năm trên thị trường

Thay đổi margin cho các công cụ CFD chỉ số từ ngày 25 tháng 5 năm 2020

Do các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi thay đổi yêu cầu margin, margin sẽ được tăng cho các CFD chỉ số được giao dịch trên các tài khoản Standard trong MetaTrader 4.
Margin sẽ được thay đổi từ 1% thành 2% cho các công cụ sau: YM, NQ, NIK, FTSE, FSMI, FCE, EU, ES.

Vui lòng tính đến những thay đổi này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LiveChat hoặc mở một yêu cầu hỗ trợ trong Văn phòng Cá nhân của bạn.

Đánh giá khác

Choose your language