năm trên thị trường

Thay đổi lịch trình giao dịch do bắt đầu thời gian giờ mùa hè

Xin lưu ý rằng một số thay đổi nhất định sẽ được đưa vào lịch giao dịch do bắt đầu thời gian giờ mùa hè từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại Hoa Kỳ và từ ngày 30 tháng 3 tại Vương quốc Anh. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết lịch trình của tất cả các công cụ có thể thay đổi:

Ký hiệu

Mô tả

09/03/2020 – 27/03/2020*

Từ 30/03/2020**

FX SPOT

 

USDRUR

US Dollar vs. Russian Rouble

9:00AM–10:50 PM

10:00 AM–11:50 PM

EURRUR

EURO vs. Russian Rouble

9:00AM–10:50 PM

10:00 AM–11:50 PM

SPOT INDICES

 

DJI30

Dow Jones Industrial Average Index

12:05PM–10:55PM

1:05AM–11:55PM

NQ100

Nasdaq 100 Index

12:05PM–10:55PM

1:05AM–11:55PM

SP500

S&P 500 Index

12:05PM–10:55PM

1:05AM–11:55PM

ASX200

Australia 200 Index

12:50PM–7.30AM, 8:10AM–10:00PM

1:50AM–8:30AM, 9:10AM–11:00PM

HSI50

Hong Kong 50 Index

3:15AM–6:00AM, 7:00AM–10:30AM, 11:15AM–7:00PM

4:15AM–7:00AM, 8:00AM–11:30AM, 12:15AM–8:00PM

SPOT-METALS

12:05PM–10:55PM

1:05AM–11:55PM

SPOT-ENERGY

 

BRN

UK Brent Crude Oil — Spot

2:05AM–10:55PM

3:05AM–11:55PM

WTI

WTI US Crude Oil — Spot

12:05PM–10:55PM

1:05AM–11:55PM

NG

Natural Gas — Spot

12:05PM–10:55PM

1:05AM–11:55PM

US STOCK CFDs

3.35PM–9:59PM

4.35PM–10:59PM

RUSSIAN STOCK CFDs

9:05AM–5:29PM

10:05AM–6:29PM

ASIAN STOCKS CFD (TSE)

2:05AM–4:30AM, 5:30AM–7:59AM

3:05AM–5:30AM, 6:30AM–8:59AM

ASIAN STOCKS CFD (HKEX)

3:35AM–9:59AM

4:35AM–10.59AM

*Giờ EET (GMT+2)

**Giờ EEST (GMT+3)

Xin lưu ý rằng vào ngày 13, 20 và 27 tháng 3 năm 2020 (các ngày thứ Sáu trong thời gian chuyển giao), tất cả các công cụ được đề cập sẽ không thể giao dịch vào lúc 11:00 PM. Tất cả các công cụ sẽ có sẵn để giao dịch như bình thường bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2020. Máy chủ giao dịch sẽ được chuyển sang múi giờ EEST (GMT+3).

Lịch trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Đưa thông tin này vào tài khoản trong khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LiveChat trên trang web của chúng tôi hoặc mở một yêu cầu hỗ trợ trong Văn phòng Cá nhân của bạn.

Grand Capital

Đánh giá khác

Choose your language