năm trên thị trường
Tin tức từ công ty

Tháng Một 2018

Từ bây giờ có thể gửi và rút tiền bằng Ethereum tại Grand Capital

Tin vui cho các nhà đầu tư tiền kỹ thuật số: bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 khách hàng Grand Capital có thể gửi và rút tiền bằng Ethereum.

Không bị thu phí khi gửi tiền bằng Ethereum. Rút tiền tính phí là 1%. Số tiền gửi tối thiểu không bị giới hạn, số tiền rút tối thiểu là 10 USD.

Bạn có thể chuyển tiền từ ví Ethereum cá nhân của bạn. Yêu cầu gửi tiền được tạo bằng Ethereum.

Gửi và rút tiền bằng Ethereum có sẵn cho các loại tài khoản: ECN Crypto, Standard, Options, MicroSwap Free. Chúng tôi nhắc lại bạn rằng Grand Capital cung cấp giao dịch tiền kỹ thuật số trên tài khoản ECN Crypto.

Rút tiền mất từ 1 đến 3 ngày.

Để gửi/rút tiền bằng Ethereum:

  1. Đến Văn phòng cá nhân của bạn;
  2. Chọn Ethereum ở khu vực Gửi/Rút tiền;
  3. Chọn tài khoản để gửi;
  4. Nhập vào số ví Ethereum của ban;
  5. Nhập vào số tiền;
  6. Làm theo các chỉ dẫn.

Grand Capital

Các tin khác trong chuyên mục Bản tin công ty

Choose your language