năm trên thị trường

Dành cho nhà đầu tư LAMM

Bạn là người mới bắt đầu, nhưng muốn kiếm tiền như các trader thành công? Vậy thì LAMM là sự lựa chọn tốt nhất của bạn! Tài khoản LAMM là một dịch vụ đầu tư độc đáo cho phép bạn sao chép giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Khi bạn đã kết nối tài khoản của mình với tài khoản của nhà giao dịch ưa thích và đặt tỷ lệ, bạn có thể ngồi lại và thư giãn. Các giao dịch được sao chép tự động, bạn thậm chí không phải mở nền ứng dụng giao dịch. Hãy để các trader giàu kinh nghiệm làm tất cả các công việc cho bạn! Với dịch vụ LAMM, bạn có thể đầu tư vào Forex, cổ phiếu, chỉ số và CFD.

Trở thành một nhà đầu tư

Ưu điểm của LAMM Accounts trong Grand Capital

 • Quỹ nhà đầu tư của không được chuyển vào tài khoản của người quản lý và còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư suốt toàn bộ thời gian.

 • Một nhà đầu tư có thể quản lý các rủi ro bằng cách thiết lập số tiền từ kinh phí dự phòng cho giao dịch LAMM.

 • Một nhà đầu tư có thể ngắt kết nối từ tài khoản của người quản lý hoặc hủy bỏ công việc này bất cứ lúc nào.

 • Người quản lý có thể chọn loại kiểu mong muốn bồi thường: hoa hồng cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định từ lợi nhuận của nhà đầu tư

 • Người quản lý sử dụng quỹ cá nhân cho kinh doanh

 • Tất cả các giao dịch được sao chép tự động.

Nó hoạt động như thế nào?

Tạo một tài khoản nhà quản lý

Nhà quản lý 1 Số dư $1 000
Lợi nhuận dự kiến: 30%
Tiền hoa hồng: 10%

Tỷ lệ nhân rộng 5

Nhà đầu tư Số dư: $10 000

Tỷ lệ nhân rộng 1

Nhà quản lý 2 Số dư: $50 (tài khoản* Micro)
Lợi nhuận dự kiến: 100%
Tiền hoa hồng: 30%

 • Nhà đầu tư sao chép giao dịch của nhà quản lý số 1 với tỉ lệ sao chép 1:5 và sao chép giao dịch của nhà quản lý số 2 với tỉ lệ 1:1.
 • Số dư tài khoản của nhà quản lý 1 là 1 000$, lợi nhuận dự kiến là 30% và hoa hồng yêu cầu là 10%
 • Số dư tài khoản của nhà quản lý 2 là 50$, tương đương 5 000$ (tài khoản Micro cho phép tính bằng cent), lợi nhuận dự kiến là 100% và hoa hồng yêu cầu là 30%

Vào cuối giai đoạn đầu tư

Nhà quản lý 1 Lợi nhuận $1 350

Hoa hồng: $150

Nhà đầu tư Số dư: $14 850

Hoa hồng: $1 500

Nhà quản lý 2 Lợi nhuận $3 500

 • Người quản lý 1 mang lại lợi nhuận từ   500 cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư trả hoa hồng 10% do đó, lợi nhuận của mình từ giao dịch của người quản lý là   350.
 • Người quản lý 2 mang lại lợi nhuận từ   000 cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư trả hoa hồng 30% và như thế lợi nhuận của mình từ giao dịch của người quản lý là   500.
 • Lợi nhuận cuối cùng của nhà đầu tư đưa ra bởi người quản lý 1 và người quản lý 1 kết hợp là   850

Làm thế nào để trở thành một nhà đầu tư

 1. Bạn hãy đăng ký một tài khoản với Grand Capital và nhận được quyền truy cập của bạn đến Private Office
 2. Hãy chọn một người quản lý trong bảng đánh giá
 3. Nhấp vào "invest in this account" trên trang web của người quản lý. Sau đó bạn sẽ được mời kết nối đến một trong các tài khoản của bạn tới tài khoản của người quản lý hoặc tạo một tài khoản mới.
 4. Nghiên cứu đề nghị của người quản lý (theo biểu đồ sau đây)
 5. Ký quỹ của tài khoản bạn với số tiền bằng với số dư của người quản lý. Hãy nhớ rằng số dư của nhà đầu tư phải phù hợp với số dư của người quản lý. Ví dụ, số dư của người quản lý là 000. Trong trường hợp này, số dư của nhà đầu tư nên có ít nhất 000 hoặc cho tài khoản Micro.
 6. Yêu cầu để kết nối với tài khoản người quản lý được chọn trong Private Office của bạn.
 7. Cả hai tiêu chuẩn và Micro tài khoản có đủ điều kiện cho LAMM.
Trở thành một nhà đầu tư LAMM

Xếp hạng nhà quản lý

Tài khoản Lợi nhuận trong 3 tháng qua Lứa tuổi
1 Shadow2020:4809613 441,3% 82 ngày
2 Safeforexrobot.com-RAMM:4811060 222,38% 74 ngày
3 moneymoneymoney:4820881 176,4% 49 ngày
4 Aisha Is'haqu Mohammed:4428442 169,63% 827 ngày
5 BlackRock:532377 163,96% 1476 ngày
6 RafalK:4461092 132,82% 804 ngày
7 InvestmentTime:4810494 118,68% 75 ngày
8 GainsOnly:4632245 98,15% 286 ngày

Choose your language