năm trên thị trường

Biểu đồ #BNP

43,324
0.1 ( +2.74%)
-
Buy - Sell -
Bid/Ask: - / - Phạm vi hàng ngày: 44,8540/43,1640 52 tuần: Giá đóng cửa trước ngày 43,3240 Giá mở cửa 43,3340
Cổ phiếu
Công cụ Bid Ask Spread Tỷ lệ phần trăm
#AA 20,78 20,80 0.1 +1.07%
#AMAZON 3117,47 3118,49 0.3 +0.81%
#APPLE 115,01 115,03 0.1 +1.87%
#AXP 120,41 120,43 0.1 +1.95%
#BA 218,41 218,45 0.1 +1.10%
#BABA 280,04 280,12 0.1 +1.06%
#BAC 28,96 28,98 0.1 +3.28%
#BK 40,66 40,69 0.1 +3.78%
#C 57,03 57,05 0.1 +4.37%
#CAT 176,69 176,78 0.1 +0.69%
#CSCO 42,58 42,60 0.1 +1.45%
#COP 44,30 44,33 0.1 -0.54%
#CVX 95,60 95,62 0.1 +2.63%
#DIS 151,51 151,54 0.1 +2.25%
#EBAY 50,53 50,55 0.1 +1.24%
#FACEBOOK 276,80 276,84 0.1 +2.75%
#FER 210,00 210,19 0.1 +0.44%
#FORD 9,42 9,44 0.1 +2.84%
#GE 10,43 10,45 0.1 -1.14%
#GS 237,64 237,68 0.1 +2.74%
#GM 46,48 46,51 0.1 +2.47%
#GOOGLE 1762,23 1763,13 0.2 +2.07%
#HAL 17,88 17,91 0.1 +0.90%
#HD 272,90 272,95 0.1 -0.18%
#HOG 41,41 41,44 0.1 +3.52%
#HPQ 21,82 21,84 0.1 +2.63%
#IBM 124,24 124,27 0.1 +2.53%
#INTC 46,94 46,96 0.1 +1.87%
#JNJ 143,83 143,85 0.1 -0.39%
#JPM 123,35 123,37 0.1 +2.52%
#KO 53,19 53,21 0.1 -0.23%
#KHC 33,81 33,83 0.1 +2.15%
#MA 342,42 342,53 0.1 +2.01%
#MCD 219,52 219,58 0.1 +0.42%
#MRO 6,42 6,45 0.1 +0.63%
#MMM 176,73 176,79 0.1 +0.55%
#MSFT 213,56 213,58 0.1 +1.60%
#MSI 171,69 171,76 0.1 +0.59%
#NFLX 482,75 482,86 0.1 +0.90%
#NKE 134,75 134,78 0.1 -0.08%
#OXY 16,74 16,78 0.1 +1.21%
#PEPSI 143,89 143,91 0.1 -0.20%
#PM 77,94 77,97 0.1 +0.97%
#PG 138,24 138,26 0.1 -0.89%
#SBUX 98,29 98,33 0.1 +0.51%
#SLB 22,14 22,17 0.1 -0.27%
#T 29,19 29,21 0.1 +0.59%
#TESLA 555,65 555,75 0.1 +3.95%
#VZ 60,57 60,59 0.1 -0.07%
#WMT 151,25 151,28 0.1 +0.55%
#XOM 41,95 41,97 0.1 +4.25%
#ADS 277,000 277,100 0.1 -1.60%
#AIR 91,839 91,871 0.1 -0.23%
#BAS 59,719 59,731 0.1 +1.05%
#BATS 26,7549 26,7651 0.1 -1.92%
#BAYN 49,314 49,321 0.1 +3.28%
#BMW 75,379 75,411 0.1 +0.69%
#BN 52,04 52,08 0.1 +1.72%
#BNP 43,324 43,341 0.1 +2.74%
#CBK 5,259 5,267 0.1 -0.27%
#DAI 57,149 57,181 0.1 +0.67%
#DBK 9,462 9,466 0.1 +1.01%
#DTE 15,059 15,066 0.1 +1.18%
#GLEN 2,1109 2,1116 0.1 +3.28%
#GSK 13,8879 13,8921 0.1 +1.17%
#LHA 10,279 10,286 0.1 +3.42%
#LLOY 0,3771 0,3775 0.1 +0.86%
#NESN 102,03 102,07 0.1 +0.10%
#NOVN 81,07 81,11 0.1 +0.57%
#OR 300,29 300,41 0.1 -2.21%
#RDSA 13,5059 13,5121 0.1 +1.92%
#SAP 97,989 98,001 0.1 -1.28%
#SIE 112,059 112,081 0.1 -0.85%
#ULVR 44,2700 44,2900 0.1 +1.28%
#VOD 1,2466 1,2471 0.1 +0.50%
#VOW3 152,740 152,780 0.1 +0.63%
#AEROFLOT 71,69 71,74 0.1 +2.60%
#GAZPROM 186,39 186,46 0.1 +0.72%
#GMKN 21433 21446 0.0 +1.17%
#GZPROMNEFT 324,99 325,15 0.1 +2.28%
#IRAO 5,1528 5,1540 0.1 -0.85%
#LUKOIL 5305,40 5306,00 0.2 +4.43%
#MAGN 42,094 42,105 0.1 +0.21%
#MAGNIT 4851,00 4853,00 0.4 -1.84%
#MTS 315,65 315,85 0.1 -1.44%
#NLMK 193,83 193,94 0.1 +1.73%
#NVTK 1252,3 1252,8 0.1 -1.06%
#ROSNEFT 470,49 470,65 0.1 -0.64%
#ROSTEL 94,50 94,55 0.1 -1.83%
#RUSGIDRO 0,7487 0,7492 0.1 -2.17%
#SBER 248,53 248,56 0.1 +2.84%
#SURGUT 37,189 37,215 0.1 -0.27%
#TATN 533,28 533,50 0.1 +1.68%
#VTB 0,03663 0,03665 0.1 -0.05%

Tỷ giá và biểu đồ hiện tại (#BNP) trực tuyến.

Lợi nhuận từ biến động giá #BNP . Mở tài khoản giao dịch, gửi tiền và nhận 40% tiền thưởng.

Bắt đầu giao dịch

Lịch kinh tế

Thời điểm Đất nước Tầm quan trọng Sự kiện Quá khứ Dự báo Thực tế
14:00 25.11.20     France France Jobseekers Total France Jobseekers Total 3,606.3K
15:00 25.11.20     USA Mortgage Refinance Index Mortgage Refinance Index 3,901.6
15:00 25.11.20     USA MBA Mortgage Applications (WoW) MBA Mortgage Applications (WoW) -0.3%
15:00 25.11.20     USA MBA Purchase Index MBA Purchase Index 303.9
15:00 25.11.20     USA MBA 30-Year Mortgage Rate MBA 30-Year Mortgage Rate 2.99%
15:00 25.11.20     USA Mortgage Market Index Mortgage Market Index 831.5
Đi đến lịch

Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ #BNP

  • Đăng ký và mở tài khoản giao dịch
  • Nạp tiền bằng bất kỳ phương thức thuận tiện nào Xác minh số điện thoại của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch để bảo mật tài khoản của bạn.
  • Cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch hoặc giao dịch trong trình duyệt thông qua thiết bị đầu cuối web của chúng tôi.
  • Mở tài khoản

Choose your language