thể được coi là một cơ sở hợp lệ khi nộp đơn khiếu nại.

4 Khiếu nại

4.1 Các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mãi có thể được chuyển đến info@grandcapital.net

4.2 Tất cả các khiếu nại phải chứa họ tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, ID tài khoản và mô tả chi tiết vấn đề gặp phải.

Tham gia ngay Các thời hạn và điều khoản Ẩn

Tiền thưởng tốt nhất từ Grand Capital

Grand Capital - Cơ hội Grand!!
Chúng tôi luôn cố gắng đem đến cho nhà đầu tư các điều kiện bonus và các chương trình khuyến mãi tốt nhất thị trường. Chúng tôi chắc chắn rằng các trader sẽ tìm được chương trình khuyến mãi phù hợp với chiến lượng kinh doanh của họ. Chọn Grand Capital - chọn lợi nhuận!

Choose your language