Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Tùy chọn Binary

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Stocks
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 7258,115 7379,885 12177.1 +10.48%
ETHUSD 456,630 461,870 524.1 -2.60%
ETHBTC 0,06214 0,06345 13.2 -12.21%
LTCUSD 81,18125 82,81875 16375.0 -0.61%
LTCBTC 0,01064 0,01169 10.6 -10.81%
ETHLTC 5,44754 5,78825 3407.1 -2.25%
DSHBTC 0,03170 0,03426 25.6 -10.63%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,17172 1,17258 8.6 +0.06%
GBPUSDe 1,31295 1,31342 4.7 -0.80%
AUDCADe 0,97390 0,97656 26.6 -0.05%
NZDUSDe 0,68057 0,68174 11.8 +0.46%
EURJPYe 130,512 130,734 22.3 -0.74%
EURCHFe 1,16225 1,16513 28.8 -0.39%
USDRUB 63,244 63,744 50.0 +1.49%
USDCNY 6,77993 6,78981 98.8 +1.10%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 40,31 40,34 0.4 -13.79%
#CSCO 41,99 42,00 0.1 +0.05%
#MCD 157,96 157,97 0.1 -0.15%
#MSFT 106,33 106,35 0.2 +0.76%
#APPLE 191,34 191,42 0.8 -0.15%
#FORD 10,55 10,56 0.1 -3.56%
#TESLA 313,57 313,63 0.7 +0.79%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
PUSCHOK:690651 278,04% 42 days
Avizn:627795 206,95% 46 days
Sergey0503:682812 188,54% 58 days
Trader_2015_1:635600 180,5% 124 days
Potapov_R_B:289932 157,55% 988 days
3M3409:689156 138,38% 45 days
ProForex1:683333 136,75% 57 days
Canada:664484 132,82% 93 days

Choose your language