năm trên thị trường

Thay đổi lịch trình giao dịch vào Lễ Tạ ơn ở Mỹ

Để tuân theo lịch nghỉ Lễ Tạ ơn sắp tới ở Hoa Kỳ, một số thay đổi nhất định sẽ được áp dụng cho lịch giao dịch vào ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2020. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết lịch trình cập nhật của tất cả các công cụ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi:

Ký hiu

Mô t

26.11.2020*

27.11.2020*

SPOT-INDICES

 

 

DAX30

Xetra DAX Index

1:05AM–11:00PM

1:05AM–11:15PM, 11:30PM-11:55PM

FTSE100

FTSE 100 Index

1:05AM–11:00PM

1:05AM–11:15PM, 11:30PM-11:55PM

SP500

S&P 500 Index

1:05AM–8:00PM

1:05AM–8:15PM

NQ100

Nasdaq 100 Index

1:05AM–8:00PM

1:05AM–8:15PM

DJI30

Dow Jones Industrial Average Index

1:05AM–8:00PM

1:05AM–8:15PM

JP225

Nikkei 225 Index

1:05AM–8:00PM

1:05AM–8:15PM

SPOT-ENERGY

 

 

WTI

WTI US Crude Oil - Spot

1:05AM–8:00PM

1:05AM–8:45PM

BRN

UK Brent Crude Oil - Spot

3:05AM–8:30PM

3:05AM–9:00PM

SPOT-METALS

1:05AM–8:00PM

1:05AM–8:45PM

US STOCK CFDs

Thị trường đóng cửa

4:35PM–8:00PM

ETF CFDs

Thị trường đóng cửa

4:35PM–8:00PM

 

*Giờ EET (GMT+2)

Tất cả các công cụ nói trên sẽ có sẵn để giao dịch như bình thường kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: info@grandcapital.net, qua LiveChat trên trang web của chúng tôi, hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ trong Văn phòng Cá nhân của bạn.

Đi ngũ Grand Capital

Đánh giá khác

Choose your language