năm trên thị trường

Ý tưởng giao dịch cho PJSC VTB 09.10.2019

Sau khi hứa sẽ trả cổ tức lớn (50% lợi nhuận), cổ phiếu VTB đã tăng mạnh. Bây giờ có một sự suy giảm, nguyên nhân là do sự sụt giảm chung của toàn bộ thị trường chứng khoán. Có lẽ sự chuyển động đi xuống chỉ là một sự điều chỉnh.
Xu hướng chung là đi lên. Phá vỡ mức mirror 0.0416 sẽ tạo ra mô hình tăng 123.

Đề xuất giao dịch:
Mua trên 0.04160 (trên mẫu 123 trở lên).
Stop Loss - 0.04040.
Cấp mục tiêu - 0.04328; 0.04480.

Choose your language