Đầu tư vào Forex

  • Kiểm soát hoàn toàn rủi ro
  • Nhiều lựa chọn chiến lược
  • Thanh toán hàng tuần

Cách kiếm tiền với tài khoản Copytrading

Dành cho nhà đầu tư

Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán đi kèm với rủi ro, vì vậy bạn cảm thấy không an tâm về kỹ năng của mình là điều đương nhiên. Để bắt đầu thực hiện các giao dịch sinh lời ngay từ đầu, hãy sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia - kết nối tài khoản của bạn với các chiến lược của họ. Hệ thống tài khoản Copytrading sẽ tự động theo dõi các giao dịch của họ.

Đầu tư tối thiểu cho một chiến lược giao dịch.
Tài khoản Copytrading duy nhất cho hàng trăm chiến lược.
Hệ thống kiểm soát rủi ro. Nhà đầu tư đặt giới hạn rút vốn hàng tuần. Bạn có thể ngắt kết nối khỏi một chiến lược và đóng giao dịch bất kỳ lúc nào.
Các lệnh được thực hiện ngay lập tức với cùng mức giá, đảm bảo mức hoa hồng nhỏ nhất có thể cho các giao dịch cụ thể. Nó có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, đặc biệt là đối với các hệ thống giao dịch tần suất cao.
Tính toán lot tự động để mở các vị trí. Bạn sẽ cần xác định số tiền đầu tư và giới hạn thua lỗ hàng tuần. Tất cả các thông số khác sẽ được tính toán tự động dựa trên tỷ lệ đầu tư của bạn và quỹ của người quản lý.

Dành cho trader

Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán đi kèm với rủi ro, vì vậy bạn cảm thấy không an tâm về kỹ năng của mình là điều đương nhiên. Để bắt đầu thực hiện các giao dịch sinh lời ngay từ đầu, hãy sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia - kết nối tài khoản của bạn với các chiến lược của họ. Hệ thống tài khoản Copytrading sẽ tự động sao chép các giao dịch.

Đầu tư tối thiểu cho một chiến lược giao dịch
Tài khoản Copytrading duy nhất cho hàng trăm chiến lược.
Tạo ra đến 50% lợi nhuận của các nhà đầu tư của bạn: bạn đặt mức phí.
Tự giao dịch hoặc sử dụng EA và các chiến lược tần suất cao.
Lợi nhuận được chuyển tự động vào cuối mỗi kỳ giao dịch.

Cách thức hoạt động

Tạo tài khoản Copytrading và kết nối với một hoặc nhiều chiến lược từ bảng xếp hạng. Chọn chiến lược dựa trên tăng trưởng lợi nhuận hàng tháng và số dư tài khoản. Để giảm thiểu rủi ro, hãy đặt tỷ lệ sao chép và giới hạn rút vốn.

Đọc hướng dẫn sử dụng

Cách mở tài khoản Copytrading

Truy cập Văn phòng Cá nhân của bạn và tạo tài khoản Copytrading.

Nạp ít nhất $50 bằng bất kỳ phương thức thanh toán thuận tiện nào.

Tìm chiến lược tốt nhất trong xếp hạng Copytrading.

Mở tài khoản Copytrading