Chỉ số

Giao dịch CFD trên các chỉ số chính.

S&P 500, DAX 30, CAC 40, Nasdaq 100 và các loại khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 6543,9
Ask 6545,3
Tỷ lệ phần trăm +1.30%
Bid 4089,9
Ask 4091,7
Tỷ lệ phần trăm +0.90%
Bid 8759,69
Ask 8763,91
Tỷ lệ phần trăm +0.61%
Bid 7004,3
Ask 7009,3
Tỷ lệ phần trăm +1.52%
Bid 4371,6
Ask 4372,4
Tỷ lệ phần trăm +0.39%
Bid 34076
Ask 34082
Tỷ lệ phần trăm +0.38%
Bid 15084,0
Ask 15086,6
Tỷ lệ phần trăm +0.51%
Bid 29725
Ask 29733
Tỷ lệ phần trăm +0.11%
Bid 11786,45
Ask 11791,05
Tỷ lệ phần trăm +0.41%
Bid 24133,6
Ask 24143,2
Tỷ lệ phần trăm +0.78%
Bid 7316,5
Ask 7317,5
Tỷ lệ phần trăm +2.16%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

CFD chỉ số

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi giá của một số loại chứng khoán và phản ánh trạng thái chung của thị trường chứng khoán. Giao dịch chỉ số là phổ biến rộng rãi giữa các trader do đa dạng hóa rủi ro. Mặc dù có sự thay đổi đáng kể thường xuyên trên thị trường chứng khoán, các trader chỉ số được bảo hiểm chống lại sự rút tiền do sự đa dạng của các cổ phiếu có trong các chỉ số.

Bắt đầu giao dịch