Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Đầu tư LAMM

Dành cho nhà đầu tư

Cách dễ nhất để bắt đầu kiếm lời trên Forex bằng cách sao chép các giao dịch của những nhà đầu tư thành công. Chọn lựa người quản lý trong bảng đánh giá và nhận những tín hiệu kinh doanh để đảm bảo giao dịch thành công.

Tìm hiểu thêm

Dành cho người quản lý

Bạn là một trader thành công? Kiếm nhiều lợi nhuận hơn bằng cách cho phép trader khác "sao chép" giao dịch của bạn và nhận hoa hồng khi quản lý thành công.

Tìm hiểu thêm
Mới: dịch vụ LAMM cho Binary Options accounts!

Tìm hiểu cách giao dịch Binary Option giúp đỡ các trader thành công và dịch vụ giao dịch Binary Option của chúng tôi!

LAMM service on binary options is similar to familiar LAMM service. For your convenience, we have implemented a new filter in the managers’ rating, so you can sort LAMMs by account types: Classic Standard, Classic Micro and Options accounts.

Tham gia dịch vụ LAMM và học cách tạo ra nhiều lợi nhuận cùng lúc từ các trader giỏi nhất!

Tham gia ngay

Tài khoản LAMM là gì?

Bất kỳ trader nào tự tin giao dịch forex cũng có thể thành nhà quản lý tài khoản LAMM. Nó rất đơn giản và không hề đòi hỏi các khoản đầu tư bổ sung. Lịch sử của nhà quản lý tài khoản LAMM sẽ được hiển thị trong mục đánh giá các nhà quản lý. Các nhà đầu tư cá nhân, những trader mmowsi bắt đầu có thể nghiên cứu bảng đánh giá và sau đó chọn người quản lý trong những lĩnh vực họ thích để "sao chép". Lợi nhuận quản lý nhận được từ phí thiết lập dành cho dịch vụ của mình.

Nhà đầu tư luôn có thể kiểm tra hoạt động của người quản lý.

Dịch vụ này có lợi cho cả nhà quản lý và nhà đầu tư. Người quản lý không cần lo lắng về số lượng nhà đầu tư kết nối với tài khoản vì họ chỉ giao dịch trên quỹ riêng. Các nhà đầu tư không chuyển tiền vào tài khoản của người quản lý, điều này đảm bảo an toàn.

Các nhà đầu tư có thể độc lập chỉ định số tiền quỹ và giám sát mọi giao dịch được sao chép. Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể kết nối tài khoản với nhiều nhà quản lý để đa dạng hoá danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Các điều khoản

Tài khoản LAMM về cơ bản là một phiên bản cải tiến mới của tài khoản PAMM. Sự khác biệt chính giữa LAMM và PAMM là một cách phân phối lợi nhuận và quản lý rủi ro.

PAMM - một module quản lý phân bổ phần trăm; LAMM - một module quản lý phân bổ lô.

Ưu điểm của LAMM Accounts trong Grand Capital

  • Quỹ nhà đầu tư của không được chuyển vào tài khoản của người quản lý và còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư suốt toàn bộ thời gian.

  • Một nhà đầu tư có thể quản lý các rủi ro bằng cách thiết lập số tiền từ kinh phí dự phòng cho giao dịch LAMM.

  • Một nhà đầu tư có thể ngắt kết nối từ tài khoản của người quản lý hoặc hủy bỏ công việc này bất cứ lúc nào.

  • Người quản lý có thể chọn loại kiểu mong muốn bồi thường: hoa hồng cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định từ lợi nhuận của nhà đầu tư

  • Người quản lý sử dụng quỹ cá nhân cho kinh doanh

  • Tất cả các giao dịch được sao chép tự động.

Bảng đánh giá người quản lý

Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
1 denis1979:590055 632,71% 37 days
2 TGV:551786 374,06% 180 days
3 MaxTradeGrand:585904 251,36% 53 days
4 BlackRock:532377 132,5% 244 days
5 great- trader:566670 130,24% 120 days
6 euphoria:573066 114,16% 102 days
7 Amg:521161 112,16% 108 days
8 Stability Mini:506942 103,9% 332 days

Người quản lý tốt nhất

denis1979:590055
Trong 3 tháng qua + 632,71%
Đối với tất cả thời gian + 632,71%

Choose your language