năm trên thị trường

Trở thành một đối tác của Grand Capital và kiếm được nhiều hơn! Hãy chọn lựa chương trình:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Phân tích Forex

Thời điểm Đất nước Index Giai đoạn Giá trị trước đó Dự báo
25-11-2020
14:00
   FR France Jobseekers Total - 3,606.3K -
25-11-2020
15:00
   US MBA 30-Year Mortgage Rate - 2.99% -
25-11-2020
15:00
   US MBA Purchase Index - 303.9 -
25-11-2020
15:00
   US MBA Mortgage Applications (WoW) - -0.3% -
25-11-2020
15:00
   US Mortgage Market Index - 831.5 -
25-11-2020
15:00
   US Mortgage Refinance Index - 3,901.6 -

Những ưu điểm của chúng tôi

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Cổ phiếu
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 19211,449 19214,801 1.1 +4.36%
ETHUSD 596,560 597,930 0.5 -0.96%
LTCUSD 88,32025 88,44975 0.1 +0.82%
BCHUSD 342,325 344,355 0.7 +9.14%
ETCUSD 7,696 7,951 0.1 +22.96%
XMRUSD 136,396 137,904 0.5 +5.01%
XRPUSD 0,67205 0,67395 0.1 +17.62%
ZECUSD 82,024 83,586 0.5 +5.83%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,19023 1,19029 0.1 +0.53%
GBPUSDe 1,33422 1,33433 0.1 +0.14%
AUDCADe 0,95570 0,95584 0.1 +0.26%
NZDUSDe 0,69786 0,69805 0.1 +0.80%
EURJPYe 124,212 124,226 0.1 +0.41%
EURCHFe 1,08595 1,08611 0.1 +0.50%
USDRUB 75,33282 75,63455 0.2 -0.47%
USDCNY 6,5661 6,5680 0.1 -0.21%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 20,78 20,80 0.1 +1.07%
#CSCO 42,58 42,60 0.1 +1.45%
#MCD 219,52 219,58 0.1 +0.42%
#MSFT 213,56 213,58 0.1 +1.60%
#APPLE 115,01 115,03 0.1 +1.87%
#FORD 9,42 9,44 0.1 +2.84%
#TESLA 555,65 555,75 0.1 +3.95%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
LO 2.0:4752263 525,01% 53 ngày
MM:4627179 504,64% 99 ngày
Jesus Christ:4761844 325,58% 91 ngày
Ultimatefx:4766037 247,63% 54 ngày
Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169,63% 725 ngày
BlackRock:532377 163,96% 1373 ngày
RafalK:4461092 132,82% 701 ngày
ForexTimesTeam:4628568 95,98% 288 ngày

Choose your language