Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Quyền chọn nhị phân

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Crypto
Đơn vị tiền tệ
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
BTCUSD 8589,449 8803,220 21377.1 -2.43%
ETHUSD 518,91498 556,63110 377161.2 -3.81%
ETHBTC 0,05870 0,06515 64.5 -1.15%
LTCUSD 161,59081 164,98174 33909.3 -3.11%
LTCBTC 0,01493 0,02258 76.5 -0.99%
ETHLTC 3,15510 3,44962 2945.2 -0.63%
DSHBTC 0,04581 0,04899 31.9 -2.47%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,23285 1,23311 2.6 -0.08%
GBPUSD 1,41126 1,41168 4.3 -0.15%
AUDCAD 0,99546 0,99581 3.5 -0.61%
NZDUSD 0,72203 0,72230 2.8 -0.06%
EURJPY 129,313 129,362 5.0 -1.18%
EURCHF 1,16644 1,16705 6.1 -0.35%
USDRUB 56,965 57,465 50.0 -0.46%
USDCNY 6,33734 6,33861 12.7 +0.46%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 11993,00 11993,00 0.0 -2.80%
AEX 521,25 521,25 0.0 -2.35%
DX 89,2600 89,2600 0.0 +0.01%
ES 2630,75 2630,75 0.0 -3.22%
FCE 5099,00 5099,00 0.0 -2.71%
FTSE 6819,5 6819,5 0.0 -1.85%
YM 23810 23810 0.0 -3.75%
NQ 6640,00 6640,00 0.0 -3.53%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
parovoz:576408 335,98% 227 days
mik V:221679 299,6% 447 days
Trader2015a:584750 272,5% 40 days
Wealth For Life Creations:576189 247,1% 233 days
Nikolai GREV:589600 136,75% 190 days
AA+Nalsuccses:581150 121,88% 223 days
ASPEN 3:583762 118,92% 202 days
kas:561412 114,64% 287 days

Choose your language