Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Dành cho người quản lý LAMM

Bạn là một trader thành công và muốn tăng thu nhập? - Trở thành người quản lý tài khoản GC LAMM và nhận hoa hồng từ các nhà đầu tư! Tài khoản LAMM là phiên bản mới của PAMM. Chỉ cần cho phép nhà đầu tư "sao chép" giao dịch của bạn và bạn sẽ nhận hoa hồng với mức bạn thiết lập! Lịch sử tài khoản của bạn sẽ được hiển thị trong bảng đánh giá người quản lý trên trang của GC, vì vậy bất cứ nhà đầu tư nào cũng có thể tìm và tham gia. Tài khoản của bạn càng thành công, bạn càng nhận hoa hồng cao, tất cả do bạn thiết lập! Hệ thống tự động "sao chép" giao dịch của bạn và hoàn toàn không yêu cầu thêm gì cả! Chỉ cần giao dịch như thường lệ và nhận thêm lợi nhuận!

Trở thành một người quản lý
Mới: dịch vụ LAMM cho Binary Options accounts!

Chúng tôi đã giới thiệu một dịch vụ mới cho bạn. Bây giờ bạn có thể kiếm được nhiều hơn bằng cách cung cấp tín hiệu giao dịch Binary Options! Bạn hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư, kinh doanh của bạn với các công cụ mới cho tài khoản Binary Options.

Các dịch vụ LAMM dành cho Binary Option hoạt động tương tự ngoại hối. Kết nối tài khoản của bạn với tài khoản của một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, học hỏi cách để giao dịch Binary Option thành công! Đừng quên rằng bạn vẫn có thể kiểm soát mọi thứ giống như người quản lý, hoặc bạn có thể ngắt kết nối, huỷ bỏ giao dịch bất cứ lúc nào!

Lợi nhuận lên đến 86%, dụng cụ phổ biến và tiền thưởng độc đáo cho giao dịch Binary Options bây giờ hiện có cho các nhà quản lý Grand Capital

Tham gia ngay

Ưu điểm của LAMM Accounts trong Grand Capital

Nó hoạt động như thế nào?

Tạo một tài khoản nhà quản lý

Nhà đầu tư 1 Tỷ lệ nhân rộng: 2
Số dư: $1 000

Nhà quản lý Tiền hoa hồng: 20%
Số dư: $1 000

Nhà đầu tư 2 Tỷ lệ nhân rộng: 1
Số dư: $1 000

 • Người quản lý nạp   000 và hỏi trong đề nghị của ông phần thưởng là 20% từ lợi nhuận trong giai đoạn
 • Nhà đầu tư 1 với ký quỹ   000 gia nhập tài khoản của anh/cô ấy
 • Nhà đầu tư 2 với ký quỹ   000 gia nhập tài khoản của anh/cô ấy
 • Chuyển khoản của người quản lý được sao chép vào 1 tài khoản của nhà đầu tư với các bản sao chỉ số 2. Các giao dịch của người quản lý được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư 2 với chỉ số copy 1.

Vào cuối giai đoạn đầu tư

Nhà đầu tư 1 Lợi nhuận $2 000
Hoa hồng của người quản lý $400
Số dư $2 600

Nhà quản lý Lợi nhuận $1 000
Tiền hoa hồng $600
Số dư $2 600

Nhà đầu tư 2 Lợi nhuận $1 000
Hoa hồng của người quản lý $200
Số dư $1 800

 • Nhà đầu tư 1 đã chốt lời 1 200% của khoản ký quỹ đầu tiên (  000) bởi vì các chuyển khoản đã được sao chép với chỉ số 2 và trả người quản lý 20% từ lợi nhuận (). Số dư cuối kỳ của anh/cô ấy là   600.
 • Nhà đầu tư 2 đã chốt lời 100% của khoản ký quỹ đầu tiên (  000) và trả tiền quản lý 20% từ lợi nhuận (). Số dư cuối kỳ của anh/cô ấy là   800.
 • Người quản lý đã chốt lời 100% của khoản ký quỹ đầu tiên (  000) và đã nhận phần thưởng 20% từ lợi nhuận 1 của nhà đầu tư và lợi nhuận 2 của nhà đầu tư ().Số dư cuối kỳ của anh/cô ấy là   600.

Làm thế nào để trở thành một người quản lý

 1. Bạn hãy đăng nhập vào Private Office của bạn
 2. If you do not have open accounts then open and deposit a Standard or a Micro account. Start trading to show your level of proficiency and the results of your trading activity will be shown in the managers rating.
 3. If you already have an account, log into your Private Office, choose your Standard or Micro account and press “Become a manager” button. After that your account statistics will be added to the managers’ rating
 4. In your Private Office you can see requests from investors and follow your account's Forum updates.
Trở thành một người quản lý LAMM

Bảng đánh giá người quản lý

Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
1 Cash Station:522554 529,42% 72 days
2 rum:527366 483,49% 86 days
3 Goer:520683 405,6% 68 days
4 MbahRus:538410 362,97% 47 days
5 Ironflex:430757 328,94% 369 days
6 RFF:493379 183,28% 205 days
7 fast money:528906 179,18% 75 days
8 Nylssan:458334 120,76% 355 days

Choose your language