So sánh các nền tảng giao dịch

Lựa chọn chính xác một sàn giao dịch đã là một nửa trận chiến trong giao dịch.
Làm thế nào để nói những gì làm việc cho bạn?
Bạn có kế hoạch giao dịch trên PC hoặc điện thoại, hoặc có thể cả hai? Bạn có muốn sử dụng EA hoặc thích giao dịch thủ công? Điều gì quan trọng hơn: nhiều loại công cụ hoặc cài đặt linh hoạt của thiết bị đầu cuối?

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã chuẩn bị một bảng so sánh các nền tảng giao dịch.

So sánh các nền tảng giao dịch

Đặc trưng
Phiên bản dành cho máy tính
Phiên bản di động
Phiên bản web
Tài khoản giao dịch
Spread cố định
Công cụ có sẵn
Giao dịch thuật toán
Mức dừng/giới hạn
Spreads (EUR\USD)
Margin Call/Stop Out
Thời gian giao dịch
Hoán đổi
Phí giao dịch
Tiền gửi tối thiểu
Tạo tài khoản trong nền tảng
Gửi/rút tiền trong nền tảng
Phân tích và tin tức trong nền tảng
Thông báo đẩy
Phiên bản dành cho máy tính Không
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
Real Standard Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên cổ phiếu của Mỹ và Nga, trái phiếu, ngũ cốc, v.v.
Giao dịch thuật toán Không
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 6 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/80
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ Không
Chỉ số $15 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $10
Tạo tài khoản trong nền tảng
Gửi/rút tiền trong nền tảng
Phân tích và tin tức trong nền tảng
Thông báo đẩy
Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web
Mở
Tài khoản giao dịch
Real Standard Tìm hiểu thêm
MT4 Classic Tìm hiểu thêm
Tài khoản Cent Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên cổ phiếu của Mỹ và Nga, trái phiếu, ngũ cốc, v.v.
Giao dịch thuật toán
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 6 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/40
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ Không
Chỉ số $15 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $10
Tạo tài khoản trong nền tảng Không
Gửi/rút tiền trong nền tảng Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không
Thông báo đẩy Không
Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
MT5 Prime Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á
Giao dịch thuật toán
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 5 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/80
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ $5 mỗi lot
Kim loại $5 mỗi lot
Chỉ số $15 mỗi lot
Hàng năng lượng $5 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $100
Tạo tài khoản trong nền tảng Không
Gửi/rút tiền trong nền tảng Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không
Thông báo đẩy Không
Phiên bản dành cho máy tính Không
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
Real Standard Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên cổ phiếu của Mỹ và Nga, trái phiếu, ngũ cốc, v.v.
Giao dịch thuật toán Không
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 6 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/80
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ Không
Chỉ số $15 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $10
Tạo tài khoản trong nền tảng
Gửi/rút tiền trong nền tảng
Phân tích và tin tức trong nền tảng
Thông báo đẩy
Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web
Mở
Tài khoản giao dịch
Real Standard Tìm hiểu thêm
MT4 Classic Tìm hiểu thêm
Tài khoản Cent Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên cổ phiếu của Mỹ và Nga, trái phiếu, ngũ cốc, v.v.
Giao dịch thuật toán
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 6 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/40
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ Không
Chỉ số $15 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $10
Tạo tài khoản trong nền tảng Không
Gửi/rút tiền trong nền tảng Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không
Thông báo đẩy Không
Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
MT5 Prime Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á
Giao dịch thuật toán
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 5 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/80
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ $5 mỗi lot
Kim loại $5 mỗi lot
Chỉ số $15 mỗi lot
Hàng năng lượng $5 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $100
Tạo tài khoản trong nền tảng Không
Gửi/rút tiền trong nền tảng Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không
Thông báo đẩy Không
Phiên bản dành cho máy tính Không
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
Real Standard Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên cổ phiếu của Mỹ và Nga, trái phiếu, ngũ cốc, v.v.
Giao dịch thuật toán Không
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 6 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/80
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ Không
Chỉ số $15 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $10
Tạo tài khoản trong nền tảng
Gửi/rút tiền trong nền tảng
Phân tích và tin tức trong nền tảng
Thông báo đẩy
Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web
Mở
Tài khoản giao dịch
Real Standard Tìm hiểu thêm
MT4 Classic Tìm hiểu thêm
Tài khoản Cent Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên cổ phiếu của Mỹ và Nga, trái phiếu, ngũ cốc, v.v.
Giao dịch thuật toán
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 6 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/40
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ Không
Chỉ số $15 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $10
Tạo tài khoản trong nền tảng Không
Gửi/rút tiền trong nền tảng Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không
Thông báo đẩy Không
Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
MT5 Prime Tìm hiểu thêm
Spread cố định Không
Công cụ có sẵn Tiền tệ, chỉ số, kim loại, năng lượng, tiền điện tử, CFD trên chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á
Giao dịch thuật toán
Mức dừng/giới hạn Không
Spreads (EUR\USD) Thực thi thị trường
Động
Trung bình 5 pips
Xem thông số kỹ thuật
Margin Call/Stop Out 100/80
Thời gian giao dịch 24/5
Đối với tiền điện tử: 24/7
Phí giao dịch
Tiền tệ $5 mỗi lot
Kim loại $5 mỗi lot
Chỉ số $15 mỗi lot
Hàng năng lượng $5 mỗi lot
Cổ phiếu 0.1% giá trị hợp đồng
Tiền điện tử 0.5% giá trị hợp đồng
Tiền gửi tối thiểu $100
Tạo tài khoản trong nền tảng Không
Gửi/rút tiền trong nền tảng Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không
Thông báo đẩy Không