Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Stocks
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 5914,105 6026,895 11279.1 -9.98%
ETHUSD 261,620 265,380 376.0 -44.20%
ETHBTC 0,04347 0,04479 13.3 -38.58%
LTCUSD 50,93025 51,56975 6395.0 -37.65%
LTCBTC 0,00803 0,00908 10.5 -32.69%
ETHLTC 5,09843 5,20899 1105.7 -8.52%
DSHBTC 0,02209 0,02474 26.6 -37.72%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,14207 1,14214 0.8 -2.47%
GBPUSDe 1,27871 1,27881 1.0 -3.38%
AUDCADe 0,95160 0,95177 1.8 -2.33%
NZDUSDe 0,65963 0,65978 1.5 -2.63%
EURJPYe 126,697 126,711 1.4 -3.64%
EURCHFe 1,13403 1,13416 1.3 -2.81%
USDRUB 66,750 67,250 50.0 +7.12%
USDCNY 6,89052 6,89173 12.1 +2.74%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 44,28 44,31 0.4 -5.30%
#CSCO 43,86 43,87 0.1 +4.50%
#MCD 157,65 157,68 0.4 -0.35%
#MSFT 108,49 108,50 0.2 +2.80%
#APPLE 209,67 209,68 0.2 +9.42%
#FORD 9,44 9,45 0.1 -13.71%
#TESLA 352,83 352,91 0.9 +13.41%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Elefant05:704567 420,33% 35 days
GRAND IVOIRE:633014 364,04% 43 days
Vasya007-11:686631 228,37% 41 days
3M3409:689156 222,92% 69 days
ProForex1:683333 181,77% 81 days
Potapov_R_B:289932 179,88% 1012 days
Trader_2015_1:635600 172,52% 148 days
SharkMarket18:601218 111,18% 284 days

Choose your language