"To the Moon" Chương trình khuyến mãi mới của Grand Capital & SERENITY
Thẻ nạp miễn phí cho giao dịch ngoại hối, giao dịch tương lai và cryptocurrency!
Chỉ đến 15/02/2018: nhận SERENITY token miễn phí để giao dịch.
Chương trình được hỗ trợ bởi SERENITY. Mục tiêu là để quảng bá thương hiệu nền tảng như là một giải pháp kinh doanh an toàn cho nhà giao dịch.
Số lượng thẻ là hạn chế. 2 000 thẻ được phân bổ cho chương trình khuyến mãi, số tiền này tương ứng ~ 100 000 đô la.
Họ tên
Email
Số điện thoại
Về chương trình khuyến mại:
  • Giao dịch trên Grand Capital tài khoản thực Standard
  • Choose from 330 trading instruments (Forex, CFD and Futures)
  • Tiền gửi tối thiểu 500 USD
  • 1 SERENITY token = 0,0001 ETH
  • 1000 SERENITY token is granted for a minimum of 5 trades for any assets placed on a Standard account
  • Số lượng token là giới hạn: 2000
  • Chỉ đến 15/02/2018
Instrument Ask Bid Spread Percent
CADCHF 1.145534 1.145534 2,5 0,32%
EURUSD 1.145534 1.145534 2,5 0,32%
EURUSD 1.145534 1.145534 2,5 0,32%
CADCHF 1.145534 1.145534 2,5 0,32%
EURUSD 1.145534 1.145534 2,5 0,32%
CADCHF 1.145534 1.145534 2,5 0,32%
Tham gia:
1
Đăng
ký trên website Grand Capital
2
Mởi tài khoản thực Standard
3
Nộp tiền tối thiểu 500 USD
Gửi tiền bằng BTC, EUR, USD, RUB và các loại tiền tệ khác
4
Bắt đầu giao dịch tiền ảo trước 15/01
GIao dịch tiền ảo đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết!
Giá trị thị trường của Cryptocurrency là $ 308 tỷ * vào cuối tháng 11 năm 2017
Trong tháng trước, giá trị thị trường đã tăng gấp đôi
Dự đoán - trong hai năm, giá trị sẽ tăng lên đến 3-4 nghìn tỷ USD
Trong 4 năm - 10 nghìn tỷ
Bitcoin
1900%
Ethereum
8700%
2017 2019 2021 308 billion 4 trillion Cryptocurrency market capitalization 10 trillion
2017 2019 2021 308 billion 4 trillion Cryptocurrency market capitalization 10 trillion
Vẫn chưa theo dõi? Đã đến lúc bắt đầu!
Mở một tài khoản
SERENITY token là gì?
Đây là một công cụ tài chính số, có thể được sử dụng để trả cho các dịch vụ nền tảng SERENITY hoặc được bán trên một trao đổi sau khi ICO kết thúc.
Giá danh nghĩa của 1 token là 0,1 ETH.
SERENITY là gì?
SERENITY FINANCIAL là một nền tảng dựa trên blockchain để đảm bảo giao dịch trên Forex và giao dịch Crypto.
$ 506 782,5 đã góp trên Pre-ICO
ICO bắt đầu vào tháng 1/2018
Tìm hiểu thêm trên website