Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Stocks
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6079,855 6192,645 11279.1 -7.46%
ETHUSD 261,620 265,380 376.0 -44.20%
ETHBTC 0,04225 0,04366 14.1 -40.31%
LTCUSD 52,93025 53,56975 6395.0 -35.20%
LTCBTC 0,00816 0,00922 10.7 -31.60%
ETHLTC 4,87892 4,97909 1001.8 -12.45%
DSHBTC 0,02131 0,02390 26.0 -39.92%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,13819 1,13825 0.6 -2.80%
GBPUSDe 1,27695 1,27705 1.0 -3.52%
AUDCADe 0,94928 0,94945 1.8 -2.57%
NZDUSDe 0,65982 0,65996 1.5 -2.61%
EURJPYe 126,139 126,154 1.6 -4.06%
EURCHFe 1,12820 1,12831 1.1 -3.31%
USDRUB 66,328 66,828 50.0 +6.44%
USDCNY 6,89552 6,89668 11.6 +2.82%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 44,28 44,31 0.4 -5.30%
#CSCO 43,86 43,87 0.1 +4.50%
#MCD 157,65 157,68 0.4 -0.35%
#MSFT 108,49 108,50 0.2 +2.80%
#APPLE 209,67 209,68 0.2 +9.42%
#FORD 9,44 9,45 0.1 -13.71%
#TESLA 352,83 352,91 0.9 +13.41%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Elefant05:704567 420,33% 35 days
GRAND IVOIRE:633014 364,04% 43 days
Vasya007-11:686631 228,37% 42 days
3M3409:689156 222,92% 69 days
ProForex1:683333 181,77% 81 days
Potapov_R_B:289932 179,88% 1012 days
Trader_2015_1:635600 172,52% 149 days
SharkMarket18:601218 111,18% 285 days

Choose your language