Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 8243,360 8411,100 16774.0 +1.12%
ETHUSD 568,950 580,910 1196.0 +4.04%
ETHBTC 0,06830 0,06975 14.6 +2.48%
LTCUSD 145,53000 148,14000 26100.0 +1.19%
LTCBTC 0,01700 0,01823 12.3 -0.18%
ETHLTC 3,78447 4,04499 2605.3 +2.65%
DSHBTC 0,05087 0,05417 33.1 +0.43%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1,22959 1,22984 2.6 -0.40%
GBPUSD 1,40603 1,40645 4.3 -0.13%
AUDCAD 0,97389 0,97419 3.0 -0.50%
NZDUSD 0,72148 0,72174 2.7 -0.71%
EURJPY 132,421 132,458 3.8 -0.08%
EURCHF 1,19769 1,19806 3.7 -0.09%
USDRUB 61,191 61,691 50.0 +1.17%
USDCNY 6,29057 6,29173 11.7 +0.16%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
FDAX 12595,50 12595,50 0.0 -0.13%
AEX 545,50 545,50 0.0 -1.58%
DX 89,9400 89,9400 0.0 +0.32%
ES 2691,50 2691,50 0.0 -0.06%
FCE 5362,00 5362,00 0.0 -0.39%
FTSE 7309,5 7309,5 0.0 +0.23%
YM 24601 24601 0.0 -0.13%
NQ 6763,75 6763,75 0.0 -0.21%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
mik V:221679 381,33% 476 days
Trader2015a:584750 208,53% 68 days
89%%%PER MONTH:648010 166,57% 36 days
Wealth For Life Creations:576189 150,71% 262 days
Profi050809:592875 106,82% 193 days
Trader2015b:461762 105,02% 68 days
Microtrade:647749 95,13% 31 days
IronMan 2 mini:562360 85,24% 316 days

Choose your language