Kim loại

Các kim loại giao ngay phổ biến nhất để giao dịch trong Forex.

Tham gia thị trường để kiếm lợi nhuận hoặc phòng ngừa các vị trí của bạn

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 1834,83
Ask 1834,98
Tỷ lệ phần trăm -0.25%
Bid 23,706
Ask 23,728
Tỷ lệ phần trăm -2.98%
Bid 1624,11
Ask 1624,28
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 20,983
Ask 21,006
Tỷ lệ phần trăm -2.81%
Bid 2131,00
Ask 2143,36
Tỷ lệ phần trăm +4.44%
Bid 1014,85
Ask 1018,02
Tỷ lệ phần trăm -2.37%
Bid 4,41960
Ask 4,42390
Tỷ lệ phần trăm -2.34%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Kim loại giao ngay

Mặc dù thực tế là tiêu chuẩn vàng đã bị từ bỏ vào năm 1971, vàng và các kim loại giao ngay khác vẫn chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường tài chính. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng hoạt động như một loại tiền tệ dự trữ và giá của chúng bắt đầu tăng lên.

Bắt đầu giao dịch