năm trên thị trường

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 12 và 24 tháng 6

Để tuân thủ lichj nghỉ vào Ngày diễu hành Chiến thắng và Ngày nước Nga sắp tới ở Nga, một số thay đổi nhất định sẽ được đưa vào lịch giao dịch vào ngày 12 và 24 tháng 6. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết lịch trình cập nhật cho tất cả các công cụ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi:

Ký hiu

Mô t

 12/06/2020*

24/06/2020*

FX-SPOT

 

 

USD/RUB

US Dollar vs. Russian Rouble

Thị trường đóng cửa

Thị trường đóng cửa

EUR/RUB

EURO vs. Russian Rouble

Thị trường đóng cửa

Thị trường đóng cửa

RUSSIAN STOCK CFDs

Thị trường đóng cửa

Thị trường đóng cửa

*Giờ EEST (GMT+3)

Vui lòng lưu ý thông tin này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: info@grandcapital.net, qua LiveChat trên trang web của chúng tôi hoặc gửi một yêu cầu hỗ trợ trong Văn phòng Cá nhân của bạn

Grand Capital

Đánh giá khác

Choose your language