năm trên thị trường

Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng 08.10.19

AUDUSD (08.10.2019)

Khung thời gian

Xu hướng

Mức mua

Mức bán

Thời gian hết hạn

Н1

bearish

0.6672; 0.6730; 0.6774; 0.6805; 0.6830.

0.6858; 0.6830; 0.6805; 0.6774; 0.6744; 0.6730.

1-3 TF

Thời điểm công bố các tin tức kinh tế quan trọng

USD – 15:30; 20:50.

 

EURJPY (08.10.2019)

Khung thời gian

Xu hướng

Mức mua

Mức bán

Thời gian hết hạn

Н1

bearish

117.08; 117.63; 118.00; 118.50.

119.83; 118.50; 118.00; 117.63.

1-4 TF

Thời điểm công bố các tin tức kinh tế quan trọng

---

 

Khi mua một tùy chọn chống lại một xu hướng, cần phải xác nhận các công cụ phân tích kỹ thuật khác - sự hiện diện của phân kỳ, mô hình nến đảo chiều. Hãy mua theo xu hướng ở mức độ kiểm tra nghiêm ngặt! Mua một tùy chọn trước khi xuất bản tin tức kinh tế quan trọng được coi là rủi ro. Thời gian hết hạn phụ thuộc vào cường độ của cấp độ và xác nhận bằng các công cụ bổ sung của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Choose your language