Chỉ số

Giao dịch CFD trên các chỉ số chính.

S&P 500, DAX 30, CAC 40, Nasdaq 100 và các loại khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 5971,5
Ask 5973,0
Tỷ lệ phần trăm +1.58%
Bid 3468,3
Ask 3469,9
Tỷ lệ phần trăm +1.23%
Bid 8196,78
Ask 8201,11
Tỷ lệ phần trăm +1.95%
Bid 7234,2
Ask 7237,7
Tỷ lệ phần trăm +0.57%
Bid 3823,7
Ask 3824,3
Tỷ lệ phần trăm +1.21%
Bid 31070
Ask 31076
Tỷ lệ phần trăm +1.09%
Bid 11583,1
Ask 11585,1
Tỷ lệ phần trăm +0.93%
Bid 26338
Ask 26343
Tỷ lệ phần trăm -0.21%
Bid 10818,61
Ask 10821,78
Tỷ lệ phần trăm +1.28%
Bid 21893,9
Ask 21903,2
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 6649,6
Ask 6653,5
Tỷ lệ phần trăm +0.47%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

CFD chỉ số

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi giá của một số loại chứng khoán và phản ánh trạng thái chung của thị trường chứng khoán. Giao dịch chỉ số là phổ biến rộng rãi giữa các trader do đa dạng hóa rủi ro. Mặc dù có sự thay đổi đáng kể thường xuyên trên thị trường chứng khoán, các trader chỉ số được bảo hiểm chống lại sự rút tiền do sự đa dạng của các cổ phiếu có trong các chỉ số.

Bắt đầu giao dịch