năm trên thị trường

Dự đoán giá cổ phiếu — giành được $50!

Giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi cung và cầu, do đó bị ảnh hưởng bởi các báo cáo, tin tức của công ty và tình hình chung trên thị trường. Bạn có thể cảm nhận được tâm lý thị trường không? Giờ đây, bạn có cơ hội để kiểm tra ý thức của nhà đầu tư và nhận được phần thưởng!

Cuộc thi dự đoán truyền thống của Grand Capital đã bắt đầu trên trang Instagram chính thức của chúng tôi! Bạn phải dự đoán giá của cổ phiếu #NFLX khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 11. Người chiến thắng dự đoán chính xác giá cổ phiếu (hoặc dự đoán gần nhất) sẽ nhận được $50 vào tài khoản của mình.


Tham gia

Giá cổ phiếu Netflix theo thời gian thực

Các điều khoản và điều kiện:

1. Khách hàng và người đăng ký tài khoản chính thức của công ty có thể tham gia cuộc thi;

2. Đăng lại bài dự thi là bắt buộc;

3. Người tham gia không được đăng nhiều hơn một dự đoán có giá trị nhất định mỗi ngày, ví dụ: 456.7;

4. Giải thưởng trên $50 sẽ được chuyển vào tài khoản Standard của người chiến thắng, giải thưởng dưới $50 sẽ được chuyển vào tài khoản Micro của người chiến thắng.

5. Trường hợp có nhiều dự đoán đúng, dự đoán sớm hơn sẽ giành chiến thắng.

6. Không thể rút tiền thưởng do công ty cấp. Bạn chỉ có thể rút lợi nhuận kiếm được từ việc giao dịch các quỹ giải thưởng do công ty cấp.

7. Quỹ giải thưởng có giá trị trong 1 tháng dương lịch sau khi chúng được nhận.

8. Không có giới hạn nào đối với việc gửi tiền vào tài khoản với số tiền thưởng.

9. Bạn chỉ có thể tham gia cuộc thi trên một trong các trang / tài khoản của công ty. Ví dụ: nếu bạn đã tham gia một cuộc thi trên Facebook, bạn sẽ không thể tham gia cùng một cuộc thi trên các trang mạng xã hội khác của chúng tôi.

10. Cuộc thi được coi là hợp lệ nếu có ít nhất 4 người tham gia.

11. Người chiến thắng phải viết một bài đánh giá ngắn về cuộc thi và đăng nó trên trang truyền thông xã hội của họ, gắn thẻ trang Grand Capital chính thức với hashtag #grandcapitalcontests;

12. Người chiến thắng phải nộp đơn đăng ký để nhận tiền thưởng. Đơn đăng ký phải có đầy đủ tên, số tài khoản, ngày và địa điểm tổ chức cuộc thi, số tiền giải thưởng, cũng như liên kết đến bài đăng dự thi trên trang mạng xã hội của họ. Đơn đăng ký phải được gửi đến pr@grandcapital.net trong vòng hai tuần sau khi kết quả được công bố, nếu không giải thưởng sẽ bị hủy.

13. Quỹ giải thưởng sẽ được gửi vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng hai tuần sau khi đơn đăng ký được gửi.

14. Người chiến thắng chỉ có thể nhận tiền thưởng mỗi tháng một lần. Nếu cùng một người tham gia chiến thắng lần thứ hai trong vòng một tháng, giải thưởng sẽ được trao cho người tham gia về vị trí thứ hai.

15. Người chiến thắng chỉ có thể rút lợi nhuận thu được từ việc giao dịch quỹ giải thưởng nếu số tiền rút trong ứng dụng ít nhất bằng một nửa số tiền của quỹ. Sau lần rút tiền đầu tiên, tiền thưởng sẽ được khấu trừ.

16. Sau một tháng, quỹ giải thưởng được khấu trừ, lợi nhuận vẫn còn trong tài khoản.

17. Quỹ giải thưởng là tài sản của công ty và có thể được công ty khấu trừ bất kỳ lúc nào mà không cần giải thích.

18. Công ty có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến giải thưởng cho các mục đích tiếp thị.

19. Quỹ giải thưởng không đủ điều kiện cho giải thưởng đối tác.

20. Nếu một người tham gia chiến thắng cuộc thi hơn ba lần, vào lần thứ tư, họ chỉ có thể nhận được giải thưởng $50 sau khi gửi ít nhất $50.

21. Ban quản trị trang có quyền chỉnh sửa kết quả cuộc thi trong những trường hợp ngoại lệ.

Chúc bạn may mắn!

Tham gia

Đánh giá khác

Choose your language