Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Stocks
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 5963,855 6076,645 11279.1 -9.22%
ETHUSD 260,620 264,380 376.0 -44.41%
ETHBTC 0,04287 0,04419 13.3 -39.43%
LTCUSD 50,93025 51,56975 6395.0 -37.65%
LTCBTC 0,00798 0,00904 10.7 -33.11%
ETHLTC 5,06814 5,18199 1138.6 -9.06%
DSHBTC 0,02154 0,02413 25.9 -39.27%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,14064 1,14071 0.8 -2.59%
GBPUSDe 1,27781 1,27791 1.0 -3.45%
AUDCADe 0,95070 0,95085 1.5 -2.43%
NZDUSDe 0,65979 0,65993 1.5 -2.61%
EURJPYe 126,542 126,557 1.6 -3.76%
EURCHFe 1,13013 1,13024 1.1 -3.14%
USDRUB 66,554 67,054 50.0 +6.80%
USDCNY 6,89306 6,89420 11.4 +2.78%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 44,28 44,31 0.4 -5.30%
#CSCO 43,86 43,87 0.1 +4.50%
#MCD 157,65 157,68 0.4 -0.35%
#MSFT 108,49 108,50 0.2 +2.80%
#APPLE 209,67 209,68 0.2 +9.42%
#FORD 9,44 9,45 0.1 -13.71%
#TESLA 352,83 352,91 0.9 +13.41%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Elefant05:704567 420,33% 35 days
GRAND IVOIRE:633014 364,04% 43 days
Vasya007-11:686631 228,37% 42 days
3M3409:689156 222,92% 69 days
ProForex1:683333 181,77% 81 days
Potapov_R_B:289932 179,88% 1012 days
Trader_2015_1:635600 172,52% 149 days
SharkMarket18:601218 111,18% 284 days

Choose your language