Dành cho Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Tùy chọn Binary

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Stocks
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 6358,865 6471,645 11278.1 -3.21%
ETHUSD 209,870 213,630 376.0 -55.23%
ETHBTC 0,04493 0,04625 13.3 -36.52%
LTCUSD 54,53125 55,16975 6385.1 -33.24%
LTCBTC 0,00828 0,00934 10.7 -30.60%
ETHLTC 5,11692 5,22751 1105.9 -8.18%
DSHBTC 0,02318 0,02578 26.1 -34.65%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
EURUSDe 1,17683 1,17689 0.6 +0.50%
GBPUSDe 1,32845 1,32855 1.0 +0.37%
AUDCADe 0,93873 0,93887 1.5 -3.66%
NZDUSDe 0,66712 0,66727 1.5 -1.53%
EURJPYe 131,958 131,974 1.6 +0.36%
EURCHFe 1,13158 1,13168 1.0 -3.02%
USDRUB 66,108 66,608 50.0 +6.09%
USDCNY 6,83900 6,84100 20.0 +1.98%
Công cụ Bid Ask Spread Percentage
#AA 42,62 42,63 0.2 -8.85%
#CSCO 47,28 47,29 0.1 +12.65%
#MCD 159,17 159,19 0.3 +0.61%
#MSFT 111,69 111,70 0.2 +5.84%
#APPLE 218,41 218,42 0.1 +13.98%
#FORD 9,78 9,79 0.1 -10.60%
#TESLA 298,76 299,12 3.7 -3.97%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
ProForex1:683333 314,4% 118 ngày
3M3409:689156 190,63% 106 ngày
Hight lot:306816 131,14% 771 ngày
Potapov_R_B:289932 119,4% 1049 ngày
DeNisHOT:621703 108,44% 253 ngày
ProForex2:683332 101,15% 118 ngày
IronMan 2 mini:562360 85,24% 469 ngày
Ural:658601 74,93% 166 ngày

Choose your language