Kim loại

Các kim loại giao ngay phổ biến nhất để giao dịch trong Forex.

Tham gia thị trường để kiếm lợi nhuận hoặc phòng ngừa các vị trí của bạn

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 1827,53
Ask 1828,24
Tỷ lệ phần trăm -1.09%
Bid 24,722
Ask 24,768
Tỷ lệ phần trăm -3.22%
Bid 1513,07
Ask 1513,83
Tỷ lệ phần trăm -0.46%
Bid 20,392
Ask 20,591
Tỷ lệ phần trăm -2.60%
Bid 2376,18
Ask 2401,55
Tỷ lệ phần trăm -1.19%
Bid 1073,78
Ask 1079,14
Tỷ lệ phần trăm -4.17%
Bid 3,58930
Ask 3,59550
Tỷ lệ phần trăm -1.97%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Kim loại giao ngay

Mặc dù thực tế là tiêu chuẩn vàng đã bị từ bỏ vào năm 1971, vàng và các kim loại giao ngay khác vẫn chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường tài chính. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng hoạt động như một loại tiền tệ dự trữ và giá của chúng bắt đầu tăng lên.

Bắt đầu giao dịch