Dành cho Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Tùy chọn Binary

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Về công ty

Trở thành một đối tác của Grand Capital và kiếm được nhiều hơn! Hãy chọn lựa chương trình:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Stocks
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 5373,835 5551,635 17780.1 -18.20%
ETHUSD 167,630 176,280 865.1 -64.24%
LTCUSD 40,39125 42,19875 18075.0 -50.55%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,14131 1,14221 9.0 -2.53%
GBPUSDe 1,28149 1,28421 27.3 -3.17%
AUDCADe 0,96274 0,96542 26.8 -1.19%
NZDUSDe 0,68730 0,68820 9.1 +1.45%
EURJPYe 128,699 128,925 22.6 -2.12%
EURCHFe 1,14026 1,14318 29.3 -2.27%
USDRUB 66,043 66,543 50.0 +5.98%
USDCNY 6,9157 6,9277 120.0 +3.12%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 35,94 35,95 0.2 -23.14%
#CSCO 46,32 46,33 0.1 +10.36%
#MCD 187,62 187,65 0.4 +18.60%
#MSFT 108,33 108,35 0.2 +2.65%
#APPLE 193,49 193,50 0.1 +0.98%
#FORD 9,04 9,05 0.2 -17.37%
#TESLA 354,21 354,59 3.8 +13.85%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Magic Dragon:4398297 256,04% 68 ngày
MAX2000:4394892 232,52% 63 ngày
Sergey0503:682812 209,24% 177 ngày
3M3409:689156 172,87% 164 ngày
SlawaAmsterdam:4379617 113,11% 85 ngày
Natalya Lotos:208344 87,26% 1511 ngày
GodIsAbleR10K:701681 85,29% 137 ngày
IronMan 2 mini:562360 85,24% 527 ngày

Choose your language