Tiền điện tử

Chúng tôi cung cấp các loại tiền điện tử phổ biến nhất: mua hoặc bán CFD trên Bitcoin, Litecoin, Ethereum và các loại khác.

Giao dịch tiền điện tử 24/7 với đòn bẩy*.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 36714,555
Ask 36728,055
Tỷ lệ phần trăm -5.40%
Bid 487,665
Ask 489,585
Tỷ lệ phần trăm -4.33%
Bid 124,367
Ask 127,354
Tỷ lệ phần trăm -4.45%
Bid 7,492
Ask 7,749
Tỷ lệ phần trăm +0.36%
Bid 1183,980
Ask 1185,570
Tỷ lệ phần trăm -0.18%
Bid 143,39024
Ask 143,58975
Tỷ lệ phần trăm -3.82%
Bid 157,631
Ask 159,439
Tỷ lệ phần trăm -3.13%
Bid 104,653
Ask 106,397
Tỷ lệ phần trăm -3.27%
Bid 0,27295
Ask 0,27595
Tỷ lệ phần trăm +12.66%
Bid 2,7506
Ask 2,7789
Tỷ lệ phần trăm +0.19%
Bid 0,4370
Ask 0,4420
Tỷ lệ phần trăm +5.05%
Bid 23,79
Ask 24,02
Tỷ lệ phần trăm +5.78%
Bid 3,635
Ask 3,701
Tỷ lệ phần trăm +15.84%
Bid 41,735
Ask 41,763
Tỷ lệ phần trăm +2.40%
Bid 0,28584
Ask 0,28600
Tỷ lệ phần trăm -4.09%
Bid 0,03049
Ask 0,03051
Tỷ lệ phần trăm +2.76%
Bid 633,353
Ask 635,349
Tỷ lệ phần trăm -3.35%
Bid 621,030
Ask 622,950
Tỷ lệ phần trăm -3.65%
Bid 434,755
Ask 436,072
Tỷ lệ phần trăm -4.02%
Bid 403,908
Ask 405,017
Tỷ lệ phần trăm -3.73%
Bid 359,053
Ask 360,047
Tỷ lệ phần trăm -3.64%
Bid 684,453
Ask 686,625
Tỷ lệ phần trăm -3.08%
Bid 50663,50
Ask 50800,99
Tỷ lệ phần trăm -4.25%
Bid 35911,90
Ask 36023,51
Tỷ lệ phần trăm -3.86%
Bid 19,6888
Ask 19,7590
Tỷ lệ phần trăm -1.52%
Bid 47614,160
Ask 47733,477
Tỷ lệ phần trăm -3.85%
Bid 46687,832
Ask 46801,848
Tỷ lệ phần trăm -4.15%
Bid 32682,873
Ask 32762,986
Tỷ lệ phần trăm -4.52%
Bid 30382,217
Ask 30411,373
Tỷ lệ phần trăm -4.23%
Bid 26972,191
Ask 27070,832
Tỷ lệ phần trăm -4.14%
Bid 3810886,25
Ask 3814531,75
Tỷ lệ phần trăm -4.75%
Bid 51457,508
Ask 51584,051
Tỷ lệ phần trăm -3.59%
Bid 2699775,50
Ask 2706318,50
Tỷ lệ phần trăm -4.36%
Bid 1481,0721
Ask 1482,5842
Tỷ lệ phần trăm -2.03%
Bid 20,0750
Ask 20,0959
Tỷ lệ phần trăm -3.87%
Bid 54,123
Ask 54,285
Tỷ lệ phần trăm +3.45%
Bid 53,070
Ask 53,225
Tỷ lệ phần trăm +3.13%
Bid 37,151
Ask 37,259
Tỷ lệ phần trăm +2.74%
Bid 34,510
Ask 34,611
Tỷ lệ phần trăm +3.05%
Bid 30,680
Ask 30,766
Tỷ lệ phần trăm +3.15%
Bid 4328,98
Ask 4340,94
Tỷ lệ phần trăm +2.49%
Bid 58,494
Ask 58,662
Tỷ lệ phần trăm +3.74%
Bid 3069,13
Ask 3077,61
Tỷ lệ phần trăm +2.91%
Bid 1536,265
Ask 1539,975
Tỷ lệ phần trăm +0.83%
Bid 1506,547
Ask 1509,902
Tỷ lệ phần trăm +0.53%
Bid 1054,508
Ask 1056,998
Tỷ lệ phần trăm +0.13%
Bid 980,452
Ask 981,057
Tỷ lệ phần trăm +0.44%
Bid 871,578
Ask 872,121
Tỷ lệ phần trăm +0.54%
Bid 122970,62
Ask 123063,92
Tỷ lệ phần trăm -0.10%
Bid 1660,277
Ask 1664,195
Tỷ lệ phần trăm +1.11%
Bid 87117,74
Ask 87313,76
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 47,7951
Ask 47,8273
Tỷ lệ phần trăm +2.75%
Bid 185,960
Ask 186,607
Tỷ lệ phần trăm -2.85%
Bid 182,345
Ask 182,962
Tỷ lệ phần trăm -3.15%
Bid 127,632
Ask 128,095
Tỷ lệ phần trăm -3.58%
Bid 118,684
Ask 118,864
Tỷ lệ phần trăm -3.30%
Bid 105,503
Ask 105,667
Tỷ lệ phần trăm -3.14%
Bid 14887,04
Ask 14909,08
Tỷ lệ phần trăm -3.80%
Bid 200,958
Ask 201,673
Tỷ lệ phần trăm -2.64%
Bid 10544,48
Ask 10580,14
Tỷ lệ phần trăm -3.36%
Bid 5,7852
Ask 5,7951
Tỷ lệ phần trăm -1.01%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng cho các giao dịch trực tuyến; tiền điện tử chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu không có hình thức hữu hình: Bitcoin hoặc Ethereum không thể được chạm hoặc đặt vào ví thực.

Bắt đầu giao dịch