năm trên thị trường

Các cuộc thi giao dịch forex

Một cuộc thi của tài khoản thực.
Giải nhất 300% khác biệt trong vốn tài khoản
Cuộc thi dành cho tài khoản demo
Giải nhất 200$ tiền thật
cho vòng 542 đến ngày 12-03-2021
Cuộc thi dành cho tài khoản demo
Giải nhất Bonus 500$ không ký quỹ
cho vòng 280 đến ngày 18-03-2021
Cuộc thi dành cho tài khoản demo
Giải nhất Bonus 1000$ không ký quỹ

Micro Trade

Bạn đã là một trader thành công? Kiểm tra kỹ năng giao dịch của bạn trong cuộc thi được tổ chức cho các tài khoản thật! Mỗi tuần cuối tháng, giao dịch trên tài khoản thật Micro với số dư tài khoản từ 50$ đến 200$ và trở thành một trong 10 người chiến thắng, nhận 10% đến 300% vốn tài khoản + lợi nhuận trong suốt quá trình.

1 Hạng
300% trên tài khoản vốn
2 Hạng
50% trên tài khoản vốn
3 Hạng
20% trên tài khoản vốn
4 Hạng
10% trên tài khoản vốn

Thể lệ cuộc thi

 • Cuộc thi được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng.
 • Cuộc thi bắt đầu vào thứ hai lúc 15:00 và kết thúc vào thứ sáu lúc 15:00.
 • Hạn chót đăng ký là một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.
 • 10 người có sự khác biệt lớn nhất trong vốn sở hữu tài khoản khi kết thúc cuộc thi sẽ là người chiến thắng.
 • Giải thưởng chính là 300% khác biệt vốn sở hữu tài khoản + lợi nhuận nhận được tronng suốt vòng thi.
 • Tham gia hoàn toàn miễn phí.
 • Người chơi có thể giao dịch trên MetaTrader4 và WebTrader.
 • Cuộc thi được tổ chức trên tài khoản thật Micro với số dư tài khoản từ 50$ đến 200$.
*Vốn sở hữu tài khoản cuối cuộc thi trừ vốn sở hữu tài khoản đầu cuộc thi.

Tiến độ cuộc thi

Vòng thi 110

Tình trạng hiện tại: Kết thúc

Người chiến thắng: —

Xem danh sách những người chiến thắng
16:00 27-03-2020

Drag Trade

Những cuộc thi cạnh tranh nhất trên thị người ngoại hối được tổ chức vào thứ sáu mỗi tuần từ 17:00 đến 18:00. Những người tham gia chỉ có một giờ để chứng minh mình xứng đáng giành chiến thắng. Tất cả công cụ ngoại hối có sẵn tại Grand Capital được phép sử dụng trong cuộc thi - hơn 50 cặp tiền tệ và kim loại.

1 Hạng
200$ được phép rút
2 Hạng
Bonus 100$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 100$ hoặc hơn)
3 Hạng
Bonus 90$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 90$ hoặc hơn)
4 Hạng
Bonus 80$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 80$ hoặc hơn)

Thể lệ cuộc thi

 • Cuộc thi được tổ chức vào thứ sáu mỗi tuần từ 17:00 đến 18:00.
 • Hạn chót đăng ký là một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.
 • Có 10 người chiến thắng trong cuộc thi này.
 • Giải thưởng chính là 200$ có thể rút được
 • Tham gia hoàn toàn miễn phí.
 • Người chơi có thể giao dịch trên MetaTrader4 và WebTrader.
 • Người chơi có thể giao dịch trên MetaTrader4 và WebTrader.
 • Cuộc thi được tổ chức trên tài khoản demo với số dư ban đầu là 100 000$.

Tiến độ cuộc thi

Vòng thi 541

Tình trạng hiện tại: Kết thúc

Người chiến thắng: 109374128

Xem danh sách những người chiến thắng
18:00 05-03-2021 17:00 12-03-2021

Hôm nay

Vòng tiếp theo bắt đầu: 4 ngày, 5 giờ sau

Vòng thi 542

Tình trạng hiện tại: Đã bắt đầu đăng ký

Xem danh sách những người tham gia

Giao dịch thật

Cuộc thi này dành cho những người hiểu rằng các chiến lược kinh doanh đúng ảnh hưởng 90% đến thành công của bạn. Kiểm tra chiến lược kinh doanh của bạn và nhận được giải thưởng thật. ""Giao dịch thật được tổ chức hai tuần một lần từ 15:00 ngày thứ năm đến 15:00 ngày thứ sáu. Mỗi người chơi nhận tài khoản demo với số dư ban đầu 10000$ và được phép sử dụng tất cả công cụ ngoại hối có tại Grand Capital - có hơn 50 cặp tiền tệ và kim loại. Trader tạo ra lợi nhuận cao nhất sẽ nhận 500$ tiền bonus không cần ký quỹ và lợi nhuận hoàn toàn có thể rút được.

1 Hạng
Bonus 500$ miễn ký quỹ, hoàn toàn có thể rút lợi nhuận
2 Hạng
Bonus 200$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 200$ hoặc hơn)
3 Hạng
Bonus 150$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 150$ hoặc hơn)
4 Hạng
Bonus 125$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 125$ hoặc hơn)

Thể lệ cuộc thi

 • Cuộc thi được tổ chức hai tuần một lần.
 • Cuộc thi bắt đầu vào thứ năm lúc 15:00 và kết thúc vào thứ sáu lúc 15:00.
 • Hạn chót đăng ký là một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.
 • Có 10 người chiến thắng trong cuộc thi này.
 • Giải thưởng chính là 500$ có thể rút được.
 • Tham gia hoàn toàn miễn phí.
 • Người chơi có thể giao dịch trên MetaTrader4 và WebTrader.
 • Cuộc thi được tổ chức trên tài khoản demo với số dư ban đầu là 10 000$.

Tiến độ cuộc thi

Vòng thi 279

Tình trạng hiện tại: Kết thúc

Người chiến thắng: 109396835

Xem danh sách những người chiến thắng
15:00 05-03-2021 15:00 18-03-2021

Hôm nay

Vòng tiếp theo bắt đầu: 1 tuần, 3 ngày sau

Vòng thi 280

Tình trạng hiện tại: Đã bắt đầu đăng ký

Xem danh sách những người tham gia

Futures Trade

Vào tuần đầu tiên mỗi tháng, Grand Capital tổ chức "Giao dịch tương lai" - một trong những cuộc thi thách thức nhất trên thị trường tài chính. Tất cả người chơi có quyền truy cập đến 250 CFD bao gồm cả cổ phiếu (trừ cổ phiếu Mỹ), các chỉ số, hàng hoá, tiền tệ và kim loại, và có thể lựa chọn chiến lược để thể hiện kỹ năng giao dịch của mình. Đến cuối tuần, các trader có lợi nhuận cao nhất có thể lựa chọn giải thưởng: 1000$ bonus miễn ký quỹ và lợi nhuận có thể rút về.

1 Hạng
Bonus 1000$ miễn ký quỹ, hoàn toàn có thể rút lợi nhuận
2 Hạng
Bonus 200$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 200$ hoặc hơn)
3 Hạng
Bonus 150$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 150$ hoặc hơn)
4 Hạng
Bonus 125$ ký quỹ (yêu cầu ký quỹ 125$ hoặc hơn)

Thể lệ cuộc thi

 • Cuộc thi được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng.
 • Cuộc thi bắt đầu vào thứ hai lúc 15:00 và kết thúc vào thứ sáu lúc 15:00.
 • Hạn chót đăng ký là một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.
 • Có 10 người chiến thắng trong cuộc thi này.
 • Giải thưởng chính là 1000$ có thể rút được.
 • Tham gia hoàn toàn miễn phí.
 • Người chơi có thể giao dịch trên MetaTrader4 và WebTrader.
 • Cuộc thi được tổ chức trên tài khoản demo với số dư ban đầu là 10 000$.

Tiến độ cuộc thi

Vòng thi 95

Tình trạng hiện tại: Kết thúc

Người chiến thắng: 109324435

Xem danh sách những người chiến thắng
15:00 05-03-2021

Choose your language