Tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt

Grand Capital - ngôi nhà của những ưu đãi lớn nhất!
Tiền thưởng không tiền gửi và lãi cho tiền gửi, tiền thưởng cho khối lượng giao dịch, khuyến mại cho các loại công cụ cụ thể. Chỉ cần chọn con đường của bạn và chúng tôi sẽ chăm sóc tiền thưởng cho kế hoạch giao dịch của bạn. Chọn lợi nhuận - chọn Grand Capital.

Chọn phần thưởng

Thưởng +10%

Phần thưởng tốt nhất cho các trader!
  • Tất cả lợi nhuận nhận được từ giao dịch các quỹ tiền thưởng đều được rút tự do.
  • Trong thời gian này số tiền thưởng chuyển vào quyền sở hữu của khách hàng theo tỷ lệ: 1 đô la cho mỗi 1 lot.
  • Tiền thưởng có thể được gia hạn 6 tháng một lần bằng cách gửi 10% tổng số tiền ban đầu vào tài khoản của bạn.
  • Tiền thưởng có thể được sử dụng để rút tiền.

Điều khoản của chương trình khuyến mại "Thưởng +10%"

1. Điều khoản chung

1.1 Khuyến mãi có hiệu lực vô thời hạn. Việc kết thúc chương trình khuyến mãi sẽ được công bố khi có.

1.2 Grand Capital là nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi.

1.3 Người tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản khuyến mại, cũng như danh sách và đặc điểm của các khoản thưởng được cung cấp.

1.4 Người tổ chức có quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào."

"2 Thành phần tham gia

2.1 Tất cả khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Bao gồm những người mở tài khoản giao dịch Grand Capital trong suốt thời gian khuyến mại.

2.2 Việc xác minh điện thoại hợp lệ và các giấy tờ định danh, cũng như xác nhận địa chỉ cư trú là bắt buộc để tham gia.

2.3 Các loại tài khoản giao dịch có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi: Standard, Classic, Investor, Master.

2.4 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình trong thời gian khuyến mãi. Chỉ áp dụng với lần nạp đầu tiên. Tiền thưởng là 10% số tiền ký quỹ.

2.5 Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá $ 20 000.

2.6 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không được tham gia vào chương trình khuyến mãi.

2.7 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc kỹ các điều khoản của chương trình khuyến mãi và theo dõi chúng. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản khuyến mại không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.

2.8 Các chương trình khuyến mại khác của Công ty không được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.

2.9 Nếu bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác đã được yêu cầu cho tài khoản, tiền thưởng 10% chỉ có thể được cấp sau khi tất cả các khoản tiền thưởng khác đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của khách hàng và với điều kiện là tất cả các điều khoản khuyến mại đã được đáp ứng."

"3. Yêu cầu tiền thưởng

3.1 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải tạo một yêu cầu trong Văn phòng cá nhân hoặc liên lạc với người quản lý cá nhân qua email (địa chỉ email có sẵn trong Văn phòng cá nhân).

3.2 Để rút tiền thưởng, khách hàng phải nộp Hồ sơ Chứng minh hợp lệ cũng như bằng chứng địa chỉ cư trú."

"4. Nhận tiền thưởng

4.1 Yêu cầu tiền thưởng được xử lý trong vòng 48 giờ và các khoản tiền thưởng được cấp vào tài khoản.

4.2 Nếu tiền rút ra từ tài khoản, tiền thưởng sẽ được giảm 40% số tiền rút.

4.3 Chuyển tiền nội bộ, hoa hồng và các giao dịch phi thương mại khác tương đương với một giao dịch rút tiền.

4.4 Khoản tiền thưởng được cấp cho khoảng thời gian 6 tháng.

4.4.1 Tiền thưởng có thể được gia hạn thêm 6 tháng bằng tiền gửi không dưới 10% số tiền thưởng, được thực hiện trước khi khấu trừ tiền thưởng.

4.4.2 Công ty có thể từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào cũng như khấu trừ tiền thưởng hiện tại mà không có lời giải thích.

4.5 Không được giao dịch trên tài khoản liên quan đến giao dịch thông qua một máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản có thể bị loại và tiền thưởng bị hủy bỏ. Nếu phát hiện thấy bất kỳ mối quan ngại nào về lạm dụng xúc tiến hoặc gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu do người tham gia xúc tiến cung cấp, tài khoản có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ.

4.6 Số tiền thưởng không được vượt quá số dư tài khoản.

4.7 Nghiêm cấm giao dịch đa cấp trên tài khoản tiền thưởng. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, Công ty có quyền khấu trừ tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh với các quỹ tiền thưởng trên cơ sở tỷ lệ của các khoản tiền của khách hàng với lợi nhuận thu được ."

"5. Rút tiền thưởng

5.1 Với hoạt động kinh doanh các quỹ tiền thưởng dần dần trở thành tài sản của khách hàng. Vì khách hàng phải giao dịch và cho mỗi lô hàng mở và đóng đầy đủ, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường 1 đô la. Bonus được rút khi đã giao dịch đủ khối lượng, tương ứng với số tiền bonus nhận được.  Yêu cầu được gửi qua email hoặc thông qua Văn phòng cá nhân.

5.2 Các công cụ giao dịch sau đây được tính trong các phép tính: ECN_M.

5.3 Chủ đề của yêu cầu phải là: ""Tiền thưởng cho bất kỳ khoản tiền gửi nào"" - tiền thưởng có thể rút ra "", số tài khoản giao dịch và tên đầy đủ của khách hàng."

"6 Khiếu nại

6.1 Mọi khiếu nại có thể được chuyển tiếp đến support@grandcapital.net.

6.2 Tất cả các yêu cầu phải có đầy đủ tên, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.