năm trên thị trường

Dành cho người quản lý LAMM

Bạn là một trader thành công và muốn tăng thu nhập? - Trở thành người quản lý LAMM tại Grand Capital và nhận phí từ các nhà đầu tư của bạn! Bạn trở thành Người quản lý và để các trader khác sao chép các giao dịch của bạn để đổi lấy một khoản phí bạn tự đặt ra. Lịch sử tài khoản của bạn được hiển thị trong bảng xếp hạng của người quản lý. Bất kỳ Nhà đầu tư nào cũng có thể tìm thấy tài khoản của bạn trong bảng xếp hạng và kết nối với nó. Sau đó, hệ thống sẽ bắt đầu tự động sao chép các giao dịch của bạn vào tài khoản của Nhà đầu tư, trong khi bạn sẽ nhận được một khoản phí.

Trở thành một người quản lý

Ưu điểm của LAMM Accounts trong Grand Capital

 • Quỹ nhà đầu tư của không được chuyển vào tài khoản của người quản lý và còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư suốt toàn bộ thời gian.

 • Một nhà đầu tư có thể quản lý các rủi ro bằng cách thiết lập số tiền từ kinh phí dự phòng cho giao dịch LAMM.

 • Một nhà đầu tư có thể ngắt kết nối từ tài khoản của người quản lý hoặc hủy bỏ công việc này bất cứ lúc nào.

 • Người quản lý có thể chọn loại kiểu mong muốn bồi thường: hoa hồng cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định từ lợi nhuận của nhà đầu tư

 • Người quản lý sử dụng quỹ cá nhân cho kinh doanh

 • Tất cả các giao dịch được sao chép tự động.

Nó hoạt động như thế nào?

Tạo một tài khoản nhà quản lý

Nhà đầu tư 1 Tỷ lệ nhân rộng: 2
Số dư: $1 000

Nhà quản lý Hoa hồng: 20%
Số dư: $1 000

Nhà đầu tư 2 Tỷ lệ nhân rộng: 1
Số dư: $1 000

 • Người quản lý nạp   000 và hỏi trong đề nghị của ông phần thưởng là 20% từ lợi nhuận trong giai đoạn
 • Nhà đầu tư 1 với ký quỹ   000 gia nhập tài khoản của anh/cô ấy
 • Nhà đầu tư 2 với ký quỹ   000 gia nhập tài khoản của anh/cô ấy
 • Chuyển khoản của người quản lý được sao chép vào 1 tài khoản của nhà đầu tư với các bản sao chỉ số 2. Các giao dịch của người quản lý được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư 2 với chỉ số copy 1.

Vào cuối giai đoạn đầu tư

Nhà đầu tư 1 Lợi nhuận $2 000
Hoa hồng của người quản lý $400
Số dư $2 600

Nhà quản lý Lợi nhuận $1 000
Hoa hồng $600
Số dư $2 600

Nhà đầu tư 2 Lợi nhuận $1 000
Hoa hồng của người quản lý $200
Số dư $1 800

 • Investor 1 took profit 200% of first deposit ($1 000) because transactions were copying with index 2 and paid the Manager 20% of profit ($400). His final balance is $2 600.
 • Investor 2 took profit 100% of first deposit ($1 000) and paid the Manager 20% of profit ($200). His final balance is $1 800
 • The Manager took profit 100% of first deposit ($1 000) and reward 20% of Investor’s 1 profit and Investor’s 2 profit ($600). His final balance is $2 600

Làm thế nào để trở thành một người quản lý

 1. Bạn hãy đăng nhập vào Private Office của bạn
 2. Nếu bạn không có tài khoản thì hãy mở tài khoản và nạp tiền vào tài khoản Standard hoặc Micro. Bạn hãy bắt đầu giao dịch để cho thấy mức độ của bạn về trình độ và kết quả hoạt động kinh doanh của bạn sẽ được hiển thị trong bảng đánh giá các người quản lý.
 3. Nếu bạn đã có tài khoản, đăng nhập vào Private Office của bạn, chọn tài khoản Standard hoặc Micro của bạn và bấm nút "Become a manager". Sau đó thống kê tài khoản của bạn sẽ được thêm vào đánh giá của các nhà quản lý
 4. Trong Private Office của bạn, bạn có thể xem các yêu cầu từ các nhà đầu tư và theo diễn đàn được cập nhật cho tài khoản của bạn.
Trở thành một người quản lý LAMM

Xếp hạng nhà quản lý

Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
1 Shadow2020:4809613 441,3% 82 ngày
2 Safeforexrobot.com-RAMM:4811060 222,38% 74 ngày
3 moneymoneymoney:4820881 176,4% 49 ngày
4 Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169,63% 827 ngày
5 BlackRock:532377 163,96% 1476 ngày
6 RafalK:4461092 132,82% 804 ngày
7 InvestmentTime:4810494 118,68% 75 ngày
8 GainsOnly:4632245 98,15% 286 ngày

Choose your language