Chỉ số

Giao dịch CFD trên các chỉ số chính.

S&P 500, DAX 30, CAC 40, Nasdaq 100 và các loại khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 5612,2
Ask 5613,6
Tỷ lệ phần trăm -0.52%
Bid 13765,6
Ask 13767,3
Tỷ lệ phần trăm -1.57%
Bid 3592,5
Ask 3594,3
Tỷ lệ phần trăm -0.58%
Bid 8245,28
Ask 8249,51
Tỷ lệ phần trăm -1.16%
Bid 6720,5
Ask 6729,5
Tỷ lệ phần trăm -1.17%
Bid 3756,1
Ask 3756,9
Tỷ lệ phần trăm -1.22%
Bid 30756
Ask 30761
Tỷ lệ phần trăm -0.93%
Bid 12774,6
Ask 12777,2
Tỷ lệ phần trăm -1.18%
Bid 28260
Ask 28270
Tỷ lệ phần trăm -2.06%
Bid 10892,26
Ask 10895,43
Tỷ lệ phần trăm +0.65%
Bid 28446,5
Ask 28456,1
Tỷ lệ phần trăm +0.17%
Bid 6695,5
Ask 6699,5
Tỷ lệ phần trăm -0.24%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

CFD chỉ số

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi giá của một số loại chứng khoán và phản ánh trạng thái chung của thị trường chứng khoán. Giao dịch chỉ số là phổ biến rộng rãi giữa các trader do đa dạng hóa rủi ro. Mặc dù có sự thay đổi đáng kể thường xuyên trên thị trường chứng khoán, các trader chỉ số được bảo hiểm chống lại sự rút tiền do sự đa dạng của các cổ phiếu có trong các chỉ số.

Bắt đầu giao dịch