Chỉ số

Giao dịch CFD trên các chỉ số chính.

S&P 500, DAX 30, CAC 40, Nasdaq 100 và các loại khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 6611,3
Ask 6612,7
Tỷ lệ phần trăm +0.83%
Bid 15709,5
Ask 15715,9
Tỷ lệ phần trăm +0.80%
Bid 4134,0
Ask 4135,8
Tỷ lệ phần trăm +0.72%
Bid 9208,78
Ask 9213,01
Tỷ lệ phần trăm +0.68%
Bid 7149,9
Ask 7154,9
Tỷ lệ phần trăm +0.95%
Bid 4249,3
Ask 4250,1
Tỷ lệ phần trăm +0.22%
Bid 34484
Ask 34490
Tỷ lệ phần trăm +0.04%
Bid 14018,0
Ask 14020,6
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 29156
Ask 29164
Tỷ lệ phần trăm +0.60%
Bid 11848,46
Ask 11851,63
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 28765,6
Ask 28775,2
Tỷ lệ phần trăm -0.37%
Bid 7350,4
Ask 7354,4
Tỷ lệ phần trăm +0.59%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

CFD chỉ số

Các chỉ số cho thấy sự thay đổi giá của một số loại chứng khoán và phản ánh trạng thái chung của thị trường chứng khoán. Giao dịch chỉ số là phổ biến rộng rãi giữa các trader do đa dạng hóa rủi ro. Mặc dù có sự thay đổi đáng kể thường xuyên trên thị trường chứng khoán, các trader chỉ số được bảo hiểm chống lại sự rút tiền do sự đa dạng của các cổ phiếu có trong các chỉ số.

Bắt đầu giao dịch