Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 8871,700 9043,930 17223.0 -5.29%
ETHUSD 618,860 631,920 1306.0 -11.62%
ETHBTC 0,06881 0,07058 17.8 -6.90%
LTCUSD 145,02000 147,61000 25900.1 -11.00%
LTCBTC 0,01566 0,01694 12.8 -6.62%
ETHLTC 4,13210 4,41885 2867.5 -0.67%
DSHBTC 0,05109 0,05432 32.3 -6.65%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,21677 1,21704 2.7 -0.51%
GBPUSD 1,39320 1,39365 4.6 -0.30%
AUDCAD 0,97135 0,97172 3.7 -0.40%
NZDUSD 0,70667 0,70696 3.0 -0.70%
EURJPY 133,146 133,178 3.3 +0.05%
EURCHF 1,19591 1,19637 4.6 -0.10%
USDRUB 62,073 62,573 50.0 +1.06%
USDCNY 6,32341 6,32494 15.3 +0.41%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
FDAX 12452,50 12452,50 0.0 -1.25%
AEX 547,70 547,70 0.0 -0.04%
DX 90,9900 90,9900 0.0 +0.50%
ES 2651,25 2651,25 0.0 +0.60%
FCE 5370,00 5370,00 0.0 -0.27%
FTSE 7327,0 7327,0 0.0 -0.07%
YM 24115 24115 0.0 +0.49%
NQ 6594,00 6594,00 0.0 +1.08%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
mik V:221679 395,47% 481 days
WolAnd:260361 214,31% 931 days
Trader2015a:584750 208,93% 74 days
89%%%PER MONTH:648010 168,49% 42 days
Profi050809:592875 106,86% 198 days
Microtrade:647749 101,72% 37 days
IronMan 2 mini:562360 85,24% 322 days
Trader2015b:461762 65,13% 74 days

Choose your language