năm trên thị trường

RAMM

Một dịch vụ đầu tư hiện đại kết hợp kiểm soát rủi ro cao và cơ hội thu nhập rộng lớn.

Kiểm soát rủi ro đầy đủ
Kiểm soát rủi ro đầy đủ
Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể chọn tỷ lệ sao chép giao dịch và đặt giới hạn cho việc rút tiền. Bạn có thể kết nối tài khoản của mình với một số chiến lược. Bạn có thể tắt các chiến lược bất cứ lúc nào.
Một loạt các chiến lược
Một loạt các chiến lược
Các chiến lược giao dịch tốt nhất từ ​​các nhà môi giới khác nhau được thu thập trong xếp hạng tài khoản RAMM.
Lợi nhuận hàng tuần
Lợi nhuận hàng tuần
Vào cuối mỗi kỳ giao dịch, sau khi phiên giao dịch kết thúc vào thứ Sáu, tất cả các nhà giao dịch RAMM sẽ tự động nhận được lợi nhuận trong tuần đó.
Mở tài khoản RAMM

Xếp hạng chiến lược

Chiến lược Lợi nhuận hàng tháng Tổng lợi nhuận Động Số lượng nhà đầu tư Tuổi, tuần Đầu tư
Lợi nhuận hàng tháng
Tổng lợi nhuận
Chiến lược
Động
Công bố rủi ro: kết quả của các hoạt động giao dịch trước đó không đảm bảo kết quả nhận trong tương lai.

Cách kiếm tiền trên RAMM

Dành cho nhà đầu tư
Dành cho trader
Giao dịch trên thị trường chứng khoán đầy rủi ro, do đó bạn cảm thấy không an toàn về khả năng của mình. Để làm cho các giao dịch có lãi ngay từ đầu, hãy sử dụng kinh nghiệm của một chuyên gia - kết nối với chiến lược của họ. Hệ thống các tài khoản RAMM sẽ tự động sao chép các giao dịch của những chuyên gia này cho bạn.
Đầu tư tối thiểu cho một chiến lược giao dịch
Hệ thống kiểm soát rủi ro. Các nhà đầu tư đặt giới hạn hàng tuần về việc giải ngân. Bạn có thể tắt chiến lược và đóng giao dịch bất cứ lúc nào.
Các lệnh được thực hiện ngay lập tức với cùng mức giá, cung cấp một khoản hoa hồng tối thiểu cho các giao dịch cụ thể. Điều này mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, đặc biệt là cho các hệ thống giao dịch có tần suất cao.
Tự động tính toán lot cho các vị trí đang mở. Bạn cần nhập vào số tiền đầu tư và giới hạn thua lỗ hàng tuần. Tất cả các tham số khác sẽ được tính toán tự động, dựa trên tỷ lệ đầu tư của bạn và vốn của người quản lý.
Giao dịch trên thị trường chứng khoán đầy rủi ro, do đó bạn cảm thấy không an toàn về khả năng của mình. Để làm cho các giao dịch có lãi ngay từ đầu, hãy sử dụng kinh nghiệm của một chuyên gia - kết nối với chiến lược của họ. Hệ thống các tài khoản RAMM sẽ tự động sao chép các giao dịch của những chuyên gia này cho bạn.
Tiền gửi tối thiểu cho một chiến lược giao dịch
Thu nhập lên đến 50% từ lợi nhuận của nhà đầu tư - hoa hồng được thiết lập độc lập.
Bạn có thể tự giao dịch, đồng thời sử dụng các cố vấn và chiến lược tần suất cao.
Lợi nhuận được tính tự động vào cuối mỗi kỳ giao dịch.

Nó hoạt động như thế nào

Sau khi bạn tạo tài khoản RAMM, bạn có thể kết nối tài khoản đó với một hoặc nhiều chiến lược từ bảng xếp hạng. Chọn chiến lược theo các chỉ số về tăng trưởng lợi nhuận hàng tháng và số dư tài khoản. Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể chọn tỷ lệ sao chép giao dịch và đặt giới hạn cho việc rút tiền.

Cách mở tài khoản RAMM

Đăng nhập vào Văn phòng Cá nhân của bạn và tạo tài khoản RAMM
Nạp tiền $100 sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán thuận tiện nào
Kết nối chiến lược tốt nhất ngay từ Xếp hạng RAMM
Đầu tư

Choose your language