năm trên thị trường

Ý tưởng giao dịch cho "Aeroflot" của PJSC

Chuyển động tổng thể là hướng lên, bằng chứng là các đường trung bình di chuyển 365 và 150. Hiện tại cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi di chuyển. "Fractal start" được hình thành trên 150 (đã phá vỡ mức trung bình di chuyển). Sự bứt phá của fractal start sẽ tạo ra xu hướng tăng (mẫu 123) trong xu hướng tăng tổng thể.


Đề xuất giao dịch:
Mua trên 107.00.
Stop Loss - 104.00.
Cấp mục tiêu - 112.00; 119.00.

Choose your language