Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Binary Options

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Đơn vị tiền tệ
Kim loại
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,18141 1,18157 1.6 +0.01%
GBPUSD 1,29023 1,29047 2.5 +0.04%
AUDCAD 0,99710 0,99739 3.0 +0.06%
NZDUSD 0,73259 0,73281 2.2 +0.03%
EURJPY 128,960 128,993 3.3 +0.31%
EURCHF 1,13733 1,13799 6.7 +0.17%
USDRUB 58,818 59,318 50.0 -0.06%
USDCNY 6,67187 6,67287 10.0 -0.04%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
GC 1293,4 1293,4 0.0 -0.29%
HG 2,9690 2,9690 0.0 -0.34%
PA 938,15 938,15 0.0 -0.16%
PL 982,30 982,30 0.0 -0.34%
SI 16,970 16,970 0.0 -0.18%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 12069,00 12069,00 0.0 -0.71%
AEX 516,35 516,35 0.0 -0.40%
DX 93,0400 93,0400 0.0 -0.41%
ES 2432,75 2432,75 0.0 +0.20%
FCE 5085,00 5085,00 0.0 -0.32%
FTSE 7333,0 7333,0 0.0 +0.30%
YM 21741 21741 0.0 +0.20%
NQ 5815,00 5815,00 0.0 +0.34%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
five percent:561414 464,46% 84 days
Witcher:532488 404,67% 95 days
Ironflex:430757 328,94% 482 days
Emil:568847 318,3% 56 days
CapitalForYou:299578 199,27% 724 days
AlekEp:558232 198,99% 76 days
Piyayi Ndusun:559139 190,97% 93 days
sanderinvest:178822 149,48% 1167 days

Choose your language