năm trên thị trường

Biểu đồ #SURGUT

37,229
0.1 ( -0.16%)
-
Buy - Sell -
Bid/Ask: - / - Phạm vi hàng ngày: 37,4590/36,8540 52 tuần: Giá đóng cửa trước ngày 37,2290 Giá mở cửa 36,9040
Cổ phiếu
Công cụ Bid Ask Spread Tỷ lệ phần trăm
#AA 20,78 20,80 0.1 +1.07%
#AMAZON 3117,47 3118,49 0.3 +0.81%
#APPLE 115,01 115,03 0.1 +1.87%
#AXP 120,41 120,43 0.1 +1.95%
#BA 218,41 218,45 0.1 +1.10%
#BABA 280,04 280,12 0.1 +1.06%
#BAC 28,96 28,98 0.1 +3.28%
#BK 40,66 40,69 0.1 +3.78%
#C 57,03 57,05 0.1 +4.37%
#CAT 176,69 176,78 0.1 +0.69%
#CSCO 42,58 42,60 0.1 +1.45%
#COP 44,30 44,33 0.1 -0.54%
#CVX 95,60 95,62 0.1 +2.63%
#DIS 151,51 151,54 0.1 +2.25%
#EBAY 50,53 50,55 0.1 +1.24%
#FACEBOOK 276,80 276,84 0.1 +2.75%
#FER 210,00 210,19 0.1 +0.44%
#FORD 9,42 9,44 0.1 +2.84%
#GE 10,43 10,45 0.1 -1.14%
#GS 237,64 237,68 0.1 +2.74%
#GM 46,48 46,51 0.1 +2.47%
#GOOGLE 1762,23 1763,13 0.2 +2.07%
#HAL 17,88 17,91 0.1 +0.90%
#HD 272,90 272,95 0.1 -0.18%
#HOG 41,41 41,44 0.1 +3.52%
#HPQ 21,82 21,84 0.1 +2.63%
#IBM 124,24 124,27 0.1 +2.53%
#INTC 46,94 46,96 0.1 +1.87%
#JNJ 143,83 143,85 0.1 -0.39%
#JPM 123,35 123,37 0.1 +2.52%
#KO 53,19 53,21 0.1 -0.23%
#KHC 33,81 33,83 0.1 +2.15%
#MA 342,42 342,53 0.1 +2.01%
#MCD 219,52 219,58 0.1 +0.42%
#MRO 6,42 6,45 0.1 +0.63%
#MMM 176,73 176,79 0.1 +0.55%
#MSFT 213,56 213,58 0.1 +1.60%
#MSI 171,69 171,76 0.1 +0.59%
#NFLX 482,75 482,86 0.1 +0.90%
#NKE 134,75 134,78 0.1 -0.08%
#OXY 16,74 16,78 0.1 +1.21%
#PEPSI 143,89 143,91 0.1 -0.20%
#PM 77,94 77,97 0.1 +0.97%
#PG 138,24 138,26 0.1 -0.89%
#SBUX 98,29 98,33 0.1 +0.51%
#SLB 22,14 22,17 0.1 -0.27%
#T 29,19 29,21 0.1 +0.59%
#TESLA 555,65 555,75 0.1 +3.95%
#VZ 60,57 60,59 0.1 -0.07%
#WMT 151,25 151,28 0.1 +0.55%
#XOM 41,95 41,97 0.1 +4.25%
#ADS 275,700 275,800 0.1 -2.06%
#AIR 91,969 91,991 0.1 -0.09%
#BAS 60,099 60,111 0.1 +1.69%
#BATS 26,6049 26,6101 0.1 -2.47%
#BAYN 49,209 49,221 0.1 +3.06%
#BMW 75,299 75,331 0.1 +0.59%
#BN 52,04 52,08 0.1 +1.72%
#BNP 42,824 42,831 0.1 +1.55%
#CBK 5,239 5,245 0.1 -0.64%
#DAI 56,909 56,931 0.1 +0.25%
#DBK 9,427 9,430 0.1 +0.64%
#DTE 15,034 15,046 0.1 +1.01%
#GLEN 2,0989 2,1001 0.1 +2.69%
#GSK 13,8519 13,8561 0.1 +0.90%
#LHA 10,434 10,446 0.1 +4.98%
#LLOY 0,3799 0,3803 0.1 +1.60%
#NESN 101,79 101,83 0.1 -0.14%
#NOVN 81,01 81,04 0.1 +0.50%
#OR 302,88 303,01 0.1 -1.37%
#RDSA 13,5419 13,5481 0.1 +2.19%
#SAP 97,999 98,011 0.1 -1.27%
#SIE 111,659 111,701 0.1 -1.20%
#ULVR 44,7200 44,7300 0.1 +2.31%
#VOD 1,2452 1,2456 0.1 +0.39%
#VOW3 151,920 151,940 0.1 +0.09%
#AEROFLOT 71,61 71,66 0.1 +2.49%
#GAZPROM 186,33 186,39 0.1 +0.69%
#GMKN 21301 21308 0.0 +0.55%
#GZPROMNEFT 322,38 322,50 0.1 +1.46%
#IRAO 5,1404 5,1410 0.1 -1.09%
#LUKOIL 5328,90 5329,50 0.2 +4.89%
#MAGN 42,129 42,135 0.1 +0.30%
#MAGNIT 4885,00 4888,00 0.6 -1.15%
#MTS 314,15 314,25 0.1 -1.90%
#NLMK 193,53 193,58 0.1 +1.57%
#NVTK 1251,9 1252,6 0.1 -1.09%
#ROSNEFT 470,39 470,55 0.1 -0.67%
#ROSTEL 94,51 94,53 0.1 -1.82%
#RUSGIDRO 0,7507 0,7510 0.1 -1.91%
#SBER 249,76 249,80 0.1 +3.35%
#SURGUT 37,229 37,245 0.1 -0.16%
#TATN 536,69 536,80 0.1 +2.33%
#VTB 0,03661 0,03664 0.1 -0.11%

Tỷ giá và biểu đồ hiện tại (#SURGUT) trực tuyến.

Lợi nhuận từ biến động giá #SURGUT . Mở tài khoản giao dịch, gửi tiền và nhận 40% tiền thưởng.

Bắt đầu giao dịch

Lịch kinh tế

Thời điểm Đất nước Tầm quan trọng Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
15:00 25.11.20     USA MBA 30-Year Mortgage Rate MBA 30-Year Mortgage Rate 2.99%
15:00 25.11.20     USA Mortgage Market Index Mortgage Market Index 831.5
15:00 25.11.20     USA Mortgage Refinance Index Mortgage Refinance Index 3,901.6
15:00 25.11.20     USA MBA Purchase Index MBA Purchase Index 303.9
15:00 25.11.20     USA MBA Mortgage Applications (WoW) MBA Mortgage Applications (WoW) -0.3%
16:30 25.11.20     USA Durables Excluding Defense (MoM) (Oct) Durables Excluding Defense (MoM) (Oct) 3.4%
Đi đến lịch

Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ #SURGUT

  • Đăng ký và mở tài khoản giao dịch
  • Nạp tiền bằng bất kỳ phương thức thuận tiện nào Xác minh số điện thoại của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch để bảo mật tài khoản của bạn.
  • Cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc giao dịch trong trình duyệt thông qua thiết bị đầu cuối web của chúng tôi.
  • Mở tài khoản

Choose your language