năm trên thị trường

Thay đổi lịch trình giao dịch vào Ngày Tưởng niệm Hoa Kỳ vào ngày 25/05/2020

Xin lưu ý rằng một số thay đổi nhất định sẽ được đưa vào lịch giao dịch vào Ngày Tưởng niệm của Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 5. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết lịch trình cập nhật cho tất cả các công cụ có thể thay đổi:

Ký hiệu

Mô tả

25.05.2020*

CFD INDICES

 

FTSE

FTSE 100 Index

Thị trường đóng cửa

FDAX

Xetra DAX Index

01.05 – 23.00

ES

S&P 500 Index

01.05 – 20.00

NQ

Nasdaq 100 Index

01.05 – 20.00

YM

Dow Jones Industrial Average Index

01.05 – 20.00

NIK

Nikkei 225 Index

01.05 – 20.00

FOREX METALS

01.05 – 20.00

CFD ENERGIES

 

WTI

WTI US Crude Oil - Spot

01.05 – 20.00

BRN

UK Brent Crude Oil - Spot

03.05 – 20.00

NG

Natural Gas - Spot

01.05 – 19.45

US STOCK CFDs

Thị trường đóng cửa

EUR STOCK CFDs (LSE)

Thị trường đóng cửa

Tất cả các công cụ được đề cập sẽ có sẵn để giao dịch như bình thường vào ngày 26/05/2020. Vui lòng lưu ý thông tin này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

info@grandcapital.net hoặc qua LiveChat trên trang web của chúng tôi.

Đánh giá khác

Choose your language