Dành cho Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Chương trình khuyến mãi và tiền thưởng

Thưởng +25% cho bất kỳ khoản tiền gửi nào

Phần thưởng tốt nhất cho các trader!

  • Tất cả lợi nhuận nhận được từ giao dịch các quỹ tiền thưởng đều được rút tự do.
  • Trong thời gian này số tiền thưởng chuyển vào quyền sở hữu của khách hàng theo tỷ lệ: 3 đô la cho mỗi 1 lot.
  • Tiền thưởng có thể được gia hạn 6 tháng một lần bằng cách gửi 10% tổng số tiền ban đầu vào tài khoản của bạn.
  • Tiền thưởng có thể được sử dụng để rút tiền.

Điều khoản của chương trình khuyến mại "Thưởng +40% cho bất kỳ khoản tiền gửi nào"
1. Điều khoản chung
1.1 Khuyến mãi có hiệu lực vô thời hạn. Việc kết thúc chương trình khuyến mãi sẽ được công bố khi có.
1.2 Grand Capital là nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi.
1.3 Người tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản khuyến mại, cũng như danh sách và đặc điểm của các khoản thưởng được cung cấp.
1.4 Người tổ chức có quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào."
"2 Thành phần tham gia
2.1 Tất cả khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Bao gồm những người mở tài khoản giao dịch Grand Capital trong suốt thời gian khuyến mại.
2.2 Việc xác minh điện thoại hợp lệ và các giấy tờ định danh, cũng như xác nhận địa chỉ cư trú là bắt buộc để tham gia.
2.3 Các loại tài khoản giao dịch có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi: Standard, Swap Free, Investor, Master.
2.4 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình trong thời gian khuyến mãi. Khách hàng có quyền yêu cầu trả tiền thưởng sau mỗi lần gửi. Tiền thưởng là 25% số tiền ký quỹ.
2.5 Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá $ 20 000.
2.6 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không được tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.7 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc kỹ các điều khoản của chương trình khuyến mãi và theo dõi chúng. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản khuyến mại không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.
2.8 Các chương trình khuyến mại khác của Công ty không được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.
2.9 Nếu bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác đã được yêu cầu cho tài khoản, tiền thưởng 25% chỉ có thể được cấp sau khi tất cả các khoản tiền thưởng khác đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của khách hàng và với điều kiện là tất cả các điều khoản khuyến mại đã được đáp ứng."
"3. Yêu cầu tiền thưởng
3.1 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải tạo một yêu cầu trong Văn phòng cá nhân hoặc liên lạc với người quản lý cá nhân qua email (địa chỉ email có sẵn trong Văn phòng cá nhân).
3.2 Để rút tiền thưởng, khách hàng phải nộp Hồ sơ Chứng minh hợp lệ cũng như bằng chứng địa chỉ cư trú."
"4. Nhận tiền thưởng
4.1 Yêu cầu tiền thưởng được xử lý trong vòng 48 giờ và các khoản tiền thưởng được cấp vào tài khoản.
4.2 Nếu tiền rút ra từ tài khoản, tiền thưởng sẽ được giảm 40% số tiền rút.
4.3 Chuyển tiền nội bộ, hoa hồng và các giao dịch phi thương mại khác tương đương với một giao dịch rút tiền.
4.4 Khoản tiền thưởng được cấp cho khoảng thời gian 6 tháng.
4.4.1 Tiền thưởng có thể được gia hạn thêm 6 tháng bằng tiền gửi không dưới 10% số tiền thưởng, được thực hiện trước khi khấu trừ tiền thưởng.
4.4.2 Công ty có thể từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào cũng như khấu trừ tiền thưởng hiện tại mà không có lời giải thích.
4.5 Không được giao dịch trên tài khoản liên quan đến giao dịch thông qua một máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản có thể bị loại và tiền thưởng bị hủy bỏ. Nếu phát hiện thấy bất kỳ mối quan ngại nào về lạm dụng xúc tiến hoặc gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu do người tham gia xúc tiến cung cấp, tài khoản có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ.
4.6 Số tiền thưởng không được vượt quá số dư tài khoản.
4.7 Nghiêm cấm giao dịch đa cấp trên tài khoản tiền thưởng. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, Công ty có quyền khấu trừ tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh với các quỹ tiền thưởng trên cơ sở tỷ lệ của các khoản tiền của khách hàng với lợi nhuận thu được ."
"5. Rút tiền thưởng
5.1 Với hoạt động kinh doanh các quỹ tiền thưởng dần dần trở thành tài sản của khách hàng. Vì khách hàng phải giao dịch và cho mỗi lô hàng mở và đóng đầy đủ, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường 3 đô la. Số tiền tối thiểu có thể được yêu cầu là 50 đô la. Yêu cầu được gửi qua email hoặc thông qua Văn phòng cá nhân.
5.2 Các công cụ giao dịch sau đây được tính trong các phép tính: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.
5.3 Chủ đề của yêu cầu phải là: ""Tiền thưởng cho bất kỳ khoản tiền gửi nào"" - tiền thưởng có thể rút ra "", số tài khoản giao dịch và tên đầy đủ của khách hàng."
"6 Khiếu nại
6.1 Mọi khiếu nại có thể được chuyển tiếp đến info@grandcapital.net.
6.2 Tất cả các yêu cầu phải có đầy đủ tên, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.

Để nhận tiền thưởng khách hàng vui lòng gửi email tới: vietnam@grandcapital.net Các thời hạn và điều khoản Ẩn

Tặng áo thun khi giao dịch!

Giao dịch với Grand Capital và nhận miễn phí áo thun có thương hiệu!

1 Điều khoản chung

1.1 Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2018.

1.2 Chương trình khuyến mại không có thời gian kết thúc. Sẽ có thông báo trong trường hợp ngừng chương trình.

1.3 Nhà tổ chức chương trình là Grand Capital.

1.4 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi.

1.5 Người tổ chức có quyền hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

2 Thành phần tham gia

2.1 Bất kỳ khách hàng nào của Grand Capital từ Việt Nam thực hiện gửi tiền trong thời gian khuyến mại đều có thể tham gia chương trình.

3 Làm thế nào để tham gia

3.1 Có một khoản tiền gửi một lần tối thiểu là 500 đô la và tổng số hoạt động giao dịch ít nhất là 1 lot là điều kiện tiên quyết cần thiết để nhận được áo thun hoặc áo phông.

3.2 Người tham gia phải gửi tiền vào tài khoản của họ sau ngày 27 tháng 6 năm 2018.

3.3 Chỉ các tài khoản Standard và Swap Free mới đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi.

3.4 Để nhận được một áo thun hãy gửi yêu cầu tới y.alehnovic@grandcapital.net.

3.5 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc và tuân theo các quy tắc hiện hành. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc khuyến mãi không thể được coi là một cơ sở hợp lệ khi nộp đơn khiếu nại.

4 Khiếu nại

4.1 Các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mãi có thể được chuyển đến info@grandcapital.net

4.2 Tất cả các khiếu nại phải chứa họ tên đầy đủ, địa chỉ cư trú, ID tài khoản và mô tả chi tiết vấn đề gặp phải.

Tham gia ngay Các thời hạn và điều khoản Ẩn

Tiền thưởng chào mừng 500 USD

Mới! Không có khoản thưởng cho tiền gửi nào lớn hơn ở các nhà môi giới khác.

  • 500 USD cho 7 ngày giao dịch;
  • lợi nhuận có thể rút ra được.

Điều khoản của chương trình Thưởng chào mừng 500 USD
1. Điều khoản chung
1.1. Chương trình khuyến mại có hiệu lực vô thời hạn.
1.2 Công ty tổ chức là Grand Capital.
1.3 Công ty có quyền thay đổi điều kiện hoặc từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào.
1.4 Công ty có quyền hủy bỏ khuyến mại bất cứ lúc nào."
"2. Thành phần tham gia
2.1 Tất cả khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Điều đó bao gồm cả những người mở tài khoản Grand Capital trong suốt thời gian khuyến mại.
2.2 Chỉ người dùng đã được xác minh mới có thể tham gia chương trình khuyến mại. Để xác minh, bạn nên tải lên bản chụp hộ chiếu của bạn tới Văn phòng cá nhân. Bạn cũng nên xác minh số điện thoại di động của mình. Nhà tổ chức có quyền yêu cầu thêm tài liệu để nhận dạng.
2.3 Các loại tài khoản tham gia vào chương trình khuyến mãi: Tiền thưởng Chào mừng 500 USD tài khoản với điều kiện giao dịch tương tự Tài khoản Standard.
2.4 Đòn bẩy của tài khoản của bạn không thể vượt quá 1:100.
2.5 Nhân viên của Công ty và gia đình họ không thể tham gia vào chương trình khuyến mãi.
2.6 Người tham gia nên đọc kỹ các điều khoản này và làm theo các quy định này. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản khuyến mại không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.
2.7 Các chương trình khuyến mại khác của Công ty không thể được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.
2.8 Chỉ một cá nhân riêng lẻ mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi.
2.9 Tiền gửi, rút ​​tiền và chuyển khoản nội bộ không có trong tài khoản thưởng."
"3. Cách nhận tiền thưởng
3.1 Để nhận tiền thưởng, bạn nên gửi một yêu cầu trong Phòng tư nhân khi quảng cáo đang chạy (Nhấp vào nút ""Nhận tiền thưởng"" ""trên trang ""Khuyến mãi và thưởng"" và làm theo hướng dẫn)"
"4. Nhận tiền thưởng
4.1 Tiền thưởng được cấp tự động, miễn là đủ điều kiện.
4.2 Tiền thưởng chỉ có thể được cấp một lần trong đời đối với 1 tài khoản. Tiền thưởng không thể được cấp hai lần.
4.3 Khoản tiền thưởng được ghi có trong 7 ngày dương lịch.
4.4 Sau khi thời hạn 7 ngày kết thúc, tiền thưởng sẽ được khấu trừ và tất cả các vị trí mở sẽ được đóng lại.
4.5 Một khi khoản tiền thưởng được khấu trừ, chỉ có lợi nhuận thu được vẫn còn trong tài khoản và tài khoản tiền thưởng sẽ tự động chuyển thành tài khoản thực Standard hay Micro
4.5.1. Kiểu tài khoản phụ thuộc vào số tiền thu được từ việc giao dịch quỹ thưởng.
4.5.2 Nếu lợi nhuận là 100 đô la trở lên, tài khoản tiền thưởng sẽ chuyển thành tài khoản Standard.
4.5.3 Nếu lợi nhuận dưới 100 đô la, tài khoản tiền thưởng sẽ chuyển thành tài khoản Micro
4.6 Đòn bẩy của tài khoản không được vượt quá 1:100.
4.7 Tài khoản không thể tham gia vào dịch vụ đầu tư, đó là trở thành nhà quản lý hoặc nhà đầu tư.
4.8 Để kích hoạt tài khoản thực tế, khách hàng phải gửi khoản tiền tương đương hoặc cao hơn lợi nhuận trên tài khoản tiền thưởng, nhưng không dưới 10 đô la (số tiền ký quỹ nhỏ nhất) trong 7 (bảy) ngày theo lịch.
4.9 Trong trường hợp không có tiền gửi, tất cả lợi nhuận đều được khấu trừ vào tài khoản.
4.10 Lợi nhuận thu được từ kinh doanh với tiền thưởng 500 đô la chỉ có thể rút ra sau khi hoàn thành một số lượng giao dịch nhất định trên tài khoản thực tế được hoàn trả: Mỗi 5 USD lợi nhuận của bạn được tạo trên tài khoản thưởng để trở thành tài sản của bạn, bạn phải giao dịch 1 lot (100 lot trên các loại tài khoản Micro).
4.10.1 Các phép tính có tính đến loại công cụ giao dịch FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2
4.11 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi yêu cầu. Chủ đề của yêu cầu phải là: ""$ 500 - không tiền gửi """" - chuyển quyền sở hữu một khoản tiền thưởng, số tài khoản và tên. Đơn được gửi bằng e-mail hoặc trong Văn phòng cá nhân của khách hàng.
4.12 Việc thu hồi một phần lợi nhuận là không thể.
4.13 Không được nhận tiền thưởng và / hoặc kinh phí khuyến mại TRÊN HAI HOẶC NHIỀU HƠN HAI TÀI KHOẢN cùng địa chỉ IP.
4.14 Việc giao dịch thông qua một máy chủ proxy vô danh trên tài khoản tiền thưởng bị cấm. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tiền thưởng sẽ bị hủy. Nếu phát hiện có nghi ngờ về hoạt động gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu của khách hàng, tài khoản của khách hàng có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ.
4.15 Kinh doanh đa cấp bị cấm trong tài khoản tiền thưởng. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, Công ty có thể hủy bỏ khoản tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ giao dịch trên cơ sở tỷ lệ của quỹ riêng với lợi nhuận của khách hàng có được trong tài khoản tiền thưởng.
4.16 Tiền hoa hồng của hội viên không được cấp cho khách hàng kinh doanh tiền thưởng 500 USD.
4.17 Khoản tiền thưởng là tài sản của Công ty.
4.18 Chủ yếu vốn của khách hàng được sử dụng trong giao dịch.
4.19 Nếu rút vốn / chuyển khoản nội bộ từ tài khoản được thực hiện trước khi hoàn thành khối lượng giao dịch đầy đủ quy định tại trang 4.10, lợi nhuận từ tiền thưởng sẽ được khấu trừ vào tài khoản."
"5. Khiếu nại
5.1 Tất cả các yêu cầu bồi thường có thể được gửi đến email: info@grandcapital.net.
5.2 Tất cả các khiếu nại phải bao gồm tên và địa chỉ của người tham gia, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.

Get bonus Các thời hạn và điều khoản Ẩn

Tiền thưởng tốt nhất từ Grand Capital

Grand Capital - Cơ hội Grand!!
Chúng tôi luôn cố gắng đem đến cho nhà đầu tư các điều kiện bonus và các chương trình khuyến mãi tốt nhất thị trường. Chúng tôi chắc chắn rằng các trader sẽ tìm được chương trình khuyến mãi phù hợp với chiến lượng kinh doanh của họ. Chọn Grand Capital - chọn lợi nhuận!

Choose your language