Hàng năng lượng

Grand Capital cung cấp hai nhãn hiệu tham khảo cho giao dịch: WTI và Brent.

Lợi nhuận từ chênh lệch giá của sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 78,83
Ask 78,85
Tỷ lệ phần trăm +0.66%
Bid 83,39
Ask 83,41
Tỷ lệ phần trăm -2.46%
Bid 1,892
Ask 1,903
Tỷ lệ phần trăm -73.67%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

CFD dầu thô

Dầu là một nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Nó có ảnh hưởng đáng chú ý đến cuộc sống hàng ngày và giá cả của nó là một chỉ số kinh tế quan trọng. Giá dầu rất biến động cho phép các trader kiếm lợi nhuận thông qua việc mua và bán tài nguyên này. Grand Capital cung cấp hai nhãn hiệu tham khảo cho giao dịch: WTI và Brent.

Bắt đầu giao dịch
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?