Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Binary Options

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Đơn vị tiền tệ
Kim loại
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,19880 1,19906 2.6 +0.40%
GBPUSD 1,35849 1,35877 2.9 +0.02%
AUDCAD 0,97650 0,97683 3.3 -0.12%
NZDUSD 0,73139 0,73167 2.9 +0.14%
EURJPY 134,282 134,323 4.1 +0.01%
EURCHF 1,16135 1,16198 6.3 +0.37%
USDRUB 57,335 57,835 50.0 -0.91%
USDCNY 6,58469 6,58569 10.0 +0.22%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
GC 1315,6 1315,6 0.0 +0.07%
HG 2,9755 2,9755 0.0 -0.05%
PA 903,35 903,35 0.0 -0.37%
PL 948,90 948,90 0.0 -0.48%
SI 17,305 17,305 0.0 -0.23%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 12583,50 12583,50 0.0 -0.13%
AEX 527,45 527,45 0.0 -0.56%
DX 91,6500 91,6500 0.0 -0.81%
ES 2496,75 2496,75 0.0 -0.16%
FCE 5269,00 5269,00 0.0 +0.29%
FTSE 7211,0 7211,0 0.0 -0.51%
YM 22301 22301 0.0 -0.13%
NQ 5928,75 5928,75 0.0 -0.24%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Witcher:532488 611,75% 126 days
Emil:568847 443,18% 87 days
ramzet:567248 395,98% 94 days
great- trader:566670 210,14% 89 days
Motya:564500 153,77% 70 days
euphoria:573066 145,98% 71 days
TGV:551786 124,02% 149 days
Amg:521161 101,1% 78 days

Choose your language