Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

VIP

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng lựa chọn giao dịch tích cực với khối lượng lớn.
Sau khi tổng số dư tài khoản của bạn đạt đến 50.000 EUR/USD, bạn sẽ nhận được vị thế VIP* và được truy cập với những lợi ích độc quyền mà Grand Capital cung cấp.

Trở thành một khách hàng VIP

VIP Benefits

* Trạng thái VIP được áp dụng qua quá trình giám sát hàng ngày.
Trạng thái VIP sẽ bị gỡ bỏ trong trường hợp không đủ số dư tích luỹ trong 60 ngày (2 tháng). Khách hàng có thể từ chối trạng thái VIP.
Công ty Grand Capital có quyền huỷ bỏ trạng thái VIP mà không cần đưa ra lý do.

** In order to receive the interest a client must maintain a certain level of monthly trading activity. Please contact our Customer Support for more information.

Choose your language