Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Binary Options

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác
Tin tức công ty

Báo giá trực tuyến

Đơn vị tiền tệ
Kim loại
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,09018 1,09043 2.6 +0.01%
GBPUSD 1,29279 1,29325 4.6 -0.04%
AUDCAD 1,02176 1,02225 5.0 +0.22%
NZDUSD 0,68662 0,68696 3.5 +0.18%
EURJPY 121,338 121,383 4.6 -0.08%
EURCHF 1,08390 1,08470 8.0 +0.08%
USDRUB 56,749 57,249 50.0 +0.00%
USDCNY 6,90013 6,90113 10.1 +0.00%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
GC 1271,7 1271,7 0.0 +0.20%
HG 2,6060 2,6060 0.0 +0.25%
PA 827,25 827,25 0.0 +1.69%
PL 950,70 950,70 0.0 +0.21%
SI 17,290 17,290 0.0 +0.26%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 12460,00 12460,00 0.0 +0.02%
AEX 516,60 516,60 0.0 -0.05%
DX 98,9050 98,9050 0.0 -0.17%
ES 2378,50 2378,50 0.0 -0.10%
FCE 5209,00 5209,00 0.0 -0.16%
FTSE 7149,0 7149,0 0.0 -0.60%
YM 20864 20864 0.0 -0.11%
NQ 5576,00 5576,00 0.0 -0.11%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Cash Station:522554 529,42% 72 days
rum:527366 483,49% 86 days
Goer:520683 405,6% 68 days
MbahRus:538410 362,97% 47 days
Ironflex:430757 328,94% 369 days
RFF:493379 183,28% 205 days
fast money:528906 179,18% 75 days
Nylssan:458334 120,76% 355 days

Choose your language