Tiền điện tử

Chúng tôi cung cấp các loại tiền điện tử phổ biến nhất: mua hoặc bán CFD trên Bitcoin, Litecoin, Ethereum và các loại khác.

Giao dịch tiền điện tử 24/7 với đòn bẩy*.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 39245,113
Ask 39250,133
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 612,665
Ask 614,990
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 168,320
Ask 171,630
Tỷ lệ phần trăm -0.81%
Bid 57,042
Ask 58,682
Tỷ lệ phần trăm -3.56%
Bid 2489,980
Ask 2491,905
Tỷ lệ phần trăm -1.37%
Bid 168,96625
Ask 169,18175
Tỷ lệ phần trăm -0.90%
Bid 262,301
Ask 264,890
Tỷ lệ phần trăm +1.38%
Bid 130,091
Ask 132,039
Tỷ lệ phần trăm -0.77%
Bid 0,64395
Ask 0,65004
Tỷ lệ phần trăm -1.60%
Bid 5,0011
Ask 5,0483
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 1,0690
Ask 1,0792
Tỷ lệ phần trăm -2.31%
Bid 49,40
Ask 49,87
Tỷ lệ phần trăm +1.33%
Bid 4,975
Ask 5,048
Tỷ lệ phần trăm +0.79%
Bid 360,381
Ask 360,479
Tỷ lệ phần trăm -1.74%
Bid 0,33779
Ask 0,34048
Tỷ lệ phần trăm +1.43%
Bid 0,07001
Ask 0,07164
Tỷ lệ phần trăm -1.13%
Bid 794,678
Ask 797,518
Tỷ lệ phần trăm +0.25%
Bid 744,544
Ask 747,198
Tỷ lệ phần trăm +0.23%
Bid 550,817
Ask 552,728
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 506,725
Ask 507,755
Tỷ lệ phần trăm +0.38%
Bid 434,491
Ask 435,739
Tỷ lệ phần trăm +0.26%
Bid 857,675
Ask 860,756
Tỷ lệ phần trăm +0.20%
Bid 67318,87
Ask 67451,13
Tỷ lệ phần trăm +0.49%
Bid 44141,04
Ask 44298,01
Tỷ lệ phần trăm +0.41%
Bid 21,9819
Ask 22,0578
Tỷ lệ phần trăm +0.47%
Bid 50844,074
Ask 50960,988
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 47637,410
Ask 47744,598
Tỷ lệ phần trăm +0.01%
Bid 35240,773
Ask 35319,930
Tỷ lệ phần trăm +0.09%
Bid 32435,033
Ask 32443,387
Tỷ lệ phần trăm +0.20%
Bid 27768,381
Ask 27864,488
Tỷ lệ phần trăm -0.08%
Bid 4308134,00
Ask 4310426,00
Tỷ lệ phần trăm +0.24%
Bid 54876,320
Ask 55000,125
Tỷ lệ phần trăm -0.02%
Bid 2824306,50
Ask 2830483,50
Tỷ lệ phần trăm +0.19%
Bid 1407,3605
Ask 1408,6328
Tỷ lệ phần trăm +0.25%
Bid 21,0426
Ask 21,0595
Tỷ lệ phần trăm +0.80%
Bid 466,919
Ask 467,994
Tỷ lệ phần trăm -1.79%
Bid 437,461
Ask 438,467
Tỷ lệ phần trăm -1.82%
Bid 323,622
Ask 324,363
Tỷ lệ phần trăm -1.74%
Bid 297,453
Ask 298,137
Tỷ lệ phần trăm -1.70%
Bid 255,157
Ask 255,740
Tỷ lệ phần trăm -1.76%
Bid 39516,44
Ask 39606,29
Tỷ lệ phần trăm -1.64%
Bid 503,941
Ask 505,095
Tỷ lệ phần trăm -1.85%
Bid 25935,48
Ask 25994,55
Tỷ lệ phần trăm -1.64%
Bid 3226,880
Ask 3234,335
Tỷ lệ phần trăm -1.43%
Bid 3023,336
Ask 3030,230
Tỷ lệ phần trăm -1.45%
Bid 2236,567
Ask 2241,676
Tỷ lệ phần trăm -1.37%
Bid 2057,813
Ask 2058,877
Tỷ lệ phần trăm -1.31%
Bid 1765,295
Ask 1766,435
Tỷ lệ phần trăm -1.32%
Bid 273368,63
Ask 273513,38
Tỷ lệ phần trăm -1.22%
Bid 3482,761
Ask 3490,717
Tỷ lệ phần trăm -1.48%
Bid 179239,78
Ask 179650,19
Tỷ lệ phần trăm -1.27%
Bid 89,3271
Ask 89,3888
Tỷ lệ phần trăm -1.21%
Bid 218,925
Ask 219,632
Tỷ lệ phần trăm -0.96%
Bid 205,119
Ask 205,769
Tỷ lệ phần trăm -0.99%
Bid 151,727
Ask 152,235
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 139,584
Ask 139,794
Tỷ lệ phần trăm -0.89%
Bid 119,307
Ask 120,403
Tỷ lệ phần trăm -0.95%
Bid 18547,27
Ask 18568,33
Tỷ lệ phần trăm -0.80%
Bid 236,274
Ask 237,053
Tỷ lệ phần trăm -1.02%
Bid 12160,74
Ask 12199,11
Tỷ lệ phần trăm -0.81%
Bid 6,0605
Ask 6,0698
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng cho các giao dịch trực tuyến; tiền điện tử chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu không có hình thức hữu hình: Bitcoin hoặc Ethereum không thể được chạm hoặc đặt vào ví thực.

Bắt đầu giao dịch