Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Chương trình khuyến mãi và tiền thưởng

Bonus 200

Có lẽ, đây là khoản tiền thưởng hào phóng nhất! Nhận đến + 200% cho mỗi khoản tiền gửi.

  • Thưởng từ 60% đến 200% cho mỗi khoản tiền gửi
  • Cho các khoản gửi lớn hơn 100 USD
  • Cho các tài khoản Standard, Swap Free và Options

Điều khoản chương trình khuyến mại «Thưởng 200»

1. Điều khoản chung

1.1 Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017
1.2 Grand Capital là nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi.
1.3 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản khuyến mại, cũng như danh sách và đặc điểm của các khoản thưởng được cung cấp.
1.4 Tất cả người tham gia chương trình khuyến mại phải đọc kỹ các điều khoản của chương trình và theo dõi chúng. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.
1.5 Nhà tổ chức có quyền hủy khuyến mại bất kỳ lúc nào.

2. Thành phần tham gia
2.1 Tất cả các khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia chương trình khuyến mại. Bao gồm cả những người mở tài khoản giao dịch Grand Capital trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
2.2 Số điện thoại được xác minh hợp lệ và giấy tờ định danh cá nhân (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu,…) đã gửi, cũng như xác nhận địa chỉ cư trú là bắt buộc để tham gia chương trình.
2.3 Các loại tài khoản giao dịch có thể tham gia vào chương trình khuyến mại: Standard, Swap Free, Option.
2.4 Đòn bẩy cho tài khoản giao dịch được chọn tham gia chương trình khuyến mãi không được vượt quá 1: 100
2.5 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Khách hàng có quyền yêu cầu tiền thưởng sau mỗi lần gửi. Số tiền thưởng có thể từ 60% đến 200% tùy theo số tiền ký quỹ, loại tài khoản của khách hàng và thời gian giao dịch với Grand Capital.
2.6 Thời gian giao dịch của khách hàng tại Grand Capital được tính bằng khoảng thời gian giữa đăng ký Văn phòng Riêng (Private Office) và ngày yêu cầu trả tiền thưởng. Số tiền gửi bằng Đô la Mỹ được tính theo tỷ giá nội bộ của Nhà tổ chức tại thời điểm yêu cầu trả thưởng được gửi.
2.7 Số tiền thưởng được tính theo công thức sau:
Loại tài khoản
Tài khoản Option: +15%
Tài khoản Standard và Swap Free: + 40%
Số tiền gửi
Từ 100 USD đến 300 USD: + 15%
Từ 300 USD đến 500 USD: + 25%
Từ 500 USD đến 1000 USD: + 35%
Từ 1000 USD đến 3000 USD: + 45%
Trên 3000 USD: 60%

Thời gian giao dịch với Grand Capital
Dưới 1 năm: + 30%
1-3 năm: + 40%
3-5 năm: + 50%
5-7 năm: + 70%
Trên 7 năm: + 100%

2.8 Số tiền gửi tối thiểu để được tham gia chương trình là 100 USD.
2.9 Số tiền tiền thưởng tối đa nhận được không vượt quá 20 000 USD.
2.10 Nhân viên của Grand Capital và các cá nhân liên quan không được tham gia chương trình.
2.11 Các chương trinh khác của Grand Capital không được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mại “Nhận thưởng cá nhân + 200%”.
2.12 Nếu các khoản thưởng / khuyến mãi khác đã được áp dụng cho tài khoản mà khách hàng muốn sử dụng để tham gia chương trình khuyến mãi "Nhận thưởng cá nhân + 200%" thì tiền thưởng chỉ có thể được nhận sau khi tất cả các chương trình khuyến mại / tiền thưởng khác đã bị vô hiệu. Điều đó chỉ có thể được thực hiện sau khi có yêu cầu cá nhân của khách hàng và tất cả các điều kiện của chương trình được thỏa mãn.
2.13 Một hệ số tiền thưởng sẽ được thiết lập cho tài khoản tham gia vào chương trình khuyến mãi, theo mục 2.7 (Số tiền thưởng). Hệ số tiền thưởng được xác định tại thời điểm gửi tiền ban đầu.
2.13 Đối với tất cả các khoản tiền gửi liên tiếp, tiền thưởng được cấp tự động, theo hệ số thưởng của tài khoản.
2.15 Nếu số tiền gửi liên tiếp lớn hơn số tiền gửi ban đầu hoặc tại thời điểm gửi tiền liên tiếp thì khách hàng đã đạt đến mức độ giao dịch mới theo điều khoản với công ty, thì hệ số thưởng của tài khoản sẽ được tự động tính toán lại theo mục 2.7 (Số tiền thưởng).

3. Yêu cầu tiền thưởng

3.1 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải tạo yêu cầu trong Văn phòng Riêng (Private Office) của mình hoặc liên hệ với người quản lý cá nhân.

4. Tùy chọn các tài khoản

4.1 Một khi khoản tiền thưởng được cấp, tất cả các khoản tiền trên tài khoản của khách hàng được chia thành hai phần: các khoản tiền của khách hàng (các khoản tiền trên tài khoản của khách hàng trước khi nhận tiền thưởng) và các quỹ tiền thưởng (tất cả các khoản tiền thưởng tích cực và lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh các quỹ tiền thưởng). Tỷ lệ giữa hai phần này được sử dụng để tính toán thêm và được cập nhật sau mỗi lần rút tiền / rút tiền.
4.2 Nếu nhận được khoản lợi nhuận, các khoản tiền được phân bổ theo tỷ lệ giữa các khoản tiền của khách hàng và các quỹ tiền thưởng.
4.3 Nếu thua lỗ, nó được phân phối theo tỷ lệ giữa các khoản tiền của khách hàng và các quỹ tiền thưởng.
4.4 Trước khi khối lượng giao dịch yêu cầu được đáp ứng, khách hàng chỉ có thể rút tiền không liên quan đến tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh với các quỹ đó.
4.5 Các quỹ liên kết với tiền thưởng và các quỹ tiền thưởng sẽ không bị chặn và tự do rút chỉ sau khi tổng khối lượng giao dịch vượt quá tổng số tiền thưởng nhận được 40 lần.
4.6 Khách hàng có quyền hủy bỏ tiền thưởng bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, các khoản tiền thưởng và phần lợi nhuận thu được từ kinh doanh tiền thưởng sẽ được khấu trừ vào tài khoản của họ. Số tiền còn lại của khách hàng được tự do thu hồi.

5. Trả tiền thưởng
5.1 Yêu cầu trả tiền thưởng được xem xét bởi đội ngũ hỗ trợ khách hàng trong vòng 48 giờ. Tiền thưởng sẽ được cấp cho tài khoản giao dịch của khách hàng.
5.2 Tiền thưởng chỉ được cấp trong 3 tháng.
5.2.1 Công ty có quyền từ chối cấp tiền thưởng cũng như khấu trừ tiền thưởng vào bất kỳ thời điểm nào mà không đưa ra lý do cho hành động như vậy.
5.3 Tiền thưởng cũng sẽ được cấp cho tất cả các khoản tiền gửi theo sau, được thực hiện trước khi kết thúc chương trình khuyến mãi. Các khoản tiền thưởng sẽ được cấp theo mục 2.7.
5.4 Không được giao dịch trên tài khoản liên quan đến chương trình khuyến mại thông qua một máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản có thể bị loại và tiền thưởng bị hủy bỏ. Nếu phát hiện thấy bất kỳ mối liên quan nào về lạm dụng chương trình khuyến mại hoặc gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu do người tham gia cung cấp, tài khoản có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ. Tài khoản không đủ các hoạt động giao dịch cũng có thể là lý do hợp lệ để xem xét lại kết quả. Ví dụ: đặt một giao dịch lớn hoặc một số giao dịch với khối lượng thấp hơn, được đặt gần cùng một thời gian với giá tương tự, về cơ bản là một cách phân chia của một giao dịch lớn thành các giao dịch nhỏ hơn. Với mục đích ngăn ngừa gian lận và rửa tiền, Công ty có quyền khấu trừ tiền thưởng hoặc từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

6. Sử dụng quỹ tiền thưởng
6.1 Khoản tiền gửi được sử dụng để yêu cầu tiền thưởng không thể được thu hồi cho đến khi khối lượng giao dịch yêu cầu được đáp ứng hoặc cho đến khi khách hàng huỷ bỏ tiền thưởng. Trước khi khối lượng giao dịch được yêu cầu được đáp ứng, tất cả các khoản tiền trên tài khoản giao dịch có tiền thưởng, bao gồm cả lợi nhuận, được chia thành hai phần: vốn của khách hàng và các quỹ của công ty theo hệ số tài chính cá nhân.
6.2 Hệ số tài chính cá nhân = Tiền gửi / (Tiền gửi + Tiền thưởng).
6.3 Nếu có nghi ngờ về hoạt động gian lận liên quan đến tiền thưởng trong chiến lược giao dịch của khách hàng, công ty có quyền điều chỉnh kết quả hoạt động giao dịch. Phần của kết quả giao dịch, đạt được bằng các giao dịch có sự tham gia của quỹ tiền thưởng, sẽ bị bãi bỏ.
6.4 Chuyển tiền nội bộ, thanh toán hoa hồng và các giao dịch phi giao dịch khác tương đương các giao dịch gửi / rút tiền.

7. Thực hiện rút tiền thưởng
7.1 Với giao dịch tích cực các quỹ tiền thưởng dần dần trở thành tài sản của khách hàng. Đối với khách hàng cần đặt các giao dịch và cho mỗi lần đóng cửa đầy đủ 1 lot, khách hàng có thể yêu cầu trả thưởng 3 USD. Khối lượng giao dịch được yêu cầu để làm cho tất cả các quỹ tiền thưởng có thể rút ra được tính theo công thức: Tiền thưởng / 3 USD.
7.2 Yêu cầu rút tiền được đặt dưới hình thức không đặc biệt qua email hoặc thông qua Văn phòng Cá nhân khi kết thúc thời hạn thưởng hoặc tại thời điểm hủy bỏ tiền thưởng.
7.3 Tiền thưởng không thể được yêu cầu trả theo từng phần.
7.4 Các công cụ giao dịch sau đây được tính trong các phép tính: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.
7.5 Chủ đề yêu cầu phải là: “Individual bonus +200%” – make the bonus withdrawable”, số tài khoản giao dịch và họ tên đầy đủ của khách hàng.

8. Khiếu nại
8.1 Tất cả các khiếu nại có thể gửi đến info@grandcapital.net.
8.2 Tất cả các yêu cầu khiếu nại phải bao gồm: Tên đầy đủ, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề gặp phải.

Nhận bonus Các điều khoản và điều kiện Ẩn

Any Deposit Bonus +40%

40% bonus for each deposit with no limit to the amount!

  • Larger deposit – larger trading volume (get 40% more than what you deposit)
  • Enlarge every deposit (deposit any amount unlimited number of times and claim the bonus each time)
  • Withdrawable bonus (make the bonus funds withdrawable with active trading)

Terms of the «Any deposit bonus +40%» promotion

1. General terms

1.1 The promotion is valid indefinitely. The end of the promotion will be announced.
1.2 Grand Capital is the sole organizer of the promotion.
1.3 The organizer has the right to change the terms of the promotion, as well as the list and characteristics of the bonuses offered.
1.4 The organizer has the right to terminate the promotion at any time.

2 Participants

2.1 All clients of Grand Capital can take part in the promotion. That includes those who open a Grand Capital trading account during the term of the promotion.
2.2 Valid phone verification and submitted Identification Documents, as well as the confirmation of the residential address, are mandatory for the participation.
2.3 Types of the trading accounts that can take part in the promotion: Standard, Swap Free, Option.
2.4 The leverage for the trading account that was chosen to participate in the promotion cannot exceed 1:100.
2.5. To receive a bonus, a client must deposit to their trading account during the term of the promotion. The client has the right to claim the bonus after each deposit. The bonus amount is 40% of the amount deposited.
2. 6. Maximum bonus amount cannot exceed $20 000.
2.7 Employees of Grand Capital and their relatives cannot participate in the promotion.
2.8 All promotion participants must carefully read the terms of the promotion and follow them. Ignorance of the promotion terms cannot serve as a valid reason when submitting a claim.
2.9 Other promotions of the Company aren’t applied to the account participating in this promotion.
2.10 If any other bonus has been already claimed for the account, the 40% bonus may be granted only after all other bonuses have been canceled upon the client's request and provided that all the promotion terms have been met.

3. Claiming the bonus
3.1 To receive the bonus, a client must create a request in the Private office or contact the personal manager via email (the email address is available in the Private office).
3.2 To withdraw the bonus funds, the client must submit the valid Indification Document as well as the proof of the residential address.

4. Receiving the bonus funds
4.1 The bonus request is processed within 48 hours and the bonus funds are granted to the account.
4.2 If funds are withdrawn from the account, the bonus is reduced by 40% of the withdrawal amount.
4.3 Internal transfers, commission payouts, and other non-trading transactions equal a withdrawal transaction.
4.4 Bonus funds are granted for a 6-month period.
4.4.1 The bonus term can be extended for another 6 months by a deposit which is not less than 10% of the bonus amount, made prior to the bonus deduction.
4.4.2 The company may deny granting a bonus at any time as well as deduct the existing bonus with no explanation.
4.5 It is forbidden to trade on the account associated with the promotion through an anonymous proxy server. If more than 5 (five) connections to the account from different IP addresses belonging to different regions are detected, the account can be disqualified and the bonus — annulled. If any concerns about the abuse of the promotion or a fraud arise, and/or falsification of the documents provided by the participant of the promotion is detected, the account can be disqualified and the client may be denied service.
4.6 The bonus amount cannot exceed the account balance.
4.7 Multidirectional trading on the bonus account is prohibited. In a case of violation of this term, the Company has the right to deduct the bonus funds and part of the profit earned as a result of the trading with the bonus funds on the basis of the proportional ratio of the client's funds to the profit obtained.

5. Withdrawal of bonus funds

5.1 With active trading the bonus funds gradually become the client’s property. For that the client must place trades and for each open and closed full Lot, the client can claim $3. The minimum amount that can be claimed is $50. The request is submitted via email or through Private Office.
5.2 The following trading instruments are considered in the calculations: FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.
5.3 The subject of the request must be: “Bonus for any deposit” – make the bonus withdrawable”, the trading account number and the client’s full name.

6 Claims

6.1 All claims may be forwarded to info@grandcapital.net.
6.2 All claims must contain a full name, the exact residential address, account number and a thorough description of the problem.

Nhận bonus Các điều khoản và điều kiện Ẩn

Ngày giao dịch Không-Rủi ro

"Day of risk-free trading" provides all clients of Grand Capital trading on Option accounts with a whole day of risk-free trading!

1 General Terms and Conditions
1.1 The promotion is valid indefinitely. It will be announced if the promotion should discontinue.
1.2 The promotion is organized by Grand Capital.
1.3 The organizer has the right to change conditions of the promotion at any time.
1.4 The organizer has the right to cancel the promotion at any time.
2 Participants
2.1 All clients of Grand Capital are able to take part in the promotion.
2.2 In order to participate in the promotion one needs to verify his or her mobile phone number and provide the necessary documentation for identity verification.
2.3 Trading accounts that are eligible to participate in the promotion: Real Options, Real Options Pro.
2.4 During one calendar month the client can receive the full compensation of the loss taken during one whole day of trading. To receive the compensation, the client must deposit to Option account at least once during this month. The client can choose any trading day for loss compensation. However, the request cannot be filed later than the 31st day from the moment of the loss taken. The whole amount will be granted to his/her account as a bonus.
2.5 The maximum amount of the bonuses granted cannot exceed $10 000.
2.6 Employees of Grand Capital and their relatives cannot participate in the promotion.
2.7 Any participant must adhere to the rules and read them carefully. Ignorance of the rules cannot serve as an argument when submitting a claim.
2.8 The account participating in the promotion cannot claim other bonuses or participate in other promotions.
3 Bonus request, receipt of the bonus and bonus expiry
3.1 To receive the bonus funds, choose the account and the date the loss will be compensated for in the "Day of risk-free trading" field in "Bonuses" section of your Personal account.
In order to receive the bonus, the participant must apply for it through the Personal account. On the Bonuses and Promotions page, the client needs to choose the trading account and press “Get the bonus” button.
3.2 The bonus will be granted right after the request is submitted.
3.3 The bonus funds will remain on the account for 6 months only.
3.4 Once the 6-month period is over, the bonus funds will be deducted from the account if the bonus requirements are not fulfilled.
3.5 After the bonus is deposited all funds on the client’s account are divided into 2 parts: client’s personal funds (funds on the account before the bonus was granted) and bonus funds (all active bonuses and the profit gained using the bonus funds). The proportion between these two parts will be used for further calculations and is updated after each deposit/withdrawal.
3.6 When profit is made, the amount is distributed between the client’s personal funds and bonus funds proportionally.
3.7 If a trade(s) result(s) in a loss of funds, the loss in proportional to client's personal funds and the bonus funds
3.8 Before the bonus requirements are fulfilled, the client’s personal funds which were not used to receive the bonus remain free for withdrawal at any time, as well as the part of the profit, made using the mentioned funds.
3.9 Bonus funds, as well as the funds deposited by the client, will be available for withdrawal once the collective trading volume exceeds the bonus amount in 40 times.
3.10 The client has the right to cancel the bonus at any time. In this case, the whole bonus amount is deducted from the account as well as the profit received using the bonus funds. The remaining personal funds of the client will be available for withdrawal.
3.11 If the account balance is 10 USD or 10% from the active bonus funds, all bonuses and the profit made using the bonus funds are deducted from the account.
3.12 Please mind that to prevent any fraudulent activity or upon detecting such activity, the Company holds the right to deduct all bonus funds from a client’s account without any prior notice.
3.13 If funds are withdrawn from the trading account, the amount equal to the withdrawn amount will be deducted from the bonus funds.
3.14 Internal transfers, commissions, and other non-trading transactions are considered to be a withdrawal.
3.15 The Company can deny bonus as well as deduct existing bonus with the profit made using the bonus funds at any time without prior notice and any comment.
3.16 On the trading account the bonus is granted to it is prohibited to trade using an anonymous proxy server. Upon detection of more than 5 (five) connections to the account from different IP addresses belonging to different regions/countries, the account can be disqualified and the bonus canceled. If any fraudulent activity and attempt to abuse the bonus scheme as well as falsification of the documents provided are detected, such account can be disqualified and the client can be denied service.
3.17 Partners cannot receive a commission for the client trading using the bonus funds.
3.18 Bonus funds belong to the Organizer.
4 Making the bonus withdrawable
4.1 The bonus funds become withdrawable once the total trading volume exceeds the amount of the bonus funds in 40 times.
4.2 To claim the bonus funds the participant should create a request. The headline of the request should include: “Day of risk-free trading” – make my bonus withdrawable, trading account number, last name, first name). The request can be sent via email or Personal account.
5 Claims
5.1 All claims regarding the promotions can be sent to info@grandcapital.net.
5.2 All claims should include Full name, the address, account number and a thorough description of the issue.

Nhận bonus Các điều khoản và điều kiện Ẩn

Welcome Bonus $500

New! No deposit bonus more than offered by other brokers.

  • $500 for 5-day trading;
  • withdrawable profit.

Terms of Welcome-bonus $500

1. General terms
1.1. The promotion is valid indefinitely.
1.2 The company-organizer is Grand Capital.
1.3 The Company reserves the right to change the conditions or refuse to grant a bonus at any time.
1.4 The Company reserves the right to cancel the promotion at any time.

2. Participants
2.1 All clients of Grand Capital can participate in the promotion. That includes those, who open a Grand Capital account during the term of the promotion.
2.2 Only verified users can participate in the promotion. For verification, you should upload the scan of your passport to Private Office. You should also verify your mobile number. The organizer reserves the right to require additional documents for identification.
2.3 Types of accounts involved in the promotion: Welcome bonus $500 account with trading conditions similar Standard account.
2.4 Your account’s leverage can’t exceed 1:100.
2.5 The employees of the Company and their families can’t participate in the promotion.
2.6 The participant should read this terms carefully and follow these rules. Ignorance of the terms can't serve as a valid argument when submitting a claim.
2.7 Other promotions of the Company can't be applied to the account participating in this promotion.
2.8 Only a private individual can take part in the promotion.
2.9 Deposit, withdrawal and internal transfer are not available on the bonus account.

3. How to receive the bonus
3.1 To receive the bonus you should submit a request in the Private Office while the promotion is running (Click the "Get the bonus" button on the "Promotions and bonuses" page and follow the instructions)

4. Getting the bonus
4.1 Bonus is granted automatically, provided all the required conditions are met.
4.2 Bonus can only be claimed once in a lifetime. The bonus can't be granted twice.
4.3 Bonus funds are credited for 7 calendar days.
4.4 After the 7-day period is over, the bonus funds are deducted and all open positions are closed.
4.5 Once the bonus funds are deducted, only the profit received remains on the account and the bonus account automatically turns into a Live "Standard" or "Micro" account.
4.5.1 The account type depends on the amount of profit accumulated as a result of trading the bonus funds.
4.5.2 If the profit is $100 or more, the bonus account turns into a "Standard" account.
4.5.3 If the profit is less than $100, the bonus account turns into a "Micro" account.
4.6 The account’s leverage can’t exceed 1:100.
4.7 The Account can’t participate in the investment service, that’s to become manager or investor.
4.8 In order to activate the real account, a client should deposit the amount same or higher than the profit on the bonus account, but not less than $10 (minimum micro account deposit) during 7 (seven) calendar days.
4.9 In the absence of deposit all profits are deducted from the account.
4.10 Profit received from trading with the $500 bonus is available for withdrawal only after completing a certain amount of trading operations on the replenished real account: For every $5 of your profit made on bonus account to become your asset, you must trade 1 lot (100 lots on the account type Micro).
4.10.1 The calculations take into account the type of trading tools FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2
4.11 In order to claim the bonus funds, a client must submit a request. The subject of the request must be: "$ 500 - no deposit bonus" - the transfer of the ownership of a bonus ", account number and name. The application is submitted by e-mail or in the client's Private Office.
4.12 Partial withdrawal of the profit is impossible.
4.13 Getting bonus and/or trading bonus funds ON TWO OR MORE ACCOUNTS with same IP-address is prohibited.
4.14 Trading through an anonymous proxy server on the bonus account is prohibited. If more than 5 (five) connections from differed IP addresses belonging to different regions are detected, the bonus will be canceled. If any suspicion of fraudulent activity arises, and/or falsification of client's documents is detected, the client's account may be disqualified and the client may be denied service.
4.15 Multidirectional trading is prohibited in the bonus account. In a case of violation of this term, the Company can cancel bonus and part of the profit earned as a result of the trade on the basis of the proportional ratio of own funds to the client’s profit obtained in the bonus account.
4.16 Affiliate commission isn’t granted for clients trading the $500 bonus.
4.17 Bonus funds are the Company’s property.
4.18 Primarily the client's own funds are used in trading.
4.19 If a withdrawal / internal transfer of funds from the account is made prior to completing the full trading volume specified in p.4.10, the bonus profit is deducted from the account.

5. Claims
5.1 All claims can be sent to the email: info@grandcapital.net.
5.2 All claims should include the participant’s name and address, account number and a thorough description of the problem.

Nhận bonus Các điều khoản và điều kiện Ẩn

Tiền thưởng tốt nhất được cung cấp bởi Grand Capital

Grand Capital - Cơ hội Grand!!
Chúng tôi luôn cố gắng đem đến cho nhà đầu tư các điều kiện bonus và các chương trình khuyến mãi tốt nhất thị trường. Chúng tôi chắc chắn rằng các trader sẽ tìm được chương trình khuyến mãi phù hợp với chiến lượng kinh doanh của họ. Chọn Grand Capital - chọn lợi nhuận!

Choose your language