năm trên thị trường

Thông tin liên lạc

Chọn thành phố:

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Thắc mắc: Sản phẩm của công ty, chương trình khuyến mãi và các cuộc thi, yêu cầu tổ chức

 Thứ Hai - thứ Sáu, từ 9:00 đến 21:00 (UTC + 4)

info@grandcapital.net

Bộ phận kĩ thuật

Thắc mắc: hoạt động của các thiết bị đầu cuối, quá trình giao dịch

 24 / 5

techsupport@grandcapital.net

Bộ phận tài chính

Thắc mắc: Giao dịch tài chính (tiền gửi, rút tiền, chuyển khoản nội bộ)

 Thứ Hai - thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 18:00 (UTC + 4)

clients@grandcapital.net

Phòng quan hệ đối tác

Thắc mắc: chương trình hợp tác, phát triển khu vực

 Thứ Hai - thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 20:00 (UTC + 4)

partner.global@grandcapital.net

Bộ phận phân tích

Thắc mắc: Analytics

 Thứ Hai - thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 20:00 (UTC + 4)

analyst@grandcapital.net

Bộ phận Marketing và PR

Thắc mắc: Những đề xuất thương mại

 Thứ Hai - thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 19:00 (UTC + 4)

ad@grandcapital.net

Choose your language