Dành cho Android
Tải ứng dụng
năm trên thị trường

Video phân tích Grand Capital

Đăng ký video phân tích

Hàng chục chỉ số kinh tế được công bố trên thế giới mỗi ngày. Người đứng đầu ngân hàng trung ương và những người có thẩm quyền khác làm cho báo cáo của họ. Thảo luận qua mạng hàng tuần "Market review" là tổng hợp các tin tức lớn và các báo chí liên quan đến tuần hiện tại và tuần cuối.

Thuê bao

Choose your language