Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Google, Facebook, Apple, Amazon và những công ty khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 55,51
Ask 55,57
Tỷ lệ phần trăm -6.74%
Bid 2810,09
Ask 2814,91
Tỷ lệ phần trăm -6.02%
Bid 159,83
Ask 159,87
Tỷ lệ phần trăm -3.06%
Bid 155,26
Ask 155,49
Tỷ lệ phần trăm -2.85%
Bid 199,13
Ask 199,33
Tỷ lệ phần trăm -5.92%
Bid 118,73
Ask 118,85
Tỷ lệ phần trăm -7.10%
Bid 43,56
Ask 43,58
Tỷ lệ phần trăm -3.78%
Bid 55,82
Ask 55,89
Tỷ lệ phần trăm -5.82%
Bid 61,24
Ask 61,27
Tỷ lệ phần trăm -4.27%
Bid 210,97
Ask 211,36
Tỷ lệ phần trăm -2.64%
Bid 56,36
Ask 56,39
Tỷ lệ phần trăm -3.06%
Bid 80,90
Ask 80,96
Tỷ lệ phần trăm -4.11%
Bid 125,49
Ask 125,52
Tỷ lệ phần trăm -1.43%
Bid 132,96
Ask 133,03
Tỷ lệ phần trăm -6.01%
Bid 58,54
Ask 58,59
Tỷ lệ phần trăm -3.69%
Bid 298,17
Ask 298,32
Tỷ lệ phần trăm -5.14%
Bid 225,83
Ask 226,08
Tỷ lệ phần trăm -3.51%
Bid 19,77
Ask 19,79
Tỷ lệ phần trăm -6.79%
Bid 93,96
Ask 94,06
Tỷ lệ phần trăm -3.28%
Bid 332,84
Ask 333,22
Tỷ lệ phần trăm -3.81%
Bid 50,89
Ask 50,94
Tỷ lệ phần trăm -6.28%
Bid 2539,93
Ask 2544,65
Tỷ lệ phần trăm -4.12%
Bid 27,06
Ask 27,10
Tỷ lệ phần trăm -2.24%
Bid 347,22
Ask 347,74
Tỷ lệ phần trăm -0.79%
Bid 32,62
Ask 32,70
Tỷ lệ phần trăm -3.95%
Bid 34,46
Ask 34,49
Tỷ lệ phần trăm -4.25%
Bid 127,33
Ask 127,44
Tỷ lệ phần trăm -3.11%
Bid 51,70
Ask 51,72
Tỷ lệ phần trăm -0.75%
Bid 163,03
Ask 163,12
Tỷ lệ phần trăm -1.76%
Bid 141,96
Ask 142,01
Tỷ lệ phần trăm -3.40%
Bid 59,94
Ask 59,96
Tỷ lệ phần trăm -1.85%
Bid 36,63
Ask 36,66
Tỷ lệ phần trăm -1.51%
Bid 341,68
Ask 342,14
Tỷ lệ phần trăm -5.63%
Bid 252,87
Ask 253,11
Tỷ lệ phần trăm -0.49%
Bid 17,63
Ask 17,67
Tỷ lệ phần trăm -3.61%
Bid 171,20
Ask 171,45
Tỷ lệ phần trăm -1.32%
Bid 290,44
Ask 290,55
Tỷ lệ phần trăm -3.41%
Bid 234,49
Ask 235,63
Tỷ lệ phần trăm -1.06%
Bid 376,31
Ask 376,61
Tỷ lệ phần trăm -6.00%
Bid 140,64
Ask 140,74
Tỷ lệ phần trăm -2.85%
Bid 32,75
Ask 32,79
Tỷ lệ phần trăm -4.24%
Bid 174,38
Ask 174,45
Tỷ lệ phần trăm -0.52%
Bid 102,10
Ask 102,17
Tỷ lệ phần trăm +0.11%
Bid 162,96
Ask 163,01
Tỷ lệ phần trăm -0.04%
Bid 95,23
Ask 95,29
Tỷ lệ phần trăm -0.58%
Bid 35,62
Ask 35,65
Tỷ lệ phần trăm -4.68%
Bid 26,37
Ask 26,39
Tỷ lệ phần trăm -1.86%
Bid 880,55
Ask 881,06
Tỷ lệ phần trăm -11.40%
Bid 53,32
Ask 53,33
Tỷ lệ phần trăm -0.69%
Bid 139,71
Ask 139,78
Tỷ lệ phần trăm -1.26%
Bid 71,42
Ask 71,45
Tỷ lệ phần trăm -1.86%
Bid 242,800
Ask 242,900
Tỷ lệ phần trăm -3.19%
Bid 108,319
Ask 108,361
Tỷ lệ phần trăm -5.00%
Bid 64,208
Ask 64,232
Tỷ lệ phần trăm -3.34%
Bid 32,3049
Ask 32,3101
Tỷ lệ phần trăm +3.72%
Bid 50,549
Ask 50,561
Tỷ lệ phần trăm -3.44%
Bid 91,819
Ask 91,841
Tỷ lệ phần trăm -3.50%
Bid 56,39
Ask 56,41
Tỷ lệ phần trăm -1.33%
Bid 60,219
Ask 60,241
Tỷ lệ phần trăm -4.78%
Bid 7,129
Ask 7,134
Tỷ lệ phần trăm -3.52%
Bid 68,599
Ask 68,621
Tỷ lệ phần trăm -4.22%
Bid 10,821
Ask 10,829
Tỷ lệ phần trăm -5.98%
Bid 15,809
Ask 15,815
Tỷ lệ phần trăm -1.86%
Bid 3,8804
Ask 3,8821
Tỷ lệ phần trăm -3.41%
Bid 16,2499
Ask 16,2541
Tỷ lệ phần trăm +0.23%
Bid 6,639
Ask 6,644
Tỷ lệ phần trăm -4.87%
Bid 0,4999
Ask 0,5004
Tỷ lệ phần trăm -4.12%
Bid 119,35
Ask 119,39
Tỷ lệ phần trăm -0.80%
Bid 77,16
Ask 77,20
Tỷ lệ phần trăm -4.27%
Bid 368,14
Ask 368,31
Tỷ lệ phần trăm -1.30%
Bid 17,5439
Ask 17,5521
Tỷ lệ phần trăm -3.81%
Bid 116,879
Ask 116,921
Tỷ lệ phần trăm -3.45%
Bid 138,439
Ask 138,481
Tỷ lệ phần trăm -4.77%
Bid 39,3500
Ask 39,3600
Tỷ lệ phần trăm +8.63%
Bid 1,2400
Ask 1,2404
Tỷ lệ phần trăm +5.03%
Bid 177,680
Ask 177,720
Tỷ lệ phần trăm -5.10%
Bid 51,29
Ask 51,34
Tỷ lệ phần trăm -8.62%
Bid 292,62
Ask 292,73
Tỷ lệ phần trăm -5.00%
Bid 21129
Ask 21140
Tỷ lệ phần trăm -4.06%
Bid 474,29
Ask 474,60
Tỷ lệ phần trăm -5.33%
Bid 3,7679
Ask 3,7700
Tỷ lệ phần trăm -8.59%
Bid 6227,40
Ask 6232,00
Tỷ lệ phần trăm -2.34%
Bid 57,899
Ask 57,930
Tỷ lệ phần trăm -6.20%
Bid 4815,00
Ask 4818,00
Tỷ lệ phần trăm -3.87%
Bid 269,95
Ask 270,25
Tỷ lệ phần trăm -1.39%
Bid 197,25
Ask 197,48
Tỷ lệ phần trăm -5.45%
Bid 1511,5
Ask 1512,4
Tỷ lệ phần trăm -4.20%
Bid 546,44
Ask 546,80
Tỷ lệ phần trăm -2.34%
Bid 71,76
Ask 71,84
Tỷ lệ phần trăm -5.53%
Bid 0,6952
Ask 0,6962
Tỷ lệ phần trăm -2.07%
Bid 233,59
Ask 233,76
Tỷ lệ phần trăm -8.15%
Bid 34,174
Ask 34,200
Tỷ lệ phần trăm -5.33%
Bid 457,09
Ask 457,50
Tỷ lệ phần trăm -3.67%
Bid 0,04107
Ask 0,04116
Tỷ lệ phần trăm -9.08%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch chứng khoán

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch