Kim loại

Các kim loại giao ngay phổ biến nhất để giao dịch trong Forex.

Tham gia thị trường để kiếm lợi nhuận hoặc phòng ngừa các vị trí của bạn

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 1778,65
Ask 1778,77
Tỷ lệ phần trăm +0.80%
Bid 22,801
Ask 22,819
Tỷ lệ phần trăm +2.49%
Bid 1517,79
Ask 1518,03
Tỷ lệ phần trăm +0.90%
Bid 19,457
Ask 19,473
Tỷ lệ phần trăm +2.58%
Bid 1935,91
Ask 1950,09
Tỷ lệ phần trăm +2.72%
Bid 961,90
Ask 965,44
Tỷ lệ phần trăm +5.15%
Bid 4,21930
Ask 4,22410
Tỷ lệ phần trăm +2.14%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Kim loại giao ngay

Mặc dù thực tế là tiêu chuẩn vàng đã bị từ bỏ vào năm 1971, vàng và các kim loại giao ngay khác vẫn chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường tài chính. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng hoạt động như một loại tiền tệ dự trữ và giá của chúng bắt đầu tăng lên.

Bắt đầu giao dịch