năm trên thị trường

Biểu đồ #MAGNIT

4871,00
0.4 ( -1.44%)
-
Buy - Sell -
Bid/Ask: - / - Phạm vi hàng ngày: 4930,0000/4806,0000 52 tuần: Giá đóng cửa trước ngày 4872,0000 Giá mở cửa 4897,0000
Cổ phiếu
Công cụ Bid Ask Spread Tỷ lệ phần trăm
#AA 20,78 20,80 0.1 +1.07%
#AMAZON 3117,47 3118,49 0.3 +0.81%
#APPLE 115,01 115,03 0.1 +1.87%
#AXP 120,41 120,43 0.1 +1.95%
#BA 218,41 218,45 0.1 +1.10%
#BABA 280,04 280,12 0.1 +1.06%
#BAC 28,96 28,98 0.1 +3.28%
#BK 40,66 40,69 0.1 +3.78%
#C 57,03 57,05 0.1 +4.37%
#CAT 176,69 176,78 0.1 +0.69%
#CSCO 42,58 42,60 0.1 +1.45%
#COP 44,30 44,33 0.1 -0.54%
#CVX 95,60 95,62 0.1 +2.63%
#DIS 151,51 151,54 0.1 +2.25%
#EBAY 50,53 50,55 0.1 +1.24%
#FACEBOOK 276,80 276,84 0.1 +2.75%
#FER 210,00 210,19 0.1 +0.44%
#FORD 9,42 9,44 0.1 +2.84%
#GE 10,43 10,45 0.1 -1.14%
#GS 237,64 237,68 0.1 +2.74%
#GM 46,48 46,51 0.1 +2.47%
#GOOGLE 1762,23 1763,13 0.2 +2.07%
#HAL 17,88 17,91 0.1 +0.90%
#HD 272,90 272,95 0.1 -0.18%
#HOG 41,41 41,44 0.1 +3.52%
#HPQ 21,82 21,84 0.1 +2.63%
#IBM 124,24 124,27 0.1 +2.53%
#INTC 46,94 46,96 0.1 +1.87%
#JNJ 143,83 143,85 0.1 -0.39%
#JPM 123,35 123,37 0.1 +2.52%
#KO 53,19 53,21 0.1 -0.23%
#KHC 33,81 33,83 0.1 +2.15%
#MA 342,42 342,53 0.1 +2.01%
#MCD 219,52 219,58 0.1 +0.42%
#MRO 6,42 6,45 0.1 +0.63%
#MMM 176,73 176,79 0.1 +0.55%
#MSFT 213,56 213,58 0.1 +1.60%
#MSI 171,69 171,76 0.1 +0.59%
#NFLX 482,75 482,86 0.1 +0.90%
#NKE 134,75 134,78 0.1 -0.08%
#OXY 16,74 16,78 0.1 +1.21%
#PEPSI 143,89 143,91 0.1 -0.20%
#PM 77,94 77,97 0.1 +0.97%
#PG 138,24 138,26 0.1 -0.89%
#SBUX 98,29 98,33 0.1 +0.51%
#SLB 22,14 22,17 0.1 -0.27%
#T 29,19 29,21 0.1 +0.59%
#TESLA 555,65 555,75 0.1 +3.95%
#VZ 60,57 60,59 0.1 -0.07%
#WMT 151,25 151,28 0.1 +0.55%
#XOM 41,95 41,97 0.1 +4.25%
#ADS 275,400 275,500 0.1 -2.17%
#AIR 91,769 91,791 0.1 -0.30%
#BAS 59,859 59,871 0.1 +1.29%
#BATS 26,6049 26,6101 0.1 -2.47%
#BAYN 49,214 49,231 0.1 +3.07%
#BMW 75,369 75,391 0.1 +0.68%
#BN 51,98 52,00 0.1 +1.60%
#BNP 42,869 42,881 0.1 +1.66%
#CBK 5,263 5,269 0.1 -0.19%
#DAI 57,009 57,031 0.1 +0.42%
#DBK 9,416 9,421 0.1 +0.52%
#DTE 15,029 15,041 0.1 +0.97%
#GLEN 2,0883 2,0896 0.1 +2.17%
#GSK 13,8619 13,8641 0.1 +0.98%
#LHA 10,369 10,381 0.1 +4.33%
#LLOY 0,3782 0,3785 0.1 +1.15%
#NESN 101,79 101,83 0.1 -0.14%
#NOVN 80,87 80,90 0.1 +0.32%
#OR 302,38 302,62 0.1 -1.53%
#RDSA 13,5279 13,5341 0.1 +2.08%
#SAP 97,959 97,991 0.1 -1.31%
#SIE 111,479 111,501 0.1 -1.36%
#ULVR 44,6400 44,6500 0.1 +2.13%
#VOD 1,2500 1,2506 0.1 +0.77%
#VOW3 152,180 152,200 0.1 +0.26%
#AEROFLOT 71,58 71,64 0.1 +2.45%
#GAZPROM 186,49 186,54 0.1 +0.77%
#GMKN 21267 21280 0.0 +0.39%
#GZPROMNEFT 324,74 324,95 0.1 +2.20%
#IRAO 5,1409 5,1420 0.1 -1.08%
#LUKOIL 5310,40 5311,00 0.2 +4.53%
#MAGN 42,184 42,200 0.1 +0.43%
#MAGNIT 4871,00 4873,00 0.4 -1.44%
#MTS 314,65 314,75 0.1 -1.75%
#NLMK 194,21 194,34 0.1 +1.93%
#NVTK 1253,3 1254,0 0.1 -0.98%
#ROSNEFT 471,99 472,05 0.1 -0.33%
#ROSTEL 94,55 94,58 0.1 -1.78%
#RUSGIDRO 0,7503 0,7508 0.1 -1.96%
#SBER 248,98 249,00 0.1 +3.03%
#SURGUT 37,164 37,195 0.1 -0.34%
#TATN 537,49 537,71 0.1 +2.48%
#VTB 0,03657 0,03660 0.1 -0.22%

Tỷ giá và biểu đồ hiện tại (#MAGNIT) trực tuyến.

Lợi nhuận từ biến động giá #MAGNIT . Mở tài khoản giao dịch, gửi tiền và nhận 40% tiền thưởng.

Bắt đầu giao dịch

Lịch kinh tế

Thời điểm Đất nước Tầm quan trọng Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
15:00 25.11.20     USA MBA 30-Year Mortgage Rate MBA 30-Year Mortgage Rate 2.99%
15:00 25.11.20     USA Mortgage Market Index Mortgage Market Index 831.5
15:00 25.11.20     USA Mortgage Refinance Index Mortgage Refinance Index 3,901.6
15:00 25.11.20     USA MBA Purchase Index MBA Purchase Index 303.9
15:00 25.11.20     USA MBA Mortgage Applications (WoW) MBA Mortgage Applications (WoW) -0.3%
16:30 25.11.20     USA PCE Prices (Q3) PCE Prices (Q3) 3.7%
Đi đến lịch

Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ #MAGNIT

  • Đăng ký và mở tài khoản giao dịch
  • Nạp tiền bằng bất kỳ phương thức thuận tiện nào Xác minh số điện thoại của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch để bảo mật tài khoản của bạn.
  • Cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc giao dịch trong trình duyệt thông qua thiết bị đầu cuối web của chúng tôi.
  • Mở tài khoản

Choose your language