Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Đầu tư LAMM

Dành cho nhà đầu tư

Cách dễ nhất để bắt đầu kiếm lời trên Forex bằng cách sao chép các giao dịch của những nhà đầu tư thành công. Chọn lựa người quản lý trong bảng đánh giá và nhận những tín hiệu kinh doanh để đảm bảo giao dịch thành công.

Tìm hiểu thêm

Dành cho người quản lý

Bạn là một trader thành công? Kiếm nhiều lợi nhuận hơn bằng cách cho phép trader khác "sao chép" giao dịch của bạn và nhận hoa hồng khi quản lý thành công.

Tìm hiểu thêm
Mới: dịch vụ LAMM cho Binary Options accounts!

Tìm hiểu cách giao dịch Binary Option giúp đỡ các trader thành công và dịch vụ giao dịch Binary Option của chúng tôi!

Các dịch vụ LAMM dành cho Binary Option hoạt động tương tự ngoại hối. Kết nối tài khoản của bạn với tài khoản của một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, học hỏi cách để giao dịch Binary Option thành công! Đừng quên rằng bạn vẫn có thể kiểm soát mọi thứ giống như người quản lý, hoặc bạn có thể ngắt kết nối, huỷ bỏ giao dịch bất cứ lúc nào!

Tham gia dịch vụ LAMM và học cách tạo ra nhiều lợi nhuận cùng lúc từ các trader giỏi nhất!

Tham gia ngay

Tài khoản LAMM là gì?

Bất kỳ trader nào tự tin giao dịch forex cũng có thể thành nhà quản lý tài khoản LAMM. Nó rất đơn giản và không hề đòi hỏi các khoản đầu tư bổ sung. Lịch sử của nhà quản lý tài khoản LAMM sẽ được hiển thị trong mục đánh giá các nhà quản lý. Các nhà đầu tư cá nhân, những trader mmowsi bắt đầu có thể nghiên cứu bảng đánh giá và sau đó chọn người quản lý trong những lĩnh vực họ thích để "sao chép". Lợi nhuận quản lý nhận được từ phí thiết lập dành cho dịch vụ của mình.

Nhà đầu tư luôn có thể kiểm tra hoạt động của người quản lý.

Dịch vụ này có lợi cho cả nhà quản lý và nhà đầu tư. Người quản lý không cần lo lắng về số lượng nhà đầu tư kết nối với tài khoản vì họ chỉ giao dịch trên quỹ riêng. Các nhà đầu tư không chuyển tiền vào tài khoản của người quản lý, điều này đảm bảo an toàn.

Các nhà đầu tư có thể độc lập chỉ định số tiền quỹ và giám sát mọi giao dịch được sao chép. Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể kết nối tài khoản với nhiều nhà quản lý để đa dạng hoá danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Các điều khoản

Tài khoản LAMM về cơ bản là một phiên bản cải tiến mới của tài khoản PAMM. Sự khác biệt chính giữa LAMM và PAMM là một cách phân phối lợi nhuận và quản lý rủi ro.

PAMM - một module quản lý phân bổ phần trăm; LAMM - một module quản lý phân bổ lô.

Ưu điểm của LAMM Accounts trong Grand Capital

Bảng đánh giá người quản lý

Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
1 Cash Station:522554 529,42% 72 days
2 rum:527366 483,49% 86 days
3 Goer:520683 405,6% 68 days
4 MbahRus:538410 362,97% 47 days
5 Ironflex:430757 328,94% 369 days
6 RFF:493379 183,28% 205 days
7 fast money:528906 179,18% 75 days
8 Nylssan:458334 120,76% 355 days

Người quản lý tốt nhất

Cash Station:522554
Trong 3 tháng qua + 529,42%
Đối với tất cả thời gian + 529,42%
Trở thành một nhà đầu tư LAMM  Trở thành một người quản lý LAMM

Choose your language