Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 10202,450 10495,550 29310.0 -11.56%
ETHUSD 812,67804 851,26501 385869.7 -9.40%
ETHBTC 0,07664 0,08368 70.5 +2.76%
LTCUSD 206,01099 210,03999 40290.0 -14.73%
LTCBTC 0,01617 0,02388 77.1 -5.22%
ETHLTC 3,84491 4,16559 3206.8 +6.65%
DSHBTC 0,06167 0,06506 34.0 +3.72%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,22760 1,22796 3.6 -0.47%
GBPUSD 1,39070 1,39136 6.6 -0.60%
AUDCAD 0,99005 0,99055 5.1 -0.67%
NZDUSD 0,73084 0,73123 4.0 -0.33%
EURJPY 132,263 132,326 6.3 -0.09%
EURCHF 1,15287 1,15365 7.9 -0.05%
USDRUB 56,415 56,915 50.0 +0.33%
USDCNY 6,34018 6,34118 10.0 -0.05%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 12390,50 12390,50 0.0 +0.01%
AEX 530,15 530,15 0.0 +0.26%
DX 89,9800 89,9800 0.0 +0.34%
ES 2699,75 2699,75 0.0 -0.55%
FCE 5266,00 5266,00 0.0 +0.17%
FTSE 7202,0 7202,0 0.0 +0.03%
YM 24782 24782 0.0 -0.70%
NQ 6762,75 6762,75 0.0 -0.39%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Wealth For Life Creations:576189 355,45% 204 days
mik V:221679 210,12% 418 days
valkar:440237 200,26% 652 days
AA+Nalsuccses:581150 123,36% 194 days
Profit Pagi - Premium1:587798 107,09% 167 days
IronMan 2 mini:562360 85,24% 259 days
make profit:565501 62,26% 253 days
Piyayi Ndusun:559139 61,15% 277 days

Choose your language