Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8989,450 9210,550 22110.0 +0.90%
ETHUSD 565,09052 601,53497 364444.6 +3.77%
ETHBTC 0,06118 0,06773 65.5 +2.91%
LTCUSD 172,44662 175,08000 26333.9 +1.51%
LTCBTC 0,01526 0,02292 76.6 +0.13%
ETHLTC 3,21771 3,45264 2349.4 +1.95%
DSHBTC 0,04648 0,04963 31.5 -2.27%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,22709 1,22734 2.5 +0.23%
GBPUSD 1,40136 1,40180 4.4 +0.11%
AUDCAD 1,00239 1,00271 3.3 -0.20%
NZDUSD 0,71858 0,71885 2.7 +0.19%
EURJPY 130,546 130,592 4.7 +0.10%
EURCHF 1,17162 1,17219 5.8 +0.08%
USDRUB 57,216 57,716 50.0 -0.43%
USDCNY 6,33285 6,33395 11.1 -0.08%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 12341,00 12341,00 0.0 +0.53%
AEX 533,80 533,80 0.0 +0.58%
DX 89,8050 89,8050 0.0 -0.19%
ES 2725,75 2725,75 0.0 +0.17%
FCE 5241,00 5241,00 0.0 +0.29%
FTSE 6981,0 6981,0 0.0 +0.03%
YM 24781 24781 0.0 +0.08%
NQ 6917,25 6917,25 0.0 +0.15%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
parovoz:576408 318,76% 225 days
mik V:221679 299,6% 446 days
Trader2015a:584750 265,62% 38 days
Wealth For Life Creations:576189 247,1% 231 days
Nikolai GREV:589600 140,81% 188 days
AA+Nalsuccses:581150 121,88% 221 days
ASPEN 3:583762 110,0% 200 days
IronMan 2 mini:562360 85,24% 286 days

Choose your language