Tiền điện tử

Chúng tôi cung cấp các loại tiền điện tử phổ biến nhất: mua hoặc bán CFD trên Bitcoin, Litecoin, Ethereum và các loại khác.

Giao dịch tiền điện tử 24/7 với đòn bẩy*.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 19243,363
Ask 19250,537
Tỷ lệ phần trăm -0.98%
Bid 100,671
Ask 103,334
Tỷ lệ phần trăm -0.22%
Bid 40,449
Ask 42,380
Tỷ lệ phần trăm -1.53%
Bid 14,519
Ask 14,722
Tỷ lệ phần trăm -0.65%
Bid 1059,755
Ask 1061,855
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 51,19922
Ask 51,55452
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
Bid 118,305
Ask 118,829
Tỷ lệ phần trăm +4.53%
Bid 52,152
Ask 53,108
Tỷ lệ phần trăm -2.33%
Bid 0,39914
Ask 0,39993
Tỷ lệ phần trăm -1.55%
Bid 0,9089
Ask 0,9168
Tỷ lệ phần trăm -0.47%
Bid 0,2607
Ask 0,2621
Tỷ lệ phần trăm -1.51%
Bid 8,14
Ask 8,20
Tỷ lệ phần trăm -1.09%
Bid 1,770
Ask 1,808
Tỷ lệ phần trăm -0.73%
Bid 215,223
Ask 215,291
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 0,10735
Ask 0,10745
Tỷ lệ phần trăm -3.04%
Bid 0,06512
Ask 0,06522
Tỷ lệ phần trăm +0.09%
Bid 148,580
Ask 150,719
Tỷ lệ phần trăm -0.21%
Bid 130,460
Ask 132,370
Tỷ lệ phần trăm -0.21%
Bid 97,176
Ask 98,543
Tỷ lệ phần trăm -0.21%
Bid 97,672
Ask 98,088
Tỷ lệ phần trăm +0.26%
Bid 84,146
Ask 84,484
Tỷ lệ phần trăm +0.24%
Bid 163,166
Ask 165,517
Tỷ lệ phần trăm -0.21%
Bid 12181,00
Ask 15421,00
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 10461,58
Ask 10601,22
Tỷ lệ phần trăm -0.21%
Bid 5,0970
Ask 5,1672
Tỷ lệ phần trăm -0.22%
Bid 28199,654
Ask 28275,340
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 24764,348
Ask 24829,297
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 18441,158
Ask 18489,332
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 18447,908
Ask 18466,408
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 15882,975
Ask 15901,025
Tỷ lệ phần trăm -0.87%
Bid 2394670,00
Ask 2807810,00
Tỷ lệ phần trăm -1.06%
Bid 30969,490
Ask 31049,957
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 1984773,50
Ask 1989571,50
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 967,4614
Ask 968,7337
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 10,6230
Ask 10,6377
Tỷ lệ phần trăm -0.92%
Bid 315,433
Ask 316,181
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 276,998
Ask 277,655
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 206,271
Ask 206,758
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 206,181
Ask 206,667
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 177,691
Ask 178,107
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 29079,76
Ask 29147,29
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 346,404
Ask 347,218
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 22198,72
Ask 22250,18
Tỷ lệ phần trăm -1.35%
Bid 1554,067
Ask 1558,580
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 1364,744
Ask 1368,634
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 1016,268
Ask 1019,173
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 1016,744
Ask 1017,556
Tỷ lệ phần trăm -0.74%
Bid 875,840
Ask 876,540
Tỷ lệ phần trăm -0.79%
Bid 142434,00
Ask 144402,00
Tỷ lệ phần trăm -0.77%
Bid 1706,686
Ask 1711,546
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 109369,27
Ask 109678,76
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 53,3174
Ask 53,3845
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 75,052
Ask 75,699
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
Bid 65,909
Ask 66,473
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
Bid 49,067
Ask 49,513
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
Bid 49,159
Ask 49,369
Tỷ lệ phần trăm -0.27%
Bid 42,387
Ask 42,486
Tỷ lệ phần trăm -0.22%
Bid 6530,00
Ask 7362,00
Tỷ lệ phần trăm -0.18%
Bid 82,413
Ask 83,138
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
Bid 5283,04
Ask 5325,91
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
Bid 2,5750
Ask 2,5927
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng cho các giao dịch trực tuyến; tiền điện tử chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu không có hình thức hữu hình: Bitcoin hoặc Ethereum không thể được chạm hoặc đặt vào ví thực.

Bắt đầu giao dịch