năm trên thị trường

Công cụ giao dịch

Giao dịch tài sản phổ biến nhất!
Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ tài chính cho giao dịch trực tuyến, làm cho nó có sẵn mọi lúc, mọi nơi.

Spread nhỏ hơn điểm đầu tiên trong chữ số thứ tư
Spread nhỏ hơn điểm đầu tiên trong chữ số thứ tư
Nền tảng hiện đại, giao dịch di động
Nền tảng hiện đại, giao dịch di động
Thực hiện lệnh ngay lập tức
Thực hiện lệnh ngay lập tức
$100 - tiền gửi tối thiểu
$100 - tiền gửi tối thiểu
Bắt đầu Bắt đầu

Hơn 330 dụng cụ có sẵn

Grand Capital sẽ giúp bạn chọn công cụ phù hợp nhất để giao dịch

Tiền tệ

Khả năng giao dịch các cặp tiền tệ biến động nhất trong MT5. Tìm hiểu thêm ...

Thêm

Tiền điện tử

Tiền điện tử chính - tham gia nền kinh tế của tương lai. Tìm hiểu thêm ...

Thêm

Cổ phiếu

Giao dịch CFD trên cổ phiếu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chúng tôi cung cấp cơ hội giao dịch các tài sản của Google, Facebook, v.v. Tìm hiểu thêm ...

Thêm

Chỉ số

Giao dịch CFD trên các chỉ số chính: S&P 500, DAX 30, CAC 40, Nasdaq 100 và các chỉ số khác Tìm hiểu thêm ...

Thêm

Kim loại

Kim loại giao ngay phổ biến để giao dịch Forex Tìm hiểu thêm ...

Năng lượng

Giao dịch CFD trên thương hiệu dầu tham chiếu Tìm hiểu thêm ...

Ưu điểm giao dịch
với Grand Capital

Chúng tôi cung cấp các cơ hội không giới hạn cho giao dịch trực tuyến và cung cấp dịch vụ cho giao dịch Forex và CFD (chỉ số, năng lượng, cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử).

Choose your language