Về công cụ giao dịch

Crypto
Phí qua đêm được tính ở mức gấp ba lần khi chuyển các vị thế mở từ Thứ Sáu đến Thứ Bảy
ECN Prime
Phí qua đêm cho CFD và ETF cổ phiếu được tính phí ở mức gấp ba khi chuyển các vị thế mở từ thứ Sáu đến thứ Bảy. Đối với các công cụ còn lại, phí qua đêm được tính ở mức gấp ba lần khi chuyển các vị thế mở từ Thứ Tư đến Thứ Năm.
Standard
Phí qua đêm cho CFD và ETF cổ phiếu được tính phí ở mức gấp ba khi chuyển các vị thế mở từ thứ Sáu đến thứ Bảy. Đối với các công cụ còn lại, phí qua đêm được tính ở mức gấp ba lần khi chuyển các vị thế mở từ Thứ Tư đến Thứ Năm.
Micro
Phí qua đêm được tính ở mức gấp ba lần khi chuyển các vị thế mở từ Thứ Tư đến Thứ Năm.
Swap Free
Một khoản phí đặc biệt cho việc sử dụng đòn bẩy ký quỹ được nhà môi giới tính theo các thông số kỹ thuật của hợp đồng:

 • FOREX MAJOR: 4 USD
 • FOREX EXT1: 5 USD
 • FOREX EXT2: 10 USD
 • KIM LOẠI FOREX: 5 USD
 • CHỈ SỐ CFD: 30 USD
 • NĂNG LƯỢNG CFD: 45 USD
 • CFD METALS: 50 USD
 • CFD TIỀN TỆ: 35 USD
 • CFD TRÁI PHIẾU: 55 USD
 • CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: 10 USD
 • CFD STOCK: Hoa Kỳ, Nga: 0.10%
Phí được quy định trên 1 lot tiêu chuẩn. Phí được trừ hàng tuần vào tối Thứ Bảy-Chủ Nhật. Phí được tính theo công thức sau: khối lượng giao dịch * số ngày giao dịch trên thị trường * phí hàng ngày.
MT5
Phí qua đêm cho CFD cổ phiếu, công cụ tiền điện tử và ETF được tính phí ở mức gấp ba khi chuyển các vị trí mở từ thứ Sáu đến thứ Bảy. Đối với các công cụ còn lại, phí qua đêm được tính ở mức gấp ba khi chuyển các vị thế mở từ Thứ Tư đến Thứ Năm.
Phí qua đêm được biểu thị dưới dạng phần trăm hàng năm.
Đặc điểm kỹ thuật của hợp đồng là một tập hợp các công cụ giao dịch với khả năng tăng giá trong tương lai. Nó không phải là một sản phẩm đầu tư, chào bán công khai hoặc chào mời.