Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường
Forex
Binary Options

Xem 9 video bài học miễn phí về giao dịch ngoại hối

Bắt đầu

Xem 6 video bài học miễn phí về giao dịch Tùy chọn nhị phân

Bắt đầu
Đội ngũ của chúng tôi

Become a partner of Grand Capital and earn more! Select the program:

  • Giới thiệu Agent
  • Đại diện khu vực
  • Nhượng quyền thương mại
  • Nhãn trắng
Bắt đầu quan hệ đối tác

Báo giá trực tuyến

Đơn vị tiền tệ
Kim loại
Chỉ số
Công cụ Bid Ask Spread Percents
EURUSD 1,19513 1,19540 2.7 +0.10%
GBPUSD 1,35861 1,35893 3.2 +0.03%
AUDCAD 0,97586 0,97621 3.6 -0.18%
NZDUSD 0,72906 0,72935 3.0 -0.18%
EURJPY 133,743 133,785 4.3 -0.39%
EURCHF 1,15654 1,15723 6.9 -0.05%
USDRUB 57,627 58,127 50.0 -0.40%
USDCNY 6,58092 6,58192 10.1 +0.16%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
GC 1315,6 1315,6 0.0 +0.07%
HG 2,9755 2,9755 0.0 -0.05%
PA 903,35 903,35 0.0 -0.37%
PL 948,90 948,90 0.0 -0.48%
SI 17,305 17,305 0.0 -0.23%
Công cụ Bid Ask Spread Percents
FDAX 12584,50 12584,50 0.0 -0.12%
AEX 528,05 528,05 0.0 -0.44%
DX 91,8400 91,8400 0.0 -0.61%
ES 2493,00 2493,00 0.0 -0.31%
FCE 5263,50 5263,50 0.0 +0.18%
FTSE 7197,5 7197,5 0.0 -0.70%
YM 22266 22266 0.0 -0.29%
NQ 5914,00 5914,00 0.0 -0.49%
Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
Witcher:532488 611,75% 126 days
Emil:568847 443,18% 87 days
ramzet:567248 395,98% 93 days
great- trader:566670 210,14% 89 days
Motya:564500 153,77% 70 days
euphoria:573066 145,98% 71 days
TGV:551786 124,02% 149 days
Amg:521161 101,1% 77 days

Choose your language