năm trên thị trường

Phân tích EURUSD 11.09.2019

Phân tích dựa trên cấp số vòng, kênh giá và sóng Elliot đã sửa đổi
Sự chuyển động tổng thể của cặp tiền tệ là đi xuống. Bây giờ, cặp tiền đang giao dịch trong phạm vi đường trung bình 135 và 365. Dưới 135 EMA được hình thành fractal start, việc phá vỡ nó sẽ tạo ra cấu trúc giảm cấp độ N1 theo sóng C của cấp H2, có lẽ sẽ là sóng với thiết kế cấp độ giảm dần H4. Hình thành "Wedge".


Đề xuất giao dịch:
Bán dưới 1.1029
Stop Loss - 1.1080
Cấp mục tiêu - 1.0980; 1.0930

Choose your language