năm trên thị trường

Tiền của khách hàng Grand Capital được SERENITY bảo vệ kể từ năm 2018

SERENITY ESCROW -bảo mật tiền và giải quyết tranh chấp

 • Đảm bảo an toàn tiền gửi
 • So sánh các giao dịch với giá thị trường trung bình
 • Xử lý khiếu nại bởi ủy ban trọng tài
Thử

Về Serenity

Serenity cung cấp một giải pháp hiện đại cho việc điều chỉnh các mối quan hệ nhà môi giới-trader. Hệ thống này dựa trên công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh được viết theo cách cho phép điều chỉnh mối quan hệ giữa các nhà môi giới và trader bằng cách đóng vai trò trung gian, nếu cần, có thể phân xử các tranh chấp và tạm thời đóng băng tiền trong hợp đồng thông minh cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Mã nguồn của hợp đồng thông minh có sẵn cho bất kỳ ai muốn xem nó hoạt động như thế nào.

Nó bắt đầu khi nào

Serenity Escrow, một nền tảng cho giao dịch an toàn, được phát triển vào năm 2018 bởi một nhóm các chuyên gia CNTT và fintech.

Nó dùng để làm gì

Mục đích chính của Escrow là lưu trữ an toàn tiền và bảo vệ tiền gửi của trader khỏi khoản khấu trừ bất hợp pháp hoặc bất kỳ hoạt động không chính đáng nào khác.

Nó hoạt động như thế nào

SERENITY Escrow:

Lưu trữ các quỹ

Clients conduct all mutual settlements with their brokers through the Serenity’s smart contract. The smart contract is written in a way that allows the funds to be transferred only between the wallets of the trader and the broker, while all deposit and withdrawal operations require confirmation of at least two parties (Escrow, client, broker). This prevents unforeseen and unwarranted deduction of funds from a trader’s account.Immediately after deposit, a trader’s funds are blocked on their account and aren’t transferred to the broker. Client is placing trades using the broker’s funds. Any withdrawal request must be approved by both parties. If one party has a claim, Serenity blocks the funds and starts an investigation (possibly involving independent experts).

Giải quyết tranh chấp

Nếu khách hàng không hài lòng sau khi Tradefora đánh giá chất lượng thực hiện giao dịch và muốn phân tích kỹ lưỡng về hoạt động giao dịch của họ, họ có thể gửi yêu cầu tới Serenity. Trong trường hợp này, một hội đồng chuyên gia sẽ kiểm tra tình hình. Trong quá trình điều tra, nhật ký lịch sử của thiết bị đầu cuối giao dịch và tất cả hoạt động của tài khoản sẽ được kiểm tra. Dựa trên kết quả điều tra, Serenity sẽ đưa ra phán quyết đặt các quỹ có lợi cho một trong các bên.

Xác minh giao dịch

Serenity Escrow tích hợp một hệ thống phân tích giao dịch được phát triển bởi Tradefora . Nó tổng hợp dữ liệu từ hơn 80 công ty môi giới trong thời gian thực và cho thấy giá thực hiện của Grand Capital so với giá trị thị trường trung bình. Tất cả dữ liệu thực hiện giao dịch có sẵn trong Văn phòng Cá nhân của bạn: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá trị trung bình thị trường và giá trị tối đa. Nhờ Tradefora, các trader có thể tự mình nhìn thấy bất cứ lúc nào rằng các điều kiện giao dịch được cung cấp bởi Grand Capital tương đương với các tiêu chuẩn thị trường.

Lưu trữ các quỹ

Clients conduct all mutual settlements with their brokers through the Serenity’s smart contract. The smart contract is written in a way that allows the funds to be transferred only between the wallets of the trader and the broker, while all deposit and withdrawal operations require confirmation of at least two parties (Escrow, client, broker). This prevents unforeseen and unwarranted deduction of funds from a trader’s account.Immediately after deposit, a trader’s funds are blocked on their account and aren’t transferred to the broker. Client is placing trades using the broker’s funds. Any withdrawal request must be approved by both parties. If one party has a claim, Serenity blocks the funds and starts an investigation (possibly involving independent experts).

Giải quyết tranh chấp

Nếu khách hàng không hài lòng sau khi Tradefora đánh giá chất lượng thực hiện giao dịch và muốn phân tích kỹ lưỡng về hoạt động giao dịch của họ, họ có thể gửi yêu cầu tới Serenity. Trong trường hợp này, một hội đồng chuyên gia sẽ kiểm tra tình hình. Trong quá trình điều tra, nhật ký lịch sử của thiết bị đầu cuối giao dịch và tất cả hoạt động của tài khoản sẽ được kiểm tra. Dựa trên kết quả điều tra, Serenity sẽ đưa ra phán quyết đặt các quỹ có lợi cho một trong các bên.

Xác minh giao dịch

Serenity Escrow tích hợp một hệ thống phân tích giao dịch được phát triển bởi Tradefora . Nó tổng hợp dữ liệu từ hơn 80 công ty môi giới trong thời gian thực và cho thấy giá thực hiện của Grand Capital so với giá trị thị trường trung bình. Tất cả dữ liệu thực hiện giao dịch có sẵn trong Văn phòng Cá nhân của bạn: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá trị trung bình thị trường và giá trị tối đa. Nhờ Tradefora, các trader có thể tự mình nhìn thấy bất cứ lúc nào rằng các điều kiện giao dịch được cung cấp bởi Grand Capital tương đương với các tiêu chuẩn thị trường.

 • Đảm bảo hơn về tính minh bạch của các giao dịch
 • Gửi tiền an toàn với việc rút tiền được đảm bảo
 • Giải quyết tranh chấp, phân tích giao dịch
 • Tham gia trực tiếp vào việc xác minh các hoạt động gửi tiền và rút tiền
 • Bảo mật công việc với bất kỳ nhà môi giới nào
 • Kiểm soát chất lượng thực hiện
 • Nâng cao danh tiếng của nhà môi giới
 • Gia tăng niềm tin của khách hàng vào các nhà môi giới không có giấy phép và mới
 • Trọng tài thương mại bán tự động và thủ công
 • Cung cấp thanh khoản

Giao dịch thông qua Escrow ngăn chặn

 • Thao tác thị trường
 • Giao dịch bị hủy
 • Từ chối trả tiền

Những loại tiền nào tôi có thể gửi tiền thông qua Escrow tại Grand Capital?

Hiện tại Grand Capital cho phép giao dịch thông qua Escrow trên các tài khoản Standard có mệnh giá bằng USD và ETH.

Bạn có thể gửi tiền bằng tiền điện tử ETH và USD (TUSD và USDT) vào tài khoản được tạo trong Escrow . 1 TUSD = 1 USDT = 1 USD.

Gửi tiền qua Serenity

Làm thế nào để sử dụng Serenity Escrow tại Grand Capital?

Зарегистрируйтесь в Grand Capital или зайдите в свой Личный кабинет

Đăng ký tại Grand Capital hoặc đi đến Văn phòng Cá nhân của bạn

Tạo một tài khoản giao dịch mới

Chọn Serenity từ các tùy chọn thanh toán có sẵn và gửi tiền

Chọn Serenity từ các tùy chọn thanh toán có sẵn và gửi tiền

Chọn Serenity từ các tùy chọn thanh toán có sẵn và gửi tiền

Đợi tiền được chuyển vào tài khoản của bạn

Đợi tiền được chuyển vào tài khoản của bạn

Chạy thiết bị đầu cuối và nhập thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn

Chạy thiết bị đầu cuối và nhập thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn

Bắt đầu giao dịch!

Bắt đầu giao dịch!

Choose your language