Ý tưởng giao dịch cho Iberdrola (BM)

#IBE
Các mẫu sóng giảm dần bị cắt bớt. Có sự phân kỳ tăng giá trên Awesome Oscillator và Stochastic Oscillator báo hiệu điều kiện quá bán. Cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi đường viền dưới của kênh giá tăng dần trên TF D1.

Ý tưởng giao dịch:
Mua khi mô hình sóng tăng dần được hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mô hình cắt ngắn giảm dần.
Cắt lỗ dưới mức tối thiểu cục bộ.
Các mức mục tiêu: 10.50; 10.71; 11.02.

Tác giả: GC
Quay lại tất cả các chủ đề Trở lại

Theo dõi blog của chúng tôi

Cảm ơn bạn đã đăng ký theo dõi phân tích của chúng tôi!

Chủ đề blog

Tất cả Các bài viết đặc sắc Phân tích Trang chính