năm trên thị trường

Danh mục đầu tư hàng quý cho tháng 9 đến tháng 11 năm 2020

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất của các nhà đầu tư mới làm quen là: "Làm thế nào để tìm ra cách đầu từ khi có rất  nhiều các công cụ tài chính và kiếm tiền?"

Để tránh những sai lầm của người mới bắt đầu và những tổn thất không đáng có, bạn cần hình thành một danh mục đầu tư thông minh với một bộ công cụ được tối ưu hóa để phù hợp với mục đích, sở thích và nguồn lực của bạn.

Các chuyên gia của Grand Capital đã tổng hợp các công cụ hứa hẹn nhất trong danh mục đầu tư cho tháng 9 đến tháng 11 năm 2020. Sử dụng nó để đa dạng hóa rủi ro và phân bổ khoản đầu tư của bạn trên các công cụ khác nhau.

Đây là danh mục đầu tư cho mùa thu năm 2020:

  • Mức đầu tư khuyến nghị: 500 USD;
  • Loại danh mục đầu tư: vừa phải;
  • Lợi nhuận tiềm năng: 124%;
  • Rủi ro tối đa: 61%.

Theo các chuyên gia của chúng tôi, lợi nhuận cao nhất sẽ được tạo ra bởi cổ phiếu của Netflix, Facebook, Apple và Tesla. Tải xuống danh mục đầu tư ngay bây giờ ngay bây giờ:

Tải xuống danh mục đầu tư

Bạn sẽ cần một tài khoản Standard để bắt đầu kiếm tiền với danh mục đầu tư.

Mở tài khoản

Các lợi thế chính của danh mục đầu tư:

  • Cân bằng và minh bạch. Rủi ro và lợi nhuận tiềm năng được biết trước;
  • Phù hợp với mọi khách hàng, bất kể kinh nghiệm của họ trên thị trường tài chính;
  • Danh mục đầu tư có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi luôn chú ý đến mong muốn của các nhà đầu tư và nếu bạn thấy hứa hẹn trong các công cụ cụ thể, chúng tôi sẽ đảm bảo đưa chúng vào danh mục đầu tư cá nhân của bạn;
  • Phù hợp với mọi ngân sách. Chúng tôi sẽ chọn danh mục đầu tư có liên quan dựa trên các tài nguyên hiện có của bạn. Khoản đầu tư tối thiểu được đề xuất trong danh mục đầu tư là $100.

Bạn có thể đặt một danh mục đầu tư tùy chỉnh - gửi yêu cầu trên trang web của chúng tôi.

Đánh giá khác

Choose your language