Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 10902,450 11194,550 29210.0 -5.50%
ETHUSD 876,05408 915,51501 394609.3 -2.34%
ETHBTC 0,07772 0,08423 65.2 +4.21%
LTCUSD 221,46001 226,05000 45899.9 -8.34%
LTCBTC 0,01650 0,02415 76.5 -3.28%
ETHLTC 3,84696 4,15823 3112.7 +6.71%
DSHBTC 0,05994 0,06320 32.7 +0.81%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,23286 1,23317 3.1 -0.05%
GBPUSD 1,39855 1,39902 4.7 -0.04%
AUDCAD 0,99463 0,99503 4.0 -0.21%
NZDUSD 0,73373 0,73405 3.2 +0.06%
EURJPY 132,945 132,998 5.3 +0.42%
EURCHF 1,15535 1,15598 6.4 +0.17%
USDRUB 56,170 56,670 50.0 -0.10%
USDCNY 6,34566 6,34666 10.1 +0.03%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 12427,00 12427,00 0.0 +0.30%
AEX 530,95 530,95 0.0 +0.42%
DX 89,7450 89,7450 0.0 +0.08%
ES 2718,00 2718,00 0.0 +0.12%
FCE 5259,50 5259,50 0.0 +0.05%
FTSE 7206,0 7206,0 0.0 +0.08%
YM 24979 24979 0.0 +0.09%
NQ 6807,50 6807,50 0.0 +0.27%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Wealth For Life Creations:576189 355,45% 203 days
mik V:221679 210,12% 417 days
valkar:440237 200,26% 651 days
AA+Nalsuccses:581150 123,36% 193 days
Profit Pagi - Premium1:587798 107,09% 167 days
IronMan 2 mini:562360 85,24% 258 days
make profit:565501 62,26% 252 days
Piyayi Ndusun:559139 61,15% 276 days

Choose your language