Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Google, Facebook, Apple, Amazon và những công ty khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 23,25
Ask 23,27
Tỷ lệ phần trăm -2.27%
Bid 3105,31
Ask 3105,86
Tỷ lệ phần trăm -0.83%
Bid 127,17
Ask 127,19
Tỷ lệ phần trăm -2.10%
Bid 122,04
Ask 122,09
Tỷ lệ phần trăm -0.13%
Bid 204,46
Ask 204,49
Tỷ lệ phần trăm -1.30%
Bid 243,02
Ask 243,07
Tỷ lệ phần trăm -0.58%
Bid 32,95
Ask 32,97
Tỷ lệ phần trăm -1.88%
Bid 45,51
Ask 45,54
Tỷ lệ phần trăm -1.09%
Bid 64,27
Ask 64,30
Tỷ lệ phần trăm -4.73%
Bid 194,71
Ask 194,80
Tỷ lệ phần trăm +1.02%
Bid 45,41
Ask 45,43
Tỷ lệ phần trăm -0.04%
Bid 44,83
Ask 44,86
Tỷ lệ phần trăm -4.60%
Bid 92,19
Ask 92,22
Tỷ lệ phần trăm -1.99%
Bid 171,15
Ask 171,19
Tỷ lệ phần trăm -1.02%
Bid 55,37
Ask 55,39
Tỷ lệ phần trăm +0.02%
Bid 251,50
Ask 251,53
Tỷ lệ phần trăm +1.02%
Bid 209,92
Ask 210,18
Tỷ lệ phần trăm -1.99%
Bid 9,81
Ask 9,83
Tỷ lệ phần trăm -1.51%
Bid 11,30
Ask 11,32
Tỷ lệ phần trăm -1.05%
Bid 300,86
Ask 300,93
Tỷ lệ phần trăm -0.60%
Bid 49,98
Ask 50,01
Tỷ lệ phần trăm -0.77%
Bid 1726,54
Ask 1727,51
Tỷ lệ phần trăm -0.67%
Bid 20,70
Ask 20,73
Tỷ lệ phần trăm -2.54%
Bid 275,49
Ask 275,56
Tỷ lệ phần trăm +2.55%
Bid 40,53
Ask 40,56
Tỷ lệ phần trăm +1.50%
Bid 25,12
Ask 25,14
Tỷ lệ phần trăm -1.45%
Bid 128,26
Ask 128,28
Tỷ lệ phần trăm -0.61%
Bid 57,52
Ask 57,54
Tỷ lệ phần trăm -3.18%
Bid 160,17
Ask 160,20
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 138,78
Ask 138,81
Tỷ lệ phần trăm -1.13%
Bid 48,60
Ask 48,62
Tỷ lệ phần trăm -0.90%
Bid 31,96
Ask 31,98
Tỷ lệ phần trăm +0.16%
Bid 322,67
Ask 322,72
Tỷ lệ phần trăm -1.23%
Bid 209,95
Ask 210,00
Tỷ lệ phần trăm +0.99%
Bid 8,24
Ask 8,27
Tỷ lệ phần trăm -3.17%
Bid 165,49
Ask 165,52
Tỷ lệ phần trăm +0.61%
Bid 212,72
Ask 212,74
Tỷ lệ phần trăm -0.66%
Bid 173,26
Ask 173,38
Tỷ lệ phần trăm -0.13%
Bid 497,96
Ask 498,02
Tỷ lệ phần trăm -0.76%
Bid 140,60
Ask 140,64
Tỷ lệ phần trăm +0.19%
Bid 22,45
Ask 22,48
Tỷ lệ phần trăm -5.03%
Bid 141,31
Ask 141,34
Tỷ lệ phần trăm +0.06%
Bid 80,88
Ask 80,92
Tỷ lệ phần trăm +0.35%
Bid 134,71
Ask 134,75
Tỷ lệ phần trăm -0.47%
Bid 102,30
Ask 102,33
Tỷ lệ phần trăm +0.90%
Bid 24,91
Ask 24,94
Tỷ lệ phần trăm -1.89%
Bid 29,13
Ask 29,15
Tỷ lệ phần trăm +0.17%
Bid 826,47
Ask 826,64
Tỷ lệ phần trăm -3.37%
Bid 57,36
Ask 57,38
Tỷ lệ phần trăm +0.51%
Bid 144,59
Ask 144,62
Tỷ lệ phần trăm +0.28%
Bid 47,92
Ask 47,94
Tỷ lệ phần trăm -1.82%
Bid 281,600
Ask 281,700
Tỷ lệ phần trăm -1.92%
Bid 92,429
Ask 92,441
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 67,169
Ask 67,191
Tỷ lệ phần trăm -0.67%
Bid 27,6849
Ask 27,6901
Tỷ lệ phần trăm +0.00%
Bid 52,009
Ask 52,021
Tỷ lệ phần trăm -1.12%
Bid 69,249
Ask 69,261
Tỷ lệ phần trăm -0.16%
Bid 53,36
Ask 53,38
Tỷ lệ phần trăm +1.14%
Bid 44,344
Ask 44,356
Tỷ lệ phần trăm -1.16%
Bid 5,655
Ask 5,661
Tỷ lệ phần trăm -0.70%
Bid 56,179
Ask 56,191
Tỷ lệ phần trăm -1.97%
Bid 9,645
Ask 9,651
Tỷ lệ phần trăm -2.92%
Bid 15,034
Ask 15,041
Tỷ lệ phần trăm -0.63%
Bid 2,8084
Ask 2,8096
Tỷ lệ phần trăm -0.57%
Bid 14,1339
Ask 14,1401
Tỷ lệ phần trăm +2.02%
Bid 10,519
Ask 10,531
Tỷ lệ phần trăm +1.64%
Bid 0,3601
Ask 0,3605
Tỷ lệ phần trăm -1.15%
Bid 100,87
Ask 100,91
Tỷ lệ phần trăm +0.82%
Bid 85,59
Ask 85,65
Tỷ lệ phần trăm +2.49%
Bid 297,59
Ask 297,71
Tỷ lệ phần trăm +0.71%
Bid 14,8239
Ask 14,8261
Tỷ lệ phần trăm -0.92%
Bid 103,599
Ask 103,621
Tỷ lệ phần trăm -1.03%
Bid 119,919
Ask 119,961
Tỷ lệ phần trăm -0.81%
Bid 43,7900
Ask 43,8000
Tỷ lệ phần trăm +0.57%
Bid 1,2684
Ask 1,2688
Tỷ lệ phần trăm -0.98%
Bid 151,580
Ask 151,620
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 72,22
Ask 72,30
Tỷ lệ phần trăm -1.08%
Bid 226,47
Ask 226,55
Tỷ lệ phần trăm -0.61%
Bid 25795
Ask 25818
Tỷ lệ phần trăm -1.53%
Bid 340,14
Ask 340,25
Tỷ lệ phần trăm -1.05%
Bid 5,4024
Ask 5,4045
Tỷ lệ phần trăm -0.41%
Bid 5888,40
Ask 5896,00
Tỷ lệ phần trăm -0.12%
Bid 56,524
Ask 56,530
Tỷ lệ phần trăm -0.05%
Bid 5209,00
Ask 5212,00
Tỷ lệ phần trăm -2.58%
Bid 332,70
Ask 332,85
Tỷ lệ phần trăm -0.88%
Bid 218,99
Ask 219,02
Tỷ lệ phần trăm -1.46%
Bid 1375,5
Ask 1377,0
Tỷ lệ phần trăm -4.07%
Bid 512,03
Ask 512,21
Tỷ lệ phần trăm +1.78%
Bid 99,17
Ask 99,21
Tỷ lệ phần trăm +0.54%
Bid 0,7966
Ask 0,7970
Tỷ lệ phần trăm -0.99%
Bid 276,80
Ask 276,89
Tỷ lệ phần trăm -2.08%
Bid 36,464
Ask 36,495
Tỷ lệ phần trăm -2.40%
Bid 535,19
Ask 535,60
Tỷ lệ phần trăm -2.25%
Bid 0,03955
Ask 0,03957
Tỷ lệ phần trăm -0.38%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch chứng khoán

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch