năm trên thị trường

Dịch vụ giảm giá

Giảm giá là gì?

Hoa hồng là khoản tiền thưởng thêm mà bạn có thể đề nghị với khách hàng của mình. Nó là tiền mặt hoàn trả sau mỗi lot giao dịch, bất kể kết quả như thế nào. Nếu đối tác đề nghị mức hoa hồng, thu nhập của họ sẽ đến từ việc giảm spread, nhưng số người được giới thiệu vào khối lượng giao dịch tăng lên.

Tại sao bạn cần đến giảm giá?

Giảm giá có thể giúp bạn thu hút khách hàng trung thành và khuyến khích họ tăng khối lượng giao dịch. Kiếm thêm lợi nhuận từ sự gia tăng số lượng lô giao dịch của khách hàng bạn.

Nó hoạt động như thế nào?

Bạn thu hút các khách hàng giao dịch với GC

Khách hàng sẽ nhận được một phần từ spread của mỗi lot giao dịch.

Khách hàng sử dụng các quỹ để tăng khối lượng giao dịch

Lợi nhuận của bạn sẽ tăng tương ứng với số lot khi khách hàng của bạn giao dịch

Mỗi đối tác chọn mức hoa hồng từ 0.01$ đến 10$ cho một lot. Tất cả khách hàng được kết nối với IB sẽ có mức hoa hồng tương đương. Tạo các tài khoản IB khác nhau cho nhóm khách hàng của bạn theo mức hoa hồng. Bạn có thể thay đổi mức hoa hồng bất cứ lúc nào.

Khách hàng của bạn sẽ nhận được giảm giá hàng ngày.

Thí dụ

Không giảm giá
Một đối tác thu hút 10 khách hàng. Khối lượng giao dịch chung của họ là 20 lô (2 lô cho mỗi khách hàng). Các khách hàng không thích biên độ nhiều, vì vậy họ đang do dự để tăng khối lượng giao dịch và chọn công cụ kinh doanh không tốn kém, chẳng hạn như EURUSD.
Trong trường hợp này hoa hồng của đối tác sẽ được như sau:

20 các lô * $15 = $300

Không giảm giá Với giảm giá
Một đối tác thu hút 10 khách hàng. Khối lượng giao dịch chung của họ là 20 lô (2 lô cho mỗi khách hàng). Các khách hàng không thích biên độ nhiều, vì vậy họ đang do dự để tăng khối lượng giao dịch và chọn công cụ kinh doanh không tốn kém, chẳng hạn như EURUSD.
Trong trường hợp này hoa hồng của đối tác sẽ được như sau:

20 các lô * $15 = $300

Một đối tác lựa chọn cung cấp giảm giá cho mình và đặt ra khối lượng giảm giá từ mỗi lô hàng. Động lực của khách hàng tăng lên khi họ nhận được nguồn vốn bổ sung mà họ có thể sử dụng để giao dịch. Khách hàng sử dụng nguồn vốn để giao dịch và kinh doanh 50 lô.

50 các lô * $15 – 50 các lô * $5 = $500

Thu hút khách hàng nhiều hơn để có được lợi nhuận nhiều hơn.

100 các lô * $15 – 100 các lô * $5 = $1000

Và đừng quên phần thưởng bổ sung cho số lượng của các lô!

Làm thế nào để bắt đầu?

  1. Bạn hãy trở thành một đối tác của Grand Capital và bắt đầu thu hút khách hàng

  2. Nghiên cứu tài liệu tiếp thị của chúng tôi nằm ở Private Office của bạn và chọn một trong những sự hấp dẫn nhất.

  3. Bạn có thể thiết lập một giảm giá trong Private Office của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi truy cập trang này hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Choose your language