năm trên thị trường

Giải thưởng và thành tựu

Giải thưởng Đầu tư và Tài chính triển lãm Quảng Châu 2017

Diploma "Best ECN/STP broker 2017" Grand Capital đã nhận được đề cử "Nhà môi giới ECN/STP tốt nhất 2017". Buổi lễ đã diễn ra tại Triển lãm Tài chính và Đầu tư Quốc tế Quảng Châu tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Grand Capital Cup

Giải thưởng Triển lãm tài chính châu Phi năm 2017

Cúp «Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất ở Châu Phi năm 2017» Grand Capital giành được giải thưởng "Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất ở Châu phi năm 2017". Buổi lễ đã diễn ra trong "Triển lãm Tài chính Châu phi Africa Financial Expo 2017" tại Johannesburg, Nam Phi.

Grand Capital Cup

Trung Quốc Forex Expo Awards 2014

Cup "Best trading technology 2016" Grand Capital trở thành người chiến thắng trong đề cử nhà môi giới Best ECN. Buổi lễ diễn ra trong thời gian triển lãm quốc tế thường niên Forex Expo vào ngày 26 tháng 9 năm 2015 tại Moscow

Grand Capital Cup

China Forex Expo Awards 2014

Cup "Best Affiliate Program 2016" Grand Capital won in the "Best Affiliate Program" nomination. The award ceremony took place during the 16th MENA Financial Expo on 8th of April 2016 in Dubai, UAE

Grand Capital Cup

China Forex Expo Awards 2014

Cup "Best broker in Europe 2015" In 2015 Grand Capital was recognized as the best broker in Europe by ForexStars - independent Forex tournament project.

Grand Capital Cup

Forex Expo Awards 2015

Cup Grand Capital trở thành người chiến thắng trong đề cử nhà môi giới Best ECN. Buổi lễ diễn ra trong thời gian triển lãm quốc tế thường niên Forex Expo vào ngày 26 tháng 9 năm 2015 tại Moscow

Bằng cấp Forex Expo Awards Best ECN Broker

Những bằng cấp của Grand Capital

MasterForex-V Academy Awards

"Stability on the Forex market" cup Grand Capital trở thành người chiến thắng trong đề cử "Sự ổn định trên thị trường ngoại hối năm 2014". Cup những nhà môi giới tài giỏi nhất Grand& nbsp; Capital đã nhận được từ MasterForex-V Học viện bằng sự bỏ phiếu của các nhà kinh doanh và ban quản trị Academy.

Grand Capital Cup Grand Capital Cup

Trung Quốc Forex Expo Awards 2014

Bằng cấp Là một thành viên của CHINA SHANGHAI FOREX EXPO 2014, China, Shanghai, 9.12.2014

Cup Nhà môi giới Forex tốt nhất tại Trung Quốc

Những bằng cấp của Grand Capital

Forex Expo Awards 2014

Bằng cấp Là một thành viên thứ 17 Triển lãm Quốc tế "Moscow Forex Expo 2014", Nga, Moscow, 2014,

Cup Forex Expo Awards Best Binary Option Broker

Những bằng cấp của Grand Capital

Forex Expo Awards 2012

Cup Forex Expo Awards Best Micro Forex Broker

Cup Forex Expo Awards Best Standard Forex Broker

Grand Capital Cup

Forex Expo Awards 2011

Cup Forex Expo Awards Best Micro Forex Broker

Cup Forex Expo Awards Best Standard Forex Broker

Những bằng cấp của Grand Capital

Choose your language