Trading textbook

Free for clients of Grand Capital

The book contains all the basic information necessary to kickstart your trading career. It provides the reader with general understanding of how exchanges work, presents instructions for various kinds of trading, thoroughly explains different methods of earning and types of analysis.

Download the book Download the book

About the authors

Yevgeni Bogurayev

Practicing trader, analyst and a speaker at Grand Capital webinars. Has been trading on financial markets since 2009. Expert in various methods of technical analysis. Yevgeny has developed his own trading system based on the Elliott Wave Theory.

Take your life into your own hands and you'll see how quickly it will change for the better

Goutam Das

Một trader, nhà phát triển kinh doanh và huấn luyện viên có kinh nghiệm. Trong suốt hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch của mình, anh ấy đã là khách mời thường xuyên của các chương trình radio và TV, chia sẻ về sự giàu có và chiến lược thành công của mình. Goutam đã thu hút nhiều người theo dõi, phát triển mạng lưới đại diện khu vực và truyền bá phương pháp đầu tư độc đáo của mình thông qua các hội thảo giao dịch cá nhân cho người mới.