Grand Capital for Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Dành cho nhà đầu tư LAMM

Bạn là một người mới bắt đầu, nhưng muốn kiếm được ngang hàng với các thương gia thành công? Tài khoản LAMM là sự lựa chọn tốt nhất của bạn! Tài khoản LAMM là một dịch vụ đầu tư độc đáo cho phép bạn \"copy\" giao dịch của những nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm. Một khi bạn đã kết nối với tài khoản của bạn vào tài khoản của nhà kinh doanh ưa thích và đặt số tiền của quỹ mà bạn chuẩn bị sẵn dành cho giao dịch LAMM, bạn có thể thư giãn và nghỉ ngơi. Các công việc được cài đặt tự động, do đó, bạn thậm chí không cần phải mở sàn này. Hãy để các nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm làm tất cả các công việc cho bạn! Với dịch vụ LAMM bạn có thể đầu tư vào Forex, chứng khoán, chỉ số và CFD.

Trở thành một nhà đầu tư
Mới: dịch vụ LAMM cho Binary Options accounts!

Tìm hiểu cách giao dịch Binary Option giúp đỡ các trader thành công và dịch vụ giao dịch Binary Option của chúng tôi!

Các dịch vụ LAMM dành cho Binary Option hoạt động tương tự ngoại hối. Kết nối tài khoản của bạn với tài khoản của một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, học hỏi cách để giao dịch Binary Option thành công! Đừng quên rằng bạn vẫn có thể kiểm soát mọi thứ giống như người quản lý, hoặc bạn có thể ngắt kết nối, huỷ bỏ giao dịch bất cứ lúc nào!

Tham gia dịch vụ LAMM và học cách tạo ra nhiều lợi nhuận cùng lúc từ các trader giỏi nhất!

Tham gia ngay

Ưu điểm của LAMM Accounts trong Grand Capital

Nó hoạt động như thế nào?

Tạo một tài khoản nhà quản lý

Nhà quản lý 1 Số dư $1 000
Dự kiến lợi nhuận: 30%
Tiền hoa hồng: 10%

Replication ratio 5

Nhà đầu tư Số dư: $10 000

Replication ratio 1

Nhà quản lý 2 Số dư: $50 (tài khoản Micro)
Dự kiến lợi nhuận: 100%
Tiền hoa hồng: 30%

 • The investor copies transactions of manager 1 with replication ratio 1:5 and transactions of manager 2 with replication ratio 1:1.
 • Manager’s 1 balance is $1 000, expected profit is 30% and required commission 10%
 • Manager’s 2 balance is $50 which is equivalent to $5 000 (The Micro account allows calculation in cents), expected profit is 100% and required commission is 30%

Vào cuối giai đoạn đầu tư

Nhà quản lý 1 Lợi nhuận $1 350

Tiền hoa hồng: $150

Nhà đầu tư Số dư: $14 850

Tiền hoa hồng: $1 500

Nhà quản lý 2 Lợi nhuận $3 500

 • Người quản lý 1 mang lại lợi nhuận từ   500 cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư trả hoa hồng 10% do đó, lợi nhuận của mình từ giao dịch của người quản lý là   350.
 • Người quản lý 2 mang lại lợi nhuận từ   000 cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư trả hoa hồng 30% và như thế lợi nhuận của mình từ giao dịch của người quản lý là   500.
 • Lợi nhuận cuối cùng của nhà đầu tư đưa ra bởi người quản lý 1 và người quản lý 1 kết hợp là   850

Làm thế nào để trở thành một nhà đầu tư

 1. Bạn hãy đăng ký một tài khoản với Grand Capital và nhận được quyền truy cập của bạn đến Private Office
 2. Choose a manager in the rating
 3. Click "invest in this account" on the manager's page. You will then be offered to connect one of your accounts to the manager's account or create a new one.
 4. Nghiên cứu đề nghị của người quản lý (theo biểu đồ sau đây)
 5. Deposit your account with the amount equal to the manager’s balance. Please mind that investor’s balance must match the manager’s balance. For example, the manager’s balance is $1 000. In this case, the investor’s balance should be at least $1 000 or $10 for Micro accounts.
 6. Yêu cầu để kết nối với tài khoản người quản lý được chọn trong Private Office của bạn.
 7. Cả hai tiêu chuẩn và Micro tài khoản có đủ điều kiện cho LAMM.
Trở thành một nhà đầu tư LAMM

Bảng đánh giá người quản lý

Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
1 Cash Station:522554 529,42% 72 days
2 rum:527366 483,49% 86 days
3 Goer:520683 405,6% 68 days
4 MbahRus:538410 362,97% 47 days
5 Ironflex:430757 328,94% 369 days
6 RFF:493379 183,28% 205 days
7 fast money:528906 179,18% 75 days
8 Nylssan:458334 120,76% 355 days

Choose your language