Dành cho Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Tùy chọn Binary

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Stocks
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6671,355 6784,135 11278.1 +1.55%
ETHUSD 226,610 230,370 376.0 -51.66%
ETHBTC 0,04493 0,04625 13.3 -36.52%
LTCUSD 58,43125 59,06975 6385.1 -28.46%
LTCBTC 0,00828 0,00934 10.7 -30.60%
ETHLTC 5,11692 5,22751 1105.9 -8.18%
DSHBTC 0,02318 0,02578 26.1 -34.65%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,17451 1,17458 0.8 +0.30%
GBPUSDe 1,30709 1,30722 1.3 -1.24%
AUDCADe 0,94035 0,94050 1.5 -3.49%
NZDUSDe 0,66743 0,66760 1.8 -1.48%
EURJPYe 132,319 132,333 1.5 +0.64%
EURCHFe 1,12421 1,12432 1.2 -3.65%
USDRUB 66,443 66,943 50.0 +6.63%
USDCNY 6,85810 6,86010 20.0 +2.26%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 43,66 43,69 0.4 -6.63%
#CSCO 48,40 48,41 0.1 +15.32%
#MCD 164,07 164,11 0.5 +3.71%
#MSFT 113,89 113,89 0.0 +7.92%
#APPLE 219,68 219,69 0.1 +14.64%
#FORD 9,91 9,92 0.1 -9.41%
#TESLA 297,61 297,85 2.5 -4.34%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
ProForex1:683333 318,6% 119 ngày
3M3409:689156 190,63% 107 ngày
Potapov_R_B:289932 119,56% 1050 ngày
DeNisHOT:621703 108,44% 254 ngày
Hight lot:306816 108,34% 772 ngày
ProForex2:683332 107,2% 119 ngày
IronMan 2 mini:562360 85,24% 470 ngày
Ural:658601 76,43% 167 ngày

Choose your language