Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

tài khoản ECN

Thực thi nhanh

Các yêu cầu đến nhà đài thọ trực tiếp và được thực thi ngay lập tức

Những biên độ thấp

Biên độ thấp hơn rất nhiều do sự vắng mặt của các trung gian

Không báo giá lại

Việc kinh doanh thoải mái và an toàn nhất với không báo giá lại

Thanh khoản cao

Báo giá từ các nhà hoạch định thị trường lớn nhất trên thế giới

ECN là gì?

Electronic Communication Network (ECN) is an electronic trading system which allows traders to avoid intermediaries and connect directly to the major brokerages when placing a trade. Quotes from the largest market-makers instantly come to the terminal and market changes appear immediately. The system provides trades with fast order execution, low spreads and high liquidity. With a ECN account you can trade in 24/5 mode.

Lợi thế của ECN qua hệ thống thông thường là bên trong sự vắng mặt của các trung gian. Nó cung cấp cho nhà kinh doanh ECN với trật tự thực hiện hoàn hảo, sự khác biệt đáng kể trong biên độ và tính thanh khoản cao. Hơn nữa, thương mại 24/5 có sẵn với ECN.

Ai quan tâm tới tài khoản ECN?

Grand Capital collaborates with AMTS Solutions, a provider of innovative brokerage technology. Together with AMTS developers, we have created a new ECN account which employs and entirely reshapes order execution technology. ECN Prime account ensures a stable system operation that is capable of handling any amount of traffic, which means that the orders will be executed precisely at the current market prices regardless of any external circumstances.

Đánh giá chuyên nghiệp những lợi thế cho năng động và linh hoạt kinh doanh.

ECN Account Trading Conditions

Ngân hàng 1
Bid - 1.27458
Ask - 1.27476
Ngân hàng 2
Bid - 1.27455
Ask - 1.27469
Ngân hàng 3
Bid - 1.27451
Ask - 1.27462
Ngân hàng 4
Bid - 1.27453
Ask - 1.27460

Trình tổng hợp ECN

providers bid ask spread
Ngân hàng 1 1.27458 1.27476 1.8 pips
Ngân hàng 2 1.27455 1.27469 1.4 pips
Ngân hàng 3 1.27451 1.27462 1.1 pips
Ngân hàng 4 1.27453 1.27460 0.7 pips
1.27458 SELL
1.27460BUY

Lợi ích từ tài khoản ECN

Hãy trở thành một chuyên gia với ECN

 1. Hãy đăng ký tài khoản của bạn với Grand Capital

  An ninh các quỹ của bạn được đảm bảo bằng cách xác thực hai yếu tố
 2. Cài đặt phần mềm giao dịch thương mại hoặc giao dịch trong trình duyệt của bạn với WebTrader

  Tải MetaTrader 4 cho điện thoại hoặc sử dụng WebTrader thương mại trong trình duyệt của bạn
 3. Ký quỹ vào tài khoản của bạn bằng con đường dễ dàng nhất

  Chúng tôi cung cấp các lựa chọn ký quỹ thuận tiện nhất
 4. Chọn công cụ và chiến lược kinh doanh của bạn

  With a ECN account you get access to the most liquid market. ECN trading is comfortable and flexible.

Kiếm được nhiều hơn qua một tài khoản Standard

 • $100 minimum deposit

 • 6 đồng ngoại tệ và 4 loại kim loại

 • Hợp đồng CFD và kinh doanh tương lai

Phạm vi rộng nhất của các công cụ thương mại như các cặp tiền tệ, kim loại, hợp đồng CFD, kỳ hạn. Tài khoản Standard là sự lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư

Mở một tài khoản Standard

Choose your language