năm trên thị trường

Dành cho người quản lý LAMM

Bạn là một trader thành công và muốn tăng thu nhập? - Trở thành người quản lý tài khoản GC LAMM và nhận hoa hồng từ các nhà đầu tư! Tài khoản LAMM là phiên bản mới của PAMM. Chỉ cần cho phép nhà đầu tư "sao chép" giao dịch của bạn và bạn sẽ nhận hoa hồng với mức bạn thiết lập! Lịch sử tài khoản của bạn sẽ được hiển thị trong bảng đánh giá người quản lý trên trang của GC, vì vậy bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể tìm và tham gia. Tài khoản của bạn càng thành công, bạn càng nhận hoa hồng cao, tất cả do bạn thiết lập! Hệ thống tự động "sao chép" giao dịch của bạn và hoàn toàn không yêu cầu thêm gì cả! Chỉ cần giao dịch như thường lệ và nhận thêm lợi nhuận!

Trở thành một người quản lý
Mới: dịch vụ LAMM cho Binary Options accounts!

Chúng tôi đã giới thiệu một dịch vụ mới cho bạn. Bây giờ bạn có thể kiếm được nhiều hơn bằng cách cung cấp tín hiệu giao dịch Binary Options! Bạn hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư, kinh doanh của bạn với các công cụ mới cho tài khoản Binary Options.

Dịch vụ LAMM trên Quyền chọn nhị phân tương tự như dịch vụ LAMM quen thuộc. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã triển khai một bộ lọc mới trong xếp hạng của các nhà quản lý, do đó bạn có thể sắp xếp LAMM theo các loại tài khoản: Classic Standard, Classic Micro và Binary.

Lợi nhuận lên đến 86%, dụng cụ phổ biến và tiền thưởng độc đáo cho giao dịch Binary Options bây giờ hiện có cho các nhà quản lý Grand Capital

Tham gia ngay

Ưu điểm của LAMM Accounts trong Grand Capital

 • Quỹ nhà đầu tư của không được chuyển vào tài khoản của người quản lý và còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư suốt toàn bộ thời gian.

 • Một nhà đầu tư có thể quản lý các rủi ro bằng cách thiết lập số tiền từ kinh phí dự phòng cho giao dịch LAMM.

 • Một nhà đầu tư có thể ngắt kết nối từ tài khoản của người quản lý hoặc hủy bỏ công việc này bất cứ lúc nào.

 • Người quản lý có thể chọn loại kiểu mong muốn bồi thường: hoa hồng cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định từ lợi nhuận của nhà đầu tư

 • Người quản lý sử dụng quỹ cá nhân cho kinh doanh

 • Tất cả các giao dịch được sao chép tự động.

Nó hoạt động như thế nào?

Tạo một tài khoản nhà quản lý

Nhà đầu tư 1 Tỷ lệ nhân rộng: 2
Số dư: $1 000

Nhà quản lý Hoa hồng: 20%
Số dư: $1 000

Nhà đầu tư 2 Tỷ lệ nhân rộng: 1
Số dư: $1 000

 • Người quản lý nạp   000 và hỏi trong đề nghị của ông phần thưởng là 20% từ lợi nhuận trong giai đoạn
 • Nhà đầu tư 1 với ký quỹ   000 gia nhập tài khoản của anh/cô ấy
 • Nhà đầu tư 2 với ký quỹ   000 gia nhập tài khoản của anh/cô ấy
 • Chuyển khoản của người quản lý được sao chép vào 1 tài khoản của nhà đầu tư với các bản sao chỉ số 2. Các giao dịch của người quản lý được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư 2 với chỉ số copy 1.

Vào cuối giai đoạn đầu tư

Nhà đầu tư 1 Lợi nhuận $2 000
Hoa hồng của người quản lý $400
Số dư $2 600

Nhà quản lý Lợi nhuận $1 000
Hoa hồng $600
Số dư $2 600

Nhà đầu tư 2 Lợi nhuận $1 000
Hoa hồng của người quản lý $200
Số dư $1 800

 • Nhà đầu tư 1 đã chốt lời 1 200% của khoản ký quỹ đầu tiên (  000) bởi vì các chuyển khoản đã được sao chép với chỉ số 2 và trả người quản lý 20% từ lợi nhuận (). Số dư cuối kỳ của anh/cô ấy là   600.
 • Nhà đầu tư 2 đã chốt lời 100% của khoản ký quỹ đầu tiên (  000) và trả tiền quản lý 20% từ lợi nhuận (). Số dư cuối kỳ của anh/cô ấy là   800.
 • Người quản lý đã chốt lời 100% của khoản ký quỹ đầu tiên (  000) và đã nhận phần thưởng 20% từ lợi nhuận 1 của nhà đầu tư và lợi nhuận 2 của nhà đầu tư ().Số dư cuối kỳ của anh/cô ấy là   600.

Làm thế nào để trở thành một người quản lý

 1. Bạn hãy đăng nhập vào Private Office của bạn
 2. Nếu bạn không có tài khoản thì hãy mở tài khoản và nạp tiền vào tài khoản Standard hoặc Micro. Bạn hãy bắt đầu giao dịch để cho thấy mức độ của bạn về trình độ và kết quả hoạt động kinh doanh của bạn sẽ được hiển thị trong bảng đánh giá các người quản lý.
 3. Nếu bạn đã có tài khoản, đăng nhập vào Private Office của bạn, chọn tài khoản Standard hoặc Micro của bạn và bấm nút "Become a manager". Sau đó thống kê tài khoản của bạn sẽ được thêm vào đánh giá của các nhà quản lý
 4. Trong Private Office của bạn, bạn có thể xem các yêu cầu từ các nhà đầu tư và theo diễn đàn được cập nhật cho tài khoản của bạn.
Trở thành một người quản lý LAMM

Xếp hạng nhà quản lý

Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
1 Magic Dragon:4398297 398,26% 92 ngày
2 Sergey0503:682812 308,92% 200 ngày
3 MAX2000:4394892 179,34% 87 ngày
4 3M3409:689156 156,04% 188 ngày
5 FullTrend2:212157 105,02% 1422 ngày
6 Natalya Lotos:208344 103,66% 1535 ngày
7 Sky is the limit:4427290 94,61% 47 ngày
8 fund manager:689656 92,22% 141 ngày

Choose your language