Chỉ số

Giao dịch CFD trên các chỉ số chính.

S&P 500, DAX 30, CAC 40, Nasdaq 100 và các loại khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 6866,8
Ask 6868,3
Tỷ lệ phần trăm -3.16%
Bid 4099,4
Ask 4101,2
Tỷ lệ phần trăm -3.09%
Bid 8479,28
Ask 8483,61
Tỷ lệ phần trăm -2.41%
Bid 7362,6
Ask 7364,4
Tỷ lệ phần trăm -1.99%
Bid 4329,2
Ask 4330,1
Tỷ lệ phần trăm -3.13%
Bid 33848
Ask 33853
Tỷ lệ phần trăm -2.46%
Bid 14156,9
Ask 14159,5
Tỷ lệ phần trăm -4.02%
Bid 27157
Ask 27164
Tỷ lệ phần trăm -0.90%
Bid 12001,86
Ask 12005,03
Tỷ lệ phần trăm -3.35%
Bid 24333,5
Ask 24343,6
Tỷ lệ phần trăm -2.22%
Bid 7005,5
Ask 7009,6
Tỷ lệ phần trăm -3.41%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

CFD chỉ số

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi giá của một số loại chứng khoán và phản ánh trạng thái chung của thị trường chứng khoán. Giao dịch chỉ số là phổ biến rộng rãi giữa các trader do đa dạng hóa rủi ro. Mặc dù có sự thay đổi đáng kể thường xuyên trên thị trường chứng khoán, các trader chỉ số được bảo hiểm chống lại sự rút tiền do sự đa dạng của các cổ phiếu có trong các chỉ số.

Bắt đầu giao dịch